Onderwijskwaliteit van de opleiding

Onderwijskwaliteit staat centraal aan de VUB. Dat zeggen we niet zomaar: we nemen regelmatig onze opleidingen vakkundig onder de loep om ze af te stemmen op de veranderende noden van onze studenten in een snel veranderende samenleving.

Onze troeven
  • Je werkt samen in kleine groepen onder begeleiding van experten met uitgebreide klinische én wetenschappelijke achtergrond. Zij vragen je ook graag om je mening over moeilijke cases.
  • De lessen organiseren we op zorgvuldig gekozen momenten. Zo is deze studie maximaal toegankelijk voor werkstudenten.
  • Onze opleiding heeft sinds 2006 ook de IFOMPT-erkenning in de wacht gesleept. Deze International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists streeft naar een wereldwijde promotie van kwaliteit en eenheid in klinische en academische standaarden voor manuele therapie.
 
Bij wie peilen we naar de kwaliteit van onze opleidingen? 

VUB-studenten krijgen tijdens hun academische loopbaan geregeld de kans om hun ongezouten mening te geven over hun opleiding. Onze proffen en assistenten geven dan weer aan hoe ze het werkveld zien evolueren, zodat we onze opleidingen daarop kunnen afstemmen. Ook bij oud-studenten en andere universiteiten in binnen- en buitenland peilen we naar de ontwikkelingen in het veld.

 
Kwaliteitscyclus
Ontwikkelkansen
  • Om studenten nog beter van dienst te zijn werken we met lesopnames en blended learning.
  • Daarnaast gaan we de onderzoekslijnen nog verder ontwikkelen. Ook willen we de studenten nog meer aanzetten om een thesisonderwerp te kiezen dat in lijn ligt met hun professionele expertise, zodat ze minder snel afhaken.
  • Deze principes passen we al succesvol toe in de Engelstalige master. We bekijken momenteel om deze masteropleiding in de toekomst om te vormen tot 1 Engelstalige internationale opleiding.

 

Waar is de opleiding nu al mee bezig?

Het postgraduaat Manuele Therapie werd pas opgestart in het academiejaar 2020-2021. Hierdoor volgen we de implementatie ervan op de voet. We gaan steeds in dialoog met onze studenten. Wat zijn hun ervaringen? Hoe passen ze het geleerde toe op de werkvloer? Welke verschuivingen zien ze in dit domein? Dankzij hun feedback zet deze opleiding in op noodzakelijke competenties van de manueel therapeut. Nu én in de toekomst. Daarnaast toetsen we het multidisciplinaire aspect van het curriculum af aan internationale trends. Dit doen we met behulp van een vergelijkende studie van gelijkaardige opleidingen in binnen- en buitenland. We aarzelen niet om het programma aan te passen waar nodig.

Meer weten over onderwijskwaliteit aan de VUB? 

 

Check onze algemene visie