Onderwijskwaliteit van de opleiding

Onderwijskwaliteit staat centraal aan de VUB. Dat zeggen we niet zomaar: we nemen regelmatig onze opleidingen vakkundig onder de loep om ze af te stemmen op de veranderende noden van onze studenten in een snel veranderende samenleving.

Onze troeven
  • Je leert alles over de vertaalpraktijk en komt in aanraking met een hele waaier aan tekstsoorten. Je krijgt les op basis van de recentste ontwikkelingen in de vertaalsector, doet ervaring op in gesimuleerde vertaalbureaus, woont studiedagen en lezingen van gastdocenten bij, doet een stage, enzovoort.
  • Het meertalige Brussel is de ideale plek voor toekomstige vertalers. Het internationale karakter van de stad biedt tal van mogelijkheden voor studenten, zowel tijdens als na de opleiding. Denk maar aan de internationale instellingen, theaters, musea, literaire festivals, culturele instellingen, activiteiten, enzovoort.
  • In deze masteropleiding krijg je les van specialisten in vertaalwetenschap én beroepsvertalers. Er is dus een sterke wisselwerking tussen universiteit en beroepsveld.
 
Bij wie peilen we naar de kwaliteit van onze opleidingen? 

VUB-studenten krijgen tijdens hun academische loopbaan geregeld de kans om hun ongezouten mening te geven over hun opleiding. Onze proffen en assistenten geven dan weer aan hoe ze het werkveld zien evolueren, zodat we onze opleidingen daarop kunnen afstemmen. Ook bij oud-studenten en andere universiteiten in binnen- en buitenland peilen we naar de ontwikkelingen in het veld.

 
Kwaliteitscyclus
DUMMY BEELD-HEADER HERO
Ontwikkelkansen

We kunnen de link met de arbeidsmarkt versterken door de deontologische aspecten van het werkveld verder te integreren in het curriculum. Het is waardevol om nieuwe samenwerkingen te blijven exploreren. Het werkveld verandert voortdurend, waardoor ook de competentieprofielen van vertalers wijzigen. Kruisbestuivingen met andere opleidingen bieden op dat vlak een echte meerwaarde.

Waar is de opleiding nu al mee bezig?

De masteropleidingen zijn de schakel- en voorbereidingsprogramma's aan het herzien om de aansluiting tussen de verschillende programma's te verbeteren. Elke opleiding analyseert de resultaten van een recente benchmarking met andere opleidingen en bekijkt wat er eventueel beter kan. 

Meer weten over onderwijskwaliteit aan de VUB? 

 

Check onze algemene visie