logo

Kraak de code van je toekomst

Hoe kan een website als Twitter of Instagram miljoenen profielen met elkaar verbinden tot een enorm sociaal netwerk? Hoe kan een systeem van verkeerslichten zichzelf een strategie aanleren die files in de stad beperkt? Hoe kan een computer de beelden van bewakingscamera’s in realtime interpreteren om gekende terroristen op te sporen? Hoe kan Google miljoenen mensen tegelijkertijd Google Docs laten gebruiken zonder de pedalen kwijt te raken? Ondanks almaar snellere technologische ontwikkelingen blijft een computer essentieel een domme rekenmachine, dus waar komen al die innovaties qua software dan vandaan? Het antwoord is eenvoudig: computerwetenschappers! Zij brengen de domme rekenmachine tot leven en elk van die innovaties is het product van hun verstand, vaardigheid én creativiteit. Als het aan ons ligt, ben jij binnen enkele jaren één van hen. 

Wat is computerwetenschappen?

Computerwetenschappen is de studie van de fundamenten voor het beheren van informatie, en voor het oplossen van problemen door middel van computersystemen. Aangezien een probleem op 101 manieren aangepakt kan worden, moet een computerwetenschapper daarbij voortdurend keuzes maken. De oplossing moet foutloos en snel zijn, maar ook makkelijk aan te passen en te onderhouden zijn. Om dat te kunnen realiseren zijn bepaalde technieken, principes en methoden voorhanden. Bij het ontwikkelen van software stelt men zich vragen zoals:

 • Hoe vertalen we een menselijke aanpak naar een door de computer begrijpbare taal?
 • Met welke technische, menselijke, en financiële aspecten moeten we rekening houden?
 • Hoe kunnen we persoonlijke informatie beschermen tegen misbruik?
 • Hoe kunnen we er zeker van zijn dat de software doet wat het hoort te doen?
 • Hoe maken we de software intelligent zodat deze onze voorkeuren leert en zich aanpast?
 • Hoe zorgen we ervoor dat de software ook op de kleinste toestellen past?
 • Of, kunnen we de software versnellen door deze over meerdere computers te verspreiden?

Al deze aspecten komen in de opleiding aan bod, vanuit zowel een wetenschappelijk als een eerder praktisch perspectief. We bestuderen programmeertalen en databanken, algoritmen en oplossingsstrategieën voor problemen, ontwikkelingsmethoden en verificatietechnieken voor software, alsook de economische gevolgen van de invoering van informatica-oplossingen in de maatschappij. 

We beginnen met computationeel denken ...

De wereld barst van de complexe problemen, die moeilijk te beschrijven en nog moeilijker op te lossen zijn. Computationeel denken stelt je in staat systematisch na te denken over zulke problemen én hun oplossingen. Complexiteit wordt beheersbaar dankzij decompositie in deelproblemen, dankzij abstractie tot de essentie en dankzij vergelijking met problemen waarvoor de oplossingen al gekend zijn. Door denkstappen duidelijk neer te schrijven en te ordenen, wordt je gedachtengang explicieter en duidelijker.

Uiteindelijk kom je via deze methode tot een oplossing in de vorm van een algoritme dat ook door een computer uitgevoerd kan worden. Uiteraard vinden ook wij het leuker om bij het oplossen van een probleem zo snel mogelijk de computer te gebruiken: daarom leren wij je computationeel denken aan de hand van Scheme, een ogenschijnlijk eenvoudige programmeertaal, die echter krachtiger is dan eender welk alternatief. Deze redelijk eigenzinnige keuze laat je toe om meer gangbare talen als Python, Java en JavaScript in sneltempo te leren.

... en eindigen met een toegangsticketje voor een interessante master!

Tijdens de eerste lesweken maken we vrij bescheiden programma’s die eenvoudige problemen oplossen, zoals bijvoorbeeld het berekenen van de uit de wiskunde bekende reeks van Fibonacci-getallen. Tegen het einde van het eerste semester kan je echter al een realistisch programma maken. Zo ontwikkel je in het vak ‘Programmeerproject 1’ zelfstandig een spelletje zoals Pacman of Angry Birds. Doorheen je bachelor leren we je telkens nieuwe principes bij zoals objectgericht programmeren in de tweede bachelor, die je toelaten steeds moeilijkere problemen op te lossen met steeds interessantere programmeerconcepten.

Na je bachelor stoomt de éénjarige master je klaar voor een job in het bedrijfsleven. Of laat de tweejarige master je toe je te verdiepen in één van vier specialisaties. Twitter en Instagram? Dat is data management en analytics. Zelflerende verkeerslichten? Zij gebruiken technieken uit de artificiële intelligentie. Alerte bewakingscamera's? Dat zijn beeldverwerkingsalgoritmen uit de multimedia. Google? Zij brengen Google Docs dankzij zelf ontwikkelde programmeertalen van hun datacenters naar je smartphone.

Wolfgang De Meuter, Professor Computerwetenschappen

Computerwetenschappen of ICT?

“Computerwetenschappen en ICT worden in de media helaas dikwijls op één hoopje gegooid. Alhoewel beide termen natuurlijk niet ongerelateerd zijn is er toch een zeer groot verschil. ICT is een technologie en die evolueert zeer snel. Computerwetenschappen is de verzameling van algemene inzichten en technieken waarmee deze technologie mogelijk gemaakt wordt. Zo is het algoritme om audio tracks alfabetisch te sorteren op je smartphone nog steeds hetzelfde als dat waarmee in de jaren 70 loonbrieven werden gesorteerd alvorens ze met een ouderwetse regelprinter werden afgedrukt. Een goede opleiding probeert een gezonde balans te vinden tussen zulke 'vaste' wetenschap en 'vergankelijke' technologie. De VUB opleiding is hier als oudste in Vlaanderen zeer ervaren in. Studenten dienen elk jaar een project uit te werken waarin ze hun wetenschappelijke kennis kunnen toepassen op de huidige technologische stand van zaken. Wetenschappelijke kennis evolueert echter ook, zij het veel minder snel. Zo doe ikzelf met mijn team onderzoek naar nieuwe programmeertalen waarmee de hardware van de toekomst geprogrammeerd zal kunnen worden. Tijdens je thesis kan je o.a. aan dit onderzoek meewerken.”

 

Onderwijskwaliteit


Aan de VUB vinden we goed onderwijs belangrijk. We zijn dan ook voortdurend bezig met het bewaken en verbeteren van de onderwijskwaliteit en we zijn daar transparant over. Wil je meer weten over de kwaliteit van de opleiding, lees hier dan de publieke informatie.

Publieke informatie over de kwaliteit van de opleiding

Wist je dat ...

 • de VUB met haar opleiding Informatica dé pionier in Vlaanderen was? Zij werd reeds in 1978 opgericht!  Lees meer over deze pioniersperiode in VUBToday.
 • ons curriculum afgetoetst werd en volledig voldoet aan de richtlijnen opgesteld door ACM en IEEE, de twee belangrijkste internationale verenigingen van professionele computerwetenschappers?
 • onze master in de Ingenieurswetenschappen is en je dus de titel van burgerlijk ingenieur oplevert? 
 • Pattie Maes één van onze alumni is? Zij is een wereldautoriteit op het gebied van innovatieve mens-computer interactie.
 • Felix Van de Maele, een andere alumnus, in 2019 door De Tijd tot persoon van het jaar verkozen werd? Zijn VUB spin-off is bovendien de eerste Belgische eenhoorn, een bedrijf dat reeds voor de beursgang 1 miljard dollar waard is.
 • onze schakelprogramma’s heel populair zijn bij hogeschoolstudenten (professionele bachelor informatica of multimedia) en ook mogelijk zijn voor werkstudenten in avondonderwijs?
 • bij het onderwijs in de computerwetenschappen bijna uitsluitend vrij beschikbare software wordt gebruikt, zodat de studenten niet op kosten worden gejaagd?
 • je de meest laagdrempelige vorm van studiebegeleiding vindt bij de studentenvereniging Infogroep? Het uitgangspunt is simpel: studenten helpen studenten. Daarnaast is er professionele begeleiding vanuit het Studiebegeleidingscentrum (SBC).
 • je samen met je medestudenten kan proeven van het bruisende Brusselse studentenleven? Dat kan zowel via studentenvereniging Infogroep als via de facultaire studentenvereniging Wetenschappelijke Kring (WK).
 • er in februari 2018 volgens een enquête van de federatie voor technologiebedrijven, Agoria, zo'n 30.000 openstaande vacatures waren voor ICT experten in ons land?
 • het gemiddeld maandelijks brutosalaris van een universitaire informaticus volgens StatBel in 2016 van 4.666€ voor een ontwikkelaar tot 7.160€ voor een manager varieerde? Dat is flink meer dan het Belgisch gemiddelde van 3.489€.
 • je ons ook op Facebook en op Twitter kan volgen?

Hoe zit de opleiding in elkaar?

Je vraagt je natuurlijk af welke vakken je allemaal krijgt. Een overzicht van de vakken uit de bachelor vind je in het schema hieronder. Voor een gedetailleerde beschrijving van elk vak verwijzen we je door naar de opleidingspagina.  Neem ook eens een kijkje naar een voorbeeld van je toekomstig uurooster!

Een greep uit het programma

Structuur van computerprogramma’s
In dit vak leren we je computationeel denken aan de hand van Scheme, een programmeertaal met een eenvoudige maar uiterst krachtige syntax die ons toelaat om de meest geavanceerde programmeerconcepten onder de knie te krijgen. Zowel functionele, imperatieve als objectgerichte programmeerstijlen passeren in één semester de revue. Het zal dan ook niemand verbazen dat deze taal in maart 2018 het voorblad haalde van ‘Communications of the ACM’, het belangrijkste wetenschappelijke tijdschrift in ons domein.

Interpretatie van computerprogramma's 
Dit vak buigt zich over het ontwerp van programmeertalen. Wist je dat programmeertalen eigenlijk programma's zijn die een ander programma als invoer nemen en dat uitvoeren? Door het uitvoerende programma te veranderen, bepalen we zélf wat onze programmeertaal wel en niet kan.

Programmeerproject 
In dit vak leer je zelfstandig een klein programma, doorgaans een retro-computerspelletje, ontwikkelen. Er wordt veel belang gehecht aan de kwaliteit van het programma. Zo dient het goed leesbaar, herbruikbaar, uitbreidbaar en gedocumenteerd te zijn. Je moet het eindresultaat ook in levende lijve demonstreren en mondeling toelichten.

Discrete Wiskunde
Een belangrijk onderdeel van dit vak is de grafentheorie. Een graf bestaat uit een verzameling knopen waarvan sommigen verbonden zijn door pijlen. Deze kennen veel toepassingen binnen de computerwetenschappen. Zo vormen de profielen van gebruikers van sociale media bijvoorbeeld een graf, sorteert Google zoekresultaten aan de hand van het aantal pijlen dat naar een pagina leidt, en kan er zelfs het volledige verloop van een spelletje Risk mee voorspeld worden. 

Artificiële Intelligentie
Dit vak introduceert een reeks fundamentele technieken. Je leert over kennisrepresentatie, bewijs en inferentie (zowel logisch als statistisch), lokale en globale zoektechnieken inclusief genetische algoritmen, decision tree learning en neurale netwerken. Uiteindelijk gebruik en bouw je zelf een klein AI-systeem.

Wat na je bachelor?

Na je bachelor Computerwetenschappen of je schakeljaar, heb je de keuze tussen de 1-jarige Master Toegepaste Informatica en de 2-jarige Master in de Ingenieurswetenschappen: Computerwetenschappen met 4 specialisaties. De 1-jarige master is voor werkstudenten ook mogelijk in avondonderwijs. De 2-jarige master is ook beschikbaar in een Engelstalige variant:  Master of Applied Sciences and Engineering: Computer Science.

Master in de Toegepaste Informatica

Deze eenjarige opleiding biedt vakken aan die toegespitst zijn op het formuleren en het ontwikkelen van de geschikte softwareoplossing voor een breed gamma aan problemen. Als master in de Toegepaste Informatica kun je onder andere aan de slag in de industrie, in de dienstensector, bij de overheid, en als consultant (en als je je opleiding aanvult met een lerarenopleiding, ook in het onderwijs). Als je reeds werkt, kun je deze opleiding volgen in avondonderwijs.

Master in de Ingenieurswetenschappen: Computerwetenschappen

Deze opleiding laat je toe om te specialiseren in een deeldomein van de computerwetenschappen. Het programma bereidt je zowel voor op een carrière als specialist binnen de software-industrie, als op een onderzoekscarrière, en dit evengoed in de academische wereld als in de industrie. Het is een master in de Ingenieurswetenschappen en dus levert het je de titel van burgerlijk ingenieur op. Binnen deze tweejarige master volg je een gemeenschappelijke kern van vakken, en kies je daarbovenop één specialisatie uit vier mogelijke specialisaties. De vier specialisaties zijn:

Leerresultaten

Leerresultaten zijn de beoogde kennis en inzicht, vaardigheden en attitudes die je dient te beheersen na het afronden van een opleiding. Wil je meer weten over de specifieke leerresultaten van de bachelor opleiding? Lees er hier meer over.

Het programma beoogt om de houders van een academisch bachelordiploma de in het artikel II.141. van de Codex Hoger Onderwijs bedoelde algemene wetenschappelijke competenties en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bij te brengen die vereist zijn om de beoogde masteropleiding aan te kunnen vatten.

Het programma beoogt om de houders van een professioneel bachelordiploma de in het artikel II.141. van de Codex Hoger Onderwijs bedoelde algemene wetenschappelijke competenties en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bij te brengen die vereist zijn om de beoogde masteropleiding aan te kunnen vatten.

Wil je meer weten over de specifieke leerresultaten van de master opleiding? Lees er hier meer over.

Licht je in, vraag rond

Wil je je kans op slagen zo groot mogelijk maken? Dan maak je best een goede studiekeuze. Maar hoe doe je dat precies? Door actief aan de slag te gaan! Een doordachte studiekeuze vraagt tijd en inspanningen. Gelukkig helpt de VUB je door het bos de bomen te zien.

Je bent sterk in abstract, logisch en gestructureerd denken. Je houdt van uitdagingen en problemen oplossen geeft je een kick.

Omdat het vakgebied zo een grote reikwijdte heeft, is het ook een ideaal vak voor mensen met een brede interesse. Op basis van een gedegen kennis werk je samen met mensen uit andere domeinen (interdisciplinair) om vorm te geven aan informatica-oplossingen.

Ook creatievelingen zijn welkom. Het vakgebied levert constant innovaties af waarvoor creativiteit onontbeerlijk is.

ICT is een technologie, een toepassingsdomein. Computerwetenschappen is de verzameling van algemene inzichten en technieken waarmee deze technologie mogelijk gemaakt wordt, het is een wetenschappelijke discipline.

Twijfel je aan je voorkennis? Er zijn verschillende manieren om je klaar te stomen voor de start:

Basisvaardigheden wiskunde
Wiskunde is vaak een van de grote knelvakken voor studenten in hun eerste jaar. Wie eventuele tekorten in zijn voorkennis wiskunde niet heeft kunnen wegwerken tegen de start van het academiejaar, kan hier tijdens het jaar nog aan werken. Binnen de opleiding Biologie kan je het keuzevak “Basisvaardigheden wiskunde” in het eerste semester volgen. Studenten worden intensief begeleid in het verwerven van essentiële wiskundige vaardigheden en bij het maken van oefeningen.

wiskunde_bijwerken

 

Je lesrooster zal afhangen van de keuzevakken die je opneemt, maar dit voorbeeldrooster geeft al een goed idee.

Op ons studentenportaal kan je de lesroosters bekijken van dit academiejaar, deze kunnen natuurlijk nog veranderen.

Let op: het uiteindelijke rooster kan aangepast worden in functie van wijzigingen in de COVID19 maatregelen van de VUB.

De juiste studiekeuze in 3 stappen!

Download het e-book

Ontdek deze opleiding tijdens een infodag

Lees meer

Zij gingen je voor!

Ook zij kozen voor Computerwetenschappen aan de VUB.

Maarten Hubrechts, VUB Alumnus Computerwetenschappen

Pacman maken bracht ons een stuk dichter bij de praktijk

“Ik wist niet goed wat te verwachten van computerwetenschappen. Zowel de richting als de stad Brussel waren een onbekend terrein. Maar sinds de start van het academiejaar ben ik met beide vrij snel vertrouwd geraakt. Het makkelijk bereiken van professoren en assistenten heeft hierbij een grote rol gespeeld. Dit hielp mij tevens bij het begrijpen van de leerstof, maar het motiveerde mij ook om mijn jaar tot een goed einde te brengen. Al snel leerde men ons de basis in het programmeren, de verhouding tussen wiskunde en computerwetenschappen,… Maar het bleef niet enkel bij theorie. We moesten binnen het vak ‘programmeerproject’ ook het spel Pacman maken. Wat ons een heel stuk dichter bij de praktijk bracht. Tot slot is het fantastisch om in Brussel op kot te zitten. Het is een bruisende internationale stad, met gezellige cafeetjes, de concertzaal AB en het Zoniënwoud,… Er is altijd iets te beleven. Kortom de VUB is voor mij meer dan alleen een plek om te studeren, het is een echte belevenis.”

Bert Schiettecatte, VUB Alumnus Computerwetenschappen

Proffen doceren met veel passie

 “Van jongs af aan was ik aan het experimenteren met synthesizers, mengtafels, luidsprekers,... Ik wou zelf zo’n apparatuur maken en wist dat er heel wat computerprogramma’s in zo’n toestellen zaten. Ik had gehoord dat de Vrije Universiteit Brussel over een zeer goede opleiding computerwetenschappen beschikte, dat ze uniek was in de manier waarop ze werd opgebouwd en dat proffen met veel passie hun vakken doceerden.”

 

Matthias Stevens, VUB Alumnus Computerwetenschappen

Programmeerproject was een persoonlijke overwinning

“Wat er bij mij uitsprong was het programmeerproject: een routeplanner voor de MIVB. Dat was tien jaar geleden niet zo vanzelfsprekend als vandaag. Diensten als Google Maps waren nieuw en routeplanners leken iets zeer geavanceerd. Maar dankzij de goede begeleiding slaagden we in onze opzet. Voor mij was dat een enorme prestatie. En die overwinning versterk- te mijn zelfvertrouwen.”

Stijn Verhaegen, VUB Alumnus Computerwetenschappen

Beste en leukste in Vlaanderen

"De opleiding is gewoon de beste en leukste in Vlaanderen. Ik was goed in wiskunde, wou wel iets wetenschappelijk doen. Bij informatica komt heel wat logisch nadenken kijken. Je kan er constructief problemen mee oplossen en je krijgt onmiddellijk feedback over je werk. Het vakgebied blijft ook razendsnel evolueren, alles moet sneller en krachtiger."

Rik Vanmechelen, VUB alumnus Computerwetenschappen

Theorie wordt boeiend in de praktijk

"Studeren aan de universiteit alleen maar theorie zonder praktijk? Niet bij ons: bij Computerwetenschappen toetsen we de theorie steeds opnieuw aan de praktijk. Algoritmen en datastructuren, of discrete wiskunde klinken misschien niet als muziek in je oren, maar worden heel boeiend wanneer je de toepassingen ervan gaat inzien en mag uittesten.

Bovendien vind ik het belangrijk dat je altijd bij een prof terecht kan met vragen of dat die openstaat voor discussie. De opleiding Computerwetenschappen aan de VUB geeft mij dit allemaal en dat in combinatie met studeren in deze bruisende stad."

 

 

dinsdag 28 september, 15:00

Academische / Academic opening 2021 - 2022

Academische opening op dinsdagnamiddag 28 september in de Gare Maritime. ...

Academische opening op dinsdagnamiddag 28 september in de Gare Maritime. ...

woensdag 29 september, 16:00

Kennismakingsbijeenkomst ManaMa Internationaal en Europees Recht 2021-2022

Elk jaar organiseert de Afdeling Internationaal en Europees Recht een kennismakingsbijeenkomst aan het begin van het academiejaar. De bedoeling hiervan is enerzijds kennis te maken met de nieuwe lichting studenten, maar anderzijds wordt er op deze bijeenkomst allerlei praktische...

Elk jaar organiseert de Afdeling Internationaal en Europees Recht een kennismakingsbijeenkomst a...

woensdag 29 september, 18:00

Inaugurale lezing ManaMa Internationaal en Europees recht 2021-2022

Plechtige opening van het academiejaar: inaugurale lezing Naar goede gewoonte organiseert de Afdeling Internationaal en Europees Recht ook een inaugurale lezing om het academiejaar plechtig te beginnen. Dit geeft de studenten de kans om meteen een sappig en actueel topic van inter...

Plechtige opening van het academiejaar: inaugurale lezing Naar goede gewoonte organiseert de Afd...

donderdag 30 september, 10:00

The Impact of Service Robots in Retail

Doctoraatsverdediging van Laurens De Gauquier voor het behalen van de academische graad van Doctor in de toegepaste economische wetenschappen met het proefschrift getiteld ‘The Impact of Service Robots in Retail’....

Doctoraatsverdediging van Laurens De Gauquier voor het behalen van de academische graad van Docto...

donderdag 30 september, 12:30 - 13:30 U

BRUCCpro expertsessie

De psycholoog en de Olympische Spelen ...

De psycholoog en de Olympische Spelen ...

vrijdag 1 oktober, 00:00

Engels voor docenten: grammar & practice - semester 1

DE CURSUS...

DE CURSUS...

vrijdag 1 oktober, 00:00

Engels voor docenten: vocabulary expansion - semester 1

DE CURSUS...

DE CURSUS...

vrijdag 1 oktober, 14:00

Book launch Hysteria - Crime, Media, and Politics

About the event...

About the event...

dinsdag 5 oktober, 17:30

Leerstoel Willy Calewaert 2020

     

     

donderdag 7 oktober, 11:00 - 13:00 U

Training preventieadviseur opzettelijke zelfverwonding (ZVG) in scholen

In deze tweedaagse training leren schoolpsychologen, zorgcoördinatoren/CLB-medewerkers om een schoolprotocol ZVG op te stellen (afgestemd op een suïcide-schoolprotocol) en wordt een preventief beleid op maat van de school opgemaakt (inclusief materiaal voor preventielessen). Je...

In deze tweedaagse training leren schoolpsychologen, zorgcoördinatoren/CLB-medewerkers om een sc...

donderdag 7 oktober, 16:30

Exploration of laser metal deposition for monitoring solutions and development of a strategy for key challenges

Public PhD defense in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Engineering Sciences of Mr. Dieter De Baere. Please find attached the invitation.

Public PhD defense in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Engineering Scie...

vrijdag 8 oktober, 15:00

Not Whether but How Europe Matters: A Neoclassical Realist Analysis of the Evolution of the Role of Europe in US Grand Strategy (2001-2020)

Doctoraatsverdediging van Linde Desmaele voor het behalen van de academische graad van Doctor in de politieke wetenschappen met het proefschrift getiteld ‘Not Whether but How Europe Matters: A Neoclassical Realist Analysis of the Evolution of the Role of Europe in US Grand Strategy...

Doctoraatsverdediging van Linde Desmaele voor het behalen van de academische graad van Doctor in ...

maandag 11 oktober, 00:00

Duits A1 voor niet-Nederlandstaligen semester 1

Click here to read about this course in English...

Click here to read about this course in English...

maandag 11 oktober, 00:00

Duits B1 semester 1

Click here to read about this course in English...

Click here to read about this course in English...

maandag 11 oktober, 00:00

Italiaans A1 semester 1

Click here to read about this course in English...

Click here to read about this course in English...

maandag 11 oktober, 00:00 - 00:30 U

Italiaans A2 semester 1

Click here to read about this course in English...

Click here to read about this course in English...

maandag 11 oktober, 00:00

Nieuwgrieks 1 - jaarcursus

Click here to read about this course in English DE CURSUS Deze cursus is er voor iedereen die graag Nieuwgrieks wil leren. Het is een beginnerscursus waarvoor je geen voorkennis nodig hebt. De focus ligt op het leren begrijpen en gebruiken van vertrouwde dagelijkse uitdrukkingen e...

Click here to read about this course in English DE CURSUS Deze cursus is er voor iedereen die gr...

maandag 11 oktober, 00:00

Nieuwgrieks 2 - jaarcursus

Click here to read about this course in English...

Click here to read about this course in English...

maandag 11 oktober, 09:00

Academisch Engels 1 21-22 semester 1

Click here to read this information in English...

Click here to read this information in English...

maandag 11 oktober, 09:00

Academisch Engels 2 21-22 semester 1

Click here to read this information in English DE CURSUS Je ontwikkelt de receptieve vaardigheden (lezen en luisteren) die je nodig hebt om een in het Engels onderwezen cursus aan de universiteit te volgen. In deze cursus wordt er expliciet aandacht besteed aan de specifiek...

Click here to read this information in English DE CURSUS Je ontwikkelt de receptieve vaardigh...

DE WIJDE WERELD IN

Een internationale studie-ervaring, alleen voor de happy few? Niet bij ons. Omdat wij weten hoe belangrijk zo’n buitenlandse ervaring is voor je persoonlijke ontwikkeling, je academische vorming én voor je professionele carrière, willen we elke student de kans geven om de wijde wereld in te trekken.

Overstijg je grenzen

We leren je niet alleen over de grenzen van je specialisatie of je vakgebied heen te stijgen: je kan ook over de grenzen van Vlaanderen heen stijgen door een semester lang aan een buitenlandse universiteit, bv. in Duitsland, Spanje, Zweden of Zwitserland te gaan studeren.

Bogotà of Zurich?

Deze kersverse alumni vertellen over hun VUB ervaringen tijdens de diploma-uitreiking. Kom meer te weten over hun buitenlandse avonturen vanaf 2:47.

Naar het buitenland?

Ontdek de mogelijkheden

Naar waar?

Bestemmingen

Het einde is pas het begin

Beeld je in. Je studies zijn prima verlopen en je mag je masterdiploma in ontvangst nemen. Je glimt van trots, en terecht. Want met dat diploma van jou ben je gewapend als geen ander om de arbeidsmarkt op te gaan. Maar welke richting ga je uit? Je hebt verrassend veel mogelijkheden en ook hier staat de VUB je bij.

Jobuitwegen

De vraag naar hooggeschoolde informatici overstijgt nog steeds het aanbod. De Belgische economie heeft een grote nood aan informatici allerhande. Met een universitair diploma Computerwetenschappen of Toegepaste Informatica kun je alle kanten op. Je kan werken in één van de vele softwarebedrijven, maar ook op de afdeling informatica van bedrijven of overheidsdiensten buiten de ICT sector zoals het bankwezen, de gezondheidssector, de transportsector, ... Een eigen zaak opstarten behoort eveneens tot de mogelijkheden, of je start als lesgever in het reguliere onderwijs of het bedrijfsleven. Tenslotte kan je fundamenteel of toepassingsgericht onderzoek verrichten en werken aan een doctoraat. Enkele mogelijke functies van een computerwetenschapper:

 • De ICT-consultant analyseert concrete problemen bij bedrijven en overheidsinstellingen, en stelt een nieuw project voor als oplossing of brengt aanpassingen aan een bestaand ICT project. Organisatorische processen worden op die manier verbeterd en vaak vereenvoudigd.

 • De ICT-analist bestudeert tijdens de voorstudie van een ICT project de behoeften van de klant en zet deze om in een plan voor een concrete oplossing, inclusief een raming van de benodigde inspanningen en kosten. Vaak werken zij in tandem met de architect.

 • De ICT-architect tekent de blauwdrukken voor de software-oplossing uit. Dit werk is te vergelijken met dat van een bouwkundig architect, die de technische en de functionele structuur van een gebouw uittekent.

 • De ontwikkelaar verfijnt en vertaalt de blauwdrukken voor de software-oplossing naar een programma, vaak in team- verband met meerdere ontwikkelaars.

 • De databasemanager is verantwoordelijk voor het ontwerp en het beheer van de databanken in het ICT project, met een nadruk op het vrijwaren van de efficiëntie van opvragingen en de veiligheid van de opgeslagen gegevens.

 • De webspecialist is gespecialiseerd in ICT projecten met webgebaseerde software-oplossingen, zoals portalen, e-commerce systemen, e-government systemen, en e-learning systemen.

 • De projectmanager is verantwoordelijk voor de algemene opvolging van het ICT project, zoals het contact met de klant en de leveranciers, de coördinatie van alle medewerkers, en het respecteren van het lastenboek en de deadlines.

 • De data scientist analyseert gegevens teneinde er inzichten uit te distilleren, en combineert daarbij technieken uit de computerwetenschappen en de statistiek. Deze technieken vinden alsmaar vaker commerciële toepassingen, alsook in tal van andere vakgebieden zoals bio-informatica.

 • De onderzoeker draagt bij tot de vooruitgang van de computerwetenschappen. Het vakgebied is nog in volle ontwikkeling en er is geen gebrek aan uitdagingen. Als onderzoeker kan men aan de slag aan een universiteit, in een onderzoeksinstituut, of in een bedrijf met een onderzoeksafdeling.

Doctoreren?


VUB telt drie doctoral schools ter ondersteuning van doctorandi. Ze hebben tot doel junior-onderzoekers te stimuleren en te promoten via workshops, seminaries, master classes, …

Dr in spe

Afgestudeerd, okee. Maar nooit meer studeren, nee.

Dat je je masterdiploma behaald hebt, dat is een hele prestatie. Maar ook daarna kun je je kennis aan de VUB blijven bijspijkeren. Zo biedt de universiteit maar liefst 21 master-na-masteropleidingen aan en heel wat postgraduaten. Een aanbod dat niet alleen ruim is, maar ook bijzonder hoogwaardig. En dus een extra troef op je cv!

Wil je zeker het bedrijfsleven in en je optimaal voorbereiden? Neem dan zeker eens een kijkje naar de opleidingen Innoverend Ondernemen en Bedrijfskunde!

Jente Rosseel


Ondernemer softwarebedrijf Elewa

"Probeer zoveel mogelijk dingen uit"

Jouw naam?


SCHRIJF JE SNEL IN OF VOEG JE NAAM TOE AAN ONZE LIJST

Ontdek onze 'wall of faces'

Meer weten over onze alumni?

Meer info

Volg de VUB

Op LinkedIn

Academiejaar 2021 - 2022

Goed nieuws! Als de cijfers positief blijven evolueren, starten we op in CODE GROEN*. En dat betekent dat er opnieuw heel veel mag!

Lees er hier alles over.

Een vliegende start

We verwelkomen nieuwe studenten graag tijdens de onthaalweek midden september. Zo maken we je vanaf dag één wegwijs op de VUB. Heb je nu al een vraag voor de VUB? Hieronder vind je alvast wat informatie om je op weg te helpen.

Kostenplaatje


Ja, studeren kost geld. Maar de VUB en het Vlaams onderwijs doen er alles gaan om het zo betaalbaar mogelijk te houden.

Meer weten

Op kot

Meer weten

Studiekeuze en -begeleiding


Een opleiding kiezen... geen eenvoudige opgave! Drie stappen die kunnen helpen bij het maken van een studiekeuze.

Meer weten

Studentenleven

Meer weten

Studeren met beperking


We vinden het belangrijk om vanuit de VUB bij te dragen aan gelijke kansen, bijvoorbeeld met het ReFlex-statuut.

Meer weten

Studeren in semesters


2 x 13 weken les. Dan 2 weken blok. Dan 3 weken examens. De examens zijn in januari en juni. De tweede zit van eind augustus tot midden september.

Flexibel studeren


De vakken waarvoor je niet slaagt, neem je mee naar het volgende jaar en combineer je met nieuwe vakken. Zo krijg je een geïndividualiseerd studietraject. Sommige studenten nemen bewust een deeltijds programma op, bijvoorbeeld om te combineren met een job.

Academische competenties


Uit gegevens gefundeerde conclusies trekken, onderzoek opzetten, uit een probleemstelling de kern halen en helder weergeven. Nieuwe, onverwachte verbanden... Dat zijn allemaal academische competenties en een universiteit als de VUB is dé plaats om die aan te leren.

Leerkrediet? Studiepunten? Help!

Een student zal deze begrippen meer dan eens tegenkomen in documenten of mails, maar wat willen ze nu eigenlijk zeggen?

Toelatingsvoorwaarden en individuele studietrajecten

Bachelor
Om aan een bacheloropleiding te beginnen moet je eerst en vooral over een diploma secundair onderwijs beschikken. ASO, TSO, KSO of BSO doet er eigenlijk niet toe, maar voor een BSO diploma heb je wel meer nodig dan een getuigschrift.

Schakel-, voorbereidingsprogramma & master
Wil je graag meer info over specifieke toelatingsvoorwaarden voor bijvoorbeeld het schakelprogramma of directe toegang tot de master, bekijk dan de pagina 'programma' van de opleiding van jouw voorkeur. Hier vind je een overzicht van de opleidingsfiches. Hierin staat telkens een lijst met de toelatingsvoorwaarden voor de opleiding.

 

Heb je vragen rond toelating, vrijstellingen of vakkenpakketten, neem dan contact op met de studietrajectbegeleider van de opleiding.

Meer weten over onze voorzieningen?

Boek je infosessie

Overtuigd om te komen studeren aan de VUB?

Start je inschrijving nu!

Kunnen we je nog ergens mee helpen?

Stel je vragen hier!