logo

WORD EEN HOOG OPGELEID PROJECTIEL

Projecten en processen zijn er om te verbeteren. Problemen zijn er om op te lossen. En de ideale wereld, daar kan je aan bouwen. Als ingenieur ben je de drijvende kracht achter vooruitgang. Je helpt de mensheid de brug tussen dromen en daden oversteken. Je leven lang ben je trouwens zelf een brug: die tussen wetenschappelijk onderzoek en de creatie van nieuwe producten. Ingenieurswetenschappen aan de VUB? Da’s avontuur met een missie. De natuurkrachten en materialen zijn alvast je metgezel.

Als student Ingenieurswetenschappen sta je op de schouders van reuzen. De stapel kennis die talloze wetenschappers en onderzoekers jaren- en zelfs decennialang hebben opgebouwd, geven we je aan de VUB met veel égards door. Dat doen we via een zogeheten brede bachelor. Je twee theoretische fundamenten: wiskunde en natuurwetenschappen. Van meet af aan las je die theorie aan de praktijk door experimenten in labo’s uit te voeren en praktische oefeningen tot een goed einde te brengen.

Zin om eens langs te komen?

Ontdek onze infodagen

Onderwijskwaliteit


Aan de VUB vinden we goed onderwijs belangrijk. We zijn dan ook voortdurend bezig met het bewaken en verbeteren van de onderwijskwaliteit en we zijn daar transparant over. Wil je meer weten over de kwaliteit van de opleiding, lees hier dan de publieke informatie.

Publieke informatie over de kwaliteit van de opleiding

Faculteit


Ingenieurswetenschappen

Meer info
OPLEIDINGSVERANTWOORDELIJKE
02-629-2855

FACULTEITSECRETARIAAT
02-629-2901

STUDIETRAJECTBEGELEIDING
02-629-2882

De eerste en tweede bachelorjaar van de opleiding ingenieurswetenschappen geeft de student een grondige wetenschappelijke basis van 57 SP per jaar. Ierdereen volgt ook hetzelfde programma. In ieder van deze twee jaren heeft de student de optie tussen enkele verbredende keuzevakken van telkens 3 SP. In het tweede semester van het tweede bachelorjaar zijn er vier technologieprojecten. Die geven de student een idee van wat de vijf afstudeerrichtingen inhouden. De vijf afstudeerrichtingen zijn:

  • Biomedische ingenieurstechnieken
  • Bouwkunde
  • Chemie en materialen
  • Elektronica en informatietechnologie
  • Werktuigkunde - Elektrotechniek

Voor de aanvang van het derde bachelorjaar kiest de student dan zijn afstudeerrichting.

Plan

Je wil op een ingenieuze manier vernieuwen

Ingenieurs gebruiken wetenschap en technologie om op een creatieve en maatschappelijk verantwoorde manier problemen op te lossen. Ze ontwerpen als het ware wat nu (nog) niet bestaat. De opleiding bereidt je hier op voor door je een degelijke wetenschappelijke basis te geven en deze onmiddellijk te vertalen naar concrete technische toepassingen. Dat maakt de opleiding heel doelgericht en praktisch. Je kan dus direct aan de slag om jouw ideeën om te zetten in realiteit.

Je laat je niet in één hokje steken

We kunnen ons geen wereld meer voorstellen zonder ingenieurs. Denk maar aan de smartphone waarmee je belt en de computer of iPad waarmee je werkt, het wifi-netwerk waarop je surft, de groene energie die deze apparaten gebruiken, de auto waarmee je naar school gaat, de brug waarover je rijdt, en ga zo maar door. We komen dagelijks in contact met het werk van ingenieurs. Hun werkterrein is dan ook zeer uiteenlopend, en moeilijk in enkele zinnen uit te leggen. En dat maakt het net zo boeiend. Want als ingenieur ga je aan de slag met zeer uiteenlopende toepassingen van de exacte wetenschappen. En naargelang jouw interesse, specialiseer je je in de master.

Je gaat een b(l)oeiende loopbaan tegemoet

Op de arbeidsmarkt is de vraag naar burgerlijk ingenieurs groot, omdat ze breed inzetbaar en een kei in probleemoplossend denken zijn. Dit zorgt ervoor dat je terecht kan in de meest diverse sectoren, zowel in binnen- als buitenland. Wees er maar zeker van dat je na afstuderen snel een interessante job zal vinden.

Leerresultaten

Leerresultaten zijn de beoogde kennis en inzicht, vaardigheden en attitudes die je dient te beheersen na het afronden van een opleiding. Wil je meer weten over de specifieke leerresultaten van de bachelor opleiding? Lees er hier meer over.

Het programma beoogt om de houders van een academisch bachelordiploma de in het artikel II.141. van de Codex Hoger Onderwijs bedoelde algemene wetenschappelijke competenties en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bij te brengen die vereist zijn om de beoogde masteropleiding aan te kunnen vatten.

Het programma beoogt om de houders van een professioneel bachelordiploma de in het artikel II.141. van de Codex Hoger Onderwijs bedoelde algemene wetenschappelijke competenties en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bij te brengen die vereist zijn om de beoogde masteropleiding aan te kunnen vatten.

Wil je meer weten over de specifieke leerresultaten van de master opleidingen?

 

 

Licht je in, vraag rond

Wil je je kans op slagen zo groot mogelijk maken? Dan maak je best een goede studiekeuze. Maar hoe doe je dat precies? Door actief aan de slag te gaan! Een doordachte studiekeuze vraagt tijd en inspanningen. Gelukkig helpt de VUB je door het bos de bomen te zien.

Indien je wil inschrijven voor een bachelor ingenieurswetenschappen, ben je verplicht om vooraf een ijkingstoets te doen. Je hebt namelijk een deelnameattest van de toets nodig om je te kunnen inschrijven voor de opleiding.

Meer info : https://www.vub.be/ijkingstoets#over-de-ijkingstoets

Verplichte ijkingstoets

Indien je wil inschrijven voor een bachelor ingenieurswetenschappen, ben je verplicht om vooraf een ijkingstoets te doen. Je hebt namelijk een deelnameattest van de toets nodig om je te kunnen inschrijven voor de opleiding.

Meer info : https://www.vub.be/ijkingstoets#over-de-ijkingstoets

Test je kennis van chemie

Met deze korte quiz!

De juiste studiekeuze in 3 stappen!

Download het e-book

Zin om eens langs te komen?

Ontdek de infodagen

HET EINDE IS PAS HET BEGIN

Beeld je in. Je studies zijn prima verlopen en je mag je masterdiploma in ontvangst nemen. Je glimt van trots, en terecht. Want met dat diploma van jou ben je gewapend als geen ander om de arbeidsmarkt op te gaan. Maar welke richting ga je uit? Je hebt verrassend veel mogelijkheden en ook hier staat de VUB je bij.

Aan de slag als Burgerlijk Ingenieur

Door de brede opleiding, de voorbereiding op levenslang leren en in probleemoplossend denken, zijn burgerlijk ingenieurs veelzijdig en dus breed inzetbaar op de arbeidsmarkt. Meer nog, er is veel vraag naar afgestudeerde burgerlijk ingenieurs. Zij vinden dan ook direct na afstuderen een uitdagende job. Opvallend daarbij is dat de gekozen specialisatierichting niet noodzakelijk bepalend is voor je latere beroep of de sector waarin je terecht komt. Heel wat jobaanbiedingen richten zich niet uitsluitend tot één bepaalde specialisatie. Als ingenieur ben je de aangewezen persoon om technische, natuurwetenschappelijke, technologische en organisatorische problemen op te lossen. Je gaat aan de slag als leidinggevende in de bedrijfswereld of bij de overheid, zowel in binnen- als buitenland. Dit kan in de meest diverse sectoren:

• Transport, lucht- en ruimtevaart

• Energie

• Telecommunicatie

• Micro-elektronica

• Milieu

• Voeding

• Geneeskunde

• Informatica

• Onderzoekswereld

Careercenter


INDIVIDUEEL ADVIES ROND CV’S, GESPREKSTRAINING EN JOBMOGELIJKHEDEN. OOK TIJDENS JE STUDIES!

Check de website

Doctoreren?


VUB TELT DRIE DOCTORAL SCHOOLS TER ONDERSTEUNING VAN DOCTORANDI. ZE HEBBEN TOT DOEL JUNIOR-ONDERZOEKERS TE STIMULEREN EN TE PROMOTEN VIA WORKSHOPS, SEMINARIES, MASTER CLASSES, …

Dr in spe

Nog meer inspiratie van onze alumni

Hieronder vind je tips & tricks van onze VUB-alumni. Gebruik deze als inspiratie bij het uitstippelen van je eigen carrièrepad!

Matthias Caenepeel


New Venture Manager bij Telenet

"Besef dat je job niet het enige is in het leven. Zoek de goede balans."

Aushim Koumar


Medeoprichter en directeur bij Konligo

'Zoek naar zingeving, zowel persoonlijk als in je job.'

Afgestudeerd, okee. Maar nooit meer studeren, nee.

Dat je je masterdiploma behaald hebt, dat is een hele prestatie. Maar ook daarna kun je je kennis aan de VUB blijven bijspijkeren. Zo biedt de universiteit maar liefst 21 master-na-masteropleidingen aan en heel wat postgraduaten. Een aanbod dat niet alleen ruim is, maar ook bijzonder hoogwaardig. En dus een extra troef op je cv!

Meer weten over onze alumni?

Meer info

Volg de VUB

Op LinkedIn

Je in het tweede jaar 4 verschillende technologieprojecten uitwerkt?

Aan de VUB word je ondergedompeld in alle ingenieursdomeinen. In theorie, maar ook in de praktijk met de technologieprojecten in tweede bachelor. Er staan vier verschillende projecten op het programma. Zorgvuldig gekozen, omdat ze je alle vier in contact brengen met problemen in domeinen die een weerspiegeling geven van de vier afstudeerrichtingen van de bacheloropleiding: Biomedische ingenieurstechnieken, Bouwkunde, Chemie en materialen, Elektronica en informatietechnologie, en Werktuigkunde-elektrotechniek. Zo krijg je bijvoorbeeld de opdracht om bier te maken dat je zelf mag testen, om een materiaal te beschermen met een functionele coating, en om het zweefproces van een pingpongbal te regelen met techieken uit de fotonica, elektronica en biomedische wereld. Je zal een elektrische kart ontwikkelen en een brug ontwerpen die een bepaald gewicht moet kunnen dragen en voldoende stabiliteit heeft. Je bouwt de brug op kleine schaal en onderwerpt ze aan allerlei testen. Hiervoor ga je aan de slag in de opleidingsateliers en werk je in groepjes van maximum zeven studenten jouw project uit. Haal die teamspirit maar al boven!

Je in een aantal masteropleidingen de mogelijkheid om stage te lopen?

Dit kan verplicht of als keuzevak. Het voordeel van een stage is dat je al tijdens je studies kennismaakt met de loopbaan van een ingenieur en het professionele milieu waarin je later terecht zal komen. Je kan stage lopen in een binnen- of buitenlands bedrijf, laboratorium of onderzoeksinstelling.

Je de master op de VUB ook volledig in het Engels kan volgen?

Niet geheel onlogisch, aangezien heel wat wetenschappelijk onderzoek en het werkveld zich in een internationale context situeren.

 

 

Leerkrediet

Alsjeblieft, je krijgt 140 studiepunten. Bij wijze van welkom bij aanvang van een initiële bachelor- of masteropleiding. Die 140 studiepunten maken je leerkrediet uit. Dat krediet gebruik je om vakken te 'kopen' uit je studietraject. Slaag je voor die vakken, dan krijg je je punten terug. Meer nog: de eerste 60 studiepunten die je terugkrijgt, worden verdubbeld (alsjeblieft bis). Slaag je niet voor een of meer vakken, dan ben je de studiepunten die deze vakken 'waard' zijn, kwijt EN moet je opnieuw studiepunten van je leerkrediet 'afgeven' om ervoor te kunnen herkansen. Te vermijden, zoiets, want zo slinkt je leerkrediet.

Toelatingsvoorwaarden en geïndividualiseerde studietrajecten

Met een diploma secundair onderwijs kan je starten in elke bacheloropleiding met uitzondering van Geneeskunde en Ingenieurswetenschappen. Vanaf het academiejaar 2018-2019 is deelname aan de ijkingstoets verplicht als je je wil inschrijven voor de bacheloropleidingen ingenieurswetenschappen en ingenieurswetenschappen: architectuur.  Meer informatie hierover vind je op www.vub.be/ijkingstoets/

Wil je graag meer info over specifieke toelatingsvoorwaarden voor bijvoorbeeld het schakelprogramma of directe toegang tot de master, kijk dan op de VUB-website bij de opleiding van jou voorkeur. Hier vind je een lijst met de toelatingsvoorwaarden voor de opleidingen. Heb je vragen rond toelating, vrijstellingen en vakkenpakketten, neem dan contact op met de studietrajectbegeleider van de opleiding. Het samenstellen van je individueel studietraject gebeurt altijd samen met je studietrajectbegeleider.

Studiegeld en Sociale Dienst Studenten

Je studiegeld wordt berekend op basis van het aantal studiepunten dat je opneemt, je nationaliteit, opleiding en contracttype. Studenten uit de Europese Economische Ruimte (EER) die zich voor een intiële bachelor- of masteropleiding inschrijven, betalen een standaard vast bedrag en een variabel bedrag per studiepunt. Elk jaar wordt het studiegeld opnieuw berekend. De exacte berekening vind je hier. Zit je in een financieel moeilijke situatie, dan neem je best contact op met de Sociale Dienst Studenten van de VUB. Zij bekijken per dossier hoe je geholpen kan worden.

Zin om eens langs te komen?

Ontdek onze infodagen

Voor de eerstejaarsstudent

Aan het begin van het academiejaar krijg je als eerste bachelorstudent een overload aan informatie. Hierdoor is het soms moeilijk een overzicht te houden. Om deze overgang van middelbaar naar hoger onderwijs zo makkelijk mogelijk te maken, biedt de Polytechnische Kring in samenwerking met de opleidingsraad en bru:tecture het peter- en meterprogramma aan.

 

Wat kan het peter- en meterprogramma voor jou betekenen?

Ouderejaars begeleiden eerstejaars op basis van hun eigen ervaringen. Ze maken je wegwijs aan de VUB en kunnen al je vragen beantwoorden. We hopen je via je meter/peter snel thuis te laten voelen aan de VUB en misschien hierdoor zelfs je slaagkans te verhogen.

 

Belangrijk is ook om te weten dat de begeleiding van de peter/meter verschilt van het professionele begeleidingsaanbod van de VUB.

 

Werking van het peter- en meterprogramma

Tijdens de eerste twee weken kan je je inschrijven via deze link voor het peter- en meterprogramma.

Begin oktober krijgen de eerstejaarsstudenten een e-mail met de naam en e-mail van hun peter/meter. Het is dan de bedoeling dat jij je meter/peter contacteert (via e-mail, facebook, in persoon).