logo

Master in het Internationaal en Europees Recht

In de opleiding Internationaal en Europees recht worden studenten geconfronteerd met de actuele relevantie van het internationaal recht. De studenten kunnen zich verdiepen in allerlei rechtstakken, gaande van Europees mededingingsrecht tot internationaal zeerecht en alles ertussenin.

In de master-na-masteropleiding in het internationaal en Europees recht word je bovenal voorbereid op een carrière in een internationale context, zoals bijvoorbeeld in de Belgische diplomatieke dienst of een internationale of Europese organisatie. Je leert doordringen tot de essentie van het internationaal en Europees recht en deze rechtstakken situeren in een bredere maatschappelijke context. Je volgt de opleiding voltijds in één academiejaar of deeltijds – gespreid over twee academiejaren in dagonderwijs.

 Kom alles te weten wat je nog wilt weten over de master-na-master Internationaal en Europees recht.
Bekijk hier de PowerPoint over de opleiding of klik op Infosessies om jouw sessie te boeken!

Data van de digitale infosessies: 

- Woensdag 18 mei 2022 van 17u00 tot 18u00
- Woensdag 29 juni 2022 van 17u tot 18u00

Waarom specialiseren in het internationaal en Europees recht?

Ben je gepassioneerd door het grensoverschrijdend karakter van onze huidige samenleving? Zie je jezelf werken voor een internationale organisatie, met zetel in België of daarbuiten, of wens je ambtenaar te worden bij de Europese Unie? Ambieer je een carrière voor een internationaal advocatenkantoor of trekt eerder het verder wetenschappelijk onderzoek je aan en wil je een bijdrage leveren aan de rechtsontwikkeling in dit domein? Dan zal je inzicht in de materie van het internationaal en Europees recht goed van pas komen. Deze opleiding verschaft verdiepende kennis in het vakgebied van internationaal en Europees recht voor studenten met en zonder achtergrond in het internationaal recht. Enkele van de vele andere troeven zijn het unieke Nederlandstalige karakter van deze opleiding, de mogelijkheid om keuzevakken op te nemen in het buitenland en de nauwe banden met Brussel en de Europese instellingen. Daarnaast kunnen studenten in aanmerking komen voor een financieel duwtje in de rug bij het lopen van een binnen of buitenlandse stage.

Interesse? Kom naar een Infodag!

Op de digitale Infodagen verzorgt Afdeling Internationaal en Europees recht een informatieve presentatie voor wie nog een duwtje in de rug nodig heeft om in te schrijven voor onze Master na Master in het Internationaal en Europees recht aan de VUB. Deze presentatie maakt je warm voor de opleiding en behandelt allerlei aspecten van het programma en meer. Achteraf is er nog tijd en ruimte om onbeantwoorde vragen te behandelen. Studenten in de basisopleiding die twijfelen over hun afstudeerrichting zijn zeker ook welkom om hun licht te komen opsteken. 

Meer info op: https://www.vub.be/infodag/

Zin om eens langs te komen?

Boek je campusrondleiding

Heb je vragen?


Stuur ons een e-mailtje! We helpen je graag verder.

Contacteer ons

De brochure ManaMa IERE academiejaar 2021-22 vind je hier


De brochure voor het academiejaar 2021-22 vind je hier

Brochure 2021-2022

Reglementen en beleidsbeslissingen ManaMa IERE


Laatst gewijzigd op 4 november 2021

Reglementen en beleidsbeslissingen

Kennismakingsbijeenkomst


Voor ingeschreven studenten

Zie Huidige studenten AJ '21-'22

Onderwijskwaliteit


Aan de VUB vinden we goed onderwijs belangrijk. We zijn dan ook voortdurend bezig met het bewaken en verbeteren van de onderwijskwaliteit en we zijn daar transparant over. Wil je meer weten over de kwaliteit van de opleiding, lees hier dan de publieke informatie.

Publieke informatie over de kwaliteit van de opleiding

Opleiding

De Afdeling Internationaal en Europees recht (IERE), één van de vijf afdelingen die de vakgroep Publiekrecht herbergt, biedt een afstudeerrichting Internationaal en Europees recht aan binnen de opleiding Master of Laws in de Rechten alsook een exclusief Nederlandstalige Master na Master opleiding, met name de Master of Laws in het Internationaal en Europees recht. Bovendien wordt er nauw samengewerkt met het Institute for European Studies (IES), die een Engelstalige Master of Laws in International and European Law aanbieden.

Internationaal en Europees Recht aan Faculteit Recht en Criminologie

De curricula van de onderscheiden opleidingsonderdelen verbonden aan Afdeing Internationaal en Europees Recht geven blijk van een rijke expertise in een aantal rechtstakken in het bijzonder. Enerzijds is er ruimte voor specialisatie in verschillende Europeesrechtelijke domeinen, zoals onder meer het constitutioneel Europees recht en Europees mededingingsrecht. In het internationaal recht pakt de Afdeling uit met een rijk aanbod in mensenrechten, zeerecht, diplomatiek recht en het recht van internationale organisaties. Daarnaast is er ruimte voor verschillende actuele materies onder de noemer van vakken die capita selecta verzamelen, met wisselende nadrukken. De Afdeling Internationaal en Europees recht herbergt ook een rijke en uiteenlopende expertise van verbonden onderzoekers in rechtstakken gelinkt aan migratie, inheemse volkeren, humanitair recht enzovoort. Bovendien zet deze opleiding in op het ontwikkelen van praktische vaardigheden, uitwisseling via het programma Groepsmobiliteit, deelname aan een handelsmissie, aanmoedigen van het opnemen van stageplaatsten, en een sterke begeleiding bij het schrijven van papers en masterproeven.  

Meer over de Afdeling vind je op de webpagina's van de Afdeling Internationaal en Europees Recht

De doelstellingen van het programma

De opleiding bereidt studenten voor op wetenschappelijk onderzoek in het internationaal en Europees recht en/of op de toepassing van de verworven theoretische kennis in het professionele leven. Je krijgt dus vaardigheden mee om complexe grensoverschrijdende problemen te vatten, hierover te reflecteren en adequate oplossingen aan te dragen. De opleiding leert je via je masterproef om vakspecifieke informatie over te dragen, zowel aan vakgenoten als aan leken. In een vaak onzekere context - kenmerk van onze huidige samenleving - zet je onderzoek op en voer je dit ook uit.

Een programma met veel opties

Deze master-na-master kan worden behaald als voltijds of deeltijds student en wordt alleen aangeboden in dagonderwijs. Je volgt les in een relatief kleine groep studenten (minder dan 50), die voornamelijk uit België (beide kanten van de taalgrens) en Nederland komen. Het programma bestaat uit een verplicht pakket, waaronder de masterproef en een aantal keuzeopleidingsonderdelen. Studenten kiezen een minimum van 12 studiepunten uit een pakket van keuzeopleidingsonderdelen.

Naast het pakket keuze-opleidingsonderdelen dat inspeelt op het internationaal en Europees recht of deelaspecten ervan zoals het vreemdelingenrecht of intellectuele eigendomsrechten, kan je ook kiezen uit een pakket van vier opleidingsonderdelen die worden gedoceerd aan onze zusteruniversiteit, de Université Libre de Bruxelles: ‘Responsabilité internationale’; ‘Droit international économique’; ‘Droit international privé comparé’ en ‘Droit des contrats internationaux’. Er worden ook enkele keuze-opleidingsonderdelen in het Engels aangeboden. Je kan zelfs twee of drie weken naar het buitenland om er een deel van je keuze-opleingsonderdelen op te nemen (zie Groepsmobiliteit).

Het voorbereidingsprogramma

Studenten die geen masterdiploma in de Rechten hebben, kunnen onder bepaalde voorwaarden toegelaten worden tot deze master-na-masteropleiding door het volgen van een voorbereidingsprogramma ‘Internationaal en Europees recht’ van maximum 12 studiepunten. De twee opleidingsonderdelen die zij mogelijks dienen te volgen zijn dan ‘Internationaal recht I’ (6 SP) en/of ‘Europees recht I’ (6 SP). De omvang van het voorbereidingsprogramma is afhankelijk van de specifieke voorkennis. 

Begin goed voorbereid


Lectuur voor zelfstudie niet-juristen

Zelfstudiemateriaal

Internationale Pleitwedstrijden

De mogelijkheid bestaat voor de studenten om deel te nemen aan een internationale pleitwedstrijd in het Engels (Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition) of het Frans (Concours de procès simulé en droit international Charles-Rousseau), de twee meest prestigieuze pleitwedstrijden in hun respectievelijk taalgebied, ter vervanging van de masterproef. Hiervoor worden telkens aan het begin van het academiejaar selecties georganiseerd. Studenten van ManaMa IERE die deelnemen aan een internationale pleitwedstrijd worden vrijgesteld van de masterproef.

Studenten die interesse hebben om deel te nemen aan een internationale pleitwedstrijd dienen verplicht aanwezig te zijn op de kennismakingsbijeenkomst van de Master of Laws in het internationaal en Europees recht. Verdere uitleg over de pleitwedstrijd wordt immers verschaft op de kennismakingsbijeenkomst. Studenten die niet op deze vergadering kunnen aanwezig zijn nemen zelf contact op met de verantwoordelijke professor (Prof. Erik Franckx) en assistent (Kristof Gombeer) ten laatste op de dag dat deze kennismakingsbijeenkomst doorgang vindt.

Deelname is afhankelijk van selecties. Op basis van deze selecties zal de verantwoordelijke van dit studiedeel dan beslissen of, en aan welke, pleitwedstrijden wordt deelgenomen. Het reglement van deze selectieprocedure alsook de criteria van beoordeling vind je hier. Meer info over de selectieprocedure voor academiejaar 2020-2021 vind je hier en tijdens de jaarlijkse kennismakingsbijeenkomst die aan het begin van het academiejaar georganiseerd wordt.

Meer informatie inzake kennismakingsbijeenkomst tijdens academiejaar 2021-2022 vind je hier.

Keuze-opleidingsonderdeel "Handelsmissie"

Tijdens je studies ManaMa Internationaal en Europees Recht heb je als student de kans om deel te nemen aan een uniek universiteitsbreed opleidingsonderdeel, met name de buitenlandse handelsmissie. Dit betreft een praktijkproject waarbij een student, in opdracht van een organisatie (bedrijf of not-for-profit organisatie), gedurende drie weken een opdracht uitvoert in een buitenlandse economie. In de meeste gevallen gaat het om marktonderzoek, voorbereiding van investeringsdossiers, nagaan van de voorwaarden om actief te worden, enz. Er wordt in een multidisciplinair team van studenten samengewerkt en het project wordt tevens door Flanders Investment & Trade ondersteund. Het praktijkproject, dat het hele academiejaar bestrijkt, betreft zowel de voorafgaande logistieke organisatie in teamverband als de inhoudelijke uitwerking en realisatie van een individuele praktijkgerichte opdracht ter plaatse. De mobiliteit wordt volledig gefinancierd door de deelnemende organisaties. Voorafgaand aan de start van het academiejaar worden selecties georganiseerd (voor meer info, zie tabblad "Mobiliteit AJ '21-'22").

Internationaal en Europees recht? In Brussel!

Wat een opleiding aan de VUB uniek maakt, is de situering van de campus in het hartje van de Europese hoofdstad Brussel. De studenten krijgen dan ook de gelegenheid op verschillende excursies om kennis te maken met de EU-instellingen. Ook excursies naar internationale instellingen in andere grootsteden, zoals Den Haag en Genève, worden georganiseerd. Buiten het academische kader van de opleiding worden studenten aangemoedigd om te profiteren van allerlei evenementen, debatten of cursussen die plaatsvinden in Brussel en errond. De Afdeling Internationaal en Europees Recht doet eveneens haar best om steevast vertegenwoordigd te zijn bij extern georganiseerde evenementen, zoals summer schools of pleitwedstrijden.

Leerresultaten

Het programma beoogt om de houders van een academisch bachelordiploma de in het artikel II.141. van de Codex Hoger Onderwijs bedoelde algemene wetenschappelijke competenties en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bij te brengen die vereist zijn om de beoogde masteropleiding aan te kunnen vatten.

Leerresultaten zijn de beoogde kennis en inzicht, vaardigheden en attitudes die je dient te beheersen na het afronden van een opleiding. Wil je meer weten over de specifieke leerresultaten van deze opleiding? Lees er hier meer over.

Raadpleeg de brochure ManaMa IERE academiejaar 2021-2022


VOOR MEER INFORMATIE INZAKE HET ACADEMIEJAAR 2020-2021, ZIE ONDER "Huidige studenten AJ '20-'21"

Brochure 2021-2022

Een vliegende start

De lessen van academiejaar 2020-2021 starten in de vierde week van september. We verwelkomen je graag op een van de onthaalmomenten voor nieuwe studenten en op tal van andere activiteiten tijdens Kick off the Campus. Zo maken we je vanaf dag één wegwijs op de VUB. Heb je nu al een vraag voor de VUB? Hieronder vind je alvast wat informatie om je op weg te helpen.

Toelatingsvoorwaarden

RECHTSTREEKSE TOELATING:

De Master of Laws in het internationaal en Europees recht is rechtstreeks toegankelijk voor houders van een licentiaats- of masterdiploma in de Rechten.

TOELATING OP DOSSIER:

Na toelating op basis van een geschiktheidsonderzoek: houders van een ander masterdiploma dan Master of Laws in de Rechten of met een diploma dat wat de studieduur betreft gelijkgesteld kan worden met een Masterdiploma.

Afhankelijk van de al verworven voorkennis kan een voorbereidingsprogramma (max. 12 SP) worden opgelegd.

 

Begin goed voorbereid


Lectuur voor zelfstudie niet-juristen

Zelfstudiemateriaal

Studiegeld

Het studiegeld voor een master-na-masteropleiding kan onderling sterk variëren. De totale prijs bestaat uit een vaste som per academiejaar* en een variabele som** berekend in functie van het aantal ECTS dat de student opneemt in dat academiejaar. Hoeveel het studiegeld juist bedraagrt kan je terugvinden via www.vub.be/inschrijven, waar een gedetailleerd overzicht van de studiegelden per opleiding wordt weergegeven.

Bij wijze van voorbeeld wordt hieronder het inschrijvingsgeld van de Master in Laws in het internationaal en Europees recht bij aanvang van het academiejaar 2020-2021 weergegeven:

* De vaste som voor inschrijving was vastgesteld op €700, en dit al vanaf het academijaar 2018-2019.

** De variable som voor inschrijving was vastgelegd op €30 per ECTS, en dit al vanaf het academiejaar 2018-2019. 

Voor het standaardtraject van 60 ECTS opgenomen in één academiejaar kwam de volledige prijs dus neer op €2500, en dit al vanaf het academiejaar 2018-2019.

Afwijkende regelingen zijn mogelijk in het kader van een spreidingtraject of voorbereidingsprogramma.

Practicalia

Heb je nog vragen met betrekking tot een van volgende onderwerpen, kan je hieronder doorklikken naar de relevante pagina's. 

Zin om eens langs te komen?

Boek je campusrondleiding

Faculteitssecretariaat


Email
Telefoon
02/629 1577

Email
facrc@vub.be
Lokaal
B4.05

Adres
Pleinlaan 2 B-1050 Brussel

Land
België

Praktische info en mededelingen

Op deze pagina kunnen studenten van de Master na Master Internationaal en Europees Recht allerlei praktische informatie consulteren en tevens bepaalde documenten terugvinden met betrekking tot het academiejaar 2021-2022.

Voor vlugge beslissers: Keuze-opleidingsonderdeel "Handelsmissie" AJ 2021-2022

Kennismakingsbijeenkomst

Elk jaar organiseert de Afdeling Internationaal en Europees Recht een kennismakingsbijeenkomst aan het begin van het academiejaar. De bedoeling hiervan is enerzijds kennis te maken met de nieuwe lichting studenten, maar anderzijds wordt er op deze bijeenkomst allerlei praktische informatie uitgewisseld. Vooral voor studenten die instromen uit een andere richting of andere universiteit, vormt dit een belangrijke uitwisseling. Echter, we maken minstens even graag kennis met de studenten die al beter bekend zijn met onze rechtenfaculteit. Deze bijeenkomst wordt meestal georganiseerd tijdens de derde week van het academiejaar.

Op de praktische wat/waar/wanneer-vragen vind je een antwoord in het lessenrooster. Studenten wiens inschrijving nog niet voltooid is, omdat zij nog enige twijfel koesteren, kunnen ook op deze bijeenkomst terecht met al hun vragen en bekommernissen.

De kennismakingsbijeenkomst van academiejaar 2021-2022 zal doorgaan op woensdag 29 september 2021 van 16u00 tot 18u00 (Gebouw I, lokaal I.(i).0.02 ). Registratie voor dit evenement is verplicht via deze link.

De studenten van de Master na Master Internationaal en Europees Recht kunnen hieronder de presentatie van de kennismakingsbijeenkomst terugvinden (na het evenement).

Plechtige opening van het academiejaar: inaugurale lezing

Naar goede gewoonte organiseert de Afdeling Internationaal en Europees Recht ook een inaugurale lezing om het academiejaar plechtig te beginnen. Dit geeft de studenten de kans om meteen een sappig en actueel topic van internationaal of Europees recht te bekijken door de ogen van de gastspreker. De spreker is meestal een gerenommeerd figuur uit de wereld van internationale rechtspraktijk. Een lijst van personen die reeds een dergelijke lezing gehouden hebben vind je hier terug. Op deze manier geven we de studenten ineens een perspectief van een praktiserend jurist mee, naast alle academische interventies doorheen het jaar.

In academiejaar 2021-2022 gaat de inaugurale lezing door op woensdag 29 september 2021 van 18u00 tot 20u00 (Gebouw I, lokaal I.(i).0.02 ). Zoals vorig jaar is het de bedoeling dat we ook dit jaar het woord geven aan een alumnus van de opleiding. We gaan met name terug tot het academiejaar 1984-1985, wanneer Youri Devuyst, Master in de Politieke Wetenschappen, instroomt in de ManaMa IERE. Na zowat 35 jaar beroepservaring te hebben opgedaan, waarvan het leeuwendeel als ambtenaar bij de Europese Comissie, komt hij terug om de nieuwe lichting ManaMa IERE studenten toe te spreken over een onderwerp dat een brug probeert te slaan tussen het internationaal en het Europees recht, met name “The European Union: Between International Organisation and (Con)federation”.

Meer info zal ook te vinden zijn op de eventpagina. Deze lezing wordt in principe georganiseerd voor de studenten die inschrijven voor academiejaar 2021-2022. Registratie is verplicht voor het bijwonen van dit evenement via deze link

Masterproef IERE en internationale pleitwedstrijden

De curricula van de onderscheiden opleidingsonderdelen verbonden aan de Afdeling Internationaal en Europees Recht geven blijk van een rijke expertise. Wat betreft het voeren van het vrij onderzoek, worden de studenten gesteund met een sterke begeleiding bij het schrijven van papers en masterproeven. Een resem aan praktische informatie wordt hieronder voor de studenten internationaal en Europees recht beschikbaar gesteld, met betrekking tot methodologie, terminologie, bronvergaring en de verschillende bibliotheken die Brussel rijk is. Je vindt deze documenten hieronder terug. Nadere uitleg wordt tevens verstrekt tijdens de kennismakingsbijeenkomst.

Voor het academiejaar 2021-2022 is de masterproefcoördinator professoren Ann Pauwels.

Ter vervanging van de masterproef wordt aan de studenten van de ManaMa IERE eveneens de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan een internationale pleitwedstrijd in het Engels (Philip C. Jessup Moot Court Competition) of het Frans (Concours de procès simulé en droit international Charles-Rousseau). Deelname is afhankelijk van selecties, op basis waarvan wordt beslist of, en aan welke pleitwedstrijden wordt deelgenomen. Meer info over de selectieprocedure voor academiejaar 2021-2022 vind je hier.

De Afdeling organiseert regelmatig activiteiten zoals de Law & Criminology Talks, waarop de geaffilieerde onderzoekers hun kennis en expertise kunnen delen en verrijken. Deze evenementen zijn open voor geïnteresseerde studenten die mogelijks hun onderzoek voeren over de uiteenlopende onderwerpen die aan bod komen. 

Nuttige links

Voor alle overige vragen kunnen de studenten terecht bij volgende instanties en platformen: 

  • Afdeling Internationaal en Europees Recht: webpagina's van de Afdeling waar nieuws, activiteiten en onderzoek worden ondergebracht.
  • Faculteit Recht en Criminologie: facultaire webpagina die allerlei praktische info groepeert. 
  • Rechtensecretariaat: faculteitssecretariaat in lokaal B4.05.
  • Student.VUB: online platform voor communicatie naar studenten. 
  • SelfService: digitaal platform waar studenten hun inschrijving en vakkenregistratie beheren.
  • Canvas: digitaal leerplatform waar studenten registreren in cursusruimten; voornamelijk gebruikt voor uitwisseling van cursusmateriaal en belangrijke aankondigingen
  • MaThis: digitaal masterproefplatform (meer hierover op de facultaire webpagina's en in het document "Rechtsmethodologie IERE" (zie hieronder)

Brochure huidig academiejaar


Brochure 2021-2022

Kennismakingsbijeenkomst ManaMa IERE


Download hier de presentatie van de kennismakingsbijeenkomst van 29 september 2021

Presentatie

Werkcollege Rechtsmethodologie Europees Recht


Download hier de slides van het werkcollege van 1 oktober 2021

Slides

Werkcollege Rechtsmethodologie Internationaal Recht


Download hier de slides van het werkcollege van 5 oktober 2021

Slides

Methodologie


Download hier een document waarin praktische informatie voor het schrijven van o.a. een masterproef werd geaggregeerd

Rechtsmethodologie IERE

Masterproefrichtlijnen


Download hier de officiële richtlijnen voor Masterproef IERE (AJ 2021-2022) en consulteer ook de Canvas cursus Masterproef IERE

Masterproefrichtlijnen

Affiche huidig academiejaar


Affiche 2021-202

Zoek je uurrooster

Uurrooster

Vakbeschrijvingen


ZOEK DE VERSCHILLENDE VAKKEN OP

Vakbeschrijving

Sleutels


Download hier een aanvullend document waarin praktische informatie voor bronvergaring werd geaggregeerd

Sleutels

Glossarium


Download hier een handig drietalig glossarium met juridisch, procedurele terminologie

Glossarium

Bibliotheken in BXL


Download hier een lijst van bibliotheken gevestigd in Brussel met collecties relevant voor Internationaal en Europees Recht

Bibliotheken in BXL

Voor vlugge beslissers: keuze-opleidingsonderdeel "Handelsmissie" AJ 2022-2023

Tijdens je studies ManaMa Internationaal en Europees Recht heb je als student de kans om deel te nemen aan een uniek universiteitsbreed opleidingsonderdeel, met name de buitenlandse handelsmissie.

Wat houdt het opleidingsonderdeel in?

De handelsmissie betreft een praktijkproject waarbij een student, in opdracht van een organisatie (bedrijf of not-for-profit organisatie), gedurende drie weken een opdracht uitvoert in een buitenlandse economie. In de meeste gevallen gaat het om marktonderzoek, voorbereiding van investeringsdossiers, nagaan van de voorwaarden om actief te worden, enz. Er wordt in een multidisciplinair team van studenten samengewerkt en het project wordt tevens door Flanders Investment & Trade ondersteund. Het praktijkproject, dat het hele academiejaar bestrijkt, betreft zowel de voorafgaande logistieke organisatie in teamverband als de inhoudelijke uitwerking en realisatie van een individuele praktijkgerichte opdracht ter plaatse. De mobiliteit wordt volledig gefinancierd door de deelnemende organisaties. Voorafgaand aan de start van het academiejaar worden selecties georganiseerd.

Voor meer informatie over het opleidingsonderdeel en om je kandidaat te stellen kan je de titularis, prof. dr. Michaël Dooms, contacteren (Michael.Dooms@vub.be).

Opgepast!

Studenten die van plan zijn de ManaMa IERE te volgen en die zich kandidaat willen stellen voor dit keuze-opleidingsonderdeel, zijn wel verplicht hun interesse via mail kenbaar maken aan de titularis (Michael.Dooms@vub.be) voor 15 augustus voorafgaand aan het desbetreffende academiejaar dat zij zich kandidaat wensen te stellen. Voor de studenten lichting 2022-2023 is dit dus in beginsel 15 augustus 2022, tenzij zij hun opleiding spreiden over 2 jaar en zij zich kandidaat wensen te stellen voor dit keuze-opleidingsonderdeel tijdens het tweede jaar (dan wordt deze datum 15 augustus 2023).

Studenten die geselecteerd worden om deel te nemen aan het keuze-opleidingsonderdeel “Handelsmissie” kunnen tijdens datzelfde academiejaar niet deelnemen aan de internationale pleitwedstrijd als alternatief voor de masterproef, noch aan de groepsmobiliteit.

 

Groepsmobiliteit Internationaal en Europees Recht AJ 2022-2023

Sinds het academiejaar 2015-2016 werd binnen de Faculteit Recht en Criminologie, en meer bepaald binnen de Afdeling Internationaal en Europees Recht, een project opgestart inzake groepsmobiliteit met de financiële ondersteuning van de dienst International Relations en Mobility Office (IRMO) van de Vrije Universiteit Brussel.

De coronapandemie heeft zeker zijn invloed gehad op het normale verloop van dit programma. Zo werden de studenten tijdens het academiejaar 2019-2020 verplicht hun verblijf met een week in te korten, en tijdens de academiejaren 2020-2021 en 2021-2022 besliste de eigen instelling een reisverbod in te voeren voor studenten voor het deelnemen aan onderwijsactiviteiten in het buitenland. Maar momenteel staan alle lichten terug op groen om dit programma weerom op te starten tijdens het academiejaar 2022-2023, en dit zowel wat de VUB als onze partnerinstellingen in het buitenland betreft. Dit alles blijft natuurlijk wel afhankelijk van de verdere evolutie van de coronapandemie.

Tijdens het academiejaar 2022-2023 wordt derhalve terug aan 15 studenten van de Master of Laws in het internationaal en Europees recht de mogelijkheid geboden om gedurende twee weken een Engelstalig opleidingsonderdeel te volgen aan een van de participerende buitenlandse universiteiten.

Incoming students

For English version for incoming students click here.

Waar, wat, wanneer?

Voor het academiejaar 2022-2023 betreft het volgende twee keuzemogelijkheden:

1. Universidad Bernardo O’Higgins (Santiago de Chile, Chili).

Trans-disciplinary Analysis of National and Regional Conflicts in Contemporary Chile.

Theoretisch opleidingsonderdeel: 6 maart – 10 maart 2023;

Veldonderzoek: 13 maart – 17 maart 2022.

2. Sorbonne Université Abu Dhabi (Abu Dhabi, Verenigde Arabische Emiraten).

Media Law .

Theoretisch opleidingsonderdeel:  6 maart - 16 maart 2022 (onder voorbehoud).

Modaliteiten

De evaluatie van het gevolgde opleidingsonderdeel geschiedt niet aan de hand van een schriftelijk of mondeling examen. Wel wordt van de studenten verwacht dat zij een Engelstalig schriftelijk werkstuk (paper) inleveren van 20 pagina’s (ongeveer 15.000 woorden, bibliografie niet inbegrepen). Deze procedure verloopt als volgt:

Keuze van het onderwerp

De student neemt het initiatief en bepaalt in samenspraak met de professor die het gekozen opleidingsonderdeel doceert het onderwerp van de paper. Studenten spreken onderling af zodoende dat er geen overlapping bestaat tussen de gekozen onderwerpen. Deze titel wordt medegedeeld via e-mail aan de lokale contactpersoon (Universidad Bernardo O’Higgins: internacional@ubo.cl en Sorbonne Université Abu Dhabi: teodora.malain@psuad.ac.ae).

Schrijven van de paper

a. De student kan aan de paper beginnen tijdens zijn verblijf aan de buitenlandse instelling, maar is niet verplicht deze ook daar te beëindigen.

b. De student werkt verder aan de paper na terugkomst uit het buitenland en houdt de professor van het desbetreffende opleidingsonderdeel op de hoogte van de gemaakte vooruitgang. Hij vraagt desgevallend aan de professor verder advies omtrent de paper.

Termijnen

a. De student dient de paper ten laatste op 2 juni 2023 om 17u00 (Belgische tijd; UTC+1) gelijktijdig in bij de professor van het desbetreffende opleidingsonderdeel en de contactpersoon in Brussel (facrc@vub.ac.be).

b. De professor van het desbetreffende opleidingsonderdeel evalueert de paper volgens een schaal van 1 tot 20 (met 10/20 als de laagste slaagscore) tegen 16 juni 2023 en zendt de beoordeling, alsook een scan van de verbeterde paper, door naar de contactpersoon in Brussel (facrc@vub.ac.be).

Voor het volgen van een dergelijk buitenlands opleidingsonderdeel en het succesvol schrijven van de paper die eraan verbonden is, worden de studenten vrijgesteld van het opnemen van keuzeopleidingsonderdelen voor een totaal van 6 studiepunten.

Kostenplaatje

Dit hangt af van de gekozen bestemming. Naast de vliegtuigreis, dient de student ook te voorzien in accommodatie en verblijfsonkosten. In geen van de participerende instellingen dient inschrijvingsgeld betaald te worden. Op basis van de ervaring van vorige jaren kan hieraan per deelnemende universiteit het volgende toegevoegd worden:

Met betrekking tot de Universidad Bernardo O’Higgins hebben de studenten in het verleden niet altijd gebruik gemaakt van de voorgestelde huisvesting, maar hebben ze zelf gezamenlijk een appartement vanuit Brussel gehuurd voor de periode van het theoretisch opleidingsonderdeel. Hier voorziet de universiteit ook in een gratis middagmaal voor de deelnemende studenten tijdens hun verblijf in Santiago de Chile.

Wat de Sorbonne Université Abu Dhabi betreft, wordt huisvesting op de campus voorzien. Hiervoor betaalden de studenten in het verleden 1000 AED (+/- 250 EUR) per week.

De geselecteerde studenten verkrijgen binnen het kader van dit project een eenmalig vast bedrag van 500 EUR ter ondersteuning van de door hen te maken onkosten.

Hoe deelnemen?

Stuur ten laatste op 15 november 2022 een mailtje (in het Nederlands) naar facrc@vub.be met als onderwerp “Groepsmobiliteit 2022-2023” met daarin:

1. Een beknopte toelichting van je motivatie;

2. een indicatie van je talenkennis;

3. de vermelding van een eerste en tweede keuze van de instelling waar je het liefst zou gaan studeren;

4. het puntenblad van je laatste masteropleiding.

Selectie?

Het doel van de uitwisseling is om 15 studenten van de Master of Laws in het internationaal en Europees recht te verspreiden in gelijke aantallen over de deelnemende partnerinstellingen.

De selectie gebeurt op basis van dossier (inhoud en volledigheid), motivatie en goede studievooruitgang alsook goede studieresultaten. Studenten dienen hun Master programma, op basis waarvan ze toegelaten werden tot de opleiding, volledig te hebben afgerond.

Indien niet alle keuzes kunnen ingewilligd worden, gebeurt de spreiding over de verschillende deelnemende universiteiten op basis van volgende criteria: vooreerst de talenkennis (voor de Universidad Bernardo O’Higgins is de kennis van het Spaans een pluspunt); vervolgens de studieresultaten; en tenslotte het principe van “first come, first served”.

Vorige academiejaren


Hier vind je enkele reacties van studenten die hebben deelgenomen aan de studentenmobiliteit

Getuigenissen

Group Mobility Project 2022-2023


International page of the Groep Mobility Project

Incoming students

Getuigenissen

Op deze pagina laten wij onze alumni aan het woord, die hun unieke ervaringen in het kader van de ManaMa-opleiding Internationaal en Europees recht graag delen met huidige en toekomstige studenten.

Alumni aan het woord

Wat ga je doen met een diploma Master in het Internationaal en Europees Recht op zak? We vroegen het aan enkele alumni van onze opleiding. 

 

Dorien Laermans, academiejaar 2017-2018

“Vanaf september 2018 loop ik drie maanden stage bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Verenigde Naties in New York. Ik zal samen met de Belgische diplomaten de internationale belangen van België in deze organisatie verdedigen. Zo wonen we vergaderingen bij van de Algemene Vergadering van de VN. België bemachtigde voor twee jaar een zetel in de VN Veiligheidsraad, beginnend vanaf januari 2019. Als stagiair zal ik volop in de weer zijn om deze belangrijke gebeurtenis voor te bereiden. In mijn eerste week neem ik onder andere deel in de Executive Boards van UN Woman en UNICEF. Spannend! Tijdens deze stage zal ik de kennis die ik heb opgedaan tijdens de ManaMa Internationaal en Europees Recht in de praktijk kunnen omzetten.

In januari 2019 start ik een stage bij de Europese Ombudsman voor 4 maanden, met een mogelijke verlenging tot een jaar. De Europese Ombudsman is een van de officiële EU-instellingen. De instelling behandelt klachten van Europese burgers tegen Europese instellingen en organen. Ik ben geïnteresseerd in deze instelling omdat ze dichtbij de burgers staat en wanbeheer in de EU wenst tegen te gaan. Het Europees recht staat centraal in deze stage, aangezien ik zal nagaan of de klachten gegrond zijn op basis van het Unierecht.”

 

Andries Bomans, academiejaren 2017 - 2019

“België is een klein land en heeft daarom een groot buitenland” hoor je wel eens zeggen. Het zijn woorden waarvan ik de betekenis pas volledig begreep toen ik in 2015 startte als woordvoerder bij het Centrum voor Cyberveiligheid België. Niet alleen vindt heel wat regelgeving rond cyberveiligheid haar oorsprong in de Europese Unie, het internet kent ook geen grenzen en is daardoor bij uitstek een internationale materie. Ik miste noodzakelijke kennis over hoe regelgeving binnen de EU tot stand komt, hoe de Europese instellingen werken, wat ‘verordeningen’ en ‘richtlijnen’ zijn. In 2017 startte ik de Master-na-masteropleiding ‘Internationaal en Europees recht’ aan de VUB. Ik vond er de kennis die ik zocht en ontdekte een passie voor internationaal recht. De opleiding staat open voor werkstudenten, waardoor ik heel wat lessen ’s avonds kon volgen en het opleidingsprogramma kon spreiden over twee jaar.  De kennis en inzichten uit de opleiding helpen me dagelijks om relevante Europese (cyber)materie te vertalen naar een Belgisch publiek. 

Groepsmobiliteit

Université Paris-Sorbonne Abu Dhabi (Verenigde Arabische Emiraten)

Academiejaar 2020

"Ik ben heel blij dat ik de kans heb gekregen om op groepsmobiliteit naar Abu Dhabi te gaan. Ondanks het onverwachte vroege einde van de uitwisseling door de uitbraak van het coronavirus, was het een zeer interessante ervaring. Ik was onder de indruk van de universiteit: het is een zeer propere, mooie en gezellige campus, er is een grote bibliotheek en ook mijn kamer in de residentie was best ruim. Ik heb tijdens de groepsmobiliteit niet alleen veel bijgeleerd over klimaatrecht, maar de paper die ik als eindopdracht moest schrijven, werd achteraf ook gepubliceerd. Ik heb mijn medestudenten beter leren kennen en samen met hen een onvergetelijke tijd beleefd: we zijn onder andere naar het paleis Qasr al Watan, de Al Katim-woestijn en de Sheikh Zayed-moskee gegaan. Bovendien heb ik een deel van de wereld leren kennen waar ik nooit eerder was geweest. Ik kan deze groepsmobiliteit dus alleen maar aanraden en ik ben de VUB zeer dankbaar voor deze unieke kans." (Claudia Gomez-Valades Y Gonzalez)

Academiejaar 2018

“Over het algemeen hebben we een uitstekende ervaring gehad. Het is een professionele universiteit, we zijn met open armen ontvangen en we waren zeer aangenaam verrast door het land. We vormden samen een uitstekende en gemotiveerde groep. De cursus ‘geopolitics of conflicts’ vond elke avond tussen 17u en 20.30 u. plaats en werd gedoceerd door de Franse Professor Thierry Garcin. De cursus leunde eerder bij politiek aan en werd vanuit een Europese visie gedoceerd.” - Dorien Laermans, ManaMa IERE

Universidad Bernardo O'Higgins - Santiago de Chile

Academiejaar 2017

"De uitwisseling was een geweldige ervaring. Het interdisciplinaire aspect van het programma op de UBO sprak me erg aan, alsook de mogelijkheid om gedurende een week veldonderzoek te doen in het noorden van het land." - Bram Degraeve, 2e MA IERE

University of Tromsø - Noorwegen

Academiejaar 2017

"Tromsø is één van de meest magische plaatsen op de wereld. Noorderlicht, wilde rendieren op straat, skiën naar het werk, barbecues in meer dan één meter sneeuw zijn hier geen uitzonderingen. Een kans om te studeren aan de meest Noordelijke Universiteit ter wereld krijg je maar één keer." - Charlotte De Waele, 2e MA IERE

Internationale Pleitwedstrijden

De Afdeling Internationaal en Europees Recht zendt steevast een delegatie naar een aantal gerenommeerde internationale pleitwedstrijden. Op deze manier proberen we onderdelen in het traject te integreren die bouwen aan de vaardigheden van onze studenten. Hieronder volgt een kleine greep uit recente ervaringen opgedaan door onze studenten.

Jessup International Law Moot Court Competition

Editie 2021

"De internationale pleitwedstrijd “Philip C. Jessup” was een veeleisend, maar zeer leerrijk en uitdagend proces. De voorbije maanden heb ik niet alleen enorm veel geleerd, maar ook plezier beleefd. Als één team hebben we intensief samengewerkt om onze schriftelijke memories voor te bereiden, waarvoor we 4 specifieke en actuele kwesties van het internationaal recht hebben uitgespit. We hebben hierbij niet alleen geleerd van de vele weken onderzoek, maar ook van elkaar, aangezien we onze benaderingen en ideeën steeds met elkaar konden delen. Zelfs tijdens de vele (stressvolle) pleitsessies konden we steeds op elkaar rekenen voor de nodige steun en aanmoediging. Aangezien we ook de kans kregen om door te gaan naar de internationale rondes, hadden we de mogelijkheid om contact te leggen met vele studenten over de hele wereld (van de VS, over Duitsland en Hongarije, tot Nepal en India). Daarbij was het heel interessant om te zien hoe een andere achtergrond en cultuur ook de kijk op internationaal recht beïnvloed. De Jessup was daarom een verrijkende ervaring, niet alleen voor mijn professionele maar ook voor mijn persoonlijk leven."

(Astrid Van Laer - ManaMa IERE AJ 2020-2021)

 

"Ik kijk met trots en vreugde terug op mijn Jessup-avontuur. De algehele ervaring was in verschillende opzichten van onschatbare waarde. Het heeft me enorm veel geleerd over internationaal recht, het opbouwen en structureren van argumenten, juridisch onderzoek, spreken in een academische en formele setting, stress management, enzovoort. Het vergde een enorme inspanning, maar het loonde. Uiteindelijk zijn we doorgedrongen tot de advanced rounds van de internationale competitie, mede dankzij de training en steun van onze geweldige coaches. Het gevoel van vreugde na een goede wedstrijd en de fierheid voor de prestaties van andere teamgenoten werkt meer dan inspirerend. Door Jessup ben ik er 100% van overtuigd dat ik in mijn professionele carrière internationaal recht wil beoefenen. De wedstrijd heeft me ook geholpen om vertrouwen te krijgen in mijn capaciteiten, iets wat me vast en zeker zal helpen in de toekomst. Iedereen die een uitdaging wil aangaan en tegelijkertijd vriendschappen voor het leven wil smeden, raad ik aan om mee te doen aan Jessup!"

(Caroline De Foer - ManaMa IERE AJ 2020-2021)

 

"Deelnemen aan de Philip C. Jessup Moot Court Competition was een ongelofelijk mooie en intense ervaring. Het verbaast me nog steeds hoeveel ik heb bijgeleerd, niet alleen over de complexe case die ons werd voorgeschoteld, maar ook over mezelf en over mijn team mates, die heel snel zijn uitgegroeid tot een leuke vriendinnengroep voor het leven. Na een heel eerste semester onderzoeken en brainstormen voor het schrijven van onze memorials, stond het tweede semester in het teken van een heel andere oefening: pleiten! Dankzij onze geweldige coaches, die zich ook met hart en ziel inzetten voor de Jessup hebben we in slechts twee maanden een niveau bereikt waarvan we nooit hadden kunnen dromen, door door te dringen tot de Advanced Rounds, een prestatie waar we enkel trots op kunnen zijn! Dat de wedstrijd dit jaar omwille van Covid-19 integraal online moest plaatsvinden maakte het gebeuren nog nét iets specialer: tijdens de Global Rounds hebben we de kans gehad om te pleiten tegen teams van overal ter wereld, wat een onvergetelijke en waardevolle ervaring was! Als je graag nieuwe mensen ontmoet en niet bang bent voor een goede uitdaging, raad ik je ten zeerste aan om deel te nemen aan de Jessup."

(Magali Ruysschaert - ManaMa IERE AJ 2021-2021)

 

 

Editie 2020

"In oktober zijn we zonder verwachtingen gestart aan dit Jessup-avontuur. Na een semester zwoegen aan de schriftelijke conclusies, vlogen we vol goede moed in het oefenen van de pleidooien. Dankzij ons fijne team en onze coach, zijn we tot een hoger niveau getild dan we ons ooit hadden kunnen inbeelden. Uiteindelijk zijn we op de nationale rondes in de finale geraakt. Compleet onverwacht wonnen we ook de prijs voor Best Memorials. Deelnemen aan de Jessup was een onvergetelijke ervaring en we hebben er vriendinnen voor het leven aan overgehouden."

Editie 2017

Concours de procès simulé en droit international public Charles-Rousseau

Edities 2018 en 2017

Nog geen getuigenissen toegevoegd

Frits Kalshoven Competition for International Humanitarian Law

Een kleine greep uit de evaluaties van de deelnemers:

Editie 2018

“De Frits Kalshoven Competition was een enorm leerrijke ervaring. Je wordt als het ware ondergedompeld in het internationaal humanitair recht, om uiteindelijk met je team een fictieve case te bepleiten. Indien deze rechtstak je interesseert, is het de perfecte pleitwedstrijd om aan deel te nemen. Zelfs indien je meer interesse hebt voor een andere rechtstak zal je veel bijleren tijdens deze wedstrijd.”

“Tijdens de week zelf heb ik tijdens de gesprekken met de experten en tijdens de lezingen ook veel IHL bijgeleerd. Tenslotte krijg je ook tijdens de rollen spellen individuele feedback en tips die je voor de toekomst ook zeker kan meenemen. Het is meer dan louter een pleitwedstrijd. Het is namelijk ook een hele week mensen leren kennen in een internationale omgeving. Het is uiteraard een heel zware week, maar de ervaring is het meer dan waard!”

“Ik ben er niet alleen als betere student uit gekomen, maar ook als beter persoon. Op momenten waar ik had kunnen opteren voor het najagen van eigenbelang, heb ik gekozen om teamwork te laten prevaleren.”

Editie 2017

"Ik  vond het  zeker leerrijk, vooral omwille van de manier waarop deze pleitwedstrijd word georganiseerd. Hiermee bedoel ik de combinatie van lezingen, rollenspellen en de uiteindelijke pleitwedstrijd, die in de week werd georganiseerd. Doordat niet alles om het pleiten ging, denk ik ook dat het minder competitief was dan verwacht. Hierdoor was er ook een zeer aangename sfeer." 

"De inhoud van de lezingen haalde verschillende aspecten aan zodat je niet telkens dezelfde materie te horen kreeg en de sprekers zelf hadden ook elk een ander beroep en dus ook een andere visie. Zo hebben we het IHL bestudeerd vanuit het oogpunt van een ICRC-medewerker, een militair en een politieker. Dat heb ik echt geapprecieerd."

HET EINDE IS PAS HET BEGIN

Beeld je in. Je studies zijn prima verlopen en je mag je masterdiploma in ontvangst nemen. Je glimt van trots, en terecht. Want met dat diploma van jou ben je gewapend als geen ander om de arbeidsmarkt op te gaan. Maar welke richting ga je uit? Je hebt verrassend veel mogelijkheden en ook hier staat de VUB je bij.

Stagebeurs

Vanaf academiejaar 2018-2019 keert de Afdeling Internationaal en Europees Recht jaarlijks maximaal twee stagebeurzen van elk €500 uit. De bedoeling van de prijs is om studenten die na hun studies een stage in binnen- of buitenland lopen in het kader van hun studies een financieel duwtje in de rug te bieden. Vaak is het financieel moeilijk voor net afgestudeerde studenten die een weinig of niet-betaalde stage lopen en daarom wil de opleiding met deze prijs hieraan tegemoetkomen. Stages bij internationale organisaties of niet-gouvernementele organisaties staan immers mooi op de CV, evenals het winnen van een prijs binnen de opleiding.

De opleiding wil op deze manier interessante profielen aantrekken en de prestaties van de studenten waarderen. De ManaMa IERE Trainee Fellows worden zo ook 'ambassadeurs' van de opleiding, wat op zijn beurt een versterking voor de alumni-werking kan betekenen.  De voorwaarden, procedure en toekenningscriteria werden opgenomen in een stagebeursreglement. Je vindt dit document terug via onderstaande link. Overige praktische informatie wordt aan het begin en in de loop van het academiejaar meegedeeld aan de ingeschreven studenten. 

Stagebeursreglement


De huidige versie van het Reglement stagebeurzen voor ManaMa IERE studenten vind je hier

Reglement

VUB Career center


INDIVIDUEEL ADVIES ROND CV’S, GESPREKSTRAINING EN JOBMOGELIJKHEDEN. OOK TIJDENS JE STUDIES!

Check de website

Doctoreren?


VUB TELT DRIE DOCTORAL SCHOOLS TER ONDERSTEUNING VAN DOCTORANDI. ZE HEBBEN TOT DOEL JUNIOR-ONDERZOEKERS TE STIMULEREN EN TE PROMOTEN VIA WORKSHOPS, SEMINARIES, MASTER CLASSES…

Dr in spe

De jobuitwegen van onze alumni

De master-na-masteropleiding richt zich tot al wie in een internationale omgeving zijn/haar loopbaan nastreeft. Dit kan een functie zijn bij een federale, gewestelijke of communautaire overheidsdienst, met inbegrip van de diplomatieke dienst op federaal niveau, een internationale of Europese organisatie of een niet-gouvernementele organisatie, al dan niet met zetel in België, of een internationaal georiënteerde loopbaan buiten de overheidssector in eigen land, zoals een internationaal gericht advocatenkantoor of bedrijf. Afgestudeerden van deze master-na-masteropleiding zijn daarom in vele van deze diensten/organisaties terug te vinden. Sommigen drongen door tot de hoogste posities in de maatschappij.

Afgestudeerd, okee. Maar nooit meer studeren, nee.

Dat je je masterdiploma behaald hebt, dat is een hele prestatie. Maar ook daarna kun je je kennis aan de VUB blijven bijspijkeren. Zo biedt de universiteit maar liefst 21 master-na-masteropleidingen aan en heel wat postgraduaten. Een aanbod dat niet alleen ruim is, maar ook bijzonder hoogwaardig. En dus een extra troef op je cv!

Pieter De Crem, Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel

”Deze master-na-master is een absolute aanrader voor al wie een internationale loopbaan ambieert, hetzij als diplomaat, hetzij als jurist. Door de zeer grondige verdieping in het Europees recht opent deze ManaMa zelfs perspectieven voor een job in de Europese instellingen. In 1986-1987 volgde ik zelf de ManaMa, toen nog Bijzondere Licentie in het Internationaal en Europees Recht, en het betekende méér dan gewoon een bijkomend diploma. Niet zelden heb ik mij als parlementslid, fractieleider in de Kamer of later als Minister van Defensie of Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel kunnen beroepen op de kennis die ik had opgedaan tijdens dit bijzonder leerrijk jaar! Alvast veel succes met uw studiekeuze.” 

Meer weten over onze alumni?

Meer info

Volg de VUB

Op LinkedIn

Alumniwerking

Voor de rechtenstudent die in Brussel afstudeert, zijn er tal van mogelijkheden om deel te nemen aan alumniwerking. Een sterke alumniwerking heeft allerlei voordelen, maar voor de huidige studenten in het bijzonder, laat het toe om te delen in ervaringen van professionals die eens stonden waar zij nu staan. Hieronder slaan we de brug naar verschillende werkingen.

University of Brussels Law Alumni


UBLA HEEFT ALS DOEL BIJ TE DRAGEN TOT DE ONTWIKKELING VAN EEN STERKE BAND TUSSEN DE ALUMNI ONDERLING, DE ALUMNI EN DE FACULTEIT, ALSOOK TUSSEN DE ALUMNI EN HUIDIGE RECHTENSTUDENTEN VAN DE VUB

UBLA

Oud Studenten Bond

OSB

Alumniwerking van de VUB


VIA ONZE ALUMNIWERKING BLIJF JE OP DE HOOGTE VAN WAT ER GEBEURT AAN DE VUB EN DE ACTIVITEITEN DIE WE VOOR ONZE ALUMNI+ ORGANISEREN

Alumni +