logo

KIES NIET: STUDEER KUNSTWETENSCHAPPEN EN ARCHEOLOGIE!

In onze opleiding leer je hoe de mens vorm heeft gegeven aan zijn omgeving. Dat vormgeven kan gaan om prachtige altaarstukken uit de 17de eeuw of vuurstenen werktuigen uit de prehistorie, om modernistische musea uit de 20ste eeuw of beschilderd aardewerk uit Cyprus, om middeleeuwse grafvelden of conceptuele kunstwerken van vandaag. Je ziet meteen dat onze opleiding breed is en dat is ook belangrijk. We kijken naar het thema van de materiële en artistieke cultuur en de mens die erachter schuil gaat, wat de bron of benadering ook mag zijn. Door die interdisciplinaire houding willen we de studenten een open en kritische geest meegeven, en innovatie stimuleren.

Kunstwetenschappen en Archeologie is dan ook een unieke en veelzijdige opleiding, waar zowel hedendaagse kunst als archeologie & wetenschap aan bod komen, zowel erfgoedbemiddeling als onderzoek van museumarchitectuur, zowel onderzoek van ritualiteit in het landschap als ideologie in de schilderkunst en ga zo maar door.

Heel belangrijk in onze opleiding is het aspect 'bemiddeling': hoe kan bemiddelen tussen de mensen (het publiek), de samenleving, en het materiële en artistieke erfgoed. Hoe vertaal je wetenschap in een aantrekkelijk maar ook waarachtig verhaal, en hoe vertaal je wetenschap in een beleidscontext? Dit houdt ook engagement, nieuwsgierigheid, kritische eigenzinnigheid en zelfstandigheid in. Via onze werkcolleges, vakken en 12 credits (internationale) stage word je hierin geïntroduceerd. Onze minores, bv in de Agogiek, de Journalistiek, de Filosofie of de Geschiedenis of Geografie, zijn hierbij een troef.

Hierbij trekken we ook heel sterk de internationale kaart, via Erasmus in de Master (zie hieronder), of via een internationale stage (erfgoedzorg in Rome bv).

Leer materiaal en kunst ‘lezen’ als een tekst

Erasmus & Internationaal

Erasmus partners

Binnen deze opleiding kan je op uitwisseling naar:

University of Cyprus

Rheinische Friedrich-Wilhelm-Universität Bonn

Universiteit Düsseldorf

Universiteit Leiden

Unversity of Sheffield

Universiteit van Helsinki

In ontwerp: uitwisselingsakkoord met de Universiteit van Siena

Voor een actueel en gedetailleerd overzicht van alle EU en non-EU bestemmingen binnen de exchange programma’s, contacteer exchange.outgoing@vub.ac.be

VAN BACHELOR TOT MASTER IN DE KUNSTWETENSCHAPPEN EN ARCHEOLOGIE. EEN VEELZIJDIG VERHAAL.

De VUB biedt je als enige universiteit in Vlaanderen een combinatie van Kunstwetenschappen en Archeologie. Twee vakgebieden die volgens ons onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Het parcours is gevarieerd, maar intensief en veeleisend, met zowel aandacht voor theorie en praktijk als voor de tewerkstelling nadien

Art Studies & Archaeology @ VUB, mooi verweven in één unieke Opleiding

Zin om eens langs te komen?

Boek je campusrondleiding

Faculteit


Letteren en Wijsbegeerte

Meer info

Heb je vragen?


Stuur ons een e-mailtje! We helpen je graag verder.

Contacteer ons
Les op het terrein in het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (voor het werkcollege ba1)

Hoe zit de opleiding in elkaar?

In het eerste jaar krijg je een algemene vorming en een grondige introductie in de vele facetten van kunstgeschiedenis, kunstwetenschappen, archeologie en materiële cultuur, terwijl in het tweede jaar meer gedetailleerd wordt ingegaan op de materiële cultuur en de kunsten. Daarna ben je helemaal klaar om je te verdiepen qua onderzoek en erfgoedbemiddeling in het derde jaar.

De onderzoeksvorming krijg je via een traject van werkcolleges en papers die nauwgezet begeleid worden, ontwikkelen we jullie onderzoekscompetenties om zelf vanuit origineel materiaal en/of werksituaties tot relevante onderzoeksproducten te komen.

Eigen aan de VUB en dus ook aan onze opleiding is de nauwgezette begeleiding: in de bachelor en master Kunstwetenschappen en Archeologie weten we wie je bent en kijken we naar de beste manier om het beste uit jou te halen, omdat we de studenten van dichtbij opvolgen.

Stage bij de opgravingen op het kasteel van Beersel

Stage Kunstwetenschappen & Archeologie

In je derde bachelorjaar heb je de mogelijkheid om kennis te maken met het werkveld tijdens een stage van +- 6 weken. Je kiest een stageplaats naargelang de mogelijkheden en jouw interesses. Je kan zelfs een internationale stage doen.

Master Seminar door Professor Rodney Harrison (University College London) over Rethinking Heritage and Waste (2017)

De Master

De masteropleiding ontwikkelt je onderzoeksvaardigheden verder, scherpt je kritische zin aan en reikt je meer gespecialiseerde kennis aan. Je gaat dieper in op de discussies rond onderzoek van artistieke en archeologische fenomenen vanuit een internationaal perspectief. Je wordt betrokken bij de ontwikkeling van het debat, dat zowel wetenschappelijk als maatschappelijk is, door middel van seminarie- onderwijs, discussies, gastsprekers, ...

En ook in de master gaan we voor verwevenheid. We onderscheiden drie zuilen: beeldende kunsten, materiële cultuur en erfgoed. Elke masterstudent kiest één vak uit elke zuil en vervolledigt dan met drie vakken uit de rest van het programma. Dit laat je toe om alle vakken van één zuil op te nemen, of volstrekt interdisciplinair te gaan en een heel eigen profiel te ontwikkelen, rond bij voorbeeld kunst en erfgoed, of erfgoed en archeologie, en ga zo maar door.

Via Ersamus uitwisseling met één van onze partners kan je dat profiel uitdiepen én internationaliseren. Op het gebied van archeologie hebben we overeenkomsten met Leiden, Sheffield en Cyprus; op het vlak van kunstwetenschappen gaat het om Leiden, Bonn en Düsseldorf en op het vlak van erfgoed en publieksarcheologie gaat het om Helsinki. Siena wordt een nieuwe bestemming gericht op oude kunst en middeleeuwse archeologie.

Essentieel in je Master is de Masterproef, op niet minder dan 24 credits. Dit is een persoonlijk project, tussen jou en je promotor, één van de 'proffen' van de Opleiding. Een goeie Masterproef is een visitekaartje voor de rest van je loopbaan en niet zelden leiden ze tot publicaties, of verder onderzoek.

Je kan ook in de Master doorstromen via Schakelprogramma en Voorbereidingsprogramma, die begroot zijn op één jaar studie (60 credits)

Brussel en Kunstwetenschappen & Archeologie

De opleiding is nauw verbonden met de stad, de Metropool Brussel. Brussel komt heel nadrukkelijk aan bod in ons onderwijs, kijk maar naar het bachelorvak 'Brussel en de Decorative Arts', waar we nadrukkelijk de studenten willen meenemen in het rijke verleden dat de Stad heeft als context voor de ontwikkeling van decorative arts, als materiële én artistieke cultuur.

We nemen onze eerstejaars studenten ook elk jaar mee op avondwandeling door de stad, die een site op zichzelf is, vol verborgen referenties naar stadslandschappen, erfgoed, en kunst in heden en verleden. Maar ook om hen te laten zien dat Brussel een attractieve stad is, met een eigenzinnig studentenleven dat niet voor andere steden hoeft onder te doen.

Onze studenten draaien mee als gidsen in Brusselse musea, als het museum Coudenbergh, Wiels, het kostuummuseum of, uiteraard Bozar. Onze studenten zijn ook steeds nauw betrokken bij het evenement Brussels Museum Night Fever. Bozar is trouwens een bevriende partner instelling, met wie heel wat projecten samen ontwikkeld worden, maar ook met b.v. het Broodhuis (Grote Markt) werken we samen, door met hen een erfgoedapp te ontwikkelen.

Brussel is een overweldigende, rijke wereld, die je zeker moet verkennen. Dat kan je samen met ons, met de opleiding Kunstwetenschappen & Archeologie.

Studiepunten

SP ‘Studiepunt’: een studiepunt komt overeen met 25 tot 30 uren onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten. Aan de Vrije Universiteit Brussel komt een SP overeen met een ECTS (de Europese norm voor het transfereren van studiepunten).

Leerresultaten

Leerresultaten zijn de beoogde kennis en inzicht, vaardigheden en attitudes die je dient te beheersen na het afronden van een opleiding. Wil je meer weten over de specifieke leerresultaten van de bachelor opleiding? Lees er hier meer over.

Het programma beoogt om de houders van een academisch bachelordiploma de in het artikel II.141. van de Codex Hoger Onderwijs bedoelde algemene wetenschappelijke competenties en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bij te brengen die vereist zijn om de beoogde masteropleiding aan te kunnen vatten.

Het programma beoogt om de houders van een professioneel bachelordiploma de in het artikel II.141. van de Codex Hoger Onderwijs bedoelde algemene wetenschappelijke competenties en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bij te brengen die vereist zijn om de beoogde masteropleiding aan te kunnen vatten.

Wil je meer weten over de specifieke leerresultaten van de master opleiding? Lees er hier meer over.

Onderwijskwaliteit


Aan de VUB vinden we goed onderwijs belangrijk. We zijn dan ook voortdurend bezig met het bewaken en verbeteren van de onderwijskwaliteit. Wil je meer weten over de kwaliteit van het onderwijs aan de VUB of ben je benieuwd naar de kwaliteit van een specifieke opleiding, lees hier dan meer.

Onderwijskwaliteit

Licht je in, vraag rond

Wil je je kans op slagen zo groot mogelijk maken? Dan maak je best een goede studiekeuze. Maar hoe doe je dat precies? Door actief aan de slag te gaan! Een doordachte studiekeuze vraagt tijd en inspanningen. Gelukkig helpt de VUB je door het bos de bomen te zien.

Op het terrein les over Middeleeuwse schilderkunst en iconografie

Waarom worden kunst en archeologie in één opleiding aangeboden?

De opleiding Kunstwetenschappen & Archeologie van de VUB heeft een volstrekt eigen profiel heeft en bestaat niét uit twee los van elkaar staande deelopleidingen. Bij ons zijn kunst en archeologie onderdelen van één groot thema: het onderzoek van de vormgeving en de creativiteit van de mens zoals we die kunnen afleiden uit zijn materiële en artistieke creaties. Onze opleiding gaat dan ook dieper in op deze interdisciplinaire inhoud en wil jullie vormen als kritische en autonome onderzoekers die internationaal hun mannetje kunnen staan. De aansluiting bij de erfgoedwetenschappen en de aandacht voor de praktijk versterken dit enkel en alleen maar. Wij geloven in het belang van een brede vorming in de aanzet. Specialisatie gebeurt doorheen jullie traject, bij voorbeeld door middel van je eigen onderzoek in de Bachelorpaper en Masterproef, of via je stage en/of Erasmus! Het werkveld toont dat we waardevolle Bachelors en Masters afleveren (zie 'Na je studie')

Motivatie en Interesse zijn alles

Heb ik specifieke voorkennis nodig om aan Kunstwetenschappen en Archeologie te beginnen?

Met een diploma van het secundair onderwijs kan je starten aan de opleiding Kunstwetenschappen en Archeologie, maar let op: persoonlijke interesse is een must! Je motivatie, belangstelling en openheid van geest vormen de beste troef om aan deze opleiding te beginnen. Interesse in de grote fasen van de geschiedenis en aandacht voor de wereld rondom je zijn natuurlijk onmisbaar. Verder verwachten we dat je een Engelse of Franse tekst kan lezen en begrijpen.

Onze startvereisten zijn dan ook niet 'technisch' van aard, maar eerder een setje eigenschappen die we van jullie verwachten om mee te gaan in het verhaal. Die zijn:

1) Het belang van motivatie en nieuwsgierigheid

2) De kennis van passief Engels en Frans en de bereidheid om actief Engels te leren in relatie tot wetenschapscommunicatie

3) Analysevaardigheden : hoofd- van bijzaken kunnen onderscheiden

4) Interesse hebben in historische kennis en context

5) Bereid zijn om wetenschappelijk onderzoek te leren uitvoeren en om te exploreren

6) Kritisch zijn

De juiste studiekeuze in 3 stappen!

Download het e-book

Zin om eens langs te komen?

Boek je campusrondleiding

Studeren in semesters


2 x 13 weken les. Dan 2 weken blok. Dan 3 weken examens. De examens zijn in januari en juni. De tweede zit van eind augustus tot midden september.

Flexibel studeren


De vakken waarvoor je niet slaagt, neem je mee naar het volgende jaar en combineer je met nieuwe vakken. Zo krijg je een geïndividualiseerd studietraject. Sommige studenten nemen bewust een deeltijds programma op, bijvoorbeeld om te combineren met een job.

Academische competenties


Uit gegevens gefundeerde conclusies trekken, onderzoek opzetten, uit een probleemstelling de kern halen en helder weergeven. Nieuwe, onverwachte verbanden... Dat zijn allemaal academische competenties en een universiteit als de VUB is dé plaats om die aan te leren.

maandag 26 oktober, 14:00

PhD Dianbiao Dong

Openbare doctoraatsverdediging tot het behalen van de graad van Doctor in de Ingenieurswetenschappen van de heer Dianbiao Dong. Gelieve als bijlage de uitnodiging te vinden.

Openbare doctoraatsverdediging tot het behalen van de graad van Doctor in de Ingenieurswetenschap...

maandag 26 oktober, 15:00

PhD Maxine Crauwels

Public defense to obtain the academic degree of Doctor of Bioengineering Sciences of Ms. Maxine Crauwels  Promotors: Em prof. dr. Serge Muyldermans, prof. dr. ir. Jo Van Ginderachter, prof. dr. Catarina Xavier, prof. dr. Nick Devoogdt

Public defense to obtain the academic degree of Doctor of Bioengineering Sciences of Ms. Maxine C...

maandag 26 oktober, 17:00

PhD Bram Vancompernolle

Openbare verdediging tot het behalen van de academische graad van Doctor in de Bio-ingenieurswetenschappen van de heer Bram Vancompernolle Promotor: Prof. dr. ir. Geert Angenon...

Openbare verdediging tot het behalen van de academische graad van Doctor in de Bio-ingenieurswete...

dinsdag 27 oktober, 16:00

PhD Sven Boulanger

Openbare doctoraatsverdediging tot het behalen van de graad van Doctor in de Ingenieurswetenschappen van de heer Sven Boulanger. Gelieve als bijlage de uitnodiging te vinden.

Openbare doctoraatsverdediging tot het behalen van de graad van Doctor in de Ingenieurswetenschap...

woensdag 28 oktober, 17:00

PhD Jens De Pelsmaeker

Openbare doctoraatsverdediging tot het behalen van de graad van Doctor in de Ingenieurswetenschappen van de heer Jens De Pelsmaeker. Gelieve als bijlage de uitnodiging te vinden.

Openbare doctoraatsverdediging tot het behalen van de graad van Doctor in de Ingenieurswetenschap...

vrijdag 30 oktober, 09:00 - 12:00 U

Basismodule Opleiden op de Werkvloer

(Dit evenement gaat enkel door indien de coronamaatregelen dat toelaten.)...

(Dit evenement gaat enkel door indien de coronamaatregelen dat toelaten.)...

vrijdag 30 oktober, 16:00

Chinese Mercantilism: the case of the EU-China relations

Doctoraatsverdediging van Astrid Pepermans voor het behalen van de academische graad van Doctor in de politieke wetenschappen met het proefschrift getiteld ‘Chinese Mercantilism: the case of the EU-China relations’....

Doctoraatsverdediging van Astrid Pepermans voor het behalen van de academische graad van Doctor i...

vrijdag 30 oktober, 16:00

How to Break the Myths Surrounding Albinism? Gaining Insight into Albinism-related Stigma Reduction Interventions in Local Communities and Formal Education in Tanzania.

Public defense to obtain the degree of Doctor of Educational Sciences of Ms. Tjitske de Groot....

Public defense to obtain the degree of Doctor of Educational Sciences of Ms. Tjitske de Groot....

zaterdag 31 oktober, 11:00 - 16:30 U

Digitaal publieksmoment VUB-onderzoek naar ‘Dood en samenleving’

Een dag van interdisciplinaire wetenschapscommunicatie rond onderzoek naar de omgang met dood, rouw en herdenking.

Een dag van interdisciplinaire wetenschapscommunicatie rond onderzoek naar de omgang met dood, ro...

woensdag 18 november, 12:00

Opleidingsintervisie

Tijdens de opleidingsintervisie voor ziekenhuisopleiders wordt in kleine groep (max. 5 deelnemers) -gestructureerd en onder begeleiding- uitgewisseld rond thema's die u zelf aandraagt. U leert met en van collega's rond moeilijkheden die ieder van u dagelijks tegenkomt bij het...

Tijdens de opleidingsintervisie voor ziekenhuisopleiders wordt in kleine groep (max. 5 deelnemers...

donderdag 19 november, 13:30

Paddle virtuele demosessie voor onderzoeksgroepen

Na de analyse van de online communicatienoden van de onderzoeksgroepen zocht Marcom een intuïtief systeem dat aan zoveel mogelijk van de verzamelde noden voldoet. Paddle is hiervoor hét beste platform. Het Paddle CMS is een op Drupal gebaseerd Content Management Systeem met focus...

Na de analyse van de online communicatienoden van de onderzoeksgroepen zocht Marcom een intuïtie...

donderdag 3 december, 16:00 - 18:00 U

Presentation of University Development Cooperation Career Award

The VUB University Development Co-operation Office will present its new award for outstanding development cooperation. Speakers: TBC

The VUB University Development Co-operation Office will present its new award for outstanding dev...

zaterdag 5 december, 08:30

Kinesitherapie bij patiënten met respiratoire aandoeningen

*** deze bijscholing is volzet***...

*** deze bijscholing is volzet***...

vrijdag 11 december, 10:00

Dutch-Belgian Database Day

The Dutch-Belgian DataBase Day (DBDBD) is a yearly one-day workshop on database research, organized in a Belgian or Dutch university. DBDBD 2020 will be organized by Vrije Universiteit Brussel in Belgium and held online....

The Dutch-Belgian DataBase Day (DBDBD) is a yearly one-day workshop on database research, organiz...

vrijdag 18 december, 12:00

Enrolment The Fresh Connection

A business game in the context of the class 'Operation Management'....

A business game in the context of the class 'Operation Management'....

donderdag 14 januari, 12:00

Opleidingsintervisie

Tijdens de opleidingsintervisie voor ziekenhuisopleiders wordt in kleine groep (max. 5 deelnemers) -gestructureerd en onder begeleiding- uitgewisseld rond thema's die u zelf aandraagt. U leert met en van collega's rond moeilijkheden die ieder van u dagelijks tegenkomt bij het...

Tijdens de opleidingsintervisie voor ziekenhuisopleiders wordt in kleine groep (max. 5 deelnemers...

dinsdag 2 februari, 08:30

ITNA 02/02/2021

READ THIS PAGE IN ENGLISH HERE...

READ THIS PAGE IN ENGLISH HERE...

dinsdag 25 mei, 08:30

ITNA 25/05/2021

READ THIS PAGE IN ENGLISH HERE...

READ THIS PAGE IN ENGLISH HERE...

vrijdag 1 januari, 11:45

Estate Planning

Permanente vorming • Academisch programma • Kennis • Praktijk • Specialisatie • Implementatie

Permanente vorming • Academisch programma • Kennis • Praktijk • Specialisatie • Implem...

vrijdag 1 januari, 12:00

Aanvraag toegang fietsenstalling

Het einde is pas het begin

Beeld je in. Je studies zijn prima verlopen en je mag je masterdiploma in ontvangst nemen. Je glimt van trots, en terecht. Want met dat diploma van jou ben je gewapend als geen ander om de arbeidsmarkt op te gaan. Maar welke richting ga je uit? Je hebt verrassend veel mogelijkheden en ook hier staat de VUB je bij.

Jobuitwegen

Een ruime basiskennis, een brede vorming, competent en zelfstandig kunnen werken, kritische zin, mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden, kennis van en ervaring met diverse beroepspraktijken. Het zijn allemaal kwaliteiten van iemand met een diploma Kunstwetenschappen en Archeologie aan de VUB.

Dat leidt tot heel wat jobmogelijkheden, bijvoorbeeld als directeur of curator in kunstgallerijen en musea (bijvoorbeeld het Modemuseum te Hasselt, het Museum van Schone Kunsten,...) of in de archeologische beroepswereld. Daarnaast kan je ook aan de slag als onderzoeker, in het onderwijs en meer en meer ook in de erfgoedsector, aan de overheid en in de brede culturele economie. Waar we vroeger een zorgenkind waren op de arbeidsmarkt, zegt de VDAB nu dat een "diploma archeologie een garantie is op de arbeidsmarkt".

Dat geldt ook voor de Opleiding Kunstwetenschappen & Archeologie van de VUB, die de laatste jaren zelfs relatief marktaandeel won door de aanwezigheid van de erfgoed-component in de opleiding. Hieronder kan je een lijstje terugvinden van jonge alumni mét job, die zij allen snel vonden na hun afstuderen. Nadien laten we onze afgestudeerden ook zelf even aan het woord. 

JOBS:

 

Hannah Thijs


Collection Manager bij The Phoebus Foundation

Speel in op je sterke punten

Martine Maris


conservator in het Rubenshuis

Laat zien dat je een kritische instelling hebt

Margaux De Pauw


medewerker bij galerij Maruani Mercier

Stap op mensen af

Jeska Pepermans


projectmanager archeologie bij J. VERRIJCKT Archeologie en advies

Je leert enorm veel van veldwerk

Jouw naam?


SCHRIJF JE SNEL IN OF VOEG JE NAAM TOE AAN ONZE LIJST

Ontdek onze 'wall of faces'

Op zoek naar je droomjob?


De VUB laat haar studenten niet los na afstuderen. In de jobteaser bundelen we allerlei boeiende vacatures voor pasafgestudeerden.

Check onze jobteaser

Doctoreren?


VUB telt drie doctoral schools ter ondersteuning van doctorandi. Ze hebben tot doel junior-onderzoekers te stimuleren en te promoten via workshops, seminaries, master classes, …

Dr in spe

Afgestudeerd, okee. Maar nooit meer studeren, nee.

Dat je je masterdiploma behaald hebt, dat is een hele prestatie. Maar ook daarna kun je je kennis aan de VUB blijven bijspijkeren. Zo biedt de universiteit maar liefst 21 master-na-masteropleidingen aan en heel wat postgraduaten. Een aanbod dat niet alleen ruim is, maar ook bijzonder hoogwaardig. En dus een extra troef op je cv!

 

Meer weten over onze alumni?

Meer info

Volg de VUB

Op LinkedIn
Ba 3 student Jolien op stage bij de erfgoed dienst van Rome, herfst 2017

Wist je dat je in derde bachelor +- 6 weken stage loopt?

Je kiest zelf in welke instelling of bedrijf je terecht komt. Zo kan je proeven van hoe het er in het werkveld aan toe gaat. De stage kan ook in het buitenland doorgaan, als dan niet gesubsidieerd.

Wist je dat je de opleiding ook in avondonderwijs kan volgen?

De VUB biedt een ruim pakket opleidingen aan met les na 16u of in het weekend. Dit maakt het mogelijk werk en studie te combineren.

studenten op de VUB opgravingen naar vroegmiddeleeuws Leffinge, zomer 2015

Wist je dat onze studenten participeren in archeologisch veldwerk in binnen- en buitenland,

zoals in Leffinge of Antwerpen in België, of in Italië of op Cyprus?

"Mannerism is a dish best eaten cold and in small doses" Een fantastische beschrijving van Michelangelo's vestibule voor de Bibliotheca Laurenziana door architect Rem Koolhaas, bezocht door de studenten in het kader van Architectuurgeschiedenis

Wist je dat de studenten Kunstwetenschappen en Archeologie regelmatig op uitstap gaan?

In eerste bachelor staat een excursie naar Louvre Lens op het programma. In andere jaren worden er diverse bezoeken georganiseerd aan musea, tentoonstellingen, erfgoedlandschappen, monumenten en archeologische sites.

Wist je dat...

De lessen geregeld opgeluisterd worden met internationale gastsprekers
uit het netwerk van de professoren?

Wist je dat er in het onderwijs steeds weer input wordt verzorgd vanuit de onderzoeksprojecten van de professoren

De professoren leiden diverse onderzoeksprojecten, met Belgische en internationale onderzoeksmedewerkers, die in bachelorvakken, werkcolleges en masterseminars betrokken worden. Er bestaat dan ook een nauwe link tussen onderzoek en onderwijs, waarbij studenten met een mooie masterproef worden aangemoedigd om een internationale publicatie over hun onderzoek te schrijven en/of hun onderzoek op nationale en internationale congressen te presenteren.

Een vliegende start

De lessen van een academiejaar starten met onthaal activiteiten in de derde week en lessen in de vierde week van september. We verwelkomen je graag op een van de onthaalmomenten voor nieuwe studenten. En op tal van andere actviteiten tijdens Kick off the Campus. Zo maken we je vanaf dag één wegwijs op de VUB. Heb je nu al een vraag voor de VUB? Hieronder vind je alvast wat informatie om je op weg te helpen.

Leerkrediet

Alsjeblieft, je krijgt 140 studiepunten. Bij wijze van welkom bij aanvang van een initiële bacheor- of masteropleiding. Die 140 studiepunten maken je leerkrediet uit. Dat krediet gebruik je om vakken te 'kopen' uit je studietraject. Slaag je voor die vakken, dan krijg je je punten terug. Meer nog: de eerste 60 studiepunten die je terugkrijgt, worden verdubbeld (alsjeblieft bis). Slaag je niet voor een of meer vakken, dan ben je de studiepunten die deze vakken 'waard' zijn, kwijt En moet je opnieuw studiepunten van je leerkrediet 'afgeven' om ervoor te kunnen herkansen. Te vermijden, zoiets, want zo slinkt je leerkrediet.

Toelatingsvoorwaarden en geïndividualiseerde studietrajecten

Met een diploma secundair onderwijs kan je starten in elke bacheloropleiding (met uitzondering van Geneeskunde). Wil je graag meer info over specifieke toelatingsvoorwaarden voor bijvoorbeeld het schakelprogramma of directe toegang tot de master, kijk dan op de VUB-website bij de opleiding van jouw voorkeur. Hier vind je een lijst met de toelatingsvoorwaarden voor de opleidingen. Heb je vragen rond toelating, vrijstellingen en vakkenpakketten, neem dan contact op met de studietrajectbegeleider van de opleiding. Het samenstellen van je individueel studietraject gebeurt altijd samen met je studietrajectbegeleider.

Studiegeld en Sociale Dienst Studenten

Je studiegeld wordt berekend opbasis van het aantal studiepunten dat je opneemt, je nationaliteit, opleiding en contracttype. Studenten uit de Europese Economische Ruimte (EER) die zich voor een intiële bachelor- of masteropleiding inschrijven, betalen een standaard vast bedrag en een variabel bedrag per studiepunt. Elk jaar wordt het studiegeld opnieuw berekend. De exacte berekening vind je hier. Zit je in een financieel moeilijke situatie, dan neem je best contact op met de Sociale Dienst Studenten van de VUB. Zij bekijken per dossier hoe je geholpen kan worden.

Schrijf je in bij de VUB

Je kunt je het hele jaar online aanmelden voor jouw opleiding aan de VUB. Start nu je inschrijving! www.vub.be/inschrijvingen

Zin om eens langs te komen?

Boek je campusrondleiding

Weblinks


de opleiding op Facebook

https://www.facebook.com/groups/SKARvub/

Professoren, assistenten en projectmedewerkers


Via deze link (oranje balk) kom je op de webpagina's van de mensen achter de opleiding terecht, wie zijn ze en wat doen ze!

Kunstwetenschappen en Archeologie: mensen en onderzoek