Wat leer je in de opleiding? 

In een wereld met een steeds toenemende complexiteit (denk maar aan de doorgedreven digitalisering, fake news, artificiële intelligentie, en klimaatsverandering) zijn filosofen en moraalwetenschappers meer dan ooit nodig. Aan de VUB leer je niet alleen de diverse takken van de filosofie en de moraalwetenschappen grondig kennen. Je krijgt ook de kans om je te verdiepen in maatschappelijk relevante thema’s zoals democratisch burgerschap, gender en diversiteit, het begrijpen en evalueren van wetenschappelijke kennis, globalisering, diversiteit of duurzame ontwikkeling. Sta je al in het werkveld? Dan kan je je kennis en ervaring op die manier verder uitdiepen. De opleiding Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen kadert in de missie en kernwaarden van de VUB. Het principe van vrij onderzoek en humanistische waarden staan dan ook centraal binnen onze opleiding. Vrij onderzoek betekent dat we dogma’s, metafysische zekerheden, maatschappelijke vooroordelen en autoritarisme ter discussie stellen vanuit een vrije, open, kritische en reflectieve ingesteldheid. Humanisme houdt in dat we ervan uitgaan dat de mens zelf zin en richting aan het leven moet geven.

Bekijk het studieprogramma 

 

De troeven van onze opleiding Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen

 • De bacheloropleiding Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen aan de VUB is de enige bacheloropleiding in Vlaanderen die Wijsbegeerte met Moraalwetenschappen combineert. Hierdoor krijg je als filosoof grondig inzicht in het morele handelen en denken en als moraalwetenschapper een stevige filosofische achtergrond.
 • Al vanaf het tweede bachelorjaar kun je op basis van je eigen interesses een brede waaier aan keuzevakken opnemen.
 • We stomen je klaar om als filosoof of moraalwetenschapper met beide voeten in de werkelijkheid te staan en schijnbare waarheden of evidenties onderuit te halen. Je levert niet alleen een bijdrage aan fundamentele vragen die de mens al eeuwen bezighouden, je neemt ook deel aan hedendaagse debatten.
 • Het is cruciaal dat je je eigen standpunten zorgvuldig kan uitwerken. Daarom leggen we een sterke nadruk op 'vrij onderzoek'. We bieden verschillende vakken aan die je nergens anders in Vlaanderen vindt: een garantie voor een stevige basiskennis.
 • De opleiding reikt studenten handvaten aan om zich binnen een inclusieve, laagdrempelige en diverse omgeving, in en rond de groene Brusselse campus, te ontwikkelen tot flexibele groepsspelers. Onze studenten kunnen rekenen op een empathisch en enthousiast team dat met expertise en precisie focust op kennisverwerving, zowel wat de geschiedenis van de wijsbegeerte als de actualiteit van het onderzoek betreft. Wij gaan in dialoog met onze studenten, en via de studentenvertegenwoordiging hebben zij ook inspraak. Onze interactieve leeromgeving is erop gericht om de nieuwsgierigheid van onze studenten te blijven prikkelen en hun zelfreflectie aan te wakkeren. Openheid en tolerantie, redelijke eigenzinnigheid en vrij onderzoek vormen de pijlers van onze opleiding. De opleiding draagt humanistische waarden, kritisch burgerschap en maatschappelijk engagement uit, met respect voor ieders persoonlijke autonomie en zelfontplooiing.

 • De onderwijsmethodes zijn uiteenlopend, gaande van hoorcolleges tot open gespreksmomenten, van tekstanalyse tot stages in het werkveld. Bij al onze onderwijsmethodes staat de wisselwerking tussen studenten en docenten, tussen studenten onderling, en tussen studenten en externen centraal. Doordat er in kleine groepen gewerkt wordt, is er ruimte om onze studenten individueel en op maat te begeleiden in persoonlijke trajecten, met specifieke aandacht voor de werkstudenten. Er heerst een uitgesproken open-debat cultuur aan onze opleiding, en wij moedigen onze studenten aan om middels zelfstandige verdieping hun eigen inzichten verder te verfijnen. De nadruk van ons curriculum ligt niet exclusief op de klassieke westerse filosofie, maar eveneens op feminisme, diversiteit, en duurzaamheidsdenken. Door de ruime waaier aan lesmethodes, evaluatievormen en de uitgebreide keuzemodules bekwamen onze studenten zich in schrijven, presenteren, debatteren en het verrichten van academisch onderzoek in de Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen.

 • Onze opleiding is minder klassiek opgebouwd en legt de nadruk op de hedendaagse problemen waar filosofen en moraalwetenschappers antwoorden moeten op bieden en op een interdisciplinaire aanpak ervan.

 • En zeg nu zelf, welke locatie is beter geschikt voor je ontwikkeling tot een kritische, mondige wereldburger dan de multiculturele en dynamisch wereldstad Brussel? Beleef je in Brussel binnenkort net zoals Karl Marx jouw meest creatieve jaren? Stap je in de voetsporen van Leopold Flam of Jean Paul Van Bendegem? Je kan erop rekenen: na je studie sta je stevig in je schoenen en gaat er een wereld vol mogelijkheden voor je open.

Ontdek alle troeven van de VUB 

Enkele oud-studenten van onze opleiding aan het woord:

 
 • Merel | Oud-Student

"De opleiding Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen aan de VUB kent voor mij haar sterkte in het feit dat de studentenaantallen niet zeer groot zijn. Hierdoor is het mogelijk om een goede en persoonlijke begeleiding te krijgen. Daarnaast geeft het onderwijzend personeel je voldoende ruimte en vrijheid om je eigen interesses verder te exploreren."

 • Vincent | Oud-Student

“De campus voelt aan als een groene oase midden in Brussel, de enige metropool van het land. De opleiding Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen kent een aantal duidelijke sterktes: het vlotte contact tussen studenten en professoren, de flexibiliteit van het uurrooster die toestaat om je in eigen filosofische interesses te verdiepen, en specialiteiten die je nergens anders in België terugvindt.”

 • Joachim | Oud-Student

"Het mooie aan de opleiding Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen is dat je als student met verschillende vakgebieden in aanraking komt. Of het nu cultuurfilosofie, ethiek, wetenschapsfilosofie of een ander filosofisch domein is, je wordt steeds geconfronteerd met nieuwe filosofische problemen die elk hun eigen context en geschiedenis hebben. Bovendien word je aan de Vrije Universiteit Brussel doorheen je volledige opleiding gestimuleerd om een actieve rol aan te nemen, en je leert zelf filosofische posities te formuleren en verdedigen.”

 • David | Oud-Student

"De VUB biedt een uitstekende begeleiding aan voor zowel de reguliere dagstudenten als de werkstudenten. De professoren en assistenten zijn stuk voor stuk experten in hun vak en makkelijk aanspreekbaar tijdens of net voor of na de les. In een mum van tijd zet je onder deskundige begeleiding zelf de eerste stappen in filosofisch onderzoek.”

 • Silke | Oud-Student

"De opleiding verbreedde mijn blik en oefende een grote invloed uit op de manier waarop ik vandaag in het leven sta. Je krijgt alle benodigde instrumenten om je te ontwikkelen tot een filosoof en moraalwetenschapper die op een doordachte en genuanceerde wijze een analyse van de wereld om zich heen maakt, met aandacht voor de complexiteit en beperkingen van de eigen traditie. Daarnaast bieden de kleine klassen ook de mogelijkheid om diepgaande discussies te voeren met medestudenten en docenten, wat enorm verrijkend is.”

 • Pauwel | Oud-Student

"De opleiding Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen biedt een uitdagend curriculum aan dat uitzonderlijk actueel en filosofisch divers is. Je krijgt er alle ruimte om zelf kritisch na te denken, dankzij de inspirerende begeleiding van een aantal genereuze professoren."

 • Anthony | Oud-Student

"Als werkstudent en papa van twee was het niet steeds eenvoudig om alles te combineren, maar waar een wil is, is een weg. Ik wens de opleidging te danken voor het faciliteren van het masterprogramma voor werkstudenten, want dit heeft mij overtuigd om de sprong te wagen. Het is nooit te laat om een nieuwe weg in te slaan, zelfs na reeds 26 jaar afgestudeerd te zijn en professioneel actief in een totaal andere branche."

 • Quinten | Oud-Student

"De opleiding leerde mij kritisch en vrij te zijn. Hierdoor heb ik mezelf, de wereld en de andere beter leren begrijpen en plaatsen."

Aan het einde van je studie

Als filosoof en moraalwetenschapper heb je een brede vorming achter de kiezen en beschik je over sterke communicatieve en argumentatieve vaardigheden, een flinke dosis zelfstandigheid en een analytische blik. Allemaal troeven die erg gewaardeerd worden in een professionele context. Als filosoof en moraalwetenschapper kan je dan ook terecht in een waaier aan organisaties en sectoren. Lees zeker 'Na je studie' voor verdere details!

Ontdek je beroepsmogelijkheden

Onze alumni aan het woord

Benieuwd of deze opleiding helemaal iets voor jou is? Waarom hoor je het niet gewoon van één van onze studenten zelf! Laat je inspireren door de persoonlijke ervaring van onze kersverse afgestudeerde. 

Nieuw vanaf academiejaar 2023-2024 

Start je als nieuwe student aan jouw eerste bachelorjaar? De Vlaamse overheid voerde onderstaande regels in, geldend vanaf het academiejaar 2023-2024, voor alle Vlaamse universiteiten:

Je zal verplicht het modeltraject (doorgaans 60 studiepunten) van het eerste bachelorjaar moeten opnemen. Op basis van uitzonderlijke omstandigheden, een bijzonder statuut of indien je reeds een Bachelor- of Master-diploma hebt behaald, is het mogelijk om een uitzondering aan te vragen.

Vanaf de start van het eerste bachelorjaar in 2023-2024, zal je in twee academiejaren moeten slagen voor alle vakken van het eerste bachelortraject. Indien je na twee academiejaren niet slaagt voor je eerste bachelortraject, wordt een inschrijving voor dezelfde opleiding geweigerd aan alle universiteiten in Vlaanderen.

Heb je nog vragen? Aarzel niet om de studietrajectbegeleider te contacteren van je gewenste opleiding.

2022_Infopunt studenten tijdens infodag_24 april_Etterbeek_VUB

Deze opleiding beter leren kennen?

Wil je je verdiepen in deze VUB-opleiding? Neem dan zeker deel aan onze (online) studiekeuzeactiviteiten! Doorblader onze brochure, chat met studenten, stel vragen aan onze proffen tijdens een online infosessie, lees getuigenissen van alumni of doe mee aan een open lesdag of infodag. Contacteer de opleiding rechtstreeks via Tammy.Castelein@vub.be.

Overzicht