logo

LITERATUURWETENSCHAPPEN

Ben je geïnteresseerd in de historische ontwikkeling en de actuele diversifiëring van de literatuur(wetenschappen)? Wil je (nog) meer te weten komen over de plaats van de literatuur binnen de contemporaine cultuurwetenschappen? Lijkt een fundamenteel interdisciplinaire specialisatieopleiding die sterk inzet op interculturele competenties je wel wat? Dan is de master na masteropleiding in de literatuurwetenschappen jou op het lijf geschreven.

Faculteit


Letteren en Wijsbegeerte

Meer info

Heb je vragen?


Stuur ons een e-mailtje! We helpen je graag verder.

Contacteer ons

Programma

De master na master in de Literatuurwetenschappen is een interuniversitaire opleiding die je een intensieve en diepgaande studie van de hedendaagse literatuurwetenschap biedt, met inbegrip van haar historische ontwikkeling, haar diversifiëring en haar plaats binnen de contemporaine cultuurwetenschap.

Het programma bereidt je voor op zelfstandig wetenschappelijk onderzoek, waarbij de nadruk ligt op interdisciplinariteit. Tegelijkertijd leer je een aantal gevorderde praktische vaardigheden, zowel rond het verzamelen, beheren en verwerken van informatie als het presenteren van onderzoeksresultaten. Dankzij de expliciet comparatistische insteek van de opleiding verwerf je ook een brede interculturele competentie.

In deze master na materopleiding worden deelaspecten van de literatuurwetenschappen grondig bestudeerd onder leiding van expertonderzoekers. De concrete inhoud van de case studies wordt jaarlijks aangepast en geactualiseerd. Voorbeelden van de gevorderde casestudies zijn literatuur en psychoanalyse, intertekstualiteit, genetische literatuurstudie, literatuur en ethiek in de middeleeuwen, postkoloniale literatuur, ... Ook is er een internationaal seminarie met een bekende literatuurwetenschapper waardoor je direct in aanraking komt met de internationale academische literatuurwetenschappen.

De masterproef, inclusief een presentatie op een colloquium, maakt je opleiding af.

Onderwijskwaliteit


Aan de VUB vinden we goed onderwijs belangrijk. We zijn dan ook voortdurend bezig met het bewaken en verbeteren van de onderwijskwaliteit. Wil je meer weten over de kwaliteit van het onderwijs aan de VUB of ben je benieuwd naar de kwaliteit van een specifieke opleiding, lees hier dan meer.

Onderwijskwaliteit

HET EINDE IS PAS HET BEGIN

Beeld je in. Je studies zijn prima verlopen en je mag je masterdiploma in ontvangst nemen. Je glimt van trots, en terecht. Want met dat diploma van jou ben je gewapend als geen ander om de arbeidsmarkt op te gaan. Maar welke richting ga je uit? Je hebt verrassend veel mogelijkheden en ook hier staat de VUB je bij.

Careercenter


INDIVIDUEEL ADVIES ROND CV’S, GESPREKSTRAINING EN JOBMOGELIJKHEDEN. OOK TIJDENS JE STUDIES!

Check de website

Doctoreren?


VUB TELT DRIE DOCTORAL SCHOOLS TER ONDERSTEUNING VAN DOCTORANDI. ZE HEBBEN TOT DOEL JUNIOR-ONDERZOEKERS TE STIMULEREN EN TE PROMOTEN VIA WORKSHOPS, SEMINARIES, MASTER CLASSES, …

Dr in spe

Afgestudeerd, okee. Maar nooit meer studeren, nee.

Dat je je masterdiploma behaald hebt, dat is een hele prestatie. Maar ook daarna kun je je kennis aan de VUB blijven bijspijkeren. Zo biedt de universiteit maar liefst 21 master-na-masteropleidingen aan en heel wat postgraduaten. Een aanbod dat niet alleen ruim is, maar ook bijzonder hoogwaardig. En dus een extra troef op je cv!

Meer weten over onze alumni?

Meer info

Volg de VUB

Op LinkedIn

Toelatingsvoorwaarden

De voorwaarden om te worden toegelaten verschillen van opleiding tot opleiding.

De toelatingsvoorwaarden van de master-na-master in de Literatuurwetenschappen worden opgelijst op de programmapagina op de website van de KU Leuven.

Een vliegende start

De lessen van academiejaar 2017-2018 starten in de vierde week van september. We verwelkomen je graag op een van de onthaalmomenten voor nieuwe studenten. En op tal van andere actviteiten tijdens Kick off the Campus. Zo maken we je vanaf dag één wegwijs op de VUB. Heb je nu al een vraag voor de VUB? Hieronder vind je alvast wat informatie om je op weg te helpen.

Studiegeld

Het studiegeld voor een voltijdse masteropleiding bedraagt € 890/jaar. Het studiegeld varieert naar gelang het aantal opgenomen studiepunten (ECTS) en het al dan niet verkrijgen van een studiebeurs. Een gedetailleerd overzicht van de studiegelden per opleiding kan je hier raadplegen.