logo

HEB JIJ HET IN JE VINGERS?

Je bent gebiologeerd door de mens in beweging? Je wilt mensen met en zonder functionele beperkingen helpen bewegen, revalideren en het meeste uit hun lichaam halen? Je wil mensen coachen om een gezonde levensstijl aan te nemen? Dan is de opleiding Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie je op het lijf geschreven!

Je bent geboeid door het menselijk lichaam (in beweging)

Je wilt het menselijk lichaam in alle details kennen: op fysiologisch, anatomisch en biomedisch vlak. Je wilt ontdekken waar het fout kan lopen, en hoe je dit kan remediëren. Binnen de kinesitherapie doe je dit door gebruik te maken van beweging, je zal je dus specifiek verdiepen in wat er gebeurt met het lichaam tijdens en na inspanning of beweging.

Je wilt nagaan hoe therapie en beweging een rol kunnen spelen als preventieve gezondheidszorg. Je ben geïnteresseerd in hoe een functionele stoornis of fysieke beperking mensen kan hinderen in een actieve en sociale levensstijl en hoe je hierin een rol kan spelen. Je bent zelf niet vies van beweging en wilt via aangepaste oefeningen en trainingsschema’s de beste (sport)prestaties bij jezelf en anderen uitlokken.

Je bent overtuigd van het belang van een actieve levensstijl

Je wilt zorgen voor mensen

Je wilt met mensen werken en wilt hen binnen hun individuele fysieke en mentale mogelijkheden zo snel mogelijk weer op de been krijgen. Je helpt hen revalideren na operaties, bij pijn of blessures. Je bent hierbij een zorgverlener die begaan is met zijn patiënten en oog heeft voor de volledige gezondheidsbehandeling met het doel de hoogst mogelijke levenskwaliteit (terug) te bezorgen.

Je hebt een kritische kijk op bestaande en nieuwe therapieën en wilt deze toetsen aan wetenschappelijke kennis en onderzoek. Daarbij stel je jezelf steeds de vraag of de toegepaste therapie doeltreffend is voor de patiënt of het gezondheidsprobleem in kwestie. Maar je wilt ook snel zélf aan de slag en wilt in de praktijk ervaren hoe je stap voor stap een patiënt onderzoekt, een gepersonaliseerd behandelschema opstelt en uitvoert, en over dat alles verslag uitbrengt.

Je wilt wetenschap omzetten in praktijk

Onderwijskwaliteit


Aan de VUB vinden we goed onderwijs belangrijk. We zijn dan ook voortdurend bezig met het bewaken en verbeteren van de onderwijskwaliteit en we zijn daar transparant over. Wil je meer weten over de kwaliteit van de opleiding, lees hier dan de publieke informatie.

Publieke informatie over de kwaliteit van de opleiding

HOE ZIT DE OPLEIDING IN ELKAAR?

Kinesitherapie = behandeling van mensen via beweging

BIOMEDISCHE WETENSCHAPPEN

Hoe zit het menselijk lichaam in elkaar? Om dit te begrijpen krijg je in het eerste jaar een stevige basis in anatomie, biomechanica, biologie en chemie. Je past dit daarna toe op het functioneren van het menselijk lichaam en hoe dit wordt beïnvloed door beweging en onderzoekt dit in de bredere context van gezondheid en revalidatie

Enkele voorbeelden van vakken:

 • Anatomie: Je leert het volledig menselijk lichaam kennen. In het 2e jaar zal je de theoretische kennis toetsen via dissectie op echte lichamen.
 • Biomechanica toegepast op de kinesitherapie: Na een kennismaking met begrippen uit de biomechanica - zoals kracht, momentum, evenwicht -  in het eerste jaar, ga je dit in het derde jaar toepassen op kinesitherapie en revalidatie. 
 • Menselijke fysiologie: Je leert alles over menselijke organen en stofwisseling. Ook dit zal je in andere vakken toepassen op inspanning - welke hormonen worden er aangemaakt wanneer je sport? Wat gebeurt er met/in je hersenen wanneer je beweegt? 

BEWEGINGSVAARDIGHEDEN

Je zal zelf allerlei bewegingen uitvoeren en deze correct aan anderen aanleren. De focus ligt hierbij niet op de prestatie, maar op de kennis van het al dan niet correcte gebruik van het lichaam.

Voorbeelden van vakken:

 • Bewegingspromotie voor patiënt en therapeut: Je verdiept je in hoe kinderen vanaf de geboorte bewegingen aangeleerd krijgen. Je zal ook je eigen conditie leren opbouwen en onderhouden, zo kan je dit later ook aan jouw patiënten aanleren. Via een focus op aquatische en ritmische acitiviteiten kom je in aanraking met de basis om beweging te promoten.
 • Functionele trainingstherapie: Je leert trainingschema's zo opstellen dat je de perfecte lichaamsoefeningen bij elkaar brengt om jouw patiënt op een verantwoorde manier zo goed mogelijk (terug) te doen bewegen of sporten.
 • Didactiek van de bewegingsvorming: Binnen het domein didactiek ontdekt je de beste manieren om les te geven. Je zal hierbij ook zelf lesgeven - een mini-les voor jouw klasgenoten. Dit stelt jou in staat om aan jouw patiënten alle bewegingen aan te leren en jouw "lessen" aan te passen aan verschillende doelgroepen en individuen.

THERAPEUTISCHE VAARDIGHEDEN

Je leert stap voor stap patiënten onderzoeken, een behandeling opstellen en uitvoeren, en later evalueren. Correcte en gepaste communicatie met je patiënt is hierbij uiteraard belangrijk. Je weet hierbij wat jouw rol als kinesitherapeut is binnen de brede context van de gezondheid van jouw patiënt, en je weet bij wie je ten rade moet gaan bij je collega's in de gezondheidszorg. Dit alles doe je volgens het principe van klinisch redeneren: het toetsen van jouw observaties met medische kennis.

Enkele voorbeelden van vakken:

 • Onderzoek en behandeling: In dit opleidingsonderdeel, dat elk jaar van je bachelor in je programma zit, zal je op jouw medestudenten oefenen om onderzoek te doen en handelingen uit te voeren voor een correcte behandeling. Je bekijkt hier ook casussen van echte patiënten en stelt hiervoor behandelingschema's op.
 • Integratieve kinesitherapie: je bekijkt de beroepssector van kinesitherapeuten in binnen-en buitenland. Je zal bijvoorbeeld Skypen met kine-studenten in het buitenland om ervaringen uit te wisselen.

ONDERZOEKSMETHODES

Wetenschappelijk onderzoek zal geen geheimen meer hebben voor jou. Begrippen die gebruikt worden bij onderzoek worden toegelicht, je leert welke soorten onderzoek er bestaan en verdiept je in de statistiek. Zo word je klaargestoomd om in je master zelfstandig aan de slag te gaan met een onderzoek voor je masterproef.

STAGES

Een groot deel van deze opleiding bestaat uit stages. Je start al meteen in het eerste jaar, waarbij je mentaal of fysiek gehandicapten zal begeleiden bij sportactiviteiten. In de klinische stages in het 3e bachelorjaar en het 1e masterjaar zal je in totaal 7 maanden stage lopen op 7 verschillende stageplaatsen. Zo zal je eens in een ziekenhuis staan, in een revalidatiecentrum, bij een zelfstandig kinesitherapeut, bij een sportkinesist in een sportclub,...

Programma

Je vraagt je natuurlijk af welke vakken je allemaal krijgt. Een overzicht van de bachelorvakken vind je hieronder. 

Verkort traject na diploma Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen


Met een bachelordiploma LOBW moet je nog 70 studiepunten afleggen om je bachelordiploma REVAKI te behalen.

Verkort traject na diploma Geneeskunde


Heb je reeds een bachelordiploma Geneeskunde op zak? Dan behaal je de bachelor REVAKI via een verkort programma van 106 studiepunten in twee jaar.

EERSTE MASTERJAAR

In het eerste masterjaar wordt de kennis die je opdeed tijdens je bacheloropleiding verder uitgediept. Naast het tweede deel van de klinische stages krijg je hier inleidende vakken van de thema's van de afstudeerrichtingen van het 2e masterjaar.

AFSTUDEERRICHTINGEN 2E MASTERJAAR

Na het eerste gemeenschappelijke masterjaar ben je klaar om je te specialiseren en verdiepen in meer complexe en gespecialiseerde behandelmethodes. Je hebt keuze uit maar liefst vijf afstudeerrichtingen.

Wanneer je je specialiseert in de revalidatie van inwendige aandoeningen, zal je focussen op patiënten met aandoeningen van de organen zoals hart-of longaandoeningen, zal je beweging gebruiken bij de behandeling van metabole aandoeningen zoals obesitas of diabetes, en zal je nagaan welke problemen patiënten ervaren na een kankerbehandeling of nadat ze zich in kritieke toestand (bv. coma) bevonden en hoe je hen kan helpen bij hun revalidatie. De afstudeerrichting wordt in samenwerking met KULeuven, Universiteit Gent, Universiteit Antwerpen en Universiteit Hasselt georganiseerd.

Deze afstudeerrichting spits zich toe op de revalidatie en bevordering van de levenskwaliteit van patiënten met aandoeningen van het zenuwstelsel, hersenen en ruggenmerg zoals patiënten met Parkinson, Multiple Sclerose, epilepsie, beroertes enz. Je zal ook de combinatie van technologie en neurologie bekijken in functie van revalidatie door middel van bv. exoskeletons en geavanceerde protheses. De afstudeerrichting wordt in samenwerking met de KULeuven, Universiteit Antwerpen en Universiteit Hasselt georganiseerd.

Je focust op het bewegingsapparaat en richt je op het onderzoeken en behandelen van patiënten met nek-en rugklachten of letsels van het bovenste of onderste lidmaat. Je gebruikt hiervoor voornamelijk mobilisaties en manipulaties.

Je focust op het bewegingsapparaat en legt je toe op de preventie en de behandeling van sportgerelateerde blessures. Je adviseert sporters en trainers niet alleen om blessures te voorkomen maar ook om sportprestaties te verbeteren op een manier die verantwoord is voor het lichaam. Ook wie begeleiding zoekt om (opnieuw) te starten met sporten, zal bij jou terecht kunnen.

Binnen deze afstudeerrichting ga je je specialiseren in de revalidatie van aandoeningen bij ouderen. De focus ligt hier op het bevorderen van een grote mate van zelfstandigheid bij ouderen, en welke specifieke moeilijkheden er bestaan bij de revalidatie van oudere personen. Je bekijkt verder welke beleidsmatige aanbevelingen er kunnen worden gedaan aan overheden of rusthuizen.

PROGRAMMA

Bekijk het programma in detail.
Voor studenten met een Nederlands diploma fysiotherapie wordt er ook een aparte online infosessie voorzien. 

Voorbereidingsprogramma Master


Voor studenten met een Bachelor in de Fysiotherapie die willen starten met de master REVAKI. Het voorbereidingsprogramma bestaat uit 30 studiepunten, waarvan 18 vast. De overige 12 studiepunten zijn keuzevakken.

Verkorte master


Voor studenten met een Bachelor in de Fysiotherapie in combinatie met het voorbereidingsprogramma.. Je kan je programma van 76 studiepunten deels zelf samenstellen in functie van de afstudeerrichting die je wenst te volgen.

Verkorte master via Nederlandse partner De Berekuyl


Voor afgestudeerden van de masteropleiding lymfedrainage en oncologische fysiotherapie aan het ECDLT in Nederland.

Als jij niet naar onze infodag kan komen, komt onze infodag naar jou! Bekijk hier de algemene opleidingsinfosessie over de opleiding Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie.

Studiepunt: Een studiepunt komt overeen met 25 tot 30 uren onderwijsactiviteiten (theorielessen, practica én zelfstudie). Een vak met veel studiepunten heeft dus een zwaardere studiebelasting. Het aantal studiepunten weegt ook mee met de berekening van jouw gemiddelde op het einde van het jaar. Studiepunt wordt afgekort als SP of ECTS.

Leerkrediet: Het aantal studiepunten waarvoor je kan inschrijven aan een Vlaamse instelling voor hoger onderwijs. Wanneer je start, krijg je 140 studiepunten. Als je je inschrijft voor vakken, gaan de studiepunten van deze vakken van jouw leerkrediet af. Als je slaagt voor deze vakken, komen deze studiepunten weer bij jouw leerkrediet. Meer info: student.vub.be/leerkrediet
W
anneer je leerkrediet op 0 staat, kan je niet meer inschrijven voor vakken in eender welke opleiding. Om dit te vermijden, wordt jouw studievoortgang bewaakt - indien je niet voldoende vakken behaalt in een opleiding, kan je die opleiding niet meer verder doen. Zo kan je wél nog starten in een andere opleiding.

HOC: Hoorcollege of theorieles

WPO: werkcolleges, practica en oefening. In deze opleiding zijn dit vaak verplichte lessen.

In de bacheloropleiding Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie starten we bij het begin met de algemene wetenschappen. Voorkennis is niet vereist maar kan wel een voordeel zijn. Het is wel zeer belangrijk dat je probeert mee te zijn met elke les en niet wacht tot de blokperiode om eventueel hulp in te roepen. Dit kan uiteraard bij de docent zelf, maar ook de dienst studiebegeleiding kan je helpen met bv. studievaardigheden, bijlessen van studenten uit hogere jaren, workshops,... Meer info op vub.be/begeleiding.

Twijfel je zeer sterk aan je wetenschappelijke voorkennis? Kom dan langs op één van onze infodagen en maak een zelftest fysica, chemie of wiskunde. Merk je na het testen dat je je voorkennis beter nog wat bijspijkert? De VUB biedt tijdens de zomervakantie voorbereidingscursussen wiskunde, fysica en chemie aan die je helemaal klaarstomen voor de start. Meer info op vub.be/voorbereiden

Studeer je in een bijzondere situatie? Heb je bijvoorbeeld dyslexie, wil je je studie combineren met een baan? Kom dan langs bij Studiebegeleiding, de plek voor alle hulp bij studievragen. Onze studiebegeleidingsmedewerkers zijn op elke infodag aanwezig, maar je kunt ze ook e-mailen op begeleiding@vub.ac.be.

Wil je een aangepast studietraject of heb je vragen rond toelatingsvoorwaarden en vakkenpaketten, neem dan contact op met de studietrajectbegeleider van de faculteit.

Indien je al enkele credits hebt behaald in hoger onderwijs in een andere opleiding of instelling, kan je vrijstellingen aanvragen. Voor enkele opleidingen, vooral de opleiding Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie aan de andere Vlaamse instellingen, werd al gekeken welke vrijstellingen je zeker kan krijgen op basis van jouw al behaalde credits. Neem hier alvast een kijkje: student.vub.be/lk/studietraject#vrijstellingen

Je neemt best altijd contact met de studietrajectbegeleider - indien je vrijstellingen krijgt, kan de studietrajectbegeleider met jou bekijken welke vakken je al kan opnemen van verdere jaren.

In de opleiding Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie zal je les krijgen op beide campussen. In Etterbeek bevindt zich alle sportinfrastructuur en in Jette bevindt zich de medische campus, met onder andere de anatomiezaal en de kinezalen. In het eerste jaar is het ongeveer 50-50, naarmate je verder gaat in de opleiding zullen er meer lessen in Jette plaatsvinden. In de master zit je volledig in Jette, tenzij je de afstudeerrichting Sportkinesitherapie kiest.

Er wordt geprobeerd om studenten niet te veel te laten pendelen tussen de campussen op 1 dag. Indien er toch een verplaatsing nodig is, wordt er altijd 1,5 uur voorzien in het lessenrooster voor de verplaatsing.

Jaarlijks starten er een 180-tal studenten met deze opleiding aan de VUB. Enkele vakken volg je samen met de studenten Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen, in dat geval zit je met +- 250 in de les. 
Om een kwaliteitsvolle opleiding te kunnen garanderen, word je voor de praktijklessen altijd in kleinere groepen ingedeeld.

Ja, er zijn - voornamelijk in de master- mogelijkheden om naar het buitenland te gaan. Je kan op uitwisseling gaan met Erasmus, maar je kan ook bijvoorbeeld 1 van je 7 stagemaanden in het buitenland uitvoeren. Er wordt ook continu aan gewerkt om meer mogelijkheden aan te bieden. Meer info via student.vub.be/en/destination/faclk#physiotherapy

Bekijk ook zeker de blog van de studenten van onze faculteit in het buitenland!

De juiste studiekeuze in 3 stappen!

Download het e-book

Test je kennis van chemie

Met deze korte quiz!

Zin om eens langs te komen?

Boek je campusrondleiding

Praktijkonderwijs

Hoe organiseren we praktijkonderwijs in de opleiding REVAKI in academiejaar 20-21? Zowel op de campus als digitaal. Docent Matthias Eggermont licht toe.

woensdag 26 januari, 17:00

Chasing microns in rotor dynamics: An alternative take on the automatic ball balancer

Public PhD defense in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Engineering Sciences of Mr. Gabriël Van De Velde. Please find attached the invitation.

Public PhD defense in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Engineering Scie...

donderdag 27 januari, 20:00

Online infosessies voor ouders

Studiebegeleiding organiseert twee online infosessies voor ouders, met als thema's: kennismaking met studiebegeleiding aan VUB, wegwijs maken in het Hoger Onderwijs via BAMA woordenboek, uitdagingen Hoger Onderwijs en info over ‘Wat kost studeren in het Hoger Onderwijs?’.

Studiebegeleiding organiseert twee online infosessies voor ouders, met als thema's: kennismaking ...

vrijdag 28 januari, 12:00

CANCELLED: Food for Thought "Artistic Research"

Unfortunately we had to cancel this event due to the Covid-guidelines. We will reschedule this edition to a later date.   

Unfortunately we had to cancel this event due to the Covid-guidelines. We will reschedule this ed...

vrijdag 28 januari, 16:00

Multi-physical signal- and model-based fault detection, isolation and tolerance technique for power electronic converters in wind turbines

Public PhD defense in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Engineering Sciences of Mr. Marcelo Nesci Soares. Please find attached the invitation.

Public PhD defense in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Engineering Scie...

maandag 31 januari, 17:00

PhD Simon Marynissen

Openbare verdediging tot het behalen van de academische graad van Doctor in de Wetenschappen van de heer Simon Marynissen                                                                    Public defense to obtain the academic degree of Doctor of Sciences of Mr. Simon Marynissen...

Openbare verdediging tot het behalen van de academische graad van Doctor in de Wetenschappen van ...

dinsdag 1 februari, 00:30

Online Course - Safety Assessment of Cosmetics in the EU - 2022

Safety of cosmetics is a key issue in the EU. ...

Safety of cosmetics is a key issue in the EU. ...

dinsdag 1 februari, 08:00 - 18:00 U

Online Safety Assessment of Cosmetics in the EU - Training Course 2022

Objectives of the online training course...

Objectives of the online training course...

dinsdag 8 februari, 00:00

ITACE for students 08/02/2022

ITACE for students 08/02/2022 in English...

ITACE for students 08/02/2022 in English...

donderdag 10 februari, 00:00

ITACE for lecturers 10/02/2022

ITACE for lecturers 10/02/2022 in English...

ITACE for lecturers 10/02/2022 in English...

donderdag 10 februari, 09:00 - 18:00 U

Etmaal 2022

Following current COVID-19 regulations and guidelines, we aim to organize the conference ONLINE and have a social event on September 9th, 2022 in Brussels....

Following current COVID-19 regulations and guidelines, we aim to organize the conference ONLINE a...

vrijdag 11 februari, 14:00 - 17:00 U

Basismodule Opleiden op de Werkvloer

Twee sessies van drie uur (11 feb & 11 mrt) waarin de basisprincipes voor het opleiden en evalueren van ASOs op de werkvloer op de dienst aan bod komen. In een groep van maximaal 15 supervisoren en stagemeesters wordt gewerkt rond het plannen- en herkennen van...

Twee sessies van drie uur (11 feb & 11 mrt) waarin de basisprincipes voor het opleiden en eva...

woensdag 16 februari, 14:00

Infosessie Verwachte Voorkennis

Beste student,...

Beste student,...

woensdag 16 februari, 14:00

Voorkennistoetsen 16 februari: geannuleerd wegens COVID maatregelen, in de plaats voorzien we een INFOSESSIE

Wegens de huidige corona-pandemie nemen we geen voorkennistoetsen op de campus af op 16/02. Tijdens infodagen (20/03, 24/04 en 4/09) en op latere data (22/06 en 17/08) kan dit vooralsnog wel....

Wegens de huidige corona-pandemie nemen we geen voorkennistoetsen op de campus af op 16/02. Tijde...

vrijdag 18 februari, 12:00

NEW DATE Food for Thought: Health and Wellbeing for our VUB research community

Our university is a complex organization with a diverse set of actors and many different stakeholders. Unsurprisingly, setting a course for the future is a challenging endeavor, yet it is also promising one. Our university must find a balance between staying true to its core values...

Our university is a complex organization with a diverse set of actors and many different stakehol...

zaterdag 19 februari, 09:00 - 12:30 U

Voorbereidingscursus Toelatingsexamen Arts & Tandarts 2022

Als je droomt van een opleiding tot arts of tandarts moet je eerst slagen voor het toelatingsexamen van de Vlaamse Overheid.  Je kan je dus best zo goed mogelijk voorbereiden om je slaagkansen te optimaliseren. De VUB helpt je hier graag bij!

Als je droomt van een opleiding tot arts of tandarts moet je eerst slagen voor het toelatingsexam...

maandag 21 februari, 00:00

Engels voor docenten: Communication for University Teaching 2021-22 Semester 2

DE CURSUS...

DE CURSUS...

maandag 21 februari, 00:00

Engels voor docenten: Grammar & Practice - semester 2

DE CURSUS...

DE CURSUS...

dinsdag 22 februari, 12:00

Opleidingsintervisie

In kleine groep (max. 5 deelnemers) wordt tijdens de opleidingsintervisie gestructureerd en onder begeleiding uitgewisseld rond thema's die u zelf aandraagt. U leert met en van collega's rond moeilijkheden die ieder van u dagelijks tegenkomt bij het opleiden op de werkvloer. Open ...

In kleine groep (max. 5 deelnemers) wordt tijdens de opleidingsintervisie gestructureerd en onde...

donderdag 24 februari, 12:30 - 13:30 U

BRUCCpro expertsessie - Mentaal welbevinden en veerkracht in de klinische praktijk

BRUCCpro expertsessie Mentaal welbevinden en veerkracht in de klinische praktijk

BRUCCpro expertsessie Mentaal welbevinden en veerkracht in de klinische praktijk

maandag 28 februari, 00:00

Italiaans niveau 1 21-22 semester 2

 ...

 ...

Stilzitten? Nee, bedankt!

Bekijk het sportaanbod op de VUB-campussen

Vragen over het studentenleven aan de VUB en in Brussel? (Op kot, studiepunten en leerkrediet, studentenverenigingen,...)

vub.be

Helemaal overtuigd?


Schrijf je in!

EEN CARRIÈRE IN BEWEGING

Je studeert af als omnipracticus en kan dus in heel veel sectoren terecht. Je kan aan de slag op zelfstandige basis, maar ook in een ziekenhuis of revalidatiecentrum. 95% van onze afgestudeerden is binnen één jaar na afstuderen aan het werk in een van deze sectoren:

Klinische sector: zelfstandig kinesitherapeut in een solo-of groepspraktijk


Met specialisatie in de discipline gerelateerd aan je gekozen afstudeerrichting

Klinische sector: in dienstverband


in een ziekenhuis, revalidatiecentrum, bejaardentehuis, rust- en verzorgingstehuis

Adviesverstrekker


Lesgever in trainings-, instructie- of voorlichtingsprogramma’s / Ergonomisch adviesverlener / Farmaceutisch artsenbezoeker / Medical research associate/manager

Sport-en fitnesssector


Sportkinesitherapeut verbonden aan een sportclub / fitnessbegeleider

Wetenschappelijke sector


Onderzoek aan een universiteit

Je kan je verdiepen in onderzoek of je inzetten voor actuele en maatschappelijk relevante problematieken.

ALUMNI AAN HET WOORD

Hoe kijken de alumni van de faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie terug op de opleiding?

AFGESTUDEERD, OKEE. MAAR NOOIT MEER STUDEREN? NEE.

Ook nadat je je masterdiploma hebt behaald kun je je kennis aan de VUB blijven bijspijkeren. Zo biedt de universiteit maar liefst 20 master-na-masteropleidingen aan en heel wat postgraduaten. Een extra troef op je CV!

 • Master na Master Manuele Therapie
  In deze éénjarige master-na-master bouw je je biomedische en therapeutische kennis verder uit. Je gaat een stapje verder door functiestoornissen in de gewrichten van het menselijk lichaam te leren behandelen door middel van therapeutische manipulatie, zoals articulaire technieken. Je leert de volledige bewegingsketen te behandelen wat zal bijdragen tot het aanpakken van oorzakelijke en onderhoudende factoren en een verminderd risico op herhaald optreden van dezelfde klachten. Deze opleiding kan je in avondonderwijs volgen, in combinatie met een vol- of halftijdse job.
  Klik hier voor meer informatie over de opleiding.
 • Postgraduaat in de multidisciplinaire arterio-veneuze, lymfatische en oncologische kinesitherapie
  Deze opleiding van korte duur (20 studiepunten) laat je toe je te specialiseren in de preventie en systematische behandeling van arteriële, veneuze en/of lymfatische stoornissen.
  Klik hier voor meer informatie over de opleiding. 

Meer weten over onze alumni?

Alunmi+

Individueel advies rond CV's, gesprekstraining en jobmogelijkheden. Ook tijdens je studies!

VUB Careercenter