logo

Voor mythejagers in spe (M/V/X)

Holle slogans over migratie. Makkelijke waarheden over ongelijkheid. Maatschappijvisie op basis van een krantenkop. Je voelt je er ongemakkelijk bij, en wel om twee redenen. Ten eerste omdat je verstand je vertelt dat er geen eenvoudige verklaringen voor complexe samenlevingsfenomenen bestaan. Ten tweede, omdat al die thema's je zo hard boeien dat enkel ernstig onderzoek je nieuwsgierigheid stilt.

Je bent betrokken, maar met de broodnodige kritische houding en wetenschappelijke benadering. Welkom aan de VUB!

Je bestudeert het samenleven van mensen

Mensen vormen samen een samenleving, maar die individuele mensen worden zelf ook weer door die samenleving gevormd. Sociologen bestuderen hoe dat in zijn werk gaat. Ze kijken hoe mensen zich gedragen in groepen. Dat kan zowel in familieverband zijn, in een vriendenkring, in de stad of op het werk. Als socioloog neem je al die vormen van menselijke interactie onder de loep. Je probeert de oorzaken van sociale verschijnselen en maatschappelijke problemen te doorgronden en te zien hoe de sociale structuren veranderen in de tijd.

Hoe gezond is flexibel werken?

Ooit al werk gezocht? Dan is de kans groot dat het woord "flexibel" in de jobadvertentie stond. Maar wat betekent dat eigenlijk, "flexibel"? 24 uur per dag bereikbaar zijn voor je baas? Of thuis mogen blijven als je de avond ervoor wat te zwaar bent weggeweest? En is dat flexibel werken dan goed, of zorgt het er voor dat we ook constant gestresseerd zijn? Vragen die binnen het studiegebied 'sociologie' worden onderzocht. Onze Professor en arbeidssocioloog Christophe Vanroelen legt het uit in 15 minuten, via het programma van de Universiteit van Vlaanderen.

Je steekt een heleboel disciplines in je rugzak

Onze samenleving is een complex geheel van politieke, economische, technologische, ideologische en geografische processen. Al die processen hebben een invloed op hoe mensen leven. De socioloog moet dus van vele markten thuis zijn. Daarom starten we in de opleiding Sociologie met een brede basis. Naast een introductie tot de sociologie en de politieke wetenschappen, krijg je vakken zoals psychologie en filosofie, recht en economie. Zo stomen we je klaar om de gevolgen van ontwikkelingen als de toenemende vergrijzing, de mondialisering of de invloed van nieuwe technologieën in hun context te zien.

Je scherpt je kritische geest aan

Als je de maatschappij bestudeert, kan je niet bij de theorie blijven. Daarom leer je in de opleiding Sociologie ook hoe je zelf onderzoek moet doen. Je leert vanaf het eerste jaar goede papers te schrijven, literatuurstudies uit te voeren en om te gaan met statistische analyses. Als je afstudeert als socioloog, heb je dan ook alle vaardigheden op zak om de maatschappelijke structuren en ontwikkelingen met een kritisch en deskundig oog te doorgronden. Dat zijn vaardigheden die op de arbeidsmarkt sterk worden gewaardeerd.

Bachelorprogramma


Welke vakken? Welke keuzemogelijkheden?

Ontdek het hier

Schakel- en voorbereidingsprogramma


Ook in avondonderwijs

Bekijk het programma

Masterprogramma


Ook in avondonderwijs

Naar het overzicht

Onderwijskwaliteit


Aan de VUB vinden we goed onderwijs belangrijk. We zijn dan ook voortdurend bezig met het bewaken en verbeteren van de onderwijskwaliteit en we zijn daar transparant over. Wil je meer weten over de kwaliteit van de opleiding, lees hier dan de publieke informatie.

Publieke informatie over de kwaliteit van de opleiding

Neem je tijd om op deze website alle informatie over het programma te verzamelen. Heb je toch een (specifieke) vraag, vul dan het online vragenformulier in

Online vragenformulier

Tuk op verhaaltjes

Mensen zijn tuk op eenvoudige verhaaltjes. We vinden begrijpelijke oorzaken die leiden tot al even bevattelijke gevolgen héél geloofwaardig. Maar zo steekt het vaak niet in elkaar. Een van de belangrijkste reflexen die je als student Sociologie aan de VUB dan ook aanleert, is om zelfs het meest alledaagse en vanzelfsprekende kritisch te benaderen en in vraag te stellen.

Eén remedie: onderzoek

Er bestaat een manier om niet de gevangene te worden van één kant van een verhaal. Door actief op zoek te gaan naar de andere kant(en), en die allemaal met een open geest te doorpluizen. Op een wetenschappelijk correcte manier informatie uit verschillende bronnen vergaren en onderzoeken is dan ook een belangrijke pijler van de opleiding Sociologie aan de VUB. Want later wordt van jou verwacht om onafhankelijk en met academische kennis van zaken (vaak gevoelige) maatschappelijke kwesties te analyseren.

Je hart bij de samenleving, je hoofd bij de wetenschap

Je onderzoek, en de resultaten die eruit voortvloeien, zweven uiteraard niet in een vacuüm, los van de wereld die je onder de loep neemt. De besluiten die jij trekt, hebben belang voor derden of dienen als basis voor nieuw beleid. Ze beïnvloeden op hun beurt de samenleving. Daarom hechten we veel belang aan onderzoekscommunicatie, zowel schriftelijk als mondeling. 

We maken ook volop gebruik van de eerder kleine omvang van de universiteit. Hoorcolleges en oefeningensessies vinden vaak plaats in kleinere groepen. Véél contact met je professoren, assistenten en medestudenten dus, wat ruimte schept voor onderling debat en activerende onderwijsbenaderingen, zoals rollenspellen. Die interactie vergroot de feedback over je onderzoeksprojecten.

Brussel: jouw onderzoeksbiotoop

De toegenomen diversiteit en de multiculturele samenleving staan hoger dan ooit op de maatschappelijke agenda. Als universiteit gevestigd in Brussel, de hoofdstad van Europa, willen we een toonaangevende rol in dat debat spelen. Je komt in Brussel dus als vanzelf in contact met een grote diversiteit in achtergrond, overtuigingen en tradities. 

Het mag niet verwonderen dat de vakgroep Sociologie in een grootstedelijke en internationale context bekend is voor haar stadsdemografisch onderzoek. Ook ons onderzoek naar de sociologie van tijd en tijdsordening is uniek in Vlaanderen, net als onze sterke kwantitatieve benadering van cultuursociologie.

Wat is het verschil met de professionele bachelor Sociaal Werk aan de hogeschool?

Hogeschoolopleidingen, ook de professionele bachelor Sociaal Werk, zijn veel praktischer van aard. Sociologie aan de universiteit is in sterke mate theoretisch. Wat uiteraard niet betekent dat je tijdens je universitaire opleiding geen praktische vaardigheden, zoals het afnemen van interviews, aangeleerd krijgt. Het verschil ligt hem in de focus. De universiteitsopleiding Sociologie benadert de samenleving vooral theoretisch: je leert hoe je processen moet onderzoeken, analyseren en formuleren. De professionele bachelor Sociaal Werk leert je vooral hoe je mensen die in de problemen zitten concreet verder kan helpen.

Voorkennis wiskunde

Onze cursus statistiek is erg toegepast op de sociale wetenschappen: we verwachten niet dat je dat een wiskundige richting hebt gevolgd, ook heb je geen gigantische wiskundeknobbel nodig. De lessen starten vanaf nul, alle statistieken worden vanaf het begin duidelijk uitgelegd.

Via dit document vind je meer informatie over de verwachte voorkennis wiskunde na het secundair. We bieden je ook een voorkennistest (geheel vrijblijvend en zonder gevolgen). Als je onzeker bent over je basiskennis, raden we aan om de Voorbereidingscursus "wiskunde voor de humane wetenschappen" in september te volgen.

Tijdens het jaar heb je naast de hoorcolleges die door de professor gegeven worden, elke week intensieve werkcolleges, waar je in kleine groepjes samen met een assistent oefeningen maakt. Als je daarnaast toch problemen hebt, kan je altijd voor extra hulp terecht bij het studiebegeleidingscentrum.

Studeren in semesters


2 x 13 weken les. Dan 2 weken blok. Dan 3 weken examens. De examens zijn in januari en juni. De tweede zit van eind augustus tot midden september.

Flexibel studeren


De vakken waarvoor je niet slaagt, neem je mee naar het volgende jaar en combineer je met nieuwe vakken. Zo krijg je een geïndividualiseerd studietraject. Sommige studenten nemen bewust een deeltijds programma op, bijvoorbeeld om te combineren met een job.

Academische competenties


Uit gegevens gefundeerde conclusies trekken, onderzoek opzetten, uit een probleemstelling de kern halen en helder weergeven. Nieuwe, onverwachte verbanden... Dat zijn allemaal academische competenties en een universiteit als de VUB is dé plaats om die aan te leren.

De juiste studiekeuze in 3 stappen!

Download het e-book

Bachelorprogramma

Je vraagt je natuurlijk af welke vakken je allemaal krijgt. In het eerste bachelorjaar krijg je les met de studenten Politieke Wetenschappen. Het leeronderzoek met opleidingsonderdelen rond onderzoeks- methodologie, analysetechnieken en rapportagevaardigheden vormt de rode draad door je bachelor.

Vanaf het tweede jaar ga je je verder verdiepen in de sociologie met theoretische vakken en de bijbehorende methoden en technieken voor onderzoek. In het tweede en derde jaar heb je de mogelijkheid om te kiezen voor één van de elf minoren.

Minoren

Je verwerft tijdens je studies ook inzicht in de verbindingen tussen de sociologie en aanverwante humane wetenschappen. Als je geboeid bent door dat laatste aspect, kan je je via de minoren verdiepen in één van elf aanverwante disciplines. We sommen ze even voor je op:

Internationale opties tijdens de bachelor

Brussel is een wereldstad met veel uitdagingen op sociaal vlak. In de opleiding sociologie word je reeds vroeg in de opleiding in contact gebracht met het metropole karakter van Brussel en ga je ook effectief op verkenning. Maar je kan ook je vleugels uitslaan en via uitwisselingsprogramma’s zoals Erasmus+ een deel van je opleiding aan een Europese universiteit verderzetten. Zie je jezelf al de sociale weefsels van Berlijn, Lund, Leipzig, Ljubljana, Belfast, Rotterdam of Barcelona van dichterbij bestuderen? Je ontdekt alle mogelijkheden in je tweede bachelorjaar, zodat je je hierop optimaal kan voorbereiden.

Academisch taaltje

Enkele cruciale termen die we regelmatig bovenhalen in het hoger onderwijs:

Leerresultaten


LEERRESULTATEN ZIJN DE BEOOGDE KENNIS EN INZICHT, VAARDIGHEDEN EN ATTITUDES DIE JE DIENT TE BEHEERSEN NA HET AFRONDEN VAN EEN OPLEIDING.

Ontdek de details

Leerkrediet


BIJ AANVANG VAN EEN INITIËLE OPLEIDING KRIJG JE 140 STUDIEPUNTEN: JE LEERKREDIET OM VAKKEN TE 'KOPEN' UIT JE STUDIETRAJECT.

Bekijk de video

ECTS


ÉÉN ECTS-CREDIT KOMT OVEREEN MET 25 TOT 30 UREN ONDERWIJS-, LEER- EN EVALUATIEACTIVITEITEN. DE MEESTE VUB-STUDIEDELEN TELLEN 6 ECTS-CREDITS.

Meer over credits

Je hebt al een diploma hoger onderwijs?

Dan volg je een schakelprogramma of voorbereidingsprogramma in de aanloop naar onze master

Specialiseer verder

Heb je een bachelordiploma van de hogeschool of de universiteit op zak en wil je je verder specialiseren? Dan kan je via het schakel- of voorbereidingsprogramma van maximum 72 studiepunten naar de master in de Sociologie. Het aantal studiepunten dat je moet opnemen zal afhangen van de vooropleiding die je gevolgd hebt.

Avondonderwijs

Wie een half- of voltijdse baan uitoefent, kan het schakel- en voorbereidingsprogramma voor de master in de Sociologie in avondonderwijs volgen. Er ligt meer nadruk op zelfstudie en daarom voorziet de Vrije Universiteit Brussel ook speciale begeleiding voor bepaalde vakken en worden een aantal lessen opgenomen om aan te bieden als weblectures. Alle informatie voor werkstudenten vind je op deze pagina.

Schakel- en voorbereidingsprogramma

Een overzicht van programma

Sociologie I (sem 1 / 6 ECTS)
Geschiedenis van het sociologisch denken (sem 1 / 6 ECTS)
Multivariate data-analyse voor de sociale wetenschappen (sem 1 / 6 ECTS)
Beleid en voorzieningen van de welvaartstaat (sem 1 / 6 ECTS)
Statistiek I (sem 1 / 6 ECTS)
Statistiek II (sem 1 / 6 ECTS)
Inleiding onderzoeksmethoden voor mens- en maatschappijwetenschappen (sem 1/ 6 ECTS)
Sociologie II (sem 2 / 6 ECTS)
Sociaal-wetenschappelijke theorieën en stromingen (sem 2 / 6 ECTS)
Sociologie van sociale gelijkheid en ongelijkheid (sem 2 / 6 ECTS)
Werkcollege onderzoeksproject (langlopend onderzoek II) (sem 2 / 6 ECTS)
Keuzevak (kies er één): Social Demography / Gezondheidssociologie / Arbeidssociologie / Cultuursociologie / Kwalitatieve onderzoeksmethoden (6 ECTS)

Master in de sociologie

Na het behalen van je bachelordiploma in de Sociologie ga je je in de master verder verdiepen in de hedendaagse sociologische theorieën en gevorderde methodologie. Je kiest een aantal keuze-opleidingsonderdelen die een link hebben met het onderzoek aan de VUB. Je masterproef vormt het kroonstuk van je opleiding.

Verplichte vakken
Hedendaagse sociologische theorieën (sem 1 / 6 ECTS)
Gevorderde data-analyse voor de sociale wetenschappen (sem 2 / 6 ECTS)
European Social and Population Issues (sem 2 / 6 ECTS)
Masterseminarie (Sem 1 & 2 / 6 ECTS)
Masterproef (sem 1 & 2 / 18 ECTS)
Keuzevakken (drie selecteren uit 4 keuzedomeinen)
Domein 1: Bevolkingsonderzoek Sociale epidemiologie (sem 1 / 6 ECTS)
Actuele bevolkingsvraagstukken en stadsdemografie (sem 1 / 6 ECTS)
Migratie en de multiculturele samenleving (sem 2 / 6 ECTS)
Geographies of a Globalizing Europe (sem 1 / 6 ECTS)
Domein 2: Hedendaagse theorieën en cultuur Grote culturele tendensen van de moderne tijd (sem 2 / 6 ECTS)
Cultuuronderzoek (sem 1 / 6 ECTS)
Sociologie van de tijd en de tijdsordening (sem 1 / 6 ECTS)
Hedendaagse cultuur- en politieke filosofie (sem 1 / 6 ECTS)
Domein 3: Organisatie en beleid Actuele maatschappelijke uitdagingen (sem 2 / 6 ECTS)
Human Resources Management (sem 2 / 6 ECTS)
Organizational Design (sem 2 / 6 ECTS)
Domein 4: Algemene keuzevakken Redelijk eigenzinnig. Nadenken over Mens en Maatschappij (sem 1 & 2 / 6 ECTS)
Gevorderde kwalitatieve onderzoeksmethoden (sem 1 / 6 ECTS)

Een vliegende start

De lessen van het academiejaar starten eind september. We verwelkomen je graag op een van de onthaalmomenten voor nieuwe studenten. En op tal van andere actviteiten tijdens Kick off the Campus. Zo maken we je vanaf dag één wegwijs op de VUB. Heb je nu al een vraag voor de VUB? Hieronder vind je alvast wat informatie om je op weg te helpen.

Een groene oase op een steenworp van Brussel stad

Ontdek de campus

Welkom aan de VUB!

Alle info voor nieuwe studenten

Werken en studeren

Ontdek de opties

Geen twijfels meer?


JE BENT ERVAN OVERTUIGD DAT JE SOCIOLOOG WIL WORDEN, DAN ZET JE HIER DE EERSTE STAP!

Start je online inschrijving hier

Heb je nog vragen over de opleiding?


Blijf er niet mee zitten

Contacteer ons per mail

Het einde is pas het begin

Beeld je in. Je studies zijn prima verlopen en je mag je masterdiploma in ontvangst nemen. Je glimt van trots, en terecht. Want met dat diploma van jou ben je gewapend als geen ander om de arbeidsmarkt op te gaan. Maar welke richting ga je uit? Je hebt verrassend veel mogelijkheden en ook hier staat de VUB je bij.

Jobuitwegen

Een vacature voor ‘socioloog’ bestaat eigenlijk niet. Onze sociologen danken hun marktwaarde aan de capaciteiten die ze hebben opgestoken aan de VUB: een kritische mentaliteit en een open geest, een helicopter view, het zoeken naar verbanden en het synthetiseren, het doorprikken van mythes en resultaatgerichtheid.

Sociologen kom je dus overal tegen! Je vindt onze afgestudeerden bij overheidsorganisaties, in lokale besturen, in het sociaal werk, in culturele instellingen, in internationale organisaties, bij de Europese commissie, bij derdewereldorganisaties, in het vluchtelingenwerk, in de media of de politiek, ...

Maar ook in het bedrijfsleven zoals in trend- of marktonderzoek. Dat komt omdat je aan de Vrije Universiteit Brussel een opleiding krijgt die een scherpe blik op de wereld geeft, kritisch denkvermogen, de vaardigheid om complexe problemen te bestuderen en een scherpe pen.

Een extra master via je minor

Je kan je nog verder specialiseren! Met de overeenkomstige minor uit onze bachelor opleiding, kan je rechtstreeks doorstromen naar de Master in de Criminologische Wetenschappen, Master in de Communicatiewetenschappen, de Master in het Management en het Beleid van de Gezondheidszorg of de Master in het Management, Zorg en Beleid in de Gerontologie. Ook tal van andere masteropleidingen zijn gemakkelijk toegankelijk (eventueel na het volgen van een voorbereidingsprogramma).

Afgestudeerd, okee. Maar nooit meer studeren, nee.

Dat je je masterdiploma behaald hebt, dat is een hele prestatie. Maar ook daarna kun je je kennis aan de VUB blijven bijspijkeren. Zo biedt de universiteit maar liefst 21 master-na-masteropleidingen aan en heel wat postgraduaten. Een aanbod dat niet alleen ruim is, maar ook bijzonder hoogwaardig. En dus een extra troef op je cv!

Laat je inspireren door alumni!

Hieronder vind je tips & tricks van onze VUB-alumni. Gebruik deze als inspiratie bij het uitstippelen van je eigen carrièrepad!

Nils Duquet


Directeur van het Vlaams Vredesinstituut

'Sta steeds open voor verandering'

Jouw naam?


SCHRIJF JE SNEL IN OF VOEG JE NAAM TOE AAN ONZE LIJST

Ontdek onze 'wall of faces'

Careercenter


Individueel advies rond cv’s, gesprekstraining en jobmogelijkheden. Ook tijdens je studies!

Check de website

Doctoreren?


VUB telt drie doctoral schools ter ondersteuning van doctorandi. Ze hebben tot doel junior-onderzoekers te stimuleren en te promoten via workshops, seminaries, master classes, …

Dr in spe

Meer weten over onze alumni?

Meer info

Volg de VUB

Op LinkedIn

Kritisch reflecteren

"Voor ik begon te studeren, heb ik een jaar in Brazilië gewoond. Daar heb ik de keuze gemaakt om sociologie te gaan studeren. Bij sociologie leer je het contrast te zien tussen verschillende bevolkingsgroepen en tracht je net de oorzaak hiervan te achterhalen, bijvoorbeeld op het gebied van armoede en ongelijkheid.

De Vrije Universiteit Brussel leert je echt kritisch te reflecteren en een eigen alternatieve manier van denken te ontwikkelen. Nu zit ik ook bij de studiekring ‘Vrij Onderzoek’ en daarom vind ik het belangrijk om in de vrijzinnige traditie onderwijs te krijgen. Ik heb voor Brussel gekozen omdat het de enige grootstad in België is. Hierdoor was het in het begin onbekend terrein, maar dat trok mij juist aan. Al die verschillende soorten mensen bij elkaar geven een heel bijzondere sfeer. Je hebt in de stad zoveel te doen, je moet gewoon wat durven en je de stad eigen maken."