logo

Tolken, meer dan mondeling vertalen

Tolken hebben een talenknobbel, zijn cultuurkenners en taalbemiddelaars. Ze leggen een ruime interesse voor meerdere talen aan de dag en willen zich verdiepen in de cultuur van de landen waar die talen worden gesproken. Ze zijn bovendien sociaal ingesteld en willen partijen dichter bij elkaar brengen.

Herken je je hierin en wil je vooral je mondelinge taalvaardigheid inzetten op de arbeidsmarkt, dan is de Master in het Tolken aan de VUB iets voor jou. Tijdens de opleiding maak je kennis met het werkveld via de tolkateliers en de stage, alsook met de meest recente wetenschappelijke onderzoeksthema's binnen de tolkwereld.

Digitale infosessie

Heb je de digitale infosessie over de Master Tolken gemist? Geen probleem, (her)bekijk hier de presentatie.

De Master in het Tolken leidt je op tot een taalbemiddelaar die de communicatie tussen anderstalige partijen mogelijk maakt. Je maakt kennis met de tolkwetenschap, de wetenschappelijke discipline die zich toelegt op de studie van het tolken. Tegelijkertijd gaat er veel aandacht naar je mondelinge taalvaardigheid en tolkvaardigheden via de oefeningen in consecutief en simultaan tolken, rekening houdend met de realiteit van het toekomstig werkmilieu. Je krijgt als student een goede basis om aan de slag te gaan als tolk, meertalig consulent of taalbemiddelaar.

Alumni in de kijker

Alumna Margo is tolk bij de Europese Commissie. “Als tolk zorg je ervoor dat mensen kunnen communiceren met elkaar, dat vind ik wel een mooi en nobel doel.” – Portret gemaakt door studenten uit de Master Journalistiek.

Alumna Ily is doctoraatsstudente aan de VUB en doet onderzoek naar meertaligheid bij jonge kinderen. Ze leidt je rond in de tolkenlokalen van de VUB. “Als tolkstudent leer je een taal zo grondig dat je er heel veel mee kunt doen, ook als je niet in de tolkenwereld blijft.” – Portret gemaakt door studenten uit de Master Journalistiek

Zin om eens langs te komen?

Boek je campusrondleiding

Heb je vragen?


Stuur ons een e-mailtje! We helpen je graag verder.

Contacteer ons

In de Master of Arts in het Tolken willen we jou opleiden tot een meertalige kritische taalprofessional, gespecialiseerd in het tolken. Het programma dat hiervoor werd samengesteld bestaat uit een  combinatie van tolk-, markt- en onderzoeksgerichte opleidingsonderdelen. De talen waarvoor je je inschrijft moeten identiek zijn aan de talen die je hebt gevolgd in je vooropleiding.

Naast een wetenschappelijk luik dat vooral aandacht heeft voor tolkwetenschap en interculturele communicatie, wordt in de opleiding veel aandacht besteed aan de technische en praktische kant van het tolken. Hiervoor maakt de Master in het Tolken volop gebruik van de ligging in Brussel. De aanwezigheid van de Europese Unie en andere internationale instellingen, de vele buitenlanders en expats, en de meertaligheid van de stad helpen je een uitstekende mondelinge taalvaardigheid te verwerven. Je tolkvaardigheden worden aangescherpt in de tolkateliers, waarin specifieke beroepscontexten (sociaal, juridisch en audiovisueel tolken) aan bod komen. Bovendien doe je praktische ervaring op met de tolkpraktijk via een stage in de non-profit sector.

OVERZICHT VAN HET STUDIEPLAN

Master of Arts in het tolken – twee talen (60 SP)
1) Module I Tolkwetenschap en -praktijk (30 SP)
2) Module II Tolkvaardigheden (24 SP)
3) Module III Keuzevakken (6 SP)

Module I - Tolkwetenschap en -praktijk (30 SP)
Tolkwetenschap en onderzoeksmethodiek (3 SP)
Intercultural communication (3 SP)
Tolkstage (6 SP)
Masterproef (18 SP)

Module II - Tolkvaardigheden (27 SP)
Tolkatelier I taal 1 (6 SP)
Tolkatelier I taal 2 (6 SP)
Tolkatelier II taal 1 (6 SP)
Tolkatelier II taal 2 (6 SP)

Module III - Keuzevakken (6 SP)
Text and discourse analysis (3 SP)
Audiovisueel vertalen (3 SP)
The Language Industry (3 SP)
Multilingual education (6 SP)
Multilingualism and cognition (6 SP)
Onderwijs van Nederlands aan anderstaligen (6 SP)

TOLKATELIERS

Voor je als afgestudeerde tolk op de arbeidsmarkt komt, word je grondig klaargestoomd in de tolkateliers. Dit is het praktijklabo voor tolken.
Tijdens de tolkateliers oefen je consecutieve en simultane tolkvaardigheden en leer je die ook toepassen in verschillende beroepsfuncties op de tolkmarkt, zoals sociaal tolken, juridisch tolken en audiovisueel tolken. Er worden in het tweede semester ‘mock conferences’ georganiseerd waarin simultaan wordt getolkt, vanuit en in een vreemde taal. Je zit dan samen met tolkstudenten van alle talen, wat het tot een zeer realistische werksituatie maakt. Je leert er op relais tolken, retour tolken en functioneren als pivot absolu.

STAGES

De stages vormen de kers op de taart. Ze maken de uitdagingen en de kennismaking met het werkveld namelijk nog meer reëel. Er zijn twee types stages: actieve en passieve. In actieve stages wordt effectief voor een publiek, voor klanten, getolkt. Bij passieve stages krijgt de student de kans om te oefenen zonder dat er iemand luistert, maar waarbij hij of zij op een laagdrempelige manier kennis kan maken met een (semi-) reële werksituatie.

SCHAKEL- EN VOORBEREIDINGSPROGRAMMA

Afhankelijk van jouw vooropleiding zal je een schakel- of voorbereidingsprogramma moeten volgen voor je kan starten in de master. De twee talen in het studiepakket moeten identiek zijn aan de talen waarvoor je je nadien zal inschrijven in de master.

 

Lees hier welke maatregelen de VUB volgend jaar neemt in het licht van de Coronacrisis.

Onderwijskwaliteit


Aan de VUB vinden we goed onderwijs belangrijk. We zijn dan ook voortdurend bezig met het bewaken en verbeteren van de onderwijskwaliteit. Wil je meer weten over de kwaliteit van het onderwijs aan de VUB of ben je benieuwd naar de kwaliteit van een specifieke opleiding, lees hier dan meer.

Onderwijskwaliteit

Een boost voor je carrière...

Afgestudeerde tolken zijn werkzaam in bedrijven, bij justitie, in nationale en internationale instellingen, openbare diensten en nonprofitorganisaties. Dit kan in loondienst binnen tolkdiensten, als zelfstandige (als bedrijfsleider van een tolkenbureau) of als freelance tolk (rechtstreeks of via een tolkenbureau). Als meertalige communicatiespecialist vinden tolken ook werk bij banken, verzekeringsmaatschappijen, de media, reisbureaus en uitgeverijen. De zelfstandige tolk werkt ook vaak als abstract writer, copywriter of corrector.

De VUB staat je enthousiast bij in de zoektocht naar een job met workshops en networkevents, permanente vormingen en startersseminaries. De universiteit heeft zelfs een eigen Career Center dat je hulp en tips bij sollicitaties kan geven. Kortom, alles voor een carrière als meertalig hoogvlieger.

Alumni in de kijker

Alumna Florina is management assistant bij Coca-Cola European Partners. “Elke dag krijg ik wel iets anders binnen, dat is leuk.” – Portret gemaakt door studenten uit de Master Journalistiek

Careercenter


INDIVIDUEEL ADVIES ROND CV’S, GESPREKSTRAINING EN JOBMOGELIJKHEDEN. OOK TIJDENS JE STUDIES!

Check de website

Doctoreren?


VUB TELT DRIE DOCTORAL SCHOOLS TER ONDERSTEUNING VAN DOCTORANDI. ZE HEBBEN TOT DOEL JUNIOR-ONDERZOEKERS TE STIMULEREN EN TE PROMOTEN VIA WORKSHOPS, SEMINARIES, MASTER CLASSES, …

Dr in spe

... in het meertalige Brussel

Brussel is een bruisende stad. Het is het centrum en kruispunt van Europa, en biedt met haar meertaligheid een uitstekende locatie om jouw professionele carrière als tolk te starten. In Brussel zijn heel wat Europese en internationale instellingen, bedrijven en organisaties gevestigd. Deze instanties hebben een grote vraag naar tolken en taalprofessionals. Maar je hoeft het niet zo ver te zoeken. Op en rondom de groene campus van de Vrije Universiteit Brussel kom je in contact met alle mogelijke culturen en talen. De ideale leerschool voor tolken in spe.

Afgestudeerd, oké. Maar nooit meer studeren, nee.

Dat je je masterdiploma behaald hebt, dat is een hele prestatie. Maar ook daarna kun je je kennis aan de VUB blijven bijspijkeren. Zo biedt de universiteit maar liefst 21 master-na-masteropleidingen aan en heel wat postgraduaten. Een aanbod dat niet alleen ruim is, maar ook bijzonder hoogwaardig. En dus een extra troef op je cv!

Meer weten over onze alumni?

Meer info

Volg de VUB

Op LinkedIn

Een vliegende start

De lessen van academiejaar 2020-2021 starten in de derde week van september. We verwelkomen je graag op een van de onthaalmomenten voor nieuwe studenten. En op tal van andere actviteiten tijdens Kick off the Campus. Zo maken we je vanaf dag één wegwijs op de VUB. Heb je nu al een vraag voor de VUB? Hieronder vind je alvast wat informatie om je op weg te helpen.

Toelatingsvoorwaarden

Rechtstreekse toelating

• Bachelor in de Toegepaste Taalkunde

Toelating via Schakelprogramma

• Professionele Bachelor Communicatiemanagement

• Professionele Bachelor Office Management

• Professionele Bachelor Onderwijs: secundair onderwijs

Toelating via Voorbereidingsprogramma

• Bachelor Taal- en Letterkunde: 2 talen

• Master Taal- en Letterkunde: 2 talen

De talen waarvoor je inschrijft moeten identiek zijn aan de talen waarvoor je was ingeschreven in de bacheloropleiding of waarvoor je nadien zal inschrijven in de master.

Studiegeld

Het studiegeld voor een voltijdse masteropleiding bedraagt € 890/jaar. Het studiegeld varieert naar gelang het aantal opgenomen studiepunten (ECTS) en het al dan niet verkrijgen van een studiebeurs. Een gedetailleerd overzicht van de studiegelden per opleiding kan je raadplegen op www.vub.be/inschrijven

Zin om eens langs te komen?

Boek je campusrondleiding