Jouw studieprogramma

In de master Tolken leiden we je op tot een meertalige kritische taalprofessional. Het programma bestaat uit een combinatie van tolk-, markt- en onderzoeksgerichte opleidingsonderdelen. Er is ook een wetenschappelijk luik met aandacht voor tolkwetenschap en interculturele communicatie. Daarnaast kom je in aanraking met de technische en praktische kant van het tolken. In de tolkateliers scherp je je tolkvaardigheden aan en maak je kennis met specifieke beroepscontexten. En last but not least: je doet waardevolle praktische tolkervaring op tijdens een stage in de non-profitsector.

Om je volop te specialiseren in hetgeen jou het meeste interesseert, heb je de keuze tussen twee opties. Ofwel kies je voor het traject met twee hoofdtalen, ofwel volg je het traject met één hoofdtaal.

  • In het traject met twee hoofdtalen (klik hier) kan je twee vreemde talen (Duits, Engels, Frans, Spaans) kiezen van waaruit je vertaalt naar het Nederlands of andersom. Een andere mogelijkheid binnen dit traject is dat je één van de vreemde talen volgt in combinatie met een verdere specialisatie in het Nederlands als je tweede hoofdtaal. 
  • In het traject met één hoofdtaal (klik hier) kies je één vreemde taal van waaruit je vertaalt naar het Nederlands of andersom. Daarenboven heb je een Profiel Vertalen in deze optie, waardoor je toespitst op de schriftelijke taalvaardigheid en het vertalen in je gekozen taal. Met twee talen waarin je je zowel schriftelijk als mondeling op een hoog niveau bekwaamt, verwerf je een dubbel profiel dat erg aantrekkelijk is voor de arbeidsmarkt. 

 

Bekijk hieronder welke vakken je krijgt, afhankelijk van je programma.

Master

Master of Arts in het Tolken

2 hoofdtalen

1 hoofdtaal

Voorbereidingsprogramma

Voorbereidingsprogramma Master of Arts in het Tolken

Traject na vooropleiding academische bachelor taal- en letterkunde

Schakelprogramma

Schakelprogramma Master of Arts in het Tolken

Traject na vooropleiding professionele bachelor

Heb je een specifiek programma nodig?

Aan de VUB studeer je op jouw ritme. Een flexibel studietraject laat je toe om maximaal rekening te houden met jouw persoonlijke situatie (topsportdyslexie of een functiebeperking bijvoorbeeld). Wil je meer informatie?

Iets voor jou?   Contacteer studiebegeleiding