logo

BEN JIJ KLAAR VOOR HET ECHTE WERK?

Hou jij van abstract en logisch redeneren en stel je graag alles in vraag? Wil je je specialiseren in de fundamentele aspecten van de wiskunde of je verdiepen in domeinen zoals codetheorie, algebra, topologie, functionaalanalyse, kanstheorie of toegepaste wiskunde? Ben je geboeid door toepassingen van de wiskunde in het dagelijkse leven zoals muziek of kunst? Wil je je kennis delen en denk je aan een loopbaan in het onderwijs of kijk je eerder uit naar een onderzoeksloopbaan?

Shaun, Student Wiskunde

Shaun kiest voor 'close' sfeer op VUB

"Ik kom van Oostende en oorspronkelijk was ik van plan om, zoals de meeste van mijn klasgenoten, in Gent te gaan studeren. Maar toen we met de klas op uitstap naar Brussel gingen, viel me direct op dat de sfeer op de VUB ‘closer’ was dan elders. Ik kreeg toen de kans om met enkele assistenten te spreken, die me een goed beeld gaven van de omgang tussen de professoren en de assistenten enerzijds en de studenten anderzijds. Ik ben heel tevreden met mijn keuze voor de VUB. De kleine omvang van de vakgroep wiskunde biedt verschillende voordelen, zoals de inspraak van de studenten in de opstelling van het examenrooster. Ook als je vragen hebt, kan je altijd terecht bij een prof of assistent."

 

Wiskunde zit overal om je heen

Wiskunde is kleinschalig. Onderzoek vindt plaats in kleine groepen, met veel en vaak onverwachte interactie tussen subdisciplines. Diversiteit is daarom essentieel, zowel voor het onderzoek als voor de opleiding van studenten. Wiskunde is zelden direct zichtbaar maar overal aanwezig waar wordt gestructureerd, ontworpen, gemodelleerd en gerekend. Geen wetenschap heeft een breder bereik dan de wiskunde. De recente opkomst van de computational science en de dataexplosie hebben de relevantie en de invloed van de wiskunde nog verder versterkt. Er is in het bedrijfsleven een grote behoefte aan gedreven wiskundigen.

Wereldberoemde oudstudenten

Jean Bourgain studeerde wiskunde aan de Vrije Universiteit Brussel en ontving in 1994 een Fields-medaille voor zijn onderzoekswerk. In 2017 ontving hij de Breakthrough Prize van Google en in 2018 krijgt hij de Steele Prize for Lifetime Achievement. In onderstaand filmpje legt Jean Bourgain kort en mooi uit wat zijn onderzoeksgebied is en wat leuk is in wiskunde.
Een andere wereldberoemde oudstudente van de VUB is prof. Ingrid Daubechies. Zij is een wereldautoriteit op het gebied van wavelets die gebruikt worden voor beeldcompressie.

Jean Bourgain, IBM von Neumann Professor in the School of Mathematics, sat down with National Geographic after winning the 2017 Breakthrough Prize in Mathematics.

Faculteit


Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen

Meer info

Heb je vragen?


Stuur ons een e-mailtje! We helpen je graag verder.

Contacteer ons

Hoe zit de opleiding in elkaar?

De bacheloropleiding in de Wiskunde omvat 180 studiepunten die je normaal in drie jaar behaalt. Deze flexibele bachelor is opgebouwd rond een verplicht pakket van 144 studiepunten. Dit is de kern van je bacheloropleiding. Je kern wordt aangevuld met een flexibel gedeelte van 36 studiepunten dat je zelf samenstelt aan de hand van keuzevakken.

Wat na je bachelor?

De masteropleiding wordt samen met de Universiteit Antwerpen georganiseerd. Beide universiteiten bieden je een wetenschappelijke opleiding van hoog niveau. Concreet betekent dit dat de meeste masterstudenten wiskunde aan de VUB één dag per week les volgen in Antwerpen en omgekeerd. Deze kruisbestuiving biedt vele voordelen: niet alleen is het gamma aan vakken veel groter, het contact met nieuwe proffen en studenten opent deuren. Het is ook mogelijk om tijdens de masteropleiding vakken aan de ULB of andere universiteiten te volgen. Dit is vooral interessant als je je voor een heel specifiek domein in de wiskunde interesseert, aangezien je kan rekenen op een breed programma waarbij de expertise over de onderzoeksdomeinen van verschillende universiteiten gebundeld is. Hierdoor kan je je studies perfect afstemmen op je persoonlijke interesses. Naast het verplichte gedeelte kan je kiezen uit een lijst van basisopleidingonderdelen en profileringsopleidingsonderdelen. Er is een evenwichtige verdeling van hoorcolleges, oefeningensessies en zelfstandige projecten. Het programma laat ruimte vrij voor zelfstandig werk en de organisatie en de planning van taken. Tijdens je masterproef verricht je diepgaand onderzoek waardoor je wordt voorbereid om relevante, originele en innoverende oplossingen voor hedendaagse problemen uit te werken.

In de master Wiskunde kies je uit drie afstudeerrichtingen:

 • Financiële en Toegepaste wiskunde
 • Fundamentele wiskunde
 • Onderwijs

Leerresultaten

Leerresultaten zijn de beoogde kennis en inzicht, vaardigheden en attitudes die je dient te beheersen na het afronden van een opleiding. Wil je meer weten over de specifieke leerresultaten van de bachelor opleiding? Lees er hier meer over. Wil je meer weten over de specifieke leerresultaten van de master opleiding? Lees er hier meer over.

 

Onderwijskwaliteit


Aan de VUB vinden we goed onderwijs belangrijk. We zijn dan ook voortdurend bezig met het bewaken en verbeteren van de onderwijskwaliteit. Wil je meer weten over de kwaliteit van het onderwijs aan de VUB of ben je benieuwd naar de kwaliteit van een specifieke opleiding, lees hier dan meer.

Onderwijskwaliteit

Licht je in, vraag rond

Wil je je kans op slagen zo groot mogelijk maken? Dan maak je best een goede studiekeuze. Maar hoe doe je dat precies? Door actief aan de slag te gaan! Een doordachte studiekeuze vraagt tijd en inspanningen. Gelukkig helpt de VUB je door het bos de bomen te zien.

De logica zelve

Wiskunde zit overal.” Krijg je ook altijd de kriebels als je dit hoort zeggen? Niet omdat het niet waar is. Integendeel. Maar omdat het jou tot in je diepste vezels raakt. Want wiskunde, dat zit ook in jou. En jij bent klaar om de wiskunde van de middelbare school achter je te laten, klaar voor echte wiskundige vraagstukken, klaar om in de voetsporen van Jean Bourgain te stappen. Aan de VUB.

Ga even diep als breed
Diep graven maar tegelijk alternatieve oplossingen uit andere domeinen voor ogen houden: het is die eigenschap die je als student wiskunde aan de VUB ontwikkelt. Zo kun je in je bacheloropleiding naast de verplichte vakken - analyse, lineaire algebra, discrete wiskunde... - ook kiezen uit een veelheid van vakdomeinen waarin je óók nog bent geïnteresseerd. Denk aan vakken als economie, fysica of computerwetenschappen: stuk voor stuk domeinen waar je je talent voor wiskunde goed kunt laten gelden.

Hoe abstracter, hoe mooier
Naarmate je bacheloropleiding vordert, dring je natuurlijk dieper door tot het wezen van de wiskunde. En dat blijkt nogal wat facetten te kennen. Wat dacht je van affiene, projectieve en differentiaalmeetkunde? Of functionaalanalyse? Ja, geef maar toe: daarvan gaat jouw scherpe, onderzoekende geest toch als het ware op de toppen van haar tenen staan? Niet vergeefs overigens, want vroeg of laat komen in dat abstractere kader plots concepten tot leven waar je in het begin misschien mee worstelde.

Van B naar A en omgekeerd
Welke richting kies je voor je master? Eén ervan is alvast zeker: die van Brussel naar Antwerpen. En terug. De reden? Onze masteropleidingen wiskunde worden samen met de Universiteit Antwerpen georganiseerd. Dat op zich zorgt al voor een variatie die je niet zo snel ergens anders vindt. Maar tijdens je masteropleiding kies je ook voor een andere variatie: die van je specifieke afstudeerrichting. Ga je voor Fundamentele Wiskunde, met vakken als functionaalanalyse, associatieve algebra en algebraïsche topologie? Kies je voor Financiële Wiskunde, waar je je kunt uitleven in vakken als statistische methoden, verschillende numerieke vakken en actuariële modellen? Of gaat je liefde uit naar Onderwijs, waar je je bekwaamt in pedagogische methodieken? Waar je voorkeur ook naar uitgaat: aan de VUB is de uitkomst altijd positief.

Wist je dat...

 • in de lijst van 10 best betaalde jobs wiskundigen, actuarissen en statistici bovenaan staan? Met een gemiddeld brutomaandsalaris van 4.958 euro. Bron: FOD Economie (update 30.08.13)
 • Jean Bourgain, een Belg die wiskunde studeerde aan de Vrije Universiteit Brussel, in 1994 een Fields-medaille voor zijn onderzoekswerk won? "At the present time mathematics is an extremely active science and its future bodes well for its constant progress both for solving old problems and opening new areas of research." Jean Bourgain 2018
 • wiskundigen hebben uitgedokterd dat bij Rubiks Kubus vanuit iedere mogelijke configuratie van de kubusblokjes 20 bewegingen steeds volstaan om naar de opgeloste vorm te gaan?
 • priemgetallen een zeer breed onderzoeksgebied vormen in de hedendaagse wiskunde? Een van de grote onopgeloste problemen is het vermoeden van Goldbach: elk even getal groter dan 2 is te schrijven als de som van twee priemgetallen. Heb jij enig idee waarom?
 • allerlei verschijnselen in de natuurkunde door zogenaamde differentiaalvergelijkingen worden beschreven? Sommige zijn zo complex dat ze zelfs niet met computers kunnen worden opgelost. Wie bv. windmolens, vliegtuigen en kunstharten wil ontwerpen, moet nochtans weten hoe de stroming van gassen en vloeistoffen zich gedraagt. Dit probleem vertaalt zich in de Navier-Stokes-vergelijkingen. Deze vergelijkingen zijn zodanig moeilijk dat het Clay Mathematics Institute 1 miljoen dollar beschikbaar heeft gesteld om deze wiskundig op te lossen. Een Kazachstaanse wiskundige claimt trouwens de oplossing te hebben gevonden voor dit vraagstuk…
 • er jaarlijks een WisNat-avond georganiseerd wordt waar studenten over alle jaren heen samen met assistenten en professoren uit de Fysica en Wiskunde verbroederen?

De juiste studiekeuze in 3 stappen!

Download het e-book
Lieve Lambrechts, Student Ambassador Wiskunde

Lieve valt als een blok voor alle mogelijkheden en toepassingen van wiskunde

"Waarom ik voor de opleiding Wiskunde koos? Om eerlijk te zijn, ik heb me ingeschreven omdat ik er goed in was in het middelbaar. Verder stond ik er toen niet bij stil. Het duurde echter niet lang voor ik echt verliefd werd op de wiskunde, met al haar mogelijkheden en toepassingen. De abstracte wereld waarin ze vertoeft, en de toch innige band met de realiteit. De uitdaging, het denkwerk, I’m hooked for life. Waarom aan de VUB? Simpel: de sfeer, de vrijheid, en het persoonlijk contact met proffen en assistenten. Combineer dit met een prachtige groene campus waar altijd wel iets te beleven valt, en je voelt je hier gewoon echt thuis."

Basisvaardigheden wiskunde

Moet ik uit een 6u-8u wiskunde richting komen om wiskunde aan de universiteit te studeren? Moet ik in de finale van de Olympiade geraakt zijn? Helemaal niet.

Bij het hervormen van de bachelor-master structuur hebben we er voor gekozen om de extra studiepunten in te zetten om de overgang van het secundair naar hoger onderwijs te optimaliseren. Alle leerstof van het vijfde en zesde middelbaar wordt herhaald maar weliswaar aan een hoger tempo. Om iedereen gelijk aan de start te hebben wordt er bij ieder vak terug gekeken naar de leerstof uit het middelbaar en wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om goede afspraken te maken omtrent notatie en definities. Omdat de wiskunde aan de universiteit zoveel diverser is dan in het middelbaar zal iedereen die gebeten is door het wiskunde virus zijn gading vinden.

Studeren in semesters


2 x 13 weken les. Dan 2 weken blok. Dan 3 weken examens. De examens zijn in januari en juni. De tweede zit van eind augustus tot midden september.

Flexibel studeren


De vakken waarvoor je niet slaagt, neem je mee naar het volgende jaar en combineer je met nieuwe vakken. Zo krijg je een geïndividualiseerd studietraject. Sommige studenten nemen bewust een deeltijds programma op, bijvoorbeeld om te combineren met een job.

Academische competenties


Uit gegevens gefundeerde conclusies trekken, onderzoek opzetten, uit een probleemstelling de kern halen en helder weergeven. Nieuwe, onverwachte verbanden... Dat zijn allemaal academische competenties en een universiteit als de VUB is dé plaats om die aan te leren.

Goed voorbereid aan je studie beginnen

Voor een succesvolle start van je universitaire studies in de wetenschappen kan je best goed voorbereid zijn. Een overzicht van de verwachte voorkennis Wiskunde en bijvoorbeeld Fysica kan je opzoeken op we.vub.ac.be/nl/voorkennis-wetenschappen-wiskunde.

Als je denkt dat sommige onderwerpen een opfrissing vragen of als je bepaalde onderdelen nooit gezien hebt, dan kan je daar voor de start van het academiejaar nog iets aan doen.

VUB in de media

Voor al het VUB nieuws en de ontwikkelingen op onze campus, neem zeker eens een kijkje op onze nieuwspagina vubtoday!

zondag 22 maart, 10:00 - 15:00 U

Voorkennistoetsen met directe feedback

Weet je al wat je wil gaan studeren? Wil je wel eens weten hoe klaar je er voor bent?Geen probleem, kom het gewoon testen. Speciaal voor jou ontwikkelde de Vrije Universiteit Brussel tal van testen die je een beter inzicht moeten geven over je voorkennis.Op basis van de resultaten...

Weet je al wat je wil gaan studeren? Wil je wel eens weten hoe klaar je er voor bent?Geen problee...

dinsdag 14 april, 09:00 - 16:00 U

Eerste Hulp bij Studiekeuze

Met de Eerste Hulp bij Studiekeuze maak jij de juiste start.

Met de Eerste Hulp bij Studiekeuze maak jij de juiste start.

zondag 26 april, 10:00 - 15:00 U

Voorkennistoetsen met directe feedback

Weet je al wat je wil gaan studeren? Wil je wel eens weten hoe klaar je er voor bent?Geen probleem, kom het gewoon testen. Speciaal voor jou ontwikkelde de Vrije Universiteit Brussel tal van testen die je een beter inzicht moeten geven over je voorkennis.Op basis van de resultaten...

Weet je al wat je wil gaan studeren? Wil je wel eens weten hoe klaar je er voor bent?Geen problee...

woensdag 24 juni, 10:00 - 16:00 U

Voorkennistoetsen met directe feedback - SOS Studiekeuze

Weet je al wat je wil gaan studeren? Wil je wel eens weten hoe klaar je er voor bent?Geen probleem, kom het gewoon testen. Speciaal voor jou ontwikkelde de Vrije Universiteit Brussel tal van testen die je een beter inzicht moeten geven over je voorkennis.Op basis van de resultaten...

Weet je al wat je wil gaan studeren? Wil je wel eens weten hoe klaar je er voor bent?Geen problee...

woensdag 19 augustus, 10:00 - 16:00 U

Voorkennistoetsen met directe feedback - SOS Studiekeuze

Weet je al wat je wil gaan studeren? Wil je wel eens weten hoe klaar je er voor bent?Geen probleem, kom het gewoon testen. Speciaal voor jou ontwikkelde de Vrije Universiteit Brussel tal van testen die je een beter inzicht moeten geven over je voorkennis.Op basis van de resultaten...

Weet je al wat je wil gaan studeren? Wil je wel eens weten hoe klaar je er voor bent?Geen problee...

maandag 24 augustus, 09:00 - 17:00 U

Voorbereidingscursus Chemie en Fysica 2020

Sla optimaal de brug tussen het secundair en de universiteit met de Voorbereidingscursus Chemie en Fysica.

Sla optimaal de brug tussen het secundair en de universiteit met de Voorbereidingscursus Chemie ...

dinsdag 25 augustus, 09:00 - 12:00 U

Voorbereidingscursus Geschiedenis 2020

Onvoldoende geschiedenis is verleden tijd met de Voorbereidingscursus Geschiedenis.

Onvoldoende geschiedenis is verleden tijd met de Voorbereidingscursus Geschiedenis.

dinsdag 1 september, 09:30 - 16:30 U

Voorbereidingscursus Wiskunde voor Exacte Wetenschappen 2020

Sla optimaal de brug  tussen het secundair en de universiteit met de  Voorbereidingscursus Wiskunde voor Exacte Wetenschappen.

Sla optimaal de brug  tussen het secundair en de universiteit met de  Voorbereidingscursus Wisk...

zondag 6 september, 10:00 - 15:00 U

Voorkennistoetsen met directe feedback

Weet je al wat je wil gaan studeren? Wil je wel eens weten hoe klaar je er voor bent?Geen probleem, kom het gewoon testen. Speciaal voor jou ontwikkelde de Vrije Universiteit Brussel tal van testen die je een beter inzicht moeten geven over je voorkennis.Op basis van de resultaten...

Weet je al wat je wil gaan studeren? Wil je wel eens weten hoe klaar je er voor bent?Geen problee...

Internationale kansen

Wist je dat je ook naar het buitenland kan tijdens je studies Wiskunde aan de VUB? Dit kan via het bekende Erasmus+ programma, maar ook via een hele rist andere mogelijkheden binnen en buiten Europa. Ofwel kies je om een semester te studeren aan een Europese universiteit, ofwel ga je voor je masterproef (tweede masterjaar) naar een universiteit in het buitenland.

Binnen deze opleiding kan je op Erasmusuitwisseling naar:

  Frankrijk

  Italië

  Kroatië

  Polen

  Spanje

  Wens je meer info? Contacteer de facultaire exchange coördinator.

  Het einde is pas het begin

  Beeld je in. Je studies zijn prima verlopen en je mag je masterdiploma in ontvangst nemen. Je glimt van trots, en terecht. Want met dat diploma van jou ben je gewapend als geen ander om de arbeidsmarkt op te gaan. Maar welke richting ga je uit? Je hebt verrassend veel mogelijkheden en ook hier staat de VUB je bij.

  Een zorgeloze toekomst

  Wie het masterdiploma Wiskunde behaalt heeft nadien zicht op een prachtige toekomst. Wiskundigen vinden hun weg in tal van sectoren. Ongeacht de gekozen afstudeerrichting heb je een uitzicht op een interessante job in een zeer rijk gamma aan domeinen.

  Bedrijfsleven of onderzoek

  Wiskundigen duiken op in allerlei soorten bedrijven waar men modelleert, statistische analyses nodig heeft, voorspellingen doet, algoritmen ontwikkelt en optimaliseert of naar patronen zoekt. Dit gebeurt o.a. bij consultancybedrijven, R&D departementen van hoogtechnologische bedrijven, overheidsinstellingen (bv. het Nationaal Instituut voor de Statistiek, het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie, het KMI), de farmaceutische sector, informaticabedrijven of informatica-afdelingen van bedrijven. Daarnaast kan je je ook toeleggen op academisch wiskundeonderzoek in België of buitenland.

  Lesgeven

  Uiteraard kan je ook in het onderwijs stappen om zo je passie voor wiskunde door te geven aan een nieuwe generatie wetenschappers. De vraag naar wiskundeleraars blijft zeer groot. Wie leerkracht wiskunde wordt, zal met overgave de logische, abstracte manier van redeneren aan leerlingen overbrengen en met hen een wereld van patronen, structuren en formules ontdekken. De maatschappelijke rol van de leraar wiskunde mag niet onderschat worden, de leerkracht wiskunde is de schakel om leerlingen te motiveren om later een wetenschappelijke of technische richting aan te vatten. Daarnaast is wiskunde het vak bij uitstek om leerlingen scherp, kritisch, logisch, zelfstandig en onderzoekend te leren redeneren. In tegenstelling tot wat soms wel eens gedacht wordt, kiezen niet alle wiskundestudenten voor een job in het onderwijs. Onze afgestudeerden vinden hun weg in een brede waaier van beroepen en minder dan een kwart kiest nog resoluut voor het onderwijs. Te weinig: er is een bijzonder groot tekort aan universitair opgeleide leraars wiskunde. Het programma van de specifieke lerarenopleiding (60 ECTS-credits) wordt modulair aangeboden en bestaat uit 6 verplichte basismodules en één keuzemodule. Hiervan kan een groot deel opgenomen worden binnen de master, afstudeerrichting onderwijs.

   

  In deze brochure kan je een overzicht van alle jobuitwegen voor wiskundigen en getuigenissen van onze alumni terugvinden!

  Kom binnen 50 jaar terug!

  Op onze alumni bijeenkomsten kan je terug genieten van de lessen van weleer.

  Doctoreren?


  VUB telt drie doctoral schools ter ondersteuning van doctorandi. Ze hebben tot doel junior-onderzoekers te stimuleren en te promoten via workshops, seminaries, master classes, …

  Dr in spe

  Afgestudeerd, okee. Maar nooit meer studeren, nee.

  Dat je je masterdiploma behaald hebt, dat is een hele prestatie. Maar ook daarna kun je je kennis aan de VUB blijven bijspijkeren. Zo biedt de universiteit maar liefst 21 master-na-masteropleidingen aan en heel wat postgraduaten. Een aanbod dat niet alleen ruim is, maar ook bijzonder hoogwaardig. En dus een extra troef op je cv!

  Eva Vandersmissen, afgestudeerd als dr. in de Wiskunde (2008)

  Medische wiskunde?!

  “Ik werk als algoritmisch onderzoeker bij Advanced Medical Diagnostics. Mijn specialisatie is het ontwikkelen van algoritmes om borst- en prostaatkanker op te sporen in een echografie. Bij het scannen van een menselijk lichaam wordt 3D-echografie gebruikt, dit betekent dat men een hele reeks foto’s achter elkaar plaatst. Mijn taak is om algoritmes, een reeks procedures en berekeningen, te ontwikkelen die kankerweefsel onderscheiden van ander weefsel. Ik doe daarbij berekeningen op een enorme matrix die de teruggekaatste akoestische data van het gescande orgaan bevat en tracht daar patronen in te herkennen. Door de precieze detectie van kwaadaardig weefsel kunnen medische ingrepen nauwkeuriger worden uitgevoerd. Ook de omvang van het verdacht weefsel wordt weergegeven, wat helpt bij het opvolgen van risicopatiënten. Het team waarin ik werk is zeer divers. Je vindt er ingenieurs, fysici, informatici en wiskundigen terug. We plegen regelmatig overleg met andere collega’s uit het klinisch departement en zitten vaak samen met radiologen en pathologen om de data beter te begrijpen.”

  Meer weten over onze alumni?

  Meer info

  Volg de VUB

  Op LinkedIn

  Een vliegende start

  De lessen van academiejaar 2017-2018 starten in de vierde week van september. We verwelkomen je graag op een van de onthaalmomenten voor nieuwe studenten. En op tal van andere actviteiten tijdens Kick off the Campus. Zo maken we je vanaf dag één wegwijs op de VUB. Heb je nu al een vraag voor de VUB? Hieronder vind je alvast wat informatie om je op weg te helpen.

  Studiepunten

  SP ‘Studiepunt’: een studiepunt komt overeen met 25 tot 30 uren onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten. Aan de Vrije Universiteit Brussel komt een SP overeen met een ECTS (de Europese norm voor het transfereren van studiepunten).

  Leerkrediet

  Alsjeblieft, je krijgt 140 studiepunten. Bij wijze van welkom bij aanvang van een initiële bacheor- of masteropleiding. Die 140 studiepunten maken je leerkrediet uit. Dat krediet gebruik je om vakken te 'kopen' uit je studietraject. Slaag je voor die vakken, dan krijg je je punten terug. Meer nog: de eerste 60 studiepunten die je terugkrijgt, worden verdubbeld (alsjeblieft bis). Slaag je niet voor een of meer vakken, dan ben je de studiepunten die deze vakken 'waard' zijn, kwijt En moet je opnieuw studiepunten van je leerkrediet 'afgeven' om ervoor te kunnen herkansen. Te vermijden, zoiets, want zo slinkt je leerkrediet.

  Toelatingsvoorwaarden en geïndividualiseerde studietrajecten

  Met een diploma secundair onderwijs kan je starten in elke bacheloropleiding (met uitzondering van Geneeskunde). Wil je graag meer info over specifieke toelatingsvoorwaarden voor bijvoorbeeld het schakelprogramma of directe toegang tot de master, kijk dan op de VUB-website bij de opleiding van jou voorkeur. Hier vind je een lijst met de toelatingsvoorwaarden voor de opleidingen. Heb je vragen rond toelating, vrijstellingen en vakkenpakketten, neem dan contact op met de studietrajectbegeleider van de opleiding. Het samenstellen van je individueel studietraject gebeurt altijd samen met je studietrajectbegeleider.

  Studiegeld en Sociale Dienst Studenten

  Je studiegeld wordt berekend opbasis van het aantal studiepunten dat je opneemt, je nationaliteit, opleiding en contracttype. Studenten uit de Europese Economische Ruimte (EER) die zich voor een intiële bachelor- of masteropleiding inschrijven, betalen een standaard vast bedrag en een variabel bedrag per studiepunt. Elk jaar wordt het studiegeld opnieuw berekend. De exacte berekening vind je hier. Zit je in een financieel moeilijke situatie, dan neem je best contact op met de Sociale Dienst Studenten van de VUB. Zij bekijken per dossier hoe je geholpen kan worden.

  Schrijf je in bij de VUB

  Je kunt je het hele jaar online aanmelden voor jouw opleiding aan de VUB. Start nu je inschrijving!