logo

Inleiding

De Faculteit Recht en Criminologie en in het bijzonder de onderzoeksgroep LSTS met steun van de onderzoeksgroepen CRiS en SMIT, richtten in samenwerking met de vzw Privacy Salon de tijdelijke leerstoel “Chair in Surveillance Studies” op.

Objectieven

 • het stimuleren en bevorderen van interdisciplinair onderzoek in surveillance studies
 • de bevordering van de samenwerking en uitwisseling van onderzoekers binnen verscheidene onderzoeksgroepen van de VUB, andere onderzoeksgroepen die actief zijn in surveillance studies en onderzoekers over de hele wereld
 • het creëren van een internationaal kenniscentrum over surveillance in België. Het objectief op termijn is ook een interfacultaire onderzoeksgroep op te richten.

Activiteiten

Het uitvoeren en bevorderen van origineel interdisciplinair wetenschappelijk onderzoek rond surveillance en de verspreiding van het onderzoek door middel van publicaties (boeken, wetenschappelijke artikelen, beleidsnota's en rapporten) en deelname aan internationale conferenties, beleidsevenementen, wetenschappelijke en expertnetwerken. Hierbij worden de mogelijkheden onderzocht voor het opzetten van een interfacultair onderzoeksgroep en een interfacultaire MA keuzevak, het opzetten van een seminariereeks rond surveillancestudies en bijdragen tot communicatie over wetenschappelijk onderzoek naar surveillance.

Coördinatie

De leerstoel wordt gecoördineerd door Professor Dr. Rosamunde van Brakel.

Prof. Dr. Rosamunde van Brakel is onderzoeksprofessor bij de onderzoeksgroep Law, Science, Technology & Society (LSTS), waar ze onderzoek doet naar criminaliteitscontrole en surveillance.Daarnaast is ze directrice van het jaarlijkse internationale congres Computers, Privacy en Data Protection (CPDP), mede-oprichter van de vzw Privacy Salon en co-directeur van de Surveillance Studies Network.

Ze studeerde pedagogische wetenschappen en criminologie aan de KU Leuven en de Universiteit van Ottawa. Eerdere ervaringen omvatten het werken als beleidsmedewerker voor de vertegenwoordiger van de Vlaamse regering in het VK en als onderzoeker voor het Belgische ministerie van Justitie. Bij de VUB deed ze onderzoek naar vrijheidsschendingen van transportbeveiligingstechnologieën en evaluatie- en certificeringssystemen voor beveiligingsproducten in het kader van de EU FP7 projecten SIAM en CRISP. Van 2014-2015 was ze gedetacheerd om als onderzoeker voor de Nederlandse Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid te werken aan het project: Big Data, Privacy and Security.

1. Events

Voor event details klik hier

----------------------------------------------------------------------------------------------

AANGEKONDIGD:

Binnen het kader van maatregelen om het coronavirus in te dijken worden momenteel geen nieuwe publieke activiteiten gepland. Deze rubriek wordt snel terug geüpdate met nieuws. 

----------------------------------------------------------------------------------------------

VOORBIJE EVENEMENTEN:

 • Launch of the Chair in Surveillance Studies At Botanique, Brussels

Maandag 3 februari, 2020 - 18.00 tot 21.00

adres: Koningsstraat 236, 1210 Sint-Joost-ten-Node

 

 • VUB Surveillance Studies Seminar Series

Donderdag 21 November, 2019 - 12.00-14.00

Peter Fussey (Professor of Sociology, University of Essex, UK)

Facial Recognition in the Global City: Ethnographic analysis of the police trials of live facial recognition in London.

adres: Gebouw 'I' - Aula 0.03 – VUB Campus Etterbeek

 

2. Projecten

Binnenkort meer info

3. Onderzoek

Binnenkort meer info

Sponsor

Privacy Salon is een vzw die actief is binnen het domein van privacy, databescherming en andere sociale en ethische kwesties die gepaard gaan met de introductie van nieuwe technologieën in de samenleving.

Stuurgroep

 • Prof. Dr. Serge Gutwirth (chair), LSTS, Vrije Universiteit Brussel
 • Prof. Dr. Kristel Beyens, CRiS, Vrije Universiteit Brussel
 • Prof. Dr. Paul De Hert, LSTS, Vrije Universiteit Brussel/Privacy Salon
 • Prof. Dr. Jo Pierson, SMIT, Vrije Universiteit Brussel
 • Mr. Ulrich Seldeslachts, Privacy Salon/LSEC

Leerstoeltype

Onderzoek

Periode

2019 - 2021

Introduction

The Faculty of Law and Criminology, and in particular the LSTS research group with the support of the CRiS and SMIT research groups, established the temporary "Chair in Surveillance Studies" in collaboration with the vzw Privacy Salon.

  Objectives

  • Stimulating and encouraging interdisciplinary research in Surveillance Studies
  • Stimulating cooperation and exchange of researchers within different research groups of the VUB, other researchers and research groups in Belgium and from across the world who do research on surveillance
  • Creating a knowledge center on surveillance in Belgium and exploring the possibility of establishing an interfaculty research group at the VUB.  

   

  Activities

  Conduct and promote original interdisciplinary scientific research on surveillance and dissemination of the research through publications (books, scientific articles, policy briefs and reports) and participation in international conferences, policy events, scientific and expert networks, exploring the possibilities for setting up an interfaculty research group and a interfaculty elective MA course, establish a seminar series in surveillance studies, contribute to science communication of scientific research on surveillance.

  Coordination

  The chair is coordinated by Professor Dr. Rosamunde van Brakel.

  Prof. Dr Rosamunde van Brakel is research professor at the Law, Science, Technology & Society (LSTS) Research Group doing research on crime control and surveillance. In addition she manages the annual international Conference Computers, Privacy and Data Protection, co-founder of Privacy Salon and co-director of the Surveillance Studies Network.

  She studied educational sciences and criminology at the KU Leuven and the University of Ottawa. Previous experiences include working as a policy assistant for the Representative of the Flemish Government in the UK and as a researcher for the Belgian Ministry of Justice. At the VUB she conducted research on freedom infringements of transport security technologies and evaluation and certification schemes for security products in the context of the EU FP7 projects SIAM and CRISP. From 2014-2015 she was seconded to work as a research fellow for the Netherlands Scientific Council for Government Policy on the project: Big Data, Privacy and Security. 

  1. Events

  Detailed information about the events: here

  --------------------------------------------------------------------------------------------------

  UPCOMING EVENTS:

  No new public activities are currently planned under measures to contain the corona virus. This section will be updated with news soon.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------

  PAST EVENTS:

  • Launch of the Chair in Surveillance Studies At Botanique, Brussels

  Monday 3 February, 2020 - 18.00 to 21.00

  Address: Koningsstraat 236, 1210 Sint-Joost-ten-Node

  • VUB Surveillance Studies Seminar Series

  Thursday November 21 , 2019 - 12.00-14.00

  Peter Fussey (Professor of Sociology, University of Essex, UK)

  Facial Recognition in the Global City: Ethnographic analysis of the police trials of live facial recognition in London.

  address: Building 'I' - Aula 0.03 – VUB Campus Etterbeek

  2. Projects

  coming soon

  3. Research

  coming soon

  Sponsor

  Privacy Salon vzw aims at sensibilising and critically informing the broader public, policy makers and industry in Belgium, Europe and beyond about privacy, data protection and other social and ethical issues that are raised with the introduction of new technologies in society.

  Steering Committee

  • Prof. Dr. Serge Gutwirth (chair), LSTS, Vrije Universiteit Brussel
  • Prof. Dr. Kristel Beyens, CRiS, Vrije Universiteit Brussel
  • Prof. Dr. Paul De Hert, LSTS, Vrije Universiteit Brussel/Privacy Salon
  • Prof. Dr. Jo Pierson, SMIT, Vrije Universiteit Brussel
  • Mr. Ulrich Seldeslachts, Privacy Salon/LSEC

  Chair type

  Research

  Period

  2019 - 2021

  UPCOMING EVENTS

  VUB Chair in Surveillance Studies Seminar Series: Silencing across borders: Surveillance and Digital Threats Against Exiled Dissidents and Diaspora Activists - October 23rd, 2020

  Authoritarian regimes have long used a variety of repressive tools to control, silence, and punish dissidents living beyond their borders. Yet the advent of the Internet—and its central role in activist communities—has changed the means by which these regimes choose to intimidate those who would dare speak out against them. Today, subtle but pervasive forms of online transnational repression are increasingly common. Activists living outside their homeland are now more likely to encounter surveillance and other digital threats designed to stifle their opposition, induce self-censorship, and undermine their ties to the home country. Building on dozens of interviews with human rights defenders, journalists and other civil society activists from Middle Eastern countries, the lecture presents the authoritarian “toolkit” of transnational surveillance and repression as well as its silencing effects on the targeted communities. 

  Marcus Michaelsen is a senior researcher in the Law, Science, Technology and Society (LSTS) research group at Vrije Universiteit Brussel. His research investigates digital surveillance and transnational repression against exiled activists and advocacy networks from the Middle East. In 2018-19, Marcus was a Senior Information Controls Fellow with the Open Technology Fund. Previously, he was a member in the research group Authoritarianism in a Global Age in the Political Science Department of the University of Amsterdam. Marcus holds a PhD in Media and Communication Studies.

  This 2nd seminar is part of the VUB Chair in Surveillance Studies and will take place on October 23rd, 2020 from 11 am - 1 pm online. Participation is free, but registration is mandatory. Register here for online participation.
  Your records will be saved 14 days after the event due to regulations about contact tracing, unless you would like to be informed about future events.

  Events

  PAST EVENTS:

  • Launch of the Chair in Surveillance Studies At Botanique, Brussels

  Monday 3 February, 2020 - 18.00 to 21.00

  Address: Koningsstraat 236, 1210 Sint-Joost-ten-Node

   

  18u Welcome with Drinks and nibbles

  18u20 Welcome by Prof. Serge Gutwirth, Law, Science, Technology and Society Research Group, Vrije Universiteit Brussel

  Followed by short speeches by
  Prof. Gloria González Fuster, Law, Science, Technology and Society Research Group, Vrije Universiteit Brussel
  Prof. Kristel Beyens, Crime and Society Research Group, Vrije Universiteit Brussel
  Prof. Jo Pierson, imec- Studies on Media, Innovation & Technology, Vrije Universiteit Brussel

  18.50 Academic vision of the chair and plans for the future, Prof. Rosamunde van Brakel Law, Science, Technology and Society Research Group, Vrije Universiteit Brussel,

  19.00 Panel Debate: Surveillance Histories and Futures, moderated by Prof. Rosamunde van Brakel, Law, Science, Technology and Society Research Group, Vrije Universiteit Brussel
  Speakers: Dr. Chiara Fonio, Joint Research Centre of the European Commission (IT), Prof. Lucas Melgaço, Crime and Society Research Group (tbc), Vrije Universiteit Brussel (BE), Prof. Jason Pridmore, Erasmus School of History, Culture and Communication, Erasmus University Rotterdam (NL) and Prof. William Webster, Management, Work and Organisation, University of Stirling (UK).

  20.00 Drinks @ Art exhibition Mensch Maschine with an introductory word by Thierry Vandenbussche, Arts and Events Director Privacy Salon
   

  //\\ //\\ //\\ //\\//\\ //\\ //\\ //\\ //\\ //\\ //\\ //\\//\\ //\\ //\\ //\\

   

  • VUB Surveillance Studies Seminar Series

  Thursday November 21 , 2019 - 12.00-14.00

  Peter Fussey (Professor of Sociology, University of Essex, UK)

  Facial Recognition in the Global City: Ethnographic analysis of the police trials of live facial recognition in London.

  address: Building 'I' - Aula 0.03 – VUB Campus Etterbeek

  About the speaker:

  Professor Pete Fussey’s research focuses on surveillance, digital sociology, algorithmic justice, human rights, intelligence oversight, technology and policing, and urban studies. He has published widely across these areas. He is a director of the Centre for Research into Information, Surveillance and Privacy (CRISP) – a collaboration between surveillance researchers at the universities of St Andrews, Edinburgh, Stirling and Essex - and research director for the five-year ESRC funded Human Rights, Big Data and Technology project. As part of this project Professor Fussey leads research teams empirically analysing digital security strategies in the US, UK, Brazil, India and Germany. 

  https://www.essex.ac.uk/people/fusse98409/peter-fussey