logo

Curriculum vitae

Machteld De Metsenaere werd in februari 1955 geboren in Ninove. Ze volgde secundair onderwijs aan het Koninklijk Atheneum Denderleeuw en behaalde in 1973 het diploma Latijn-Griekse. In datzelfde jaar startte ze haar eerste kandidatuur Geschiedenis aan de Vrije Universiteit Brussel. Na uitstekende studieresultaten kon ze in juli 1977 wetenschappelijk medewerker-attaché worden bij het Centrum voor Interdisciplinair Onderzoek naar de Brusselse Taaltoestanden, onder leiding van prof. Els Witte. Sinds 1 oktober 1982 was ze assistent, onder andere voor het vak ‘Instellingen van de voornaamste Moderne Staten’ in de eerste kandidatuur Rechten (titularis Michel Magits). In oktober 1986 verdedigde Machteld haar proefschrift Taalmuur: sociale muur? De 19de-eeuwse taalverhoudingen te Brussel als resultante van geodemografische en sociale processen (promotor: Els Witte), en ze behaalde het diploma van doctor in de Letteren en Wijsbegeerte met de grootste onderscheiding en felicitaties van de jury.

Vanaf oktober 1987 was Machteld deeltijds docent voor het vak ‘Inleiding tot de kwantitatieve onderzoeksmethoden in de geschiedenis, met oefeningen’ in de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Even later (en tot 2011) doceerde ze ook ‘Geschiedenis van de buitenlandse betrekkingen vanaf 1870’. Met ingang van 1 januari 1992 was Machteld De Metsenaere voltijds docent, vanaf 1 januari 1994 voltijds hoofddocent. Vanaf het academiejaar 1998-99 doceerde ze ‘Inleiding tot de vrouwen-/genderstudies’ (co-titularis A. Woodward) en ‘Politieke geschiedenis van België’, sinds 2005 aan bachelorstudenten Rechten en Criminologie. In 2008 werd Machteld gewoon hoogleraar.

In 1991 werd Machteld directeur van het Centrum voor Vrouwenstudies, dat later het RHEA-Centrum voor Gender & Diversiteit zou worden. In die hoedanigheid was ze de voortrekker van tal van onderzoeksprojecten die gender- en vrouwengeschiedenis betroffen. Machteld was stichtend lid van de Interuniversitaire opleiding Vrouwenstudies en van het Archiefcentrum voor Vrouwengeschiedenis.

metsenaereIn 2010 werd haar liefde voor Brussel vertaald in een aanstelling tot directeur van BRIO-Brussels Informatie, -documentatie en onderzoekscentrum. Ook in dat centrum stuurde ze veel onderzoeksprojecten aan. Haar wetenschappelijk engagement werd beloond met posities in de wetenschappelijke comités van het Studie- en documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (SOMA) (sinds 2004) en van de Kazerne Dossin (sinds 2012)

Verder heeft Machteld aan zowel aan de Faculteit Recht en Criminologie, aan de VUB, en zelfs op interuniversitair niveau, verscheidene functies opgenomen. Zo was ze vicedecaan onderwijs aan de Faculteit RC (2008-2012), lid van de Onderwijsraad van de VUB (effectief in 1997-99 en 2012-13), voorzitter van de stuurgroep GenderActiePlan (2013-heden) en sturend lid van de Visitatievoorbereidingscommissie Rechten in het academiejaar 2013-14. Vanaf 2006 en tot 2010 was ze voorzitter van de VLIR-werkgroep Gelijke Kansen.

Hier vindt u een overzicht van haar publicaties en een overzicht van haar onderzoeksprojecten.

Nieuwe RHEA-lokalen

Sedert 1 Oktober 2014 ging het vernieuwde RHEA van start. Els Leye neemt de coördinatie voor haar rekening. Op 25 november 2014 was het eindelijk zo ver en verhuisde RHEA van gebouw C naar de nieuwe lokalen aan de Pleinlaan 5. U kan RHEA bereiken via e-mail (els.leye@vub.ac.be) of per telefoon (02/6148230), of een bezoekje brengen aan de Pleinlaan 5, vijfde verdieping (liefst na afspraak).

Contacteer het centrum

Contacteer Els Leye, de RHEA-coördinator
Tel: 02 614 8230
E-mail: els.leye@vub.ac.be