logo

Publicaties sinds 1978

1978

 • Migraties in de gemeente Sint-Joost-ten-Node in het midden van de 19e eeuw. Methdologische inleiding tot de studie van de groei en de verfransing van de Brusselse agglomeratie, Taal en Sociale Integratie, VUB-BRUT, 1978, p. 81-153.
 • Id., De groei: demografische aspecten, in: J. Stengers (ed.) Brussel. Groei van een hoofdstad, Antwerpen, Mercatorfonds, p 173-177.

1979

 • Id., Taalkaart van België in de 19e eeuw, Taal en Sociale Integratie, 2, 1979, p. 41-75.
 • Id. (co-auteur A. Behling), De taalsituatie in het lager onderwijs te Brussel tijdens de Franse periode, 1795-1814, ib.id., p. 235-259.

1981

 • Id. (co-auteur R. Bruyninckx), De rekrutering van de Brusselse bevolking op basis van de telling van het jaar XI, Taal en Sociale Integratie, 4, 1981, P. 183-198.
 • Id. Demografische aspecten van het kolonisatieproces, en: Het Algerijë van Boumedienne, de demografie, in : E. Witte (ed), Discussiedossiers Derde Wereld : Algerije, VUB, 1981, p. 27-40 en 106-117.

1982

 • Id (co-auteur A. Behling), De taalsituatie in het lager onderwijs te Brussel tijdens de periode van het Verenigd Koninkrijk, 1814-1830, Taal en Sociale Integratie, 6, 1982, p. 199-230.

1984

 • Id. Aspects socio-démographiques de la francisation, in: (eds) J.F. Hamers, J.D. Gendron, R. Vigneault, Du disciplinaire vers l'interdisciplinaire dans l'étude du contact des langues, Québec, CIRB, 1984, p. 202-210.
 • Id. artikel in : (ed) E. Witte, Le bilinguisme en Belgique. Le cas de Bruxelles, Bruxelles, Ed. ULB, 1984, p. 31-39.

1986

 • Id., The impact of Geolinguistic and Social processes on the Language Situation in Brussels, in: (eds) E. Witte and H. Baetens Beardsmore, The Interdisciplinary Study of Urban Bilingualism in Brussels, Clevedon, Multilingual Matters, 28, 1986, p. 123-166.
 • Id., doctoraat: Taalmuur: sociale muur? De 19e eeuwse taalverhoudingen te Brussel als resultaat van geodemografische en sociale processen, Brussel.
 • Recensie: M.D.M., Kroniek, Taal en Sociale Integratie, 8, VUB, 1986, p. 486-487.

1987

 • Id., "The essence of language is history": A theoretical introduction to the connection between social relations and language relations in 19th century Brussels, in: M. Blanc & J. Hamers, eds, Theoretical and methodological issues in the Study of languages/dialects in contact at Macro and micro-logical levels of analysis, Québec, C.I.R.B., 1987, p. 114-128 (+ L. Laforge, Commentaires, ib.id, p. 137-138).

1988

 • Id., Taalmuur: sociale muur? De 19e eeuwse taalverhoudingen te Brussel als resultaat van geodemografische en sociale processen, Brussel, VUB-press, 1988 (350 pp). (= uitgave doctoraal proefschrift).
 • Id., Promethee (Preference Ranking Organiszation Method for Enrichment Evaluations): een mogelijk alternatief bij operationaliseringsproblemen van het klassebegrip, in: Arbeid in veelvoud. Een huldeboek voor Jan Craeybeckx en Etienne Scholliers, Brussel, VUB-press, 1988, p. 287-298.

1989

 • Id., De talentelling van 1947, in: Het probleem Brussel sinds Hertoginnedal (1963). Acta van het colloquium VUB-CRISP van 20 en 21 oktober 1988, deel 1, Brussel, VUB-press, 1989, p. 175-190.
 • Id., De taalverhoudingen sinds Hertoginnedal, Ib.id., deel 2, p. 37-57.
 • Recensie:M.D.M., L. Page Moch. Paths to the city. Regional Migration in nineteenth-century France, Beverly-Hills, Sage, 1983, Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, LCVII, 1989-4.

1990

 • Van Overwalle, F., & De Metsenaere, M. (1990). The effects of attribution-based intervention and study strategy training on academic achievement in college freshmen. British Journal of Educational Psychology, 60, 299-311.
 • M. De Metsenaere en E. Witte, Taalverlies en taalbehoud bij de Vlamingen te Brussel in de negentiende eeuw, Bijdragen en Mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, dl. 105, afl. 1, 1990, p. 1-38.
 • M. De Metsenaere, Socio-professional Aspects of the Flemings in Brussels during the 19th century, E. Aerts & F.M.L. Thompson (eds), Ethnic Minority groups and economic development (1850-1940), Proceedings Tenth International Economic History Congress, Leuven, august 1990, Leuven University press, 1990, p. 85-95.
 • M. De Metsenaere, Thuis in gescheiden werelden: de migratoire en sociale aspecten van verfransing te Brussel in het midden van de 19e eeuw, Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, XXI, 1990, 3-4 (30 p.)
 • Recensie: M.D.M.,Klep (P.M.M.), Lindblad (J.Th.), Schuurman (A.j.), Singelenberg (P.), Van Tijn (Th.) (red.). Wonen in het verleden. 17de-20ste eeuw. Economie, politiek, volkshuisvesting, cultuur. Amsterdam, NEHA, 1987; één deel in -8, 305 p., B.T.F.G., LXIX, 1991, 4.
 • Recensie: S. De Schaepdrijver, Elites for the capital Foreign Migration to Mid-Nineteenth century Brussels (Amsterdam, 1990), in: "Bijdragen en Mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden."

1992

 • E Witte en M. De Metsenaere, The Flemings in Brussels in: ed. M. Engman, Ethnic Identity in Urban Europe, Comparative studies on governments and non-dominant ethnic groups in Europe, 1850-1940, Volume VIII, New York University press, Dartmouth, 1992, p. 13-38.
 • Recensie: M.D.M., A. Van Winckel, Keien in de vijver, Ons Erfdeel, 5, 1992, 35, p. 787-788.

1993

 • M. De Metsenaere, M. Huysseune en M. Scheys, Gewapend met het gewicht van het verleden: enige resultaten van vrouwengeschiedenis in België, in: (eds), G. Duby en M. Perrot, Geschiedenis van de vrouw. De twintigste eeuw, Amsterdam, Agon, 1993, 523-556.
 • M. De Metsenaere, Abortusgegevens in onze buurlanden: een status quaestionis, (red) M. Scheys, Rapporten en perspectieven omtrent vrouwenstudies, 4, Abortus, Brussel, VUB-press, 1993, p. 131-154.

1994

 • M. De Metsenaere, Die soziale und die demographische Dimension des Sprachgebrauchs im Brüssel des Neunzehnten Jahrhunderts", Pedagogica Historica, XXX, 1994, 2, 529-543.
 • M. De Metsenaere, M.Scheys en I. van der Stighelen, Publicaties over vrouwen in België. De databank van het Centrum voor Vrouwenstudies (VUB),in: M. Van Nuland (ed.), Handboek Vrouwenstudies, Steunpunt Women's Studies UIA, Antwerpen, 1994, 21-26.
 • M. De Metsenaere, R. Vanherck en M. Van Nuland, Schoolcarrières van meisjes, Ib.id., 211-237.
 • M. De Metsenaere en M. Verkouter,Female academics at the VUB, in: Equal Opportunities at European Universities, Freie Universitat Berlin, Acta Symposium november 1994, Berlin, 1995.

1995

 • M. Verkouter en M. De Metsenaere, Het academisch personeel. Omtrent recrutering, structuur, samenstelling, promotie en gender, in: (eds.) E.Witte & J.Tyssens, De tuin van academos. VUB, 1995, p.187-245.
 • M. De Metsenaere, M.Huysseune mmv. W. De Lannoy, Vijfentwintig jaar VUB-studenten, Ib. id., p.135-185.

1996

 • M. De Metsenaere, Dienstboden en taalgebruik te Brussel in de 19e eeuw, in: Upstairs-downstairs. Dienstpersoneel in Vlaanderen, 1830-1995, Leuven, Kadoc, 1996, p. 177-187.
 • Bijdrage tot de studie van de afgestudeerden geschiedenis t.b.v. het Visitatierapport "De afgestudeerden " in het visitatierapport Rechten, 1996. Onuitgegeven rapport.

1997

 • De afgestudeerden Criminologie, intern rapport t.b.v. de afdeling Criminologie, 1997.

1998

 • (D) M. De Metsenaere, Het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de pararegionale administraties. Genese, taalwetgeving en taalpraktijk, in: E. Witte, M. De Metsenaere, A. Detant, J.Tyssens, A.Mares, Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Taalwetgeving, Brusselse thema’s 5, 1998, p. 35-58.
 • (B & I1) M. De Metsenaere, Le choix du conjoint, Indicateur des changements linguistiques à Bruxelles,in: G.Brunet, A.Fauve-Chamoux, M.Oris (dir.), Le choix de conjoint. Premiers entretiens de la Société de Démographie Historique, Paris, 15-16.11.96, Programme Rhône-Alpes, 1998.
 • (D) In de Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, 3 delen, Tielt, Lannoo, 1998: Buyl, Adolf (1, 670-671); Brussel (mede-auteur en eindredactie)(1, 622-652); De Distel (mede-auteur)(1, 970-971); Emmanuel van Driessche (1, 986-987); De Flamingant (1, 1155); Hippoliet Haerynck (2, 1394); Maurits Josson (2, 1595-1596); Liberale Vlaamse Bond (Brussel)(2, 1885); De Morgenstar (2, 2098-2099); Frans Reinhard (3, 2575-2576); Taalhoffelijkheidsakkoord (3, 2963-2964); Transmutatieklassen (3, 3097-3098); Talentellingen (3, 2950-2956); Vaste Commissie voor Taaltoezicht (3, 3172-3175); Vlaamsche Volkspartij (3, 3432-3433); De Zweep (mede-auteur) (3, 3794-3795).
 • (E) M. De Metsenaere, Boudewijn en de vrouwenproblematiek, in: Bijdragen tot de Eigentijdse Geschiedenis/ Cahiers d’Histoire du Temps Présent, 5, november, 1998, p. 207-218, en in: (S) Hermes, Tijdschrift voor geschiedenis, VLG Nieuwsbrief, 9, april 1999, p. 28-33.

2000

 • M. De Metsenaere, Leven en werken tussen Graanmarkt en kaaien, 131-133, in: (eds.), Eric Corijn & Walter De Lannoy, Crossing Brussels. De kwaliteit van het verschil. La qualité de la différence (Brussel, VUBPress, 2000).
 • (E & J1) M. De Metsenaere, Het belang van de strijd voor de legalisering van abortus voor de vrouwenbeweging en de impact op de levens van vrouwen, Nieuw tijdschrift van de VUB, Tien jaar abortuswet in België. Analysen en getuigenissen, jg. 13 (2000) nr. 3, 29-43.
 • (A) Rudi Janssens en M. De Metsenaere, Een maat voor niets? Zin en onzin van een universitaire preselectieproef (Brussel, VUBPress, 2000) 154 blz.
 • M.Elchardus, M. Huysseune m.m.v. M. De Metsenaere, Drukte, werk en liefde. Loopbaan en gezin in het leven van universitair gediplomeerde veertigers (Brussel, VUBPress, 2000).
 • (N) M. De Metsenaere, R. Van Esbroeck, M. Lacante, W. Lens, T. De Coninck, L. Santy, K. De Jaeger, K. Gressens, C. Wenselaer, Tussentijds rapport Drop out in hoger onderwijs. Onderzoek naar achtergronden en motieven van drop-out in het eerste jaar hoger onderwijs (KUL-VUB, 2000).

2001

 • (F & H) M. De Metsenaere, Woord vooraf, Economie feministisch bekeken. Tweespraak Vrouwenstudies, 1 (Brussel, VUBPress, 2001) 7-13.
 • (A & N) M.De Metsenaere, R. Van Esbroeck, M. Lacante, W. Lens, T. De Coninck, L. Santy, K. De Jaeger, K. Gressens, C. Wenselaer, Drop-out in hoger onderwijs. Onderzoek naar achtergronden en motieven van drop-out in het eerste jaar hoger onderwijs (Eindrapport Drop out onderzoek KUL-VUB, juli 2001) 540 blz.
 • (Q) Signalement R. Declercq & J. Rondas, 9 februari 1946. Lucrèce Vanbillemont terechtgesteld in Brugge (Kortrijk, 2001) in: Wetenschappelijke Tijdingen, LX, 3, 2001, 202-203. Boekbespreking.
 • (Q) Boekbespreking in NEHA-Bulletin voor de economische geschiedenis, jg 16 (2002) nr 292-294: Gertjan de Groot, Fabricage van verschillen. Mannenwerk, vrouwenwerk in de Nederlandse industrie (1850-1940) Amsterdam, Aksant, 2001, 584 blz.

2003

 • (F&H) M. De Metsenaere, Inleiding, bij M. De Metsenaere & K.Celis (eds.), Gegenderd onderwijs. Tweespraak Vrouwenstudies, 1 (Brussel, VUBPress, 2003), p. 7-14.

2004

 • (F & H) M. De Metsenaere, Inleiding, in: M. De Metsenaere e.a.(eds), Weten mannen waarom? Mannelijkheid feministisch bekeken. Tweespraak Vrouwenstudies 3 (Brussel, VUBPress, maart 2004).
 • (J1) M. De Metsenaere, De diagnose is gesteld, de remedies zijn gekend: hoe genezen we de zieke? Enige reflecties vanuit het veld over het voeren van een emancipatiebeleid aan universiteiten, Acta van de Sophia Studiedag Gelijkheid Man-Vrouw aan de universiteit 25 april 2003, (Sophia, Brussel januari 2004), 91-119.
 • (Q) M.de Metsenaere, Signalement: Karel Verleyen en Frank Leys, Roots. Het verhaal van Vlaanderen, Leuven, Davidsfonds, 2002, 208 p. in: Wetenschappelijke Tijdingen, LXIII/1/2004, p.59 Boekbespreking.
 • VAN ESBROECK Raoul, LACANTE M., DE METSENAERE Machteld, LENS W., Studiekeuzeproces als predictor voor studieresultaat hoger onderwijs. Paper presented at the ORD 2004 (Mei, 2004), Utrecht, Nederland. (Mededeling op internationaal congres).
 • VAN ESBROECK Raoul, LACANTE Marlies, DE METSENAERE Machteld, LENS Willy, Studiekeuzeproces als predictor voor studieresultaten hoger onderwijs. In Vakkundig Leren – Programma Onderwijs Research Dagen 2004 (p. 40). Utrecht: VOR / Universiteit Utrecht, 2004 (mededeling op congres).

2005

 • (M) Eindrapport FWO-project: M. De Metsenaere, A. Kesenne, H. Timmerman en S. Bollen, 'Vrouwen in de repressie. De bestraffing van de collaboratie van vrouwen in Vlaanderen na de Tweede Wereldoorlog (2005) (227 p.).
 • (P) Eindredactie Visitatierapport Centrum voor Vrouwengeschiedenis en Diversiteitonderzoek t.b.v. een internationale visitatiecommissie VUB-OZR. Mederedactie als lid van werkgroep gelijke Kansen VLIR, Gelijkekansenrapport 2005 (VLIR, oktober 2005).
 • Medesamensteller en Eindredactie Diversiteitsplan VUB (zie http://www.vub.ac.be/diversiteit/divplan.html) (33 p.).
 • LACANTE Marlies, VAN ESBROECK Raoul, LENS Willy, DE METSENAERE Machteld, The transition from secondary to higher education: implications for the practice of educational guidance In AIOSP (Ed.), Careers in context: New challenges and tasks for guidance and counselling. Proceedings of the IAEVG 2005 Conference (pp. 86). Lisbon: IOP (abstract)2005 (mededeling op internationaal congres).

2006

 • (Q) Recensie:Machteld De Metsenaere, Frans van Campenhout, Vrouwen in de Vlaamse beweging (Kortrijk,2005): Wetenschappelijke tijdingen, LXV, 2006, 65-67.
 • (J) BOLLEN (S.) & DE METSENAERE (M.). “Vrouwen en de bestraffing van de collaboratie na de Tweede Wereldoorlog’. In: Sophia. Acta van het Colloquium 2005: “Genderstudies: een genre apart?/Colloque 2005: “Savoirs de genre: quel genre de savoir?”(2006), p.176-205
 • (C) DE METSENAERE (M.). “Foute vrouwen in Vlaanderen na de tweede wereldoorlog. De casus Gent-Wollestraat”. Historica, 29, 2006, 3, oktober, p. 3-5.
 • (Q) Recensie: Frans Willem Lantink (red.), Nationalisme en historiografie,rondom Pieter Geyl. Afscheidsbundel voor Piet van Hees,Utrecht,Instituut Geschiedenis van de Ubniversiteit Utrecht, 2005, 105pp., ill. ISBN 90-72131-54-1, Wetenschappelijke Tijdingen, LXV, 2006, 4, 326-346.
 • Lacante, M., Almaci, M., Van Esbroeck, R., Lens, W., De Metsenaere, M., Allochtonen in het hoger onderwijs. Onderzoek naar factoren van studiekeuze en studiesucces bij allochtone eerstejaarsstudenten in het hoger onderwijs, Eindrapport OBPWO 03.03, Voorlopige versie, 2 delen (553pp), Brussel, oktober 2006.
 • M. De Metsenaere en S. Bollen: Women and the Repression of Collaboration after World war II. Two Case Studies on female Collaborationists in the Post-War Purge. European Social Science History Conference, Amsterdam, 21-25 maart 2006 (Deelname met paper aan international congres).
 • M. De Metsenaere en S.Bollen, Disgraceful Love. Sentimental collaboration and its punishment in Belgium after World War Two. CONIH international conference on War and sexuality in 20th century Europe (28 juni-1 juli 2006; Esbjerg, Denemarken)(Deelname met paper aan international congres).

2007

 • (P) M. De Metsenaere, L. Van de Perre en J. Van den Brande (red.), Verslag van de werking diversiteit VUB (januari 2007): intern rapport.
 • (P) Yanna Van Wesemael, M.De Metsenaere, Verslag Equalrapport (januari 2007):intern rapport
 • (C) M. De Metsenaere, Van de wieg het graf in? De onzekere toekomst van de genderstudies in Vlaanderen, Historica, 30, 2007, 1, februari 2007 ,p3-5.
 • (H&M) Lacante, M., Almaci, M., Van Esbroeck, R., Lens, W., De Metsenaere, M., Allochtonen in het hoger onderwijs. Onderzoek naar factoren van studiekeuze en studiesucces bij allochtone eerstejaarsstudenten in het hoger onderwijs. (Eindrapport OBPWO 03.03 maart 2007) 695 p.
 • (M) Idem, Samenvatting van de onderzoeksresultaten en de aanbevelingen (brochure Vlaams Ministerie van Onderwijs, maart 2007) 37 pp.
 • (C) Machteld De Metsenaere en Sophie Bollen ,Schandelijke liefde. Sentimentele collaboratie en haar bestraffing in België na de Tweede Wereldoorlog,in:Wetenschappelijke Tijdingen op het gebied van de geschiedenis van de Vlaamse beweging, LXVI, 3, p.228-259.
 • (D) Inge Arteel, Heidy Margrit Müller,Machteld De Metsenaere &Sarah Bossaert (eds.), Vrouw(on)vriendelijk? Islam feministisch bekeken. Tweespraak Vrouwenstudies 6 (Brussel, Politeia) 184 pp.
 • (H) Guy Vanthemsche, Machteld De Metsenaere, Jean Claude Burgelmann (eds.), De Tuin van Heden. Dertig jaar wetenschappelijk onderzoek over de hedendaagse Belgische samenleving. Een bundel studies aangeboden aan professor Els Witte naar aanleiding van haar emeritaat (Brussel, VUBPress) 658pp. ISBN-ISSN: 978-9-054874-30-0.
 • (F) Machteld De Metsenaere, Veel geschiedenis, weinig geheugen? Over de belangstelling van Belgische contemporanisten voor de geschiedenis van feminisme en vrouwenbeweging sinds de jaren zeventig, in: G. Vanthemsche, M. De Metsenaere, J. C. Burgelmann (eds.), De Tuin van Heden. Dertig jaar wetenschappelijk onderzoek over de hedendaagse Belgische samenleving .Een bundel studies aangeboden aan professor Els Witte naar aanleiding van haar emeritaat (Brussel, VUBPress),p.169-208. ISBN-ISSN: 978-9-054874-30-0.
 • (D) Géraldine De Visscher & Machteld De Metsenaere, Brusselse studenten helpen scholieren, DELTA, december 2007, 39-43.

(I 2) communications at international congresses / symposia not published or only available as an abstract

 • Yanna Van Wesemael & Machteld De Metsenaere, Assessing a university's openness to diversity and equal opportunities: a case study, 5th European Conference on Gender Equality in Higher Education, 28-31 August, Berlin, Germany, Book of abstracts, published by: Humboldt-Universität zu Berlin, ISBN-ISSN: NA.

communications at other congresses not published or only available as an abstract

 • Machteld De Metsenaere & Sophie Bollen, Honteuses amours. La collaboration sentimentale et sa répression en Belgique après la Seconde Guerre Mondiale.Contributions: Machteld De Metsenaere & and Sophie Bollen (lecture after passing a selection procedure), L’Histoire contemporaine de(s) hétérosexualités: un impensé de la recherche?, organized by U.L.B.
 • Machteld De Metsenaere & Sophie Bollen, The professional purge of female employees at the Belgian Department of Telecommunications after World War II: a gender analysis of epuration files, (lecture after passing a selection procedure), Coping after the war. Transition to Peace and Challenges Facing Societies and Individuals in Europe after World War II, 2007, organized by University of Jÿvaskÿla (FI).
 • Machteld De Metsenaere, Uiteenzetting over BRUTUS-project, Colloquium: ’Wit krijt schrijft beter. De schoolloopbanen van allochtone jongeren in beeld’, Leuven.

2008

scientific editor of scientific monographs / anthologies and journals

 • VLIR-Werkgroep Gelijke Kansen (eds), Equality Guide. HR Instruments for Equal Opportunities at Universities (twee delen), pp: 23 - 72, published by: Antwerpen, Garant, ISBN-ISSN: 978-90-441-2277-0 .

articles in scientific journals with an international referee system

 • M. De Metsenaere, Recensie: ’Nederlandse vrouwen en het nationaalsocialisme', Historica, Issue: 2, Volume: 31, pp. 29-30, eds: Vereniging voor vrouwengeschiedenis, ISBN-ISSN: 1382-3914.

articles in scientific journals with a national referee system

 • Machteld De Metsenaere, Recensie: 'Roel De Groof, Rudi Janssens, Jan Degadt en Els Witte (red.), Politiek, Taal, Onderwijs en Samenleving in Beweging’, Wetenschappelijke Tijdingen, Issue: 1, Volume: LXVII, pp: 81-83, ISBN-ISSN: 0774-532X, 2008.
 • Machteld De Metsenaere & Yanna Van Wesemael, Personnel Development and Organisational Culture, in: VLIR-Werkgroep Gelijke Kansen, Equality Guide.HR Instruments for Equal Opportunities at Universities, pp: 23-72, published by: Antwerpen, Garant, ISBN-ISSN: NA.

communications at other congresses not published or only available as an abstract

 • Machteld De Metsenaere, Lezing 'Instroom en diversiteit: allochtonen in het hoger onderwijs', Contactdag Hoger onderwijs: samen kansen creëren.
 • Machteld De Metsenaere, Module Organisatiecultuur en personeelsontwikkeling, Voorstelling Equality Guide en slotzitting van VLIR-Equalproject, published by: dept. Onderwijs, Brussel.

2009

articles / contributions in scientific monographs / anthologies without referee system

 • Machteld De Metsenaere,Woord vooraf, Tweespraak Vrouwenstudies, Joke Wiercx en Machteld De Metsenaere (eds.), Grenzen, geweld en gender. Internationale betrekkingen feministisch bekeken., Volume: 7, pp: 7 - 13, ISBN-ISSN: NA.

(co-) author of a scientific monograph

 • VLIR-Werkgroep Gelijke Kansen (red.), Gids voor Gelijke Kansen. HR-instrumenten voor Gelijke Kansen aan universiteiten (Antwerpen, Garant,2009) 320 pp +CD-Rom, N° of pages: 320, published by: Garant, ISBN-ISSN: 978-90-441-2428-6.

articles / contributions in scientific monographs / anthologies with an international referee system

 • Sophie Bollen & Machteld De Metsenaere, 'Honteuses amours. La collaboration sentimentale et sa répression en Belgique après la Seconde Guerre Mondiale. C.Deschamps, L.Gaissad, C.Taraud (eds.),'Hétéros: Discours, lieux, pratiques, N° of pages: 15, published by: Epel, ISBN-ISSN: 978-2-35427-004-9.

scientific editor of scientific monographs / anthologies and journals

 • Joke Wiercx en Machteld De Metsenaere (eds.), Grenzen, geweld en gender. Internationale betrekkingen feministisch bekeken., Edition:Tweespraak Vrouwenstudies, Volume: 7, N° of pages: 157, published by: Brussel, VUBPress, ISBN-ISSN: 9789054876144, 2009.
 • Eva Schandevyl, Sophie Bollen en Machteld De Metsenaere, (eds.) In haar recht. Vrouwe justitia feministisch bekeken. Tweespraak Vrouwenstudies, Volume: 8, N° of pages: 160, published by: Brussel, VUBPress, ISBN-ISSN: 9789054876151.

reports of research projects submitted to the subsidizing organization after conclusion of the activities

 • Machteld De Metsenaere & Sophie Bollen, Ondersteuning gender –en diversiteitsstudies - Eindverslag academiejaar 2008-2009 (project integratie gender in curriculum: Van Bremptgelden 2007-2009).

2011

articles / contributions in scientific monographs / anthologies with a national referee system

 • Ineke Casier & Machteld De Metsenaere, Een vergelijking tussen de loopbaan van vrouwelijke en mannelijke onderzoekers in fotonica: een kwantitatieve analyse. eds: Marian Deblonde, Duizend bloemen en granaten. Over gender, wetenschap en technologie, pp: 73 - 95, published by: Acco, ISBN-ISSN: 9789033486098.

scientific editor of scientific monographs / anthologies and journals

 • Ineke Casier, Alison Woodward, Elke van den Brandt, Machteld De Metsenaere Bitches, babes & business. Het bedrijfsleven door een genderbril, Edition:9, Tweespraak Vrouwenstudies, pp: 1-154, eds: RHEA, published by: VUBPRESS, ISBN-ISSN: 9789054878933.

monograph/ handbook

 • Sophie Bollen & Machteld De Metsenaere, Gezocht: M/V in de les. Een uitgewerkt lessenpakket gendereducatie voor leerkrachten, N° of pages: 312, published by: VUBPress, ISBN-ISSN: 9789054876571.

vulgarizing publications aimed at a wide audience

 • VLIR-werkgroep Gelijke Kansen Gelijke kansen en Diversiteit (eds). Gelijke kansen en Diversiteit 2010.Een evaluatie van het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid aan de Vlaamse universiteiten,. Een evaluatie van het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid aan de Vlaamse universiteiten, published by: VLIR,Brussel.

Communications at international congresses / symposia not published or only available as an abstract

 • Ineke Casier, Elke Van Den Brandt, Machteld De Metsenaere, Alison Woodward ,Domestic labour, paid labour and leisure time: female and male researchers in photonics, Edition:Domestic labour, paid labour and leisure time: female and male researchers in photonics, N° of pages: 4, ISBN-ISSN: NA

abstracts, short communications and working papers in proceedings and journals

 • Ineke Casier, Machteld De Metsenaere, Elke Van Den Brandt, A. Woodward,Niente calcetto per le scienzate, Edition:Niente calcetto per le scienzate, inGenere, N° of pages: 5.

2012

scientific editor of scientific monographs / anthologies and journals

 • Dave De Ruysscher, Machteld De Metsenaere, Paul De Hert (eds.), Een leven van inzet. Liber amicorum Michel Magits, pp: 515-530, published by: Kluwer, ISBN-ISSN: 978-90-465-4718-2, 2012.

articles / contributions in scientific monographs / anthologies with a national referee system

 • Machteld De Metsenaere, Academische loopbanen van vrouwen aan Vlaamse universiteiten: contra de macht van de vanzelfsprekendheid? in: Dave De Ruysscher, Machteld De Metsenaere, Paul De Hert (eds.), Een leven van inzet. Liber amicorum Michel Magits, pp: 515-530, published by: Kluwer, ISBN-ISSN: 978-90-465-4718-2.
 • Dave de Ruysscher , Machteld De Metsenaere, Paul De Hert, Biografie Michel Magits, in: Dave De Ruysscher, Machteld De Metsenaere, Paul De Hert (eds.), Een leven van inzet. Liber amicorum Michel Magits, pp: xxxi-xlii, published by: Kluwer, ISBN-ISSN: 978-90-465-4718-2
 • Jan Degadt, Machteld De Metsenaere, Mieke De Vlieger, Rudi Janssens, Ann Mares, Caroline Van Wynsberghe, Internationaliseringsprocessen en hun impact op de Vlaamse Rand rond Brussel. Een stand van zaken en aanzet tot verder onderzoek., in: Jan Degadt, Machteld De Metsenaere, Mieke De Vlieger, Rudi Janssens, Ann Mares, Caroline Van Wynsberghe (eds.), De internationalisering van de Vlaamse Rand rond Brussel, pp: 11-24, published by: Academic & Scientific Publishers, published at: Brussels, ISBN-ISSN: 978-90-70289-57-7

articles / contributions in scientific monographs / anthologies with an international referee system

 • Ineke Casier, Alison Woodward, Elke Van Den Brandt, Machteld De Metsenaere, High-qualified women and the gendered division of domestic labour: an exploratory analysis from the field of photonics., eds: David G. Mayes & Mark Thomson, The cost of children: Parenting and Democracy in Contemporary Europe, pp: 250-267, published by: Edward Elgar, published at: UK ISBN-ISSN: 978-1-78100-236-0,

(co-) author of a scientific monograph

 • Jan Degadt, Machteld De Metsenaere, Mieke De Vlieger, Rudi Janssens, Ann Mares, Caroline Van Wynsberghe(eds.) ,De internationalisering van de Vlaamse Rand rond Brussel, N° of pages: 267, published by: Academic and Scientific Publishers, published at: Brussels, ISBN-ISSN: 978-90-70289-57-7.
 • Dave De Ruysscher, Machteld De Metsenaere, Paul De Hert (eds.), Een leven van inzet. Liber amicorum Michel Magits, 747 pp, published by: Kluwer, ISBN-ISSN: 978-90-465-4718-2.

media mentions

 • Open tribune: Machteld De Metsenaere & RHEA, Het glazen plafond: subtiel, maar niet futiel, De Standaard, 24 02 2012, p.25, 2012

2013

articles in scientific journals with an international referee system

 • Machteld De Metsenaere, Recensie: E.Brems & L.Stevens (red.), Recht en gender in België (2011), in: Tijdschrift voor genderstudies, jg.16, 1, 85-88.
 • Eva Schandevyl, Alison Woodward, Elke Valgaeren, Machteld De Metsenaere,Genderquota in de wetenschap, het bedrijfsleven en de rechterlijke macht, Res Publica (special issue 'Quo Vadis Quota?'), Volume: 55, N° in volume: 3, pp: 359 - 374, ISBN-ISSN: 0486-4700

2014

articles / contributions in scientific monographs / anthologies with an international referee system

 • Machteld De Metsenaere & Sophie Bollen,Schandelijke liefde. Sentimentele collaboratie en haar bestraffing in België na de Tweede Wereldoorlog, in: Rik Van Cauwelaert & Frans-Jos Verdoodt (red), 1897 was een heerlijk jaar. Een bloemlezing uit twintig jaar Wetenschappelijke Tijdingen (Kalmthout, Pelckmans, 2014) 157-189.

vulgarizing publications aimed at a wide audience

 • Machteld De Metsenaere, De meerwaarde van Brussel voor Vlaanderen, Plenaire feestzitting van donderdag 3 april 2014, Issue: zitting 2013-2014, Volume: nr 8, pp: 17 - 22, eds: Vlaamse Gemeenschapscommissie, published by: Vlaamse Gemeenschapscommissie, published at: Brussel
 • Machteld De Metsenaere & Lisa Wouters,Gender Actie Plan VUB 2014/2016, Edition: GAP, Gender Actie Plan VUB 2014/2016, N° of pages: 29, published at: http://www.vub.ac.be/over/genderactieplan, 2014.
 • Karen Chaltin, Machteld De Metsenaere en Ann Van Slycke, Bruxelles tuteurs pour élèves. In: Formules des strategies universitaires inclusives. Universités du Maghreb. Enseignement inclusif. TEMPUS-UMEI,2014, p. 68-72, ISBN 978-9981-913-04-2 http://old.erasmushogeschool.be/sites/www2.ehb.be/files/FormulerDesStrategiesUniversitairesInclusives.pdf

internal reports

 • Zelfevaluatierapport. Bachelor en master of Laws in de rechten. deel 1 en deel 2.2014., Zelfevaluatierapport delen 1 en 2.Bachelor of Laws in de rechten en Master of Laws in de rechten, N° of pages: 96&107, eds: Hélène Casman m.m.v. Machteld De Metsenaere, published by: Vrije Universiteit Brussel, published at: Brussel, 2014.

media mentions

 • De schaar aan de VUB, Brussel Deze Week,06 03 2014, 2014

Nieuwe RHEA-lokalen

Sedert 1 Oktober 2014 ging het vernieuwde RHEA van start. Els Leye neemt de coördinatie voor haar rekening. Op 25 november 2014 was het eindelijk zo ver en verhuisde RHEA van gebouw C naar de nieuwe lokalen aan de Pleinlaan 5. U kan RHEA bereiken via e-mail (els.leye@vub.ac.be) of per telefoon (02/6148230), of een bezoekje brengen aan de Pleinlaan 5, vijfde verdieping (liefst na afspraak).

Contacteer het centrum

Contacteer Els Leye, de RHEA-coördinator
Tel: 02 614 8230
E-mail: els.leye@vub.ac.be