logo

Legaten: 1,7 miljoen euro voor kankeronderzoek

Kanker kan iedereen treffen en heeft een grote impact op de maatschappij. In Europa alleen al zijn er elk jaar meer dan 4 miljoen nieuwe gevallen en 1,9 miljoen doden door kanker. Wereldwijd vormt deze ziekte de tweede belangrijkste doodsoorzaak. Meer onderzoek naar kanker in al zijn facetten blijft hoognodig.

Aan de Vrije Universiteit Brussel en het UZ Brussel wordt toponderzoek uitgevoerd in verschillende domeinen binnen de oncologie: verbeteren van de detectie, nieuwe behandelingen, verbeterde zorg en kwaliteit van leven, en palliatieve zorg.  Het Oncologisch Research Centrum verbindt onderzoeksgroepen uit verschillende disciplines met expertise in zowel basisonderzoek dat zorgt voor nieuwe kennis, translationeel onderzoek dat zorgt voor de vertaling van de kennis naar de kliniek, alsook klinisch onderzoek waarbij nieuwe technieken en behandelingen geëvalueerd worden bij mensen. Hierdoor leveren VUB en UZ Brussel een belangrijke bijdrage in de aanpak van de verschillende stadia van de ziekte. Dankzij VUB-legaten ten bate van kankeronderzoek kunnen belangrijke bijkomende investeringen gebeuren binnen toponderzoeksteams die reeds belangrijke bijdragen geleverd hebben aan kankeronderzoek. De investeringen dienen als cofinanciering voor onderzoeksprogramma’s die reeds onderworpen werden aan peer-reviews en dus internationaal werden goedgekeurd door experten.

Deze werkwijze om de kwaliteit van de besteding van legaten voor kankeronderzoek te garanderen is het initiatief van Vicerector Hugo Thienpont voor Innovatie en Valorisatie die ook voorzitter is van de Innovatie-en Valorisatieraad die elke eindbeslissing treft over de aanvaarding en besteding van legaten.

Lees het volledige artikel op VUB Today.

"Wetenschappelijk onderzoek is de basis van een universiteit. Ons onderwijs is gebaseerd op de wetenschap en op de meest recente en de meest vooruitstrevende inzichten die uit de onderzoekspraktijk van onze professoren voortvloeien." - Rector Jan Danckaert

De visie van de VUB Foundation

De VUB Foundation werft filantropische fondsen bij bedrijven, organisaties, instellingen en particulieren. Dat doet ze binnen het kader van de dienst TechTransfer van het vicerectoraat Innovatie en Valorisatie. Zo vervult de VUB Foundation haar rol als coördinator van alle fondsenwerving voor de VUB onder supervisie van de Innovatie- en Valorisatieraad.

Het beleid van de VUB Foundation steunt op de overtuiging dat elke filantropische gift maatschappelijke return krijgt. Iedere bijdrage steunt onderwijs, onderzoek, innovatie of het patrimonium van de VUB. De kennis en inzichten die daaruit ontstaan, vloeien terug naar de samenleving.

Hoe kan ik steunen?

Sinds 1969 draagt de VUB bij tot kennis, innovatie, technologie, onderwijs en onderzoek. Die rol willen we blijven spelen. Daarvoor hebben we uw steun nodig. Zo investeert u mee in de maatschappij en helpt u iedereen vooruit. U kan bijdragen op een manier die bij u past.

Creëer uw eigen leerstoel


Positioneer je organisatie als pionier in wetenschappelijk onderzoek & onderwijs.

Investeer in kennis

Maak het verschil via een project


Vind een project dat persoonlijk of professioneel bij u past.

Investeer in de maatschappij van morgen

Vertaal uw persoonlijke drijfveer in een Fonds


Verbind uw naam aan een zelfgekozen doel.

Investeer in uw passie

Een impact op de toekomst, ook als u er niet meer bent


MAAK BAANBREKEND ONDERZOEK MOGELIJK VIA UW TESTAMENT.

Investeer in uw nalatenschap

Geld inzamelen ter gelegenheid van een bijzondere gebeurtenis


Steeds meer mensen vragen bij een speciale gelegenheid om geen bloemen of geschenken meer te geven, maar een gift te doen voor een goed doel. Op die manier vermijdt u ongewenste geschenken en steunt u een project dat u nauw aan het hart ligt. Bovendien weet u nadien hoeveel uw actie heeft opgeleverd en kan u de donors persoonlijk bedanken.

Meer weten?

Intranet voor researchers


VUB-onderzoekers kunnen via deze link de reglementen van de VUB Foundation raadplegen.

Naar het intranet

Investeer in innovatie en vervul de rol van pioneer in jouw vakgebied!

Wanneer ondernemers en wetenschappers samenwerken, wint iedereen. De VUB kan groeien en duurzaam investeren. Uw bedrijf krijgt naamsbekendheid en meer expertise in het onderzoek dat u sponsort. Ontdek hoe we kunnen samenwerken en welke kansen u daarmee creëert.

Ontdek hoe we groeien dankzij uw steun

De VUB Foundation engageert zich om morele waarborgen te bieden voor fondsenwerving en om de transparantie van de rekeningen te garanderen. Ontdek hier onze gedagscode en financieel beheer.

Investeren in de VUB rendeert. Ontdek hier de jaarresultaten van de VUB Foundation. Het resultaat van onze netwerking, de inspanningen en de steun van particulieren, bedrijven en sympathisanten.

 

Wat u geeft aan de VUB krijgt u terug

Neem een aandeel in de vooruitgang en stort een bijdrage op BE51 001367793562 of investeer via onderstaande link.

Investeer

VUB Caroline Pauwels Noodfonds voor studenten

Ererector Caroline Pauwels die het VUB Noodfonds voor Studenten oprichtte, is tot onze grote spijt op 5 augustus 2022 overleden aan de gevolgen van kanker. Zij laat twee studerende kinderen achter. 

Ze stond binnen en buiten de universitaire wereld bekend om haar humanistische waarden en haar warme en rechtvaardige persoonlijkheid. Caroline Pauwels plaatste mensen die haar pad kruisten altijd centraal. Elke mens deed ertoe. De thematiek van kansarme jongeren lag haar nauw aan het hart.

Voor die reden richtte ze tijdens de coronapandemie in 2020 het Noodfonds voor studenten, om de uitval van studenten met financiële, materiële of psychologische moeilijkheden te vermijden. 

Naar de website.

Doe een gift!

VUB-UZB Paul De Knop Fonds

Ererector Paul De Knop die het VUB Paul De Knop Fonds voor immunotherapie in 2018 oprichtte, is tot onze grote spijt op 4 augustus 2022 overleden aan de gevolgen van kanker. Hij laat een vrouw, 4 kinderen en 6 kleinkinderen achter. 

Paul De Knop zette zich als rector van 2008 tot 2016 resoluut in om de onafhankelijkheid van de VUB te beschermen. Hij slaagde erin om de universiteit op alle niveaus te hervormen en te professionaliseren.  Kort na de beëindiging van zijn mandaat als rector kreeg hij de diagnose van uitgezaaide melanoomkanker. Tijdens zijn behandeling in het UZ Brussel door prof.dr. Bart Neyns onderging Paul De Knop immunotherapie. 

Om meer onderzoek naar deze therapie te financieren richtte hij daarom het VUB UZB Paul De Knop Fonds op. Het onderzoek naar immunotherapie van de onderzoeksteams aan het UZ Brussel en aan de VUB gaat er met rasse schreden op vooruit. De overlevingskansen bij de vormen van kanker waar het nu bij wordt gebruikt zijn vaak hoger dan in het verleden. Maar er is nog nood aan meer fundamenteel, translationeel en klinisch onderzoek.

Naar de website.

Doe een gift!

VUB Yamina Krossa Fonds

Prof. dr. ir. Damya Laoui en haar team (VUB-VIB) voeren onderzoek naar een vaccin voor kankerherval. Aan de hand van dendritische cellen - de goede cellen die van nature aanwezig zijn in een tumor - willen zij kankercellen vertragen. Laoui hoopt haar werk binnenkort naar een klinische studie te kunnen vertalen. Maar daar zijn extra middelen voor nodig.

Naar de website.

#Destination400: zamel geld in met een actie of evenement.

Doe een gift!

VUB Wetenschappelijk Steunfonds

Steun multidisciplinair wetenschappelijk pionierswerk en laat onderzoek écht vrij zijn. Uw bijdrage geeft financiële ademruimte aan onafhankelijke denkers. En dat levert creatieve, innovatieve oplossingen op die de hele samenleving ten goede komen. Dit fonds heeft als doel om jaarlijks €25.000 in te zamelen voor wetenschappelijke prijzen en de organisatie van seminaries.

Naar de website.

Doe een gift!

VUB Casman & Michielsens Fonds

Notarissen regelen de belangrijkste zaken in ons leven. Maar de opleiding staat onder druk. Uw steun is onmisbaar voor de verdere ontwikkeling van notariële expertise aan de VUB.

Naar de website.

Doe een gift!

VUB Andrée en Franz Bingen Fonds

Het Andrée en Franz Bingen Fonds heeft tot doel het financieren van de jaarlijkse Honours Essay Prize (t.w.v. €500) en een beurs (t.w.v. €1200) die tweemaal per jaar wordt uitgereikt aan studenten van het Vesalius College.

Naar de website.

Doe een gift!

VUB Fonds voor natuurwetenschappen in de samenleving

Het Fonds voor natuurwetenschappen in de samenleving ondersteunt het Solvay Science project, het STEM Steunpunt Brussel en de vakgroep Fysica en Sterrenkunde aan de VUB.

Naar de website.

Doe een gift!

VUB Fonds Zorg aan het Levenseinde

Met dit fonds wil de End-of-Life Care onderzoeksgroep financiële middelen werven om nog meer de toegankelijkheid van euthanasie en tijdige inzet van levenseindezorg en palliatieve zorg te ondersteunen en zo de kwaliteit van leven tot aan het levenseinde te helpen verbeteren.

Naar de website.

Doe een gift!

VUB Luc Bucquoye Fonds

Dit fonds werd opgericht door de heer Luc Bucquoye in samenspraak met de VUB Foundation. Het wil multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek aan de Vrije Universiteit Brussel bevorderen. Jaarlijks reikt de faculteit Letteren en Wijsbegeerte de Luc Bucquoye-prijs, oftewel de VUB-literatuurprijs uit. Een geldsom wordt geschonken aan de auteur van een Nederlandstalig werk dat getuigt van redelijke eigenzinnigheid.

Naar de website.

Klik hier voor de winnaar van de derde Luc Bucquoye prijs.

 

VUB AVN Fonds

Het AVN Fonds biedt iedere vier jaar een doctoraatsbeurs aan binnen het onderzoeksdomein nucleaire veiligheid en stralingsbescherming.

Naar de website.

VUB Fonds voor onderzoek rond de waarden van de sociaaleconomische ordening

Dit Fonds heeft als doel om het onderzoek van prof. dr. Koen Byttebier naar de waarden van de sociaaleconomische ordening vijf jaar lang te financieren.

Naar de website.

ANDERE MANIEREN OM BIJ TE DRAGEN

OOK VOOR EEN LEERSTOEL, EEN PROJECT OF EEN OVERLEG OVER UW TESTAMENT KUNT U TERECHT BIJ ONS

Ontdek hier hoe u het verschil kunt maken

Onze successen

Dankzij de steun van duizenden VUB sympythisanten en partners uit de bedrijfswereld kunnen wij verschillende projecten mogelijk maken en de VUB verder doen groeien.

Overzicht van onze succesverhalen

Neem een aandeel in de vooruitgang

Geven is terugkrijgen. Zo kijken we bij de VUB Foundation naar uw gift. De professoren en studenten van de VUB verbeteren de maatschappij op economisch, wetenschappelijk en vooral menselijk vlak. Samen maken we vooruitgang mogelijk.

FabLab – Prototypes, not powerpoints!

Het FabLab is een open source-atelier waar studenten kosteloos industriële machines kunnen gebruiken. Ook creatieve Brusselaars zijn welkom in dit open lab in het indrukwekkende decor van de voormalige rijkswachtkazernes in Elsene, op een steenworp van de VUB-campus.

Help mee om het FabLab uit te breiden.

Steun het FabLab om beademingstoestellen te bouwen in de strijd tegen covid-19.

Arabische taallessen voor kinderen

Met dit project biedt de VUB kinderen van 6 tot 15 jaar de mogelijkheid om zich te verdiepen in de Arabische taal en cultuur. Met een wetenschappelijk onderbouwd curriculum waarin zowel Arabische als westerse waarden een plaats krijgen, wil de VUB de identiteitsvorming van kinderen met een Arabische migratieachtergrond versterken.

Help mee om de taallessen aan te bieden aan nog meer kinderen.

Restauratie Braemgebouw

Het rectoraatsgebouw van de Vrije Universiteit Brussel staat symbool voor de waarden van onze universiteit. Wij zoeken partners die samen met ons de meesterlijke muurschilderingen van architect Renaat Braem in ere willen herstellen.

Help mee om de muurschilderingen van Braem te restaureren.

Lees meer over de renovatie van het Braemgebouw.

Uw voordeel

De VUB heeft oog voor wat er leeft in de samenleving. Elk project heeft een positieve impact op de maatschappij. En u kan die impact versterken. Door als particulier of als bedrijf een VUB-project te steunen.

U kiest in welk project u investeert en de VUB geeft u maatschappelijke groei terug. Wij houden u op de hoogte over de voortgang van het project.

Voor giften vanaf €40 mag u een fiscaal attest van ons verwachten.

WAT U GEEFT AAN DE VUB KRIJGT U TERUG

ANDERE MANIEREN OM BIJ TE DRAGEN

OOK VOOR EEN LEERSTOEL, EEN FONDS OP NAAM OF EEN OVERLEG OVER UW TESTAMENT KUNT U TERECHT BIJ ONS

Ontdek hier hoe u het verschil kunt maken

Een impact op de toekomst, ook als u er niet meer bent

Ook na uw overlijden kan u een verschil maken voor andere mensen. Als u de VUB in uw testament opneemt, weet u zeker dat uw bezittingen later een maatschappelijke meerwaarde realiseren. U kan de VUB steunen via een gift of legaat in uw testament.

Stel: u overlijdt zonder testament. U hebt enkel een verre erfgenaam – een nicht of neef bijvoorbeeld – waardoor 60 tot 85% van uw vermogen verloren gaat aan erfbelasting. Jammer toch, dat uw zorgvuldig opgebouwd vermogen in één klap in rook opgaat?

Door de VUB – erkend als goed doel – op te nemen in uw testament geniet u een voordelig fiscaal tarief. Daardoor investeert u het grootste deel van uw vermogen in wat u belangrijk vindt. Een legaat kan bestaan uit een geldsom of voorwerpen, waardepapieren, kunstwerken, onroerende goederen,… Hiermee versterkt u nieuwe initiatieven van de VUB op basis van uw interesses.

Wenst u uw vermogen na te laten aan de VUB? Maak dan een testament op dat de aard van de schenking beschrijft. Wij zorgen er vervolgens – samen met u, uw naasten en financieel of juridisch adviseur – voor dat uw nalatenschap de verdiende impact heeft.

De begunstigde van uw gift bepaalt u zelf. U kan bijvoorbeeld iets nalaten aan een faculteit, een onderzoeksgroep of een bepaald onderzoeksdomein. Via uw testament kan u ook een fonds op naam oprichten of een bestaand fonds steunen.

Voor meer informatie over het onderzoek van prof. dr. Damya Laoui kan u terecht op de website van het VUB Yamina Krossa Fonds.

Duolegaat: voordeel voor uw erfgenamen en een gift aan de VUB

In uw testament kan u een deel van uw nalatenschap aan de universiteit overmaken. U kan - zonder uw wettelijke erfgenamen te benadelen - een gift aan de VUB overmaken. Het principe van een duolegaat is eenvoudig. Zoals de naam het zegt, bestaat een duolegaat uit 2 legaten. U laat een som of een bepaald goed over aan uw erfgenamen én een andere som of goed aan de VUB. De universiteit betaalt dan naast de eigen erfbelasting ook die van uw erfgenamen. Uw erfgenamen dienen dus zelf geen erfbelasting betalen en houden zo netto meer over.

Op deze manier haalt u het maximum uit uw nalatenschap:

U steunt een goed doel en verzekert maatschappelijke voorruitgang via onderzoek en innovatie én u zorgt er voor dat uw erfgenamen netto meer overhouden!

Voor wat legaten betreft was eind 2019 bewogen. In oktober werd in het Vlaams Regeerakkoord opgenomen dat de fiscale constructie van het duolegaat zal worden afgeschaft. In Vlaanderen zouden duolegaten dus niet meer toegestaan worden vanaf 1 juli 2020, wat betekent dat bestaande testamenten zouden veranderd moeten worden. Deze beslissing zou een grote impact hebben op de inkomsten uit filantropie voor de VUB, aangezien de grote meerderheid van de testamenten duolegaten zijn. Vanuit de VLIR zijn inspanningen gedaan en nog aan de gang om alsnog de beslissing opnieuw bespreekbaar te maken. De VUB Foundation was nauw betrokken en trad als woordvoerder op in de communicatie van de sector. Eind januari 2020 deelde minister Diependaele mee dat de afschaffing van de constructie van het duolegaat wordt voorzien vanaf 1 juli 2020, maar eind april 2020 was er nog geen uitsluitsel over de finale beslissing van de Vlaamse regering.

Maak een financiële simulatie en ontdek de voordelen van een legaat

Een legaat aan de VUB betekent dat uw erfgenamen verlaagde successierechten betalen. Hoeveel hangt af van het gewest waarin u woont. In Vlaanderen geldt het tarief van 8,5%, in het Waals gewest maximum 7% en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan het tarief oplopen tot 25%.

Via de site van notaris.be kan u zelf uw voordeel van een legaat / duolegaat berekenen.

Wil u de VUB graag opnemen in uw testament?

Neem vandaag nog contact met Isabelle Marneffe voor een vrijblijvend gesprek.

Bel 02 614 88 30 of mail isabelle.marneffe@vub.be

Download onze brochure of vind inspiratie voor uw testament via onze projecten.

ANDERE MANIEREN OM BIJ TE DRAGEN

OOK VOOR EEN LEERSTOEL, EEN PROJECT OF EEN FONDS OP NAAM KUNT U TERECHT BIJ ONS

Ontdek hier hoe u het verschil kunt maken

Investeer in kennis en maatschappij

Creëer een VUB leerstoel

LEERSTOELEN

In een partnerschap met de VUB geeft u mee vorm aan uw eigen expertisecentrum. Wij betrekken uw bedrijf en uw medewerkers in gastcolleges, workshops, discussiefora en symposia. Creëer een leerstoel en draag bij tot uw eigen innovatie en ontwikkeling. Of leg een maatschappelijk accent in lijn met uw visie.

U maximaliseert de voordelen van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek en bouwt via uw leerstoel relevante kennis op voor uw organisatie. U neemt deel aan het maatschappelijk debat en u stimuleert onderzoek en ontwikkeling in uw naam

Structurele partnerships

Een leerstoel is een ideale manier om een partnership te creëren tussen uw bedrijf en de VUB. Op die manier kunt u de research voor uw bedrijf verruimen dankzij het onderzoeksteam van de VUB. De VUB krijgt bovendien de kans om inzichten en hypotheses in de praktijk te toetsen dankzij de samenwerking met uw bedrijf. Zo kunnen we op lange termijn uitgroeien tot structurele partners.

De VUB voert een actief leerstoelenbeleid

Hiermee draagt ons onderzoek bij tot economische en maatschappelijke groei. Tegelijk geniet uw bedrijf ook van de uitstraling van onze universiteit, de expertise van onze wetenschappers, de resultaten van hun onderzoek en de kracht van ons netwerk van partners, alumni en opinieleiders in tal van disciplines.

Voor meer inlichtingen over een VUB leerstoel kunt u een kijkje nemen in onze brochure. U vindt er meer uitleg over de principes en  voorwaarden van een leerstoel evenals over het verschil tussen de oprichting van een leerstoel en contractonderzoek. U vindt ook een waaier aan bestaande leerstoelen aan de VUB bij alle faculteiten. Op het einde van de brochure staat de volledige lijst van de leerstoelen. Deze lijst evolueert natuurlijk en wij voorzien een regelmatige herdruk van deze publicatie. Of u kunt contact opnemen met onze dienst. Wij helpen u graag verder!

Overzicht leerstoelen

VUB Leerstoelen met partners en leerstoelhouders:

VUB leerstoelen op naam:

Ereleerstoelen op naam:

ANDERE MANIEREN OM BIJ TE DRAGEN

OOK VOOR EEN PROJECT, EEN FONDS OP NAAM OF EEN OVERLEG OVER UW TESTAMENT KAN U BIJ ONS TERECHT

Ontdek hier hoe u het verschil kunt maken

VUB Foundation Team

Het team van de VUB staat voor u klaar om te antwoorden op al uw vragen die u heeft over projecten, leerstoelen, fondsen en onderzoek aan de VUB. Samen met u bekijken hoe en in welk project u het best investeert. Hierbij kunt u altijd rekenen op onze discretie en professionaliteit. 

Director VUB Foundation & Fellowship
Isabelle Marneffe

Phone number
+32-2-614 88 30

E-MAIL
Isabelle.Marneffe@vub.be
Foundation Assistant & Fellowship Coordinator
Hanan Belaraj

Phone number
+32-2-614 88 32

e-mail
Hanan.Belaraj@vub.be
Communication Officer
Lisa Van Reepingen

Phone number
+32-2-614 88 33

e-mail
Lisa.Van.Reepingen@vub.be
Legal Officer
Elisabeth Rabaey

Telefoon
+32-2-614 88 31

E-mail
Elisabeth.Rabaey@vub.be