logo

Wetenschappelijk pionierswerk

De onafhankelijke, eigenzinnige VUB wordt geboren op 1 september 1969. Ze telde toen 1.936 studenten. Twee jaren later waren dat er 3.472. De snelle groei in de daaropvolgende jaren induceerde een aantal kosten die niet in het basisbudget van de VUB voorzien waren. In 1972 werd daarom beslist het Cultureel Steunfonds voor de VUB op te richten, later omgedoopt tot VUB Wetenschappelijk Steunfonds. Met tot doel fondsen te werven om het academisch leven te ondersteunen. Eind 2013 sloot het VUB Wetenschappelijk Steunfonds zich aan bij de VUB Foundation. Dit fonds verleent steun aan beginnende onderzoekers en onderzoeksgroepen. Zo krijgen pionierswerk en exploratief onderzoek alle kansen en kunnen nieuwe technologieën worden ontwikkeld die de maatschappij van morgen vorm geven.

Vrij en kwaliteitsvol onderzoek aan de VUB

De Vrije Universiteit Brussel vormt een dynamische omgeving voor zowel jonge, creatieve onderzoekers als experten met wereldfaam. Een plek waar professoren en studenten de vrijheid krijgen om te denken, te onderzoeken en te innoveren. Die vrijheid is niet vanzelfsprekend. We moeten haar beschermen en voeden. Ondanks subsidies voor onderzoek uit verscheidene bronnen blijven er bepaalde knelpunten bestaan.

Em. prof. Sylvain Loccufier, ererector VUB

"Onze studenten zijn onze toekomst. Enkel als onze beginnende onderzoekers de financiële ruimte krijgen om hun vleugels uit te slaan, kunnen ze creatieve en innovatieve oplossingen bedenken voor de uitdagingen van morgen. Het is daarom niet toevallig dat ik voorzitter ben van het VUB Wetenschappelijk Steunfonds. Ik hoop ten zeerste dat u persoonlijk ook gelooft in de kracht van de wetenschap en dit wil omzetten in een gift. Via het VUB Wetenschappelijk Steunfonds investeert u rechtstreeks in de toekomst van uzelf, uw familie en vrienden."

Doel

Jonge onderzoekers aan het begin van hun carrière komen vaak niet in aanmerking voor grotere onderzoekssubsidies. Enkel als beginnende onderzoekers de financiële ruimte krijgen om hun vleugels te ontplooien, kunnen ze tot innovatieve oplossingen komen voor nieuwe maatschappelijke uitdagingen. Het VUB Wetenschappelijk Steunfonds gaat net die jonge vorsers steunen en investeert zo mee in de maatschappij van morgen.

Daarnaast is er ook behoefte aan additionele steun voor interdisciplinair onderzoek. De meest waardevolle doorbraken gebeuren vandaag op het raakvlak van aanverwante disciplines, of door het samenbrengen van kennis uit sterk verschillende disciplines. Interdisciplinair vrij onderzoek is onmisbaar voor het voortbestaan van onze samenleving.

Prijzen

Het Wetenschappelijk Steunfonds lauwert verdienstelijke onderzoekers met de volgende prijzen:

  • De Prijs Hilde Bruers ter ondersteuning van het klinisch en translationeel biomedisch onderzoek;
  • De Prijs Paul De Vroede ter ondersteuning van doctoraatsonderzoek met maatschappelijke relevantie in de humane wetenschappen.

Dankzij uw gift wordt wetenschappelijk pionierswerk ondersteund. Het doel is om jaarlijks €25.000 in te zamelen voor wetenschappelijke prijzen en de organisatie van seminaries.

U MAAKT HET VERSCHIL!

Stort vandaag nog op het rekeningnummer BE51 0013 6779 3562 van de VUB met vermelding GIFT 167. Giften vanaf €40 zijn tot 45% fiscaal aftrekbaar.

Ja, ik wil schenken