logo

Gelijkheid in diversiteit

De VUB bevordert diversiteit én verwerpt ongelijkheid. Met de humanistische waarden als kompas erkent, waardeert en faciliteert ze diversiteit. De VUB streeft naar de gelijkheid van elke student en medewerker. Een gelijkheid die ze verstaat als gelijkwaardigheid die verschillen niet uitwist. Aan onze universiteit is er plaats voor de uniciteit van elk individu en elke groep.

Visietekst


Gelijkheid in diversiteit

download

Gedragscode


Gelijk zijn in diversiteit

download

Gelijkheidsactieplan


Gelijkheid in de praktijk

Wat we doen

Cijfers over gelijkheid op de VUB


Gelijkheidsactieplan: monitoring en rapportage.

Bekijk het rapport

Archief

  • voorlopig nog geen items

Gelijkheidsbeleid

De VUB pionierde in 2005 als eerste universiteit in Vlaanderen met een diversiteitsplan. In 2014 kwam de focus op gender te liggen. Nu gaat we volop voor het Gelijkheidsactieplan met 10 acties. Diversiteit is een belangrijk beleidsthema voor de VUB.

10 acties gelijkheidsplan 2019-2021

1. Bij elke ZAP-vacature streven naar ten hoogste 2/3 kandidaten van het meest vertegenwoordigde geslacht, op de short list / kandidaten die ernstig in rekening worden genomen.

2. Het evalueren en zo nodig verbreden van de wervingskanalen met het oog op het aantrekken van meer diverse kandidaten (AP en ATP).

3. Het opstellen van inclusieve vacatureteksten die diverse doelgroepen stimuleren om te solliciteren (AP en ATP).

4. Het op punt stellen van een visietekst m.b.t. diversiteit en antidiscriminatie.

5. Inzetten op kennisopbouw en cultuurverandering diversiteit en anti-discriminatie via vorming & coaching.

6. Monitoring en rapportage over het diversiteitsbeleid.

7. Sensibiliseren omtrent verschillende diversiteitsthema’s bij de VUB-community.

8. Een website maakt de initiatieven en de aanspreekpunten voor diversiteit zichtbaar.

9. Het lanceren van een call for action voor gelijkheid en inclusie naar studenten toe, incl. internationale studenten.

10. Via een curriculumscan wordt de reflectie over diversiteit in het onderwijs opgestart.

Diversiteitsplan 2005


download

Genderactieplan 2014-2016


download

Gelijkheidsactieplan 2019-2021


download

Diversiteit onderzoeken en integreren het curriculum

Het VUB Expertisecentrum RHEA voert al decennia toonaangevend onderzoek uit over gender, diversiteit en intersectionaliteit en stond aan de wieg van de interuniversitaire master Gender en Diversiteit. Het BIRMM-netwerk focust dan weer op onderzoek over migratie en minderheden, en diversiteit in het onderwijs staat eveneens op haar agenda.

RHEA


Research Centre Gender, Diversity and Intersectionality

meer info

Master Gender en Diversiteit


Interuniversitaire master

meer info

BIRMM


Brussels Interdisciplinary Research Centre on Migration and Minorities

meer info

Diversiteit in het VUB-curriculum

Hoe krijg ik meer diversiteit in mijn lespraktijk? Steeds meer lesgevers stellen zich deze vraag, aan de VUB maar ook daarbuiten. Diversiteit in de academische curricula is vandaag een internationaal aandachtspunt in tal van onderwijsinstellingen. 

Een van de acties van het VUB Gelijkheidsactieplan (GAP) gaat over diversiteit in de curricula en nodigt geïnteresseerde opleidingen uit om mee te stappen in een pilootproject (2019-2020).

Fatima Mernissi Leerstoel

Fatima Mernissi was een vooraanstaande Marokkaanse sociologe die van groot belang was in de ontwikkeling van het feminisme in de moslimwereld. Vanuit de context van de stad Brussel en aansluitend op de waarden van de VUB inspireert het gedachtegoed van Fatima Mernissi tot interdisciplinair academische onderzoek en een maatschappelijk verbindend programma van publieke lezingen en workshops over macht, gender en islam.

De Fatima Mernissi Leerstoel heeft een academische en een samenlevingsgeoriënteerde pijler. Binnen de academische pijler zal er wetenschappelijk onderzoek opgezet worden. De samenlevingsgeoriënteerde pijler stimuleert de dialoog tussen wetenschap en samenleving over het brede thema macht, gender en islam. De leerstoel wordt bekleed door Iman Lechkar en is een initiatief van RHEA, in samenwerking met Crosstalks.

Diversiteit handen en voeten geven

Een diverse academische context, praktijk en cultuur waarin verschillende stemmen en zienswijzen gelijkwaardig worden behandeld, stimuleert creativiteit, innovatie en dus excellentie. Maar wat betekent diversiteit en inclusie concreet in het leslokaal, op de werkvloer, op onze campussen?

Grensoverschrijdend gedrag


Meld ongewenst gedrag en discriminatie

meer info

Gender


Gelijke kansen in de academische carrière

meer info

LGBT+


Tegen homo-, holebi- en transfobie.

meer info

Work-Life


VUB helpt in het vinden van een balans

meer info

Inclusieve universiteit


Ongelijkheden corrigeren en kansen geven

meer info

Open blik op de stad en de wereld

Brussel is de thuisstad van jong en oud, met een brede verscheidenheid aan socio-economische situaties, culturen, seksuele voorkeuren, religies en migratieachtergronden. We sluiten onze ogen niet voor de moeilijkheden waarmee vele groepen te maken krijgen, op en naast onze campussen. Samen gaan we aan de slag.

weKONEKT

Met weKONEKT.brussels willen VUB en ULB verantwoordelijkheid opnemen voor de stad en gemeenschap en bijdragen aan de uitbouw van een vrije, verbonden, veerkrachtige en inclusieve stedelijke gemeenschap. We willen de zichtbaarheid van beide universiteiten binnen en buiten Brussel verhogen door middel van de kwaliteit en impact van ons onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening.

We bieden onze studenten kansen om zich te ontplooien tot “redelijk eigenzinnige” individuen, kritische wereldburgers en maatschappelijke leiders van de toekomst, door Brussel te benutten als collegezaal en werkplaats, en de studenten te verbinden met Brusselse stakeholders en het werkveld. We versterken de Brusselse gemeenschap door onderwijs en onderzoek over, met, in en voor Brussel in te richten en door de wetenschappelijke expertise en kennis van onze studenten, docenten en onderzoekers ten dienste te stellen van de stad.

VUB Fellows: Where academia and society meet

 

The title of “VUB Fellow” is bestowed upon unique personalities such as top-level company executive officers, company staff members, visionary politicians or decision makers, and leading figures in civil society organisations. Each year we welcome a new class of Fellows to jointly strengthen the ties between Academia and Society.

The VUB Fellowship Programme plays a key role in joint challenges by exchanging experiences, sharing good practice and mutual learning for the benefit of research, innovation, academic education and society in general.

Eutopia Netwerk

De VUB, University of Warwick, Université Paris Seine, University of Gothenburg, Pompeu Fabra University Barcelona en University of Ljubljana zijn verbonden in een nieuwe Europese universitaire alliantie: ‘EUTOPIA’. Deze samenwerking kadert in de oproep van de Europese Commissie om de Europese samenwerking in hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek uit te breiden en te versterken. Eén van de werkdomeinen is 'Promoting inclusion and equal societies'.

 

Speech VUB-fellow Dalilla Hermans

Kersvers fellow Dalilla Hermans sprak haar collega-fellows toe in een scherpe key note speech en vergeleek – in navolging van Verna Myers - het omarmen van inclusie met het dansen op een feestje: “‘Diversiteit is als uitgenodigd worden voor een feest­je, inclusie is gevraagd worden om mee te dansen’. Persoonlijk vind ik dat de lat hoger moet liggen dan dat. Mensen zouden zich aangesproken moeten voelen om te komen en te dansen. We moeten streven naar een feest waar iedereen zich welkom voelt. Dat zorgt voor een betere wereld waarin ideeën worden uitgedaagd en verbeterd. Laten we onze kracht gebruiken om deze deuren open te breken.” (21/06/2019)

Contact

Contacteer ons via e-mail: gelijkheid@vub.be of equality@vub.be

Equality Team

  • Prof. dr. Karen Celis, Academisch Adviseur inzake Gelijkheid
  • Nellie Konijnendijk, HR Adviseur Gelijkheid bij Mens & Organisatie
  • Lisa Wouters, Beleidsmedewerker bij Strategie en Beleid
  • Christil Asamoah, Projectonderzoekster