Ons actieplan voor gelijkheid

Inclusie en gelijkheid vormen de speerpunten van ons gelijkheidsbeleid, dat verankerd zit in ons GelijkheidsActiePlan (2021-2024).

Met het eerste GelijkheidsActiePlan (2019-2021) zetten we de eerste stappen om het gelijkheidsbeleid te verankeren in ons personeelsbeleid en ons onderwijsbeleid. We stelden een visietekst en een gedragscode op, keken met een kritische blik naar het curriculum, deden aan monitoring om de vooruitgang te meten, organiseerden heel wat events en creëerden visibiliteit. Ondanks de coronapandemie startten we met het behandelen van thema’s als antiracisme, interventietrainingen voor omstaanders bij seksueel grensoverschrijdend gedrag en het opleiden van leidinggevenden rond implicit bias (onbewuste vooroordelen).

Onze inspanningen werden door het Brussels Gewest bekroond: we kregen het diversiteitslabel voor het uitvoeren van het GelijkheidsActiePlan 2019-2021. Gelijkheid is ook expliciet opgenomen in het beleidsplan van onze ererector Caroline Pauwels.

2022_Equality_Gelijkheid_VUB
Dit zijn onze 6 werkdomeinen met als horizon 2030
  1. Een bias-proof aanwervingsbeleid en gelijke kansen in de loopbaan(ontwikkeling), met aandacht voor een gezonde balans tussen werk en privé.
  2. Antiracisme, dekolonisatie en diversiteit naar het klaslokaal en in het curriculum brengen, met aandacht voor thema’s en stemmen die nu ontbreken en met een kritische reflectie op de impact van kolonialiteit op de universiteit. 
  3. Studenten van ondervertegenwoordigde groepen ondersteunen in hun traject naar de academische wereld en de arbeidsmarkt.
  4. Inclusieve campussen met een toegankelijke werk- en leeromgeving, waar iedereen respectvol wordt behandeld.
  5. Community building en participatie binnen de VUB en samenwerking met externe partners rond het VUB-gelijkheidsbeleid en de thema’s gelijkheid, gelijkwaardigheid en inclusie.
  6. Meten is weten. De monitoring van diversiteitsparameters wordt verdergezet en uitgebreid.

Blader door ons GelijkheidsActiePlan 2021-2024. 

2022_Inclusieve universiteit_Studentes van verschillende nationaliteiten_Inclusie_Etterbeek_VUB

Onze gedragscode

De VUB wil een inclusieve universiteit zijn. Dat gaat niet vanzelf en dat betekent dat we onderling afspraken moeten maken over wat wel en niet kan aan de VUB. We staan voor een goede en productieve werksfeer en studieomgeving, waar iedereen het beste uit zichzelf kan halen. Dat betekent dat we discriminatie, achterstelling en grensoverschrijdend gedrag op onze campussen niet tolereren. Om dat te handhaven, stelden we een gedragscode op waarin we onze normen en waarden over gelijkheid expliciet beschrijven. Zodat het voor iedereen aan de VUB duidelijk is wat wel kan en wat niet.

Lees onze gedragscode