Objectieve aanwervingsprocedures  

Hoe kunnen we vooroordelen bij de aanwerving van nieuwe medewerkers vermijden en objectieve promotieprocedures toepassen in onze universiteit? We analyseerden onze aanwervingsmethodes en pasten evidence-based inclusieve hr-praktijken toe om onze aanwervingen objectiever te evalueren.

We organiseren workshops om inclusieve praktijken voor aanwerving door de hele universiteit te verspreiden. We ontwikkelden trainingen voor professionele aanwervingsprocedures, met een checklist en oefeningen om vooroordelen te herkennen aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. 

2022_Vrouwen in gesprek aan een bureau_Kantoor_S_241366579

Studentenjobs voor ondervertegenwoordigde groepen

1 op de 3 studenten aan onze universiteit heeft een migratieachtergrond, 4% heeft een erkende functiebeperking en 23,5% van onze studenten is een internationale student. Die drie groepen hebben vaak meer dan andere studenten nood aan en baat bij een studentenjob. Onder andere omdat ze meer kans hebben om discriminatie op de arbeidsmarkt te ervaren.

Voortaan willen we ten minste de helft van de studentenjobs aan de VUB toekennen aan studenten die tot deze ondervertegenwoordigde groepen behoren. Onder meer via het VUB Equality Netwerk proberen we een meer diverse poel van kandidaten te bereiken. We monitoren ook de vooruitgang van alle departementen binnen de VUB op dit vlak.