Onze onderzoeksgroepen focussen op diversiteit, gelijkheid en inclusie

Verschillende onderzoeksgroepen van de VUB leggen zich toe op diversiteit, gelijkheid en inclusie. Zo voeren het expertisecentrum RHEA, het BIRMM-netwerk en het Hannah Arendt Instituut toonaangevend wetenschappelijk onderzoek rond thema’s als gender, diversiteit, migratie en minderheden.

2022_Multiraciale groep jonge creatieve mensen brainstormen_Ideeën bespreken tijdens vergaderingen_Kantoor_S_1902334372

RHEA

RHEA is een interdisciplinaire, interfacultaire en internationale onderzoeksgroep die binnen de VUB wetenschappelijk onderzoek voert rond gender, diversiteit en intersectionaliteit. Intersectionaliteit duidt het belang van genderongelijkheden in interactie met andere thema’s, zoals etniciteit, seksualiteit, religie, klasse, functiebekwaamheid en leeftijd. RHEA biedt ook bachelor-, master- en doctoraatsopleidingen aan over gender, diversiteit en intersectionaliteit en geeft intern en extern advies over gelijke kansen en diversiteitsbeleid. RHEA is een vervolg op het Centrum voor Vrouwenstudies, dat in 1987 aan de VUB werd opgericht als eerste academisch centrum voor vrouwenstudies in Vlaanderen.

Naar RHEA

BIRMM

Het Brussels Interdisciplinair Onderzoekscentrum inzake Migratie en Minderheden (BIRMM) verenigt meer dan 100 VUB-onderzoekers uit 11 disciplines. Zij buigen zich over thema’s zoals migratie, minderheden en diversiteit. Een greep uit de onderzoeksprojecten: migratieregulering en politiewerk in de 19de eeuw, politieke vertegenwoordiging van etnische minderheden en verschillen in kankers bij mensen met een migratieachtergrond.

Naar BIRMM

Hannah Arendt Instituut

De diverse en snel veranderende maatschappij biedt ons opportuniteiten en stelt ons tegelijk voor uitdagingen. Het Hannah Arendt Instituut, een samenwerkingsverband tussen de VUB, de UAntwerpen en de stad Mechelen, wil beide gebruiken om de samenleving te versterken. Dat doen de onderzoekers door wetenschappelijke kennis te verbinden met inzichten en ervaringen van beleidsmakers, organisaties en burgers. Op die manier biedt het instituut antwoorden op vragen zoals:

  • Hoe kan een gemeentebestuur inzetten op sociale samenhang in wijken en buurten?
  • Hoe richt je een organisatie op in de multiculturele arbeidsmarkt? 

De wetenschappelijke inzichten die het instituut rond die vragen ontwikkelt, stromen door naar de praktijk.

Naar het Hannah Arendt Instituut