logo

Titularis

De leerstoel Willy Calewaert (2020) is toegekend aan prof. dr. Tom Vander Beken. De lessenreeks in het kader van deze leerstoel gaat vanwege corona-uitstel door in het najaar 2021 aan de VUB. 

Tom Vander Beken is gewoon hoogleraar aan de vakgroep criminologie, strafrecht en sociaal recht en directeur van het Institute for International Research on Criminal Policy aan de Universiteit Gent. Hij is onderzoeksdirecteur van de Faculteit Recht en Criminologie en directeur van de Doctoral Schools Humanities, Arts and Law van de Universiteit Gent.

Als jurist en criminoloog verzorgt hij onderwijs en doet hij onderzoek rond criminaliteit en de reactie daarop met een bijzondere aandacht voor strafuitvoeringsrecht en onderzoek naar penologische vraagstukken. Zijn werk is in toenemende mate interdisciplinair en gericht op maatschappelijke valorisatie.

Programma 2020 (uitgesteld: najaar 2021)

Inschrijven kan via deze link
Deelnemen is gratis, maar registratie is verplicht uiterlijk 27 september 2021.

Inaugurale lezing:

Als je klaar bent, mag je naar huis.
Reflecties over doel en inhoud van vrijheidsberovende straffen en maatregelen

Datum: dinsdag 5 oktober 2021

Tijdstip: 17:30 - 19:30

Programma:

 • Opening door vicerector onderwijs Jan Danckaert
  • Introductie van de leerstoel Willy Calewaert
   door Freddy Mortier, voorzitter van deMens.nu
  • Introductie van Tom Vander Beken
   door Kristel Beyens, vakgroep criminologie, Faculteit Recht en Criminologie
  • Openingsles door Tom Vander Beken: ‘Als je klaar bent mag je naar huis’

Locatie: Aula I 2.03

Lezing 2: 

Reizen om te leren.
Een reisverslag over Europese en Zuid-Afrikaanse gevangenissen

Datum: dinsdag 9 november 2021

Tijdstip: 11:00 -13:00

Locatie: Aula I 2.03

Lezing 3:

Doel en inhoud van de tijdelijke gevangenisstraf.
Over voorwaardelijkheid en het recht op menswaardige detentie

Datum: dinsdag 23 november 2021

Tijdstip: 11:00 -13:00

Locatie: Aula I 2.03

Lezing 4:

Internering: Achtergronden, problemen en alternatieven

Datum: dinsdag 7 december 2021

Tijdstip: 11:00 -13:00

Locatie: Aula I 2.03

Meer info
Prof. Dr. Kristel Beyens

E-mail
Kristel.Beyens@vub.be

Telefoonnummer
+32 (0)497 486 112