logo

Personalisation, Trust and Sustainable Media

De rol van de media als vierde macht staat steeds meer onder druk. Daar zijn verschillende redenen voor. Oude verdienmodellen voor nieuws en andere types van content zijn niet langer duurzaam. Inkomsten uit advertenties werden opgeslokt door digitale spelers als Facebook en Google terwijl nieuwsgebruikers slechts in beperkte mate bereid zijn om te betalen voor online nieuws. Die competitieve omgeving verleidt nieuwsmedia ertoe om zich te beroepen op strategieën zoals clickbait en branded content die op korte termijn succesvol kunnen zijn, maar daarom niet duurzaam zijn voor mediamerken die én economisch rendabel willen zijn én hun maatschappelijke rol willen spelen. Sociale media hebben ook ongekend veel data over hun gebruikers. Maar focus op clicks en personalisering zetten de poort open voor desinformatie en polarisering van maatschappelijke discussies. Hierdoor daalt het vertrouwen in het nieuws in het algemeen, maar ligt er ook een opportuniteit om het vertrouwen terug te winnen via kwaliteitsvolle journalistiek.

Doelstellingen

De leerstoel wil fundamenteel academisch onderzoek stimuleren naar duurzame innovatie binnen de informatiemedia. Duurzame innovatie houdt rekening met het tweevoudig karakter van nieuwsmedia als enerzijds commerciële bedrijven binnen een veranderend medialandschap en anderzijds maatschappelijke actoren met een bijzondere verantwoordelijkheid binnen het democratisch publiek debat. Vertrouwen staat daarbij centraal. Vandaag dingen meer merken en diensten dan ooit mee naar de aandacht van nieuwsgebruikers. Nieuwsmedia worden daarbij vaak verplicht om keuzes te maken die op korte termijn hun competitiviteit moeten garanderen, maar op langere termijn hun geloofwaardigheid op het spel zetten. Tegen de achtergrond van dit spanningsveld zal imec-SMIT binnen de leerstoel onderzoek doen naar innovaties die een duurzame media- en informatiesector kunnen garanderen.

Leerstoeltype

Onderzoek

Duur

2019-2023

Leerstoelhouder en academisch coördinator

Prof. dr. Ike Picone is leerstoelhouder en academisch coördinator. Prof. dr. Karen Donders werkt mee aan het onderzoek. Beiden zijn docent aan de vakgroep Communicatiewetenschappen binnen de Faculteit Sociale Wetenschappen en Solvay Business School, en actief binnen de onderzoeksgroep Studies on Media, Innovation and Technology (imec-SMIT).

Prof. dr. Ike Picone

Picone doceert Journalistiek en Democratie, Journalism Practice en Journalism Trends and Technologies. Hij is Senior Researcher verbonden aan ​​de Media Unit van imec-SMIT verantwoordelijk voor de strategische onderzoekslijn Media and Disinformation. Zijn onderzoek focust op hoe mensen deelnemen aan media als een sociale praktijk, en welke motivaties en drempels daarbij een rol spelen. Hij is co-promotor van het Kenniscentrum Cultuur- en Mediaparticipatie waarbinnen hij het onderzoek naar mediagebruik en mediawijsheid opvolgt. Sinds 2015 verzorgt hij ook het Belgische luik van het jaarlijkse Digital News Report van het Reuters Institute for the Study of Journalism. Hij is eveneens lid van de Raad voor Journalistiek.

 

Prof. dr. Karen Donders

Donders doceert Beleidsanalyse, Policy Analysis, European Media Markets en Political Economy of Journalism. Ze is hoofd van Smart Media onderzoek binnen imec-SMIT. Deze unit huisvest ongeveer 40 onderzoekers die focussen op de beleids-, markt- en gebruiksaspecten van gemedieerde communicatie. Ze is auteur van Platform Power and Policy in Transforming Television Markets (met Tom Evens, 2018, Palgrave Macmillan) en Public Service Media and Policy in Europe (2012, Palgrave Macmillan). Haar nieuwe boek Public Service Media in Europe: Theory, the Law and Practice (2019, Routledge) focust op publieke omroepen en journalistiek in Europa en de uitdagingen die op dit vlak geobserveerd kunnen worden. Haar onderzoekt focus op de wisselwerking tussen mediabeleid en media-economie, mededingingsbeleid in de mediasector, de politieke economie van de journalistiek, platformeconomie, en publieke omroepbeleid.