Onderwijskwaliteit van de opleiding

Aan de VUB staat onderwijskwaliteit centraal. We zeggen dit niet zomaar, want we nemen onze opleidingen regelmatig vakkundig onder de loep. Zo weten we wat de troeven zijn en ook hoe we ons opleidingsaanbod kunnen blijven verbeteren en updaten. Bovendien zijn we hier transparant over en zijn deze sterktes en actiepunten publiek.

Onderstaande publieke informatie maakt deel uit van de kwaliteitscyclus en werd bekrachtigd door de Academische Raad op 11/03/2024.

Troeven van de opleiding

 • Veelzijdige opleiding: in het eerste jaar wordt de student ondergedompeld in de verschillende basiswetenschappen, maar het is de unieke combinatie van biologie en ingenieurstechnieken die leidt tot een breed opgeleide ingenieur van de levende materie. Alumni geven aan dat ze door deze sterke combinatie erg snel een plaats op de arbeidsmarkt kunnen vinden.
 • Veel labotijd: de studenten bio-ingenieurswetenschappen zijn vaak terug te vinden in een labo waar ze zelf de handen uit de mouwen kunnen steken. Ze leren er de theorie toepassen en hoe ze zelfstandig experimenten moeten opzetten en uitvoeren.
 • Intensieve begeleiding: de opleiding werkt nauw samen met StudieBegeleiding om studenten in het eerste jaar van nabij op te volgen. Aan de hand van voorkennis- en tussentijdse toetsen worden individuele begeleidingstrajecten uitgestippeld voor elke student. Daarnaast wordt het regelmatige, gemakkelijke en intense contact tussen docenten en studenten, gefaciliteerd door de relatief kleine studentengroepen, erg geapprecieerd door zowel de studenten als de docenten.
 

Ontwikkelkansen

 • Door meer opties voor internationale uitwisseling aan te bieden en bijvoorbeeld op zoek te gaan naar nieuwe Nederlands-, Frans- of Engelstalige partners, kan de interesse van studenten voor mobiliteit verder aangewakkerd worden.
 • Feedback op de grote curriculumhervorming van zowel het werkveld, als de alumni en de studenten zal waardevol zijn om de impact van de wijzigingen op te volgen en bij te sturen waar nodig. Om structurele en formele input te krijgen van het werkveld en de alumni kan de klankbordgroep nieuw leven ingeblazen worden.
 • Door regelmatige onderwijsdagen te blijven organiseren, waarbij het docentenkorps aan de slag gaat rond onderwijskundige thema’s, kan de opleiding de onderwijskwaliteit verder verzekeren.

   

Waar is de opleiding nu al volop mee bezig

 • Het curriculum van beide masteropleidingen werd grondig onder de loep genomen en het nieuwe curriculum dat uit deze oefening ontstond, wordt stap voor stap geïmplementeerd vanaf 2024-2025. Speciale aandacht bij de uitrol en opvolging van het nieuwe programma gaat uit naar het bijsturen waar nodig om de coherentie en logische opbouw van het programma te verzekeren.
 • Samen met de studenten wordt het examenrooster herwerkt. Daarmee wil de opleiding een examenrooster ontwikkelen dat de examens optimaal spreidt voor de student en dat tegelijk jaar na jaar opnieuw gebruikt kan worden met een minimum aan aanpassingen, wat zorgt voor transparantie en voorspelbaarheid. Ook dat komt het leerproces van de studenten ten goede.  Daarnaast is het ook van belang om tot een examenrooster te komen dat van jaar tot jaar opnieuw kan gebruikt worden om transparantie en voorspelbaarheid te creëren voor studenten.
 • Door de richtlijnen voor wetenschappelijk schrijven vanaf de start heel duidelijk en expliciet te communiceren naar studenten wil de opleiding deze vaardigheid verder aanscherpen voor studenten. 

Bij wie peilen we naar de kwaliteit van onze opleidingen?

Als universiteit bieden we onze studenten geregeld de kans om hun ongezouten mening te geven over hun opleiding tijdens hun academische loopbaan. We gaan ook te rade bij onze docenten en assistenten en we peilen naar de verwachtingen van het toekomstige werkveld. Om steeds de vinger aan de pols te houden, bevragen we regelmatig onze oud-studenten die ondertussen al aan de slag zijn in de sector en vergelijken we met andere universiteiten in binnen- en buitenland. Elke zes jaar vindt een Peer Review plaats waarbij een panel van experten sterktes bevestigt en aanbevelingen kan formuleren. Tot slot maakt de Kwaliteitsraad Onderwijs een finale beoordeling in een Borgingsbesluit.

 

Kwaliteitscyclus

Elke opleiding doorloopt een zesjaarlijkse cyclus om de onderwijskwaliteit te garanderen. De planning voor deze opleiding wordt in onderstaande tijdslijn weergegeven.

Kwaliteitscyclus Bio-ingenieurswetenschappen