Onderwijskwaliteit van de opleiding

Onderwijskwaliteit staat centraal aan de VUB. Dat zeggen we niet zomaar: we nemen regelmatig onze opleidingen vakkundig onder de loep om ze af te stemmen op de veranderende noden van onze studenten in een snel veranderende samenleving.

Onze troeven
  • In deze opleiding staat de integratie met het vakdomein van het leraarschap centraal. Als student sta je met beide voeten in de beroepspraktijk en ontdek je de verbindingen tussen de sterk uitgewerkte leerlijnen. De docenten hebben een 'teach as you preach'-mentaliteit die in de smaak valt bij studenten en experten buiten de opleiding.
  • Onze proffen en assistenten zijn uiterst competent, gedreven, geëngageerd en betrokken. Dankzij de expertise van het team kom je met veel elementen van het leraarschap en onderzoek in contact.
  • De opleiding biedt een LIO-traject (Leerkracht In Opleiding) aan voor wie al actief is in het onderwijs. Als je in aanmerking komt, kan je op verschillende momenten in het academiejaar instromen.
 
Bij wie peilen we naar de kwaliteit van onze opleidingen? 

Onze studenten krijgen tijdens hun academische loopbaan geregeld de kans om hun ongezouten mening te geven over de opleidingen. Onze proffen en assistenten geven dan weer aan hoe ze het werkveld zien evolueren, zodat we onze opleidingen daarop kunnen afstemmen. Ook bij onze oud-studenten en andere universiteiten in binnen- en buitenland peilen we naar de ontwikkelingen in het veld.

 
Kwaliteitscyclus
Ontwikkelkansen
  • We kunnen nog intensiever investeren in duurzame contacten met het werkveld. Zo kunnen we de uitgangspunten en werkwijze van de Educatieve Master blijven garanderen.
  • Diversiteit is een belangrijk thema in de opleiding, maar we kunnen nog meer aandacht besteden aan de diversiteit van een klasgroep (bijvoorbeeld culturele of etnische diversiteit, leer-, concentratie- en ontwikkelingsstoornissen).
  • We kunnen meer stagekansen creëren door ons netwerk van partnerscholen en -mentoren in de regio's van de nieuwe locaties verder uit te bouwen.
 
Waar is de opleiding nu al mee bezig?
  • De opleiding zet in op blended learning en peer- en co-teachingmethodes. We bekijken hoe we die verder kunnen uitbouwen in de opleidingen op de verschillende campussen.
  • De opleidingsraad houdt de vinger aan de pols en bekijkt welke onderwijshervormingen belangrijk zijn voor het programma. We hebben een werkgroep opgericht die zich specifiek hierover buigt.
  • Daarnaast vragen we studenten op alle campussen regelmatig naar hun mening over het programma.
 
Meer weten over onderwijskwaliteit aan de VUB? 

 

Check onze algemene visie