Waarom een educatieve master aan de VUB?

De educatieve masteropleiding aan de VUB leidt je op om in een omgeving vol diversiteit maximale leerkansen te creëren voor iedere leerling. Vanuit een onderzoekende houding en in team ontdek je met beide voeten in de praktijk hoe je je vakexpertise op masterniveau optimaal in het onderwijs kan inzetten.

Wat leer je in de opleiding? 

In de Educatieve Master is flexibiliteit troef! Je hebt keuze uit een groot aantal keuzevakken en bepaalt zelf welke  accenten je wil leggen. Er zijn 4 verschillende afstudeerrichtingen:

 • In de afstudeerrichting Kunstwetenschappen en erfgoedstudies ligt de focus op de tentoonstellingspraktijk, de erfgoedzorg of de publiekswerking. Je leert ook hoe de maatschappelijke actoren met elkaar in dialoog (kunnen) treden.
 • De afstudeerrichting Geschiedenis spitst zich toe op de geschiedschrijving in verleden en heden.
 • In de afstudeerrichting Wijsbegeerte ontdek je alles over het detecteren, oplossen van en communiceren over actuele maatschappelijke vraagstukken.
 • De richting Moraalwetenschappen en humanistiek kijkt vooral naar de ontwikkeling van het vrijzinnig-humanistische gedachtegoed – een opleiding die leidt tot een diploma voor het vak moraalfilosofie/zedenleer.

Tijdens de Educatieve Master in Cultuurwetenschappen kies je minstens 2 vakdidactieken (afhankelijk van je profiel):

 • Geschiedenis
 • Kunstwetenschappen
 • Wijsbegeerte
 • Moraalwetenschappen
 • Cultuurwetenschappen
 • Project Algemene Vakken (PAV)

Bekijk het studieprogramma

 

De troeven van onze Educatieve Master Cultuurwetenschappen

 • Als leerkracht speel je een belangrijke maatschappelijke rol en ondersteun je de ontwikkeling van toekomstige generaties. Wij leiden je op een evidencebased manier op om die rol met glans te vervullen.
 • In de superdiverse wereldstad Brussel proef je van verschillende disciplines, invalshoeken en referentiekaders.
 • In deze multidisciplinaire vorming ontwikkel je een kritische blik op je eigen perspectief en leer je een positief leef- en leerklimaat creëren voor elke leerling.
 • Als educatieve master ben je een expert in je vakdomein én een onderwijsprofessional. Je bent helemaal klaar voor de veelzijdige arbeidsmarkt en kan onmiddellijk lesgeven in de 2de en 3de graad van het secundair onderwijs.

Ontdek alle troeven van de VUB

 

Enkele VUB-studenten aan het woord over de opleiding

 
 • Giele Vandeputte | Oud-studente

  "In een multiculturele stad met een divers leerlingenpubliek wou ik met een open en kritische geest onderwijs studeren. De vakken en de manier van lesgeven voldeden helemaal aan mijn verwachtingen. De lessen in kleine groepen aan medestudenten helpen enorm om stapsgewijs over te gaan tot een reële klassituatie en creëren bovendien een leuke sfeer tussen de studenten. Maar de grootste troef is de goede begeleiding van de VUB. Als student heb je een stem en word je gehoord."

   
 • Mohamed Al Marchohi | Oud-student

  "Ik heb 2 maanden lesgegeven in Paramaribo, de hoofdstad van Suriname. Lesgeven in een ander land is een grote verrijking. Je leert veel over de lokale cultuur, de manier van lesgeven en hoe mensen anders kijken naar bepaalde zaken. Ik raad elke toekomstige leerkracht een buitenlandse ervaring aan."

Vanaf dag 1 in de praktijk

 • Aan de VUB sta je vanaf dag 1 in de praktijk. De stage loopt als een rode draad doorheen het volledige programma. Het stagetraject kenmerkt zich door een opbouwende complexiteit: de stage-activiteiten starten laagdrempelig en worden gradueel uitdagender. Je start met het begeleiden van 1 individuele leerling of klein groepje leerlingen (tutoring). Daarna vorm je een duo met de leerkracht op de school en ga je samen lesgeven (co-teaching).
 • Nadat je voldoende zicht hebt gekregen op wat er in je klas leeft en gebeurt, geef je les aan de volledige klasgroep. De leerkracht biedt in een eerste fase intensieve ondersteuning (begeleide stage). In een tweede fase neem je alleen verantwoordelijkheid op voor alle aspecten in de klaspraktijk en proef je van wat het is om een beginnend leerkracht te zijn (zelfstandige stage). Ten slotte neem je ook deel aan schoolbrede (of vakoverschrijdende) projecten en werk je samen met een schoolteam.
 • Samen met onze partnerscholen ontwikkelen we praktijkrelevante stageactiviteiten die inspelen op actuele maatschappelijke noden en jou opleiden tot een vakbekwame professional. Onze lerarenopleiding verbindt de praktijk stevig met wetenschappelijke inzichten en referentiekaders. Ons opleidingsconcept én de deskundige ondersteuning vanuit het werkveld bereiden je optimaal voor op de praktijk.

Na je studie

Aan het einde van je opleiding heb je alle tools om als betrokken, ruimdenkende en bevlogen leerkracht voor de klas te staan. Je hebt een onwaarschijnlijk belangrijke functie als leerkracht in het domein van de cultuur- of maatschappijwetenschappen. Tijdens deze humanistisch geïnspireerde opleiding ontwikkel je je persoonlijke visie op het leraarschap. Zo ben je helemaal klaar om een fundamentele bijdrage te leveren aan het wereldburgerschap van de jonge mensen in je klas.

Ontdek je beroepsmogelijkheden

2022_Infopunt studenten tijdens infodag_24 april_Etterbeek_VUB

Deze opleiding beter leren kennen?

Wil je je verdiepen in deze VUB-opleiding? Neem deel aan onze (online) studiekeuzeactiviteiten. Doorblader onze brochure, chat met studenten, stel vragen aan onze proffen tijdens een online infosessie, lees getuigenissen van alumni of doe mee aan een open lesdag of infodag.

Overzicht