Onderwijskwaliteit van de opleiding

Onderwijskwaliteit staat centraal aan de VUB. Dat zeggen we niet zomaar: we nemen regelmatig onze opleidingen vakkundig onder de loep om ze af te stemmen op de veranderende noden van onze studenten in een snel veranderende samenleving.

Onze troeven
  • Als je bij ons afstudeert, kan je denken met je handen en doen met je hoofd. Onze opleiding streeft naar een evenwicht tussen theorie én toepassing. Vanaf het eerste jaar ben je ook al creatief aan de slag in het FabLab, begeleid door… je medestudenten.
  • We zetten zwaar in op praktische en industriegerichte vaardigheden. Dat doen we via projectwerk, de masterproef waarbij je je ideeën in de praktijk realiseert én een stage van minstens 35 (maar vaak 45) werkdagen. Kies je een stage van 35 dagen, dan volg je een keuzevak volgens je interesse.
  • Ben je geboeid door luchtvaart, weet dan dat wij een van de twee Vlaamse universiteiten zijn waar je die afstudeerrichting in de opleiding Industriële Wetenschappen kan volgen.
 
Bij wie peilen we naar de kwaliteit van onze opleidingen? 

Onze studenten krijgen tijdens hun academische loopbaan geregeld de kans om hun ongezouten mening te geven over de opleidingen. Onze proffen en assistenten geven dan weer aan hoe ze het werkveld zien evolueren, zodat we onze opleidingen daarop kunnen afstemmen. Ook bij onze oud-studenten en andere universiteiten in binnen- en buitenland peilen we naar de ontwikkelingen in het veld. Tot slot evalueert ook de visitatiecommissie de kwaliteit van onze opleiding.

 
Kwaliteitscyclus
 
DUMMY BEELD-HEADER HERO
Ontwikkelkansen

We willen nog meer samenwerken met andere opleidingen van de faculteit Ingenieurswetenschappen, om zo het programma verder te versterken. Tegelijk dromen we er al langer van om de master uit te breiden naar 2 jaar. Op die manier kunnen we nog beter tegemoetkomen aan de wetenschappelijke verwachtingen uit de industrie én nog meer technische, technologische en soft skills opbouwen.

 
Waar is de opleiding nu al mee bezig?

We nemen het hele curriculum onder de loep. Zijn praktijk en theorie nog in evenwicht? Hebben onze studenten genoeg tijd om aan projecten te werken? Maar ook: is het programma nog logisch opgebouwd? Zijn de leerdoelen nog actueel? En gebruiken we nog de best geschikte werk- en evaluatievormen? Daarnaast vergelijken we ons aanbod met dat van andere opleidingen, om onze opleiding Industriële Wetenschappen scherper te profileren.

 
Meer weten over onderwijskwaliteit aan de VUB?
 

Check onze algemene visie