Onderwijskwaliteit van de opleiding

Onderwijskwaliteit staat centraal aan de VUB. Dat zeggen we niet zomaar: we nemen regelmatig onze opleidingen vakkundig onder de loep om ze af te stemmen op de veranderende noden van onze studenten in een snel veranderende samenleving.

Troeven van de opleiding

 • Toepassingsgericht: industriële ingenieurs die afstuderen aan de VUB kunnen denken met hun handen en doen met hun hoofd. De opleiding zet namelijk zwaar in op praktische vaardigheden en industriegerichte competenties via projectwerk, een industriële stage en de masterproef, waar studenten hun eigen theoretische ideeën realiseren in de praktijk. Een belangrijk aspect is de balans waarnaar gestreefd wordt tussen het wetenschappelijke, eerder theoretische kader en de toepassingsgerichtheid van de opleidingen.

 • Het FabLab: vanaf het eerste jaar hebben studenten toegang tot het FabLab. Ze gaan er zelf creatief aan de slag met geavanceerde apparatuur en er zijn steeds toegewijde begeleiders (met name hun medestudenten) aanwezig die hen wegwijs maken in het gebruik ervan.

 • Luchtvaart: de VUB is één van de twee Vlaamse universiteiten die deze afstudeerrichting in de opleiding Industriële Wetenschappen aanbieden.

 • Stage voor iedereen: studenten gaan minstens 35 werkdagen, hoewel de meesten kiezen voor 45 werkdagen, aan de slag als industrieel ingenieur in het kader van hun opleiding, waarbij ze een waardevolle ervaring opdoen voor hun loopbaan. Studenten die kiezen voor een stage van 35 werkdagen vullen hun opleiding verder aan met een keuzevak dat aansluit bij hun interesse (binnen of buiten het curriculum).

 

Bij wie peilen we naar de kwaliteit van onze opleidingen? 

Onze studenten krijgen tijdens hun academische loopbaan geregeld de kans om hun ongezouten mening te geven over de opleidingen. Onze proffen en assistenten geven dan weer aan hoe ze het werkveld zien evolueren, zodat we onze opleidingen daarop kunnen afstemmen. Ook bij onze oud-studenten en andere universiteiten in binnen- en buitenland peilen we naar de ontwikkelingen in het veld. Tot slot evalueert ook de visitatiecommissie de kwaliteit van onze opleiding.

Kwaliteitscyclus

2022_Industriële_wetenschappen_Kwaliteitscyclus_VUB

Ontwikkelkansen

 • Door de curriculumvernieuwing met een open geest aan te pakken en vaste waarden, zoals de verplichte stage en de structuur van de opleiding, terug op tafel te leggen kan er een erg vernieuwend curriculum uit de bus komen.
 • De opleiding heeft een relatief matige uitstroom van PhD studenten, door meer aandacht te vestigen op de mogelijkheid tot doctoreren en studenten te motiveren om zich hierin te verdiepen kan de opleiding mogelijk meer PhD studenten genereren.
 

Waar is de opleiding nu al mee bezig?

 • De opleiding wil verder werken aan de samenwerking met de burgerlijke ingenieurs. Dit willen ze onder andere bereiken door een nog groter aanbod in masterproefonderwerpen die componenten van andere onderzoeksgroepen bevatten.
 • Het gehele curriculum wordt onder de loep genomen met een focus op
  • een versteviging van de leerlijnen over de verschillende jaren heen,
  • een verscherpte en duidelijke profilering die helder naar de buitenwereld gecommuniceerd wordt,
  • de optimalisatie van de werkvormen om het lessenrooster te verlichten
  • en een strategie om meer internationalisation@home te integreren.
 • Een relatief kleine groep docenten en assistenten vormt de kern van het programma. De opleiding streeft een betere verdeling van de werklast na en onderzoekt hoe ze dit best aanpakken. Door de werklast beter te verdelen zullen individuele lesgevers meer tijd hebben om zich op hun kerntaken te richten.
 • De opleiding onderzoekt welke blended lesvormen op een structurele en logische manier kunnen worden ingebed in het curriculum.

 

Bovenstaande publieke informatie maakt deel uit van de kwaliteitscyclus en werd goedgekeurd door de Academische Raad op 20/06/2022.