Onderwijskwaliteit van de opleiding

Onderwijskwaliteit staat centraal aan de VUB. Dat zeggen we niet zomaar: we nemen regelmatig onze opleidingen vakkundig onder de loep om ze af te stemmen op de veranderende noden van onze studenten in een snel veranderende samenleving.

Onze troeven

  • Experten op wereldniveau: studenten krijgen les van gedreven docenten die internationaal hoog aangeschreven staan. 

  • Onderwijsprogramma sterk gerelateerd aan (internationaal) onderzoek: door (master)studenten mee te laten werken in de onderzoeksgroepen zijn ze direct betrokken bij actueel en innoverend onderzoek.

  • Persoonlijke begeleiding: het laagdrempelige contact met docenten en assistenten zorgt ervoor dat studenten gemakkelijk vragen kunnen stellen. Bovendien worden zowel voor aanvang van de opleiding als tijdens de opleiding begeleidingsactiviteiten – zoals een voorbereidingscursus wiskunde en individuele gesprekken na tussentijdse evaluaties – georganiseerd.

  • Leren buiten de universiteitsmuren: vanaf de bacheloropleiding treden studenten naar buiten door middel van excursies naar onderzoeksinstellingen (o.a. het CERN) en bedrijven. In de master wordt mobiliteit gestimuleerd door mobiliteitsvakken waarin studenten kiezen tussen het volgen van lessen aan andere instellingen in binnen- of buitenland of een stage.

 

Bij wie peilen we naar de kwaliteit van onze opleidingen? 

We bieden onze studenten geregeld de kans om hun ongezouten mening te geven over de opleidingen tijdens hun academische loopbaan. We gaan ook te rade bij onze proffen en assistenten en we peilen naar de verwachtingen van het toekomstige werkveld. Tot slot  bevragen we ook onze oud-studenten die ondertussen al aan de slag zijn in de sector en vergelijken we ook met andere universiteiten in binnen- en buitenland, zodat we steeds de vinger aan de pols houden. 

Kwaliteitscyclus

2022_Fysica_&_sterrenkunde_Kwaliteitscyclus_VUB

Ontwikkelkansen

  • Het nog meer betrekken van alumni en/of andere professionals uit het werkveld in het programma kan studenten een concreter beeld geven van mogelijke beroepsuitwegen buiten de academische wereld. Deze alumni zouden ook de ontwikkeling van professionele vaardigheden zoals projectmanagement en time management bij de studenten kunnen faciliteren. 

  • Het grote belang van fysica in de maatschappij zou nog meer aandacht kunnen krijgen door activiteiten, waarbij deze link centraal staat, structureel in het programma in te bedden.

 

Waar is de opleiding nu al mee bezig?

  • De opleiding zet in op onderwijsvernieuwing: er wordt gewerkt aan een leertraject op het leerplatform voor eerstejaarsstudenten zodat zij zich via nieuw ontwikkelde oefeningen kunnen voorbereiden op de lessen en er nog meer onderwijs op maat geboden kan worden.

  • De afstemming tussen de verschillende vakken wordt geoptimaliseerd, waarbij de aansluiting van het wiskundeonderwijs op de fysicavakken bijzondere aandacht krijgt.

  • De opleiding gaat studenten uitgebreider informeren over keuzevakken en de minoren in de masteropleiding, zodat studenten betere keuzes betreffende hun studieloopbaan kunnen maken.

  • Er wordt onderzocht of er meer experimentele componenten en /of praktische componenten, zoals bijvoorbeeld het programmeren in C++, toegevoegd kunnen worden aan het huidige curriculum om de aansluiting op het werkveld verder te optimaliseren.

 

Bovenstaande publieke informatie maakt deel uit van de kwaliteitscyclus en werd goedgekeurd door de opleidingsraad in 2021.