Onderwijskwaliteit van de opleiding

Onderwijskwaliteit staat centraal aan de VUB. Dat zeggen we niet zomaar: we nemen regelmatig onze opleidingen vakkundig onder de loep om ze af te stemmen op de veranderende noden van onze studenten in een snel veranderende samenleving.

Onze troeven

 • Leren buiten de universiteitsmuren: kenmerkend voor de opleiding Geografie is het toepassen van theoretische kennis tijdens terreinwerk, binnen- en buitenlandse excursies. De interactie tussen mens en milieu krijgt hierbij specifieke aandacht. Dankzij het mobility window in derde bachelor kunnen studenten bovendien een semester in het buitenland studeren.
 • Ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden: zowel in theoretische als praktijkgerichte vakken wordt gewerkt aan de ontwikkeling van diverse onderzoeksvaardigheden, met als sluitstuk de bachelorproef.
 • Persoonlijke begeleiding: de kleine studentengroepen, toegankelijkheid van de docenten en de activiteiten die door Studiebegeleiding georganiseerd worden, zorgen ervoor dat studenten altijd ergens terecht kunnen met hun vragen.
 • Ruime keuze: dankzij de keuzevakken kunnen studenten een traject uitstippelen dat aansluit bij hun interesses. Modeltrajecten voor respectievelijk fysische geografie, sociale geografie of geo-informatiekunde begeleiden hen in deze keuzes.
 • Verschillende mogelijkheden na de studie: na de bacheloropleiding geografie hebben studenten niet alleen toegang tot de interuniversitaire Master Geografie, maar kunnen ze ook kiezen voor de Master Stedenbouw en Ruimtelijke Planning of voor de Master in Urban Studies.

 

Bij wie peilen we naar de kwaliteit van onze opleidingen? 

We bieden onze studenten geregeld de kans om hun ongezouten mening te geven over de opleidingen tijdens hun academische loopbaan. We gaan ook te rade bij onze proffen en assistenten en we peilen naar de verwachtingen van het toekomstige werkveld. Tot slot bevragen we ook onze oud-studenten die ondertussen al aan de slag zijn in de sector en vergelijken we ook met andere universiteiten in binnen- en buitenland, zodat we steeds de vinger aan de pols houden.

Kwaliteitscyclus

2022_Geografie_Kwaliteitscyclus_VUB

Ontwikkelkansen

 • Het expliciet maken en visualiseren van leerlijnen zou de samenhang van alle vakken, en in het bijzonder de basiswetenschappelijke vakken, duidelijker maken.
 • Er kan onderzocht worden of de oefeningen die gemaakt worden in het kader van de basiswetenschappelijke vakken meer toegespitst kunnen worden op geografie.
 • De opleiding zou het geografische werkveld meer in de opleiding kunnen betrekken onder de vorm van voordrachten, een infomoment over de beroepsmogelijkheden of in het kader van de bachelorproef.

 

Waar is de opleiding nu al mee bezig?

 • De opleiding is bezig met het uitwerken van een leerlijn onderzoeksvaardigheden, waarbij de aangeleerde onderzoeksvaardigheden geïnventariseerd en beter op elkaar afgestemd worden. Specifieke aandacht zal hierbij besteed worden aan de toepassing van GIS.
 • De onderzoeksvaardigheden van de studenten zullen nog aangescherpt worden in een nieuw derde bachelorvak waarin ze een interdisciplinair projectwerk zullen uitvoeren. Hierin zal de integratie van de verschillende geografische disciplines centraal staan.
 •  Aan de hand van een benchmarking, waarbij men gelijkaardige opleidingen in binnen- en buitenland van naderbij gaat bekijken, wil de opleiding haar unieke aspecten nog beter in de verf zetten en zich laten inspireren voor de toekomst.
 • Om de instroom in de opleiding te verhogen, zal een strategie ontwikkeld worden om sociale media efficiënter in te zetten voor de promotie van de opleiding en voor de bewustwording over de beroepsmogelijkheden voor geografen.

 

Bovenstaande publieke informatie maakt deel uit van de kwaliteitscyclus en werd goedgekeurd door de opleidingsraad in 2020.