Is Geografie iets voor jou?

Wil je weten of de opleiding Geografie bij je past? Ontdek het via onderstaande informatie en activiteiten.

Wat houdt de opleiding Geografie in?

Wil je concrete problemen aanpakken zoals de opwarming van de aarde, bodemerosie, mobiliteit en verstedelijking? Dan ben je bij ons aan het goede adres. 

Geografie is een erg veelzijdig vakgebied op het raakvlak van natuurwetenschappen, menswetenschappen en technologie. Je ontwikkelt een multidisciplinaire kijk op maatschappelijke thema’s die te maken hebben met de interactie tussen de mens en zijn omgeving. Bovendien train je jezelf in geavanceerde onderzoeksmethoden.

Ontdek het studieprogramma

Ik ben geïnteresseerd in de problematiek rond klimaatverandering. Is geografie een goede studiekeuze?

De oorzaken van de recente klimaatverandering doorgronden, de maatschappelijk impact ervan inschatten, en het zoeken naar duurzame oplossingen om klimaatimpacten te reduceren, neemt in het geografisch onderzoek van vandaag een centrale plaats in. 

Zo werken fysisch geografen aan klimaatmodellen om de impact van verschillende uitstootscenarios op
het toekomstig klimaat te analyseren en om de risico’s eigen aan extremer weer (droogte, overstromingen, landverschuivingen,...) te kunnen inschatten. 

Sociaal geografen buigen zich dan weer over de gevolgen die de klimaatverandering heeft op mens en maatschappij (ongelijkheden in impact, economische gevolgen, klimaatmigratie,...) en op het beleid inzake klimaatadaptatie en -mitigatie.

Waarin onderscheidt de VUB zich van andere geografieopleidingen?

Aan de VUB geloven we sterk in zelfontplooiing. We bieden je daarom de kans om je studieprogramma mee vorm te geven. Via een ruim aanbod aan keuzevakken kan je je kennis verdiepen op basis van je eigen interesses. Je kan ook vakken uit andere opleidingen in je programma opnemen om je kennis te verruimen.

Een opleiding op maat dus die je toelaat eigen accenten te leggen en over de grenzen van disciplines heen te kijken. Iets wat onze studenten erg waarderen!

Welke voorkennis moet ik hebben?

Het is een vraag waar veel studiekiezers mee kampen. Deze opleiding vraagt een zekere voorkennis van wiskunde en wetenschappen. 

Geen paniek: de VUB ontwikkelde tal van tools om je een beeld te geven waar je staat en eventueel je kennis op te krikken! 
Ontdek welke voorkennis we verwachten,  doe een voorkennistoets of schrijf je in voor een voorbereidingscursus.

 

 

Wat houdt terreinwerk precies in?

Als geografiestudent volg je niet alleen hoor- en werkcolleges. Ieder jaar vertrek je meermaals op excursie. We bezoeken niet alleen fysisch geografisch interessante gebieden zoals de Alpen, de Noord-Franse kust, het Centraal Massief in Frankrijk, maar ook grote steden zoals Berlijn, Parijs, Barcelona en Londen. 

Excursies zijn uitstekende gelegenheden om je theoretische kennis toe te passen. Via voorbereidend werk en specifieke opdrachten op het terrein krijg je inzicht in de problemen en uitdagingen waar economisch belangrijke regio’s en grote steden binnen Europa vandaag de dag mee kampen. Je bestudeert natuurlijke landschappen en de impact die mens en klimaat op het landschap uitoefenen, en wordt ook vertrouwd gemaakt met survey- en observatiemethoden en met het gebruik van diverse meetinstrumenten. Meteen de reden waarom terreinwerk en excursies zo een grote plaats innemen aan de VUB, al van het eerste jaar.

 

Kan ik tijdens mijn opleiding buitenlandse ervaring opdoen?

Tijdens het derde jaar van de opleiding kan je via een Erasmusuitwisseling een semester in het buitenland studeren. Je kan ook deelnemen aan een internationale activiteit (zomerschool, workshop,...) en hiermee credits voor je studieprogramma verwerven.

Meer over studeren in het buitenland

VUB-studenten aan het woord over de opleiding
 

Tom | Student Geografie
"Je komt bij Geografie terecht in een gezellige groep waar de sfeer vanaf dag 1 goed zit. Het contact met de proffen en assistenten is heel persoonlijk en iedereen staat paraat om je te helpen slagen. Praktische vakken worden afgewisseld met meer theoretische cursussen. Dankzij de Brusselse Aardrijkskundige Kring (BAK) voel je je nog beter thuis en maak je kennis met het studentenleven."

Waarom studeren aan de VUB?

Studeren aan de VUB levert je meer op dan alleen een diploma. Je leert met een open blik en vrij van vooroordelen naar de wereld te kijken. Je scherpt je kritische denkvermogen aan en leert je mening te uiten. En je engageert je om, naast je studies, deel te nemen aan zinvolle maatschappelijke projecten die van de wereld een betere plek maken. Kortom, bij de VUB geef je vorm aan je identiteit. Aan wie je vandaag bent en morgen wil zijn.

Ontdek de troeven van onze universiteit

Benieuwd naar waar onze onderzoekers mee bezig zijn?

Lander Van Tricht, glacioloog en postdoctoraal, is werkzaam binnen de onderzoeksgroep VAW Glaciology aan de ETH Zürich en binnen de onderzoeksgroep Water and Climate. Hij richt zich voornamelijk op de dynamiek van berggletsjers en hun interactie met het klimaatsysteem. In volgend filmpje, vertelt hij over het verdwijnen van gletsjers in Kirgizië. "De gletsjers over de hele wereld verdwijnen in een razendsnel tempo, en dit heeft verstrekkende gevolgen. Miljoenen mensen wereldwijd zijn afhankelijk van deze gletsjers voor hun drinkwater en landbouw", vertelt de glacioloog. Ontdek met dit filmpje waar je als geograaf onder meer onderzoek naar kunt verrichten!

Werken en studeren combineren

Helaas, de opleiding Geografie wordt niet aangeboden in avondonderwijs.