Onderwijskwaliteit van de opleiding

Onderwijskwaliteit staat centraal aan de VUB. Dat zeggen we niet zomaar: we nemen regelmatig onze opleidingen vakkundig onder de loep om ze af te stemmen op de veranderende noden van onze studenten in een snel veranderende samenleving.

Onze troeven

 • Efficiënte en vlotte beleidsvoering: Zowel studenten als het werkveld spreken zich positief uit over de vlotte organisatie en het kwaliteitsvolle beheer van de opleiding.

 • Maturiteit in digitalisering: Digitale hoorcolleges en blended learning zijn stevig ingebed in de opleiding en geven studenten de kans om op flexibele manier de leerinhouden op eigen tempo te verwerken. Dit is met name - maar niet uitsluitend - voor werkende studenten een groot voordeel.

 • Betrokken en enthousiast onderwijsteam: Vanuit een blijvende zorg voor de studenten, getuigt het onderwijsteam van een grote mate van openheid en bereidwilligheid om uitdagingen aan te pakken.

 • Sterke connectie met het werkveld: De meeste docenten zijn tegelijkertijd actief in het professionele veld. Zo is/wordt een duurzame band tussen opleiding en werkveld verzekerd. Tijdens de notariële stage doen studenten waardevolle praktijkervaring op.

 

Bij wie peilen we naar de kwaliteit van onze opleidingen? 

We bieden onze studenten geregeld de kans om hun ongezouten mening te geven over de opleidingen tijdens hun academische loopbaan. We gaan ook te rade bij onze proffen en assistenten en we peilen naar de verwachtingen van het toekomstige werkveld. Tot slot bevragen we ook onze oud-studenten die ondertussen al aan de slag zijn in de sector en vergelijken we ook met andere universiteiten in binnen- en buitenland, zodat we steeds de vinger aan de pols houden.

Kwaliteitscyclus

2022_Rechten_Kwaliteitscyclus_VUB

Ontwikkelkansen

 • Unieke aanbod van blended learning, in combinatie met de mix van academische en professionele skills, bestendigen: Het veelvuldig aanbieden van praktische oefeningen en casussen, ingegeven vanuit de eigen praktijkervaring van docenten, zowel live als digitaal, maakt de opleiding uniek. Ook de focus op het aanleren van praktische academische en professionele vaardigheden is een sterk punt. Deze bijzondere voordelen mag de opleiding breed communiceren.

 • Formalisering studenteninput: Het laagdrempelige contact tussen student, assistent en docent bevordert informele feedback en input. Het documenteren van deze input kan bijdragen aan een breed gedragen toekomstbeleid.

 • Community voor studenten en alumni: De studenten worden vanwege de opleidingsraad ondersteund voor de uitbouw van sociale initiatieven, die kunnen bijdragen tot gemeenschapsvorming.

 

Waar is de opleiding nu al mee bezig?

 • De opleiding zorgt voor heldere communicatie omtrent het programma en de mogelijkheden tot flexibiliteit voor werkstudenten.

 • Het diverse promotorenkorps werkt aan het optimaliseren van de begeleiding van de masterproef (met en zonder stage).

 • De opleiding verwelkomt een externe blik op de inhoud en aanpak van het programma, door middel van een benchmarking met vergelijkbare opleidingen en een bevraging bij actoren uit het werkveld.

 • Het programma besteedt aandacht aan soft skills, zoals een ethische reflex, communicatievaardigheden en mentale weerbaarheid, onder andere door hoorcolleges rond bemiddeling, conflictvermijdend en -oplossend optreden en deontologische principes.

 • Het onderwijsteam wordt gestimuleerd internationale elementen op te nemen in de hoorcolleges en het studiemateriaal. Studenten krijgen de mogelijkheid om enkele OO’s aan de ULB op te nemen

 

Bovenstaande publieke informatie maakt deel uit van de kwaliteitscyclus en werd goedgekeurd door de opleidingsraad in 2021.

2022_Rechten_Kwaliteitscyclus_VUB

Kwaliteitscyclus

f