Onderwijskwaliteit van de opleiding

Onderwijskwaliteit staat centraal aan de VUB. Dat zeggen we niet zomaar: we nemen regelmatig onze opleidingen vakkundig onder de loep om ze af te stemmen op de veranderende noden van onze studenten in een snel veranderende samenleving.

Onze troeven

 • Laagdrempelig contact tussen studenten en docenten: Het onderwijsteam slaagt erin een laagdrempelig contact met de studenten te behouden, te midden van de groeiende studentengroepen.
 • Ondersteuning gericht op het versterken van talenten: De opleiding zorgt voor een gerichte ondersteuning, zowel op opleidingsniveau als binnen de vakken, die bij studenten het vertrouwen in het eigen kunnen een boost geeft.
 • Curriculum in samenwerking met andere opleidingen en instellingen: Doorheen de volledige opleiding ligt de nadruk op een brede algemene vorming. In de master is er ruimte voor specialisatie. Voor het vormgeven van het curriculum zoekt de opleiding actief aansluiting met andere opleidingen, faculteiten en instellingen, zowel binnen als (ver) buiten de landsgrenzen.
 • Sterk beleidsvoerend vermogen: De opleiding betrekt op regelmatige basis de verschillende actoren in haar beleidsvoering. Belangrijke partners hierin zijn bijvoorbeeld de studentenvertegenwoordigers. De recentste programmahervorming toont positieve resultaten op vlak van studiedoorstroom en -succes.
 

Bij wie peilen we naar de kwaliteit van onze opleidingen? 

We bieden onze studenten geregeld de kans om hun ongezouten mening te geven over de opleidingen tijdens hun academische loopbaan. We gaan ook te rade bij onze proffen en assistenten en we peilen naar de verwachtingen van het toekomstige werkveld. Tot slot bevragen we ook onze oud-studenten die ondertussen al aan de slag zijn in de sector en vergelijken we ook met andere universiteiten in binnen- en buitenland, zodat we steeds de vinger aan de pols houden.

Kwaliteitscyclus

2022_Rechten_Kwaliteitscyclus_VUB

Ontwikkelkansen

 • Om alle studenten ‘law in action’ te laten zien en beleven, werkt de opleiding aan een leerlijn omtrent professionele vaardigheden, met een groeitraject van actieve deelname doorheen de opleiding.
 • De opleiding kent reeds een grote diversiteit onder de studenten. Het blijft een doel om deze diversiteit ook binnen het curriculum en het onderwijspersoneel te weerspiegelen, door o.a. verschillende perspectieven nog meer aan bod te laten komen.
 • Door gebruik te maken van kennisclips met een thematische aanpak, kan meer ruimte ontstaan voor interactie tijdens de hoorcolleges. Daarnaast kunnen studenten in hogere jaren aan de hand van een jaarlijks digitaal actualiteitencollege de nieuwe ontwikkelingen in verband met de vakgebieden bijhouden.
 • De opleiding is reeds internationaal en Europees georiënteerd, met onder andere uitgebreide mogelijkheden tot Erasmus+. Het blijft daarbij wel een uitdaging om studenten ook in België van deze internationalisering te laten proeven.

 

Waar is de opleiding nu al mee bezig?

 • De opleiding evalueert de invulling van de afstudeerrichtingen en implementeert daarnaast een excellentieprogramma, waarbinnen zowel een aanvullende verdieping als verbreding mogelijk wordt, op maat van de student.
 • Door middel van een specifieke leerlijn wil de opleiding elke student internationale competenties laten verwerven, met als doel studenten voldoende te wapenen om vol vertrouwen de internationale context van de arbeidsmarkt tegemoet te treden.
 • In een leerlijn Maakbare Maatschappij reflecteren studenten aan de hand van reële maatschappelijke thema’s over het hoe en waarom van het recht. De vaste VUB-waarden worden hier gecultiveerd, door de nadruk op een interdisciplinair perspectief, authentic learning en een kritische, geëngageerde onderzoekshouding.
 • De leerlijn methodologie, vaardigheden en taal, legt enerzijds de nadruk op Nederlandstalige academische taalvaardigheid. Anderzijds stimuleert ze de ontwikkeling van meertaligheid en het verwerven van lifelong learning skills.

 

Bovenstaande publieke informatie maakt deel uit van de kwaliteitscyclus en werd goedgekeurd door de opleidingsraad in 2021.

2022_Rechten_Kwaliteitscyclus_VUB

Kwaliteitscyclus

f