Traject 1 (voor studenten na het volgen van het schakel- of voorbereidingsprogramma)

Ook als werkstudent

Dit plan staat open voor studenten na het volgen van het schakel- of voorbereidingsprogramma master in de Stedenbouw en Ruimtelijke Planning.

Het modeltraject van de Master of Science in de Stedenbouw en Ruimtelijke Planning (120 ECTS-credits) omvat 99 ECTS-credits kernvakken, 9 ECTS-credits ondersteunende studiedelen en 12 ECTS-credits keuzestudiedelen en is opgedeeld in drie deeltrajecten:- Deeltraject 1 (42 ECTS-credits): 30 ECTS verplicht, 6 ECTS ondersteunende studiedelen en 6 ECTS keuzestudiedelen

- Deeltraject 2 (45 ECTS-credits): 36 ECTS verplicht, 3 ECTS ondersteunende studiedelen en 6 ECTS keuzestudiedelen

- Deeltraject 3 (33 ECTS-credits): 33 ECTS verplicht

Bachelors die reeds een credit hebben voor een van de ondersteunende opleidingsonderdelen, moeten in de plaats een bijkomend keuzevak opnemen. Masters kunnen een vrijstelling bekomen.

Master of Science in de Stedenbouw en de Ruimtelijke Planning: Traject 1

Deeltraject 1

Kernstudiedelen

Excursie: je kiest één van de twee opties

3 ECTS
3 ECTS

Ondersteunende studiedelen

Keuzestudiedelen: je kiest voor 6 ECTS uit onderstaande opties

Deelname aan internationale workshops, masterclasses, summer schools (International workshop) of het volgen van een stage kan enkel mits toelating van de titularis en de voorzitter van de opleidingsraad.

6 ECTS
6 ECTS
3 ECTS
3 ECTS

Deeltraject 2

Kernstudiedelen

3 ECTS
15 ECTS

Excursie: je kiest één van de twee opties

3 ECTS
3 ECTS

Ondersteunende studiedelen

Keuzestudiedelen: je kiest voor 6 ECTS uit onderstaande opties

Deelname aan internationale workshops, masterclasses of summer schools (International workshop) of het volgen van een stage kan enkel mits toelating van de titularis en de voorzitter van de opleidingsraad.

6 ECTS
6 ECTS
3 ECTS
3 ECTS

Deeltraject 3

Totaal aantal studiepunten
120