Standaard traject

Het voorbereidingsprogramma wordt op maat samengesteld in functie van de vooropleiding. Het basispakket omvat 6 SP (‘History of urban design’ en ‘Ruimtelijke planning: theorie en praktijk’). Studenten die geen of onvoldoende (sociaal-)wetenschappelijke onderzoeksvaardigheden kunnen aantonen in de vooropleiding dienen bijkomend ‘Inleiding onderzoeksmethoden voor mens- en maatschappijwetenschappen’ op te nemen. Studenten die onvoldoende mens-wetenschappelijke voorkennis kunnen aantonen dienen bijkomend ‘Sociale geografie’ op te nemen.

Voorbereidingsprogramma Master of Science in de Stedenbouw en de Ruimtelijke Planning