Vrouwelijke studente met paspoort en wereldbol in de hand

Uitwisseling tijdens je studies

 

Uitwisselingen zijn alleen mogelijk onder de voorwaarden van een bilaterale overeenkomst.

Je zal je interesse moeten kenbaar maken aan je faculteit. 

  • Deadline: December 2023 (uitwisseling 2024-2025).
  • Hou rekening met de onderwijstalen, die vaak de plaatselijke taal zijn (vooral wanneer je bachelor vakken volgt): bijvoorbeeld Frans in Marokko en Canada, Portugees in Brazilië en Spaans in Mexico en Chili. De instellingen in Azië hebben een aanbod in het Engels.
  • De VUB heeft een aanbod in de landen die hieronder vermeld worden:

Afrika

Azië

China

Japan 

Zuid-Korea

 

Amerika

Noord-Amerika:

Canada

Verenigde Staten 

 

Zuid-Amerika:

Brazilië

 Chili 

Mexico

Bolivia

 

Learning Agreement

Je moet uiteindelijk 1 niet-EU-gastinstelling kiezen waarvoor je faculteit je zal voordragen. Verzamel meer informatie over de VUB-partnerinstellingen en de aangeboden programma's om te beslissen:

  • Cursusaanbod. Ga na of de gastinstelling een passend cursusaanbod voor uitwisselingsstudenten heeft voor jouw studiegebied en/of programma. Als je je keuze hebt beperkt tot 1, stel dan een studieovereenkomst  ('learning agreement') op in overleg met je uitwisselingscoördinator. Het is verplicht om met je uitwisselingscoördinator een ontwerpstudieovereenkomst te hebben afgesproken voordat je wordt genomineerd (zie deadlines van de faculteit). 

  • Voorwaarden voor deelname. Controleer de voorwaarden die door de gastinstelling zijn vastgesteld en zorg ervoor dat je daaraan voldoet (bijvoorbeeld een minimaal algemeen cumulatief GPA vereist, alleen uitwisselingen van 1 semester of een heel jaar, sommige (praktijk)vakken staan niet open voor uitwisselingsstudenten).

Als student ben je zelf verantwoordelijk voor het controleren van het cursusaanbod voor uitwisseling en of je voldoet aan de criteria en voorwaarden voor deelname.

Neem bij twijfel contact op met het team van International Relations

Applicatieprocedure

  1. Meld je aan bij je faculteit voor deze niet-EU-uitwisseling volgens hun criteria.
  2. Je faculteit zal je nominatie doorsturen naar het IRMO.
  3. IRMO stuurt uw nominatie naar de gastinstelling. 

Denk eraan dat slechts voor 1 niet-EU-gastinstelling kan worden genomineerd en je een ontwerp-leerovereenkomst nodig hebt waarover je het eens moet worden met je uitwisselingscoördinator.

Back-upbestemming binnen de EU. Vaak zijn de selecties voor niet-EU universiteiten erg streng. Daarom kan je een back-upbestemming binnen Europa kiezen waarvoor je faculteit je zal nomineren. Als je intercontinentale uitwisseling niet kan doorgaan en je hebt je correct aangemeld voor een uitwisseling op de EU-back-up bestemming, dan kan je toch naar het buitenland gaan.

Als de aanvragen het maximumaantal plaatsen overschrijden, zullen de faculteiten aan de hand van hun eigen normen prioriteiten stellen.

Bereid je aanvraag voor de niet-EU-gastinstelling voor

Aanvragen bij niet-EU-instellingen moeten meer in detail worden voorbereid. Raadpleeg de website van de gastinstelling en begin ruim op voorhand met het verzamelen van de gevraagde documenten (bijvoorbeeld een bewijs van taalvaardigheid, referentiebrief van VUB-professor, motivatiebrief, bewijs van solvabiliteit) en informatie.

Merk op dat je pas een aanvraag kan indienen bij de gastinstelling nadat IRMO je heeft voorgedragen.

Aanvraag en aanvaarding bij de gastinstelling en officiële bevestiging van je VUB-faculteit

Zodra IRMO je officieel heeft voorgedragen, kan je een aanvraag indienen bij de gastinstelling. Vervolgens zal de gastinstelling, afhankelijk van hun voorwaarden voor deelname, je aanvraag beoordelen en je informeren of je al dan niet als uitwisselingsstudent wordt toegelaten.

Merk op dat niet-EU universiteiten een strenge selectieprocedure hanteren. We raden je daarom aan om een back-upaanvraag binnen Europa te hebben (zie hierboven).

Je uitwisseling moet na de examenperiode ook officieel bevestigd worden door je VUB-faculteit.

Persoon die blauwe map overhandig aan persoon achter een laptop

Stages

Algemene informatie over de mogelijkheden om stage te lopen in het kader van je VUB-curriculum vind je hier. Als je deze stage in een niet-EU-land wil volgen, neem dan contact op met je uitwisselingscoördinator

Je moet voldoen aan de aanvraagcriteria die door je faculteit en/of opleiding zijn vastgesteld: je vindt deze criteria op de opleidingspagina's voor intercontinentale uitwisselingen buiten Europa. De algemene uitwisselingsprocedure geldt ook voor stages buiten Europa, behalve voor VLIR-UOS-reisbeurzen. Meer informatie vind je hier

Als je een beurs wil aanvragen om je verblijf in het buitenland te helpen financieren, check dan onze pagina over financiële steun en volg de instructies.