Modeltraject of individueel traject?

Elke VUB-opleiding biedt een modeltraject aan dat je kan beschouwen als een standaardprogramma. Voor een bacheloropleiding bedraagt dit modeltraject 180 studiepunten, opgedeeld in 3 academiejaren van ongeveer 60 studiepunten. Voor een masteropleiding kan het modeltraject 60, 90, 120, 180 of 240 studiepunten bedragen. 

Studenten die voor de eerste keer inschrijven in hun bachelor worden automatisch geregistreerd voor hun modeltraject.

Dit wil zeggen dat je automatisch wordt geregistreerd voor alle vakken van het 1ste jaar. Hier kan enkel met een uitzondering van worden afgeweken. 

Na het 1st jaar kies je als student zelf hoeveel studiepunten je per academiejaar opneemt. Uiteraard moet je dan wel rekening houden met je groeipakket, voorwaarden voor VUB-huisvesting, studietoelagen en -gelden, studievoortgangsregels etc. 

Meer info over individueel studietraject