Bachelor en master

 Een professionele bacheloropleiding volg je aan de hogeschool. Zo’n opleiding focust sterk op de praktijk en de vaardigheden die je moet bezitten om meteen aan de slag te kunnen. Na een professionele bachelor kan je opteren voor een bachelor-na-bachelor ('banaba') waarin je je skills verder aanscherpt of voor een schakelprogramma om zo een bijkomend masterdiploma te behalen.

Een academische bachelor vertrekt meer vanuit de theorie en bereidt je eerst en vooral voor op een academische masteropleiding, waarin je je verder verdiept in je domein en een thesis schrijft. Al is het in de praktijk vaak niet zo zwart-wit: je kan bijvoorbeeld ook perfect een masteropleiding volgen aan een universiteit na een professionele bachelor. In dat geval moet je wel eerst een verkort, voorbereidend programma of schakelprogramma volgen.

2022_Studenten_VUB
2022_Studente met laptop_Studiekeuzeproces_S_1740030320

Studieomvang

De studieomvang is het studiepakket met het aantal studiepunten dat je opneemt in één academiejaar. Studenten die starten in de eerste bachelor worden geregistreerd voor het volledige modeltraject, ook gekend als een voltijds studietraject (alle vakken van eerste bachelor): dit is meestal een pakket van 60 studiepunten. Sommige studenten (o.a. studenten met een bijzonder statuut zoals topsport, werkstudent, functiebeperking) kunnen een afwijking aanvragen op het modeltraject.  

Meer info over het studietraject 

Studiepunten

Vroeger bestond het hoger onderwijs uit studiejaren, maar dat systeem bleek niet flexibel genoeg. Daarom werken we tegenwoordig met studiepunten. Een studiepunt komt neer op 25 à 30 uur studiewerk: van les volgen tot een project uitwerken of zelfstandig studeren. Al je vakken hebben een specifiek aantal studiepunten. Hoe meer studiepunten, hoe zwaarder het vak dus. Een voltijds academiejaar bestaat gemiddeld uit 60 studiepunten, wat neerkomt op zo'n 38 à 46 uur studeren per week. Kortom: student zijn is echt wel een voltijdse job!

2022_Student_Man met Laptop_S_1626375367
2022_Enthousiaste groep studenten_S_1095401969

Slagen

Om te slagen voor een vak moet je minstens 10 op 20 halen. Slaag je voor al je vakken, dan ben je geslaagd voor dat academiejaar. Afhankelijk van de hogeschool of universiteit zijn er uitzonderingen toegestaan. Zo kan je aan de VUB onder bepaalde voorwaarden ook slagen voor je 1st bachelorjaar met enkele onvoldoendes. Meer info vind je hier

Drempel

Studenten die een eerste keer starten in een bepaalde bachelor, moeten  na twee academiejaren geslaagd zijn voor alle vakken (met creditbewijs of deliberatiecijfer) van de eerste bachelor. Studenten met een verminderde studieomvang moeten na twee academiejaren geslaagd zijn voor de vakken die ze in hun eerste jaar hebben opgenomen. Studenten die deze drempel niet halen, zullen geweigerd worden om deze opleiding verder te zetten aan  alle Vlaamse universiteiten.  

2023_LEZING_LES_AULA_VUB
2022_Studenten_Man en vrouw achter laptop_S_1175555953

Leerkrediet

Het kan perfect dat je niet slaagt voor een of meerdere vakken, maar het is niet de bedoeling dat je een vak keer na keer moet overdoen. Om de voorgang van je studietraject te monitoren, werd daarom door de Vlaamse Overheid het leerkrediet-systeem in het leven geroepen.

Dat houdt in dat je aan het begin van je opleiding een soort rugzak met 140 studiepunten krijgt. Om je in te schrijven, moet je het vereiste aantal studiepunten voor dat academiejaar afgeven. Maar die ben je niet voorgoed kwijt: voor elk geslaagd vak krijg je de ingezette studiepunten op het einde van het academiejaar 'teruggestort'. De studiepunten van je buisvakken ben je kwijt. Goed om te weten: de eerste 60 studiepunten die je terugverdient, krijg je dubbel terug.

Heb je in de loop van je opleiding plots te weinig studiepunten in je rugzak? Dan kan je hogeschool of universiteit extra studiegeld vragen of zelfs je inschrijving weigeren. 

Als je uiteindelijk je masterdiploma behaalt, worden er 140 studiepunten uit je rugzak gehaald. Met de studiepunten die daarna nog overblijven, kan je eventueel starten aan een 2de masteropleiding.

Meer info over het leerkrediet 

Studievoortgang

Op deze pagina wordt uitgelegd hoe de studievoortgang aan de VUB gemeten wordt en wat de gevolgen kunnen zijn van het niet behalen van een bepaalde studievoortgang.

Studenten aan het zitten bij het studiebegeledingcentrum op Campus Etterbeek
Studenten in aula in close-up

Ijkingstoets

Een ijkingstoets is een toets die peilt naar de voorkennis die verwacht wordt wanneer je een bepaalde opleiding wil starten. Voor sommige opleidingen is de ijkingstoets verplicht (= starttoets) om te kunnen inschrijven in de opleiding, voor andere opleidingen is de ijkingstoets niet verplicht. Het resultaat van de ijkingstoets is niet bindend, dit betekent dat je sowieso met de opleiding kan starten, ongeacht je resultaat. Alle informatie over de ijkingstoetsen, vind je hier

Klaar voor de start: Canvas

Van zodra je bent ingeschreven in je opleiding heb je toegang tot het leerplatform dat de VUB gebruikt. Canvas is de “place to be” voor al je cursussen, lesopnames en aankondigingen binnen vakken. Ook Studiebegeleiding is hierop aanwezig. Je inschrijving voltooid? Neem dan zeker een kijkje in onze module “Klaar voor de start”, zo ben je helemaal mee voor het academiejaar van start gaat. TIP: Ingeschreven en het lukt het niet om de module te raadplegen? Schrijf je hier opnieuw in voor de module.

Waarom werken aan de VUB