Verschillende ombudspersonen

Elke faculteit heeft een eigen facultaire ombudspersoon waar je jouw klacht in eerste instantie tot kan richten. Onder bepaalde voorwaarden kan je bij de centrale ombudspersoon terecht. Doctoraatsstudenten kunnen zich richten tot de ombudspersoon voor doctorandi.

Bevoegdheden

De ombudspersoon is bevoegd voor alle klachten over

  • de onderwijsorganisatie (bv. veelvuldig annuleren van lessen, cursusmateriaal dat niet beschikbaar is, faciliteiten om het onderwijs te kunnen volgen);
  • examens: roostering, examenverloop, examenfaciliteiten;
  • beoordeling van de masterproef;
  • deliberatie en bekendmaking van resultaten;
  • studievoortgangsbeslissingen (beslissing met betrekking tot bijv. examenresultaat, een examentuchtbeslissing, weigering van een vrijstelling).

Facultaire ombudspersoon

Per faculteit hebben we een ombudspersoon die de klachten en suggesties van studenten over de onderwijsorganisatie en examenregelingen behandelt. Verder wordt deze facultaire ombudspersoon met raadgevende stem uitgenodigd voor de zitting van de interne beroepsinstantie.

Sociale Wetenschappen en Solvay Business School

Prof. dr. Joke Bauwens 
+32 2 614 85 81 

Prof. dr. Stefanie Ceustermans
+32 2 614 84 07 

Ombuds.es@vub.be
Gelieve in het onderwerp van je mail je opleiding te vermelden

Ingenieurswetenschappen

Prof. Dr. Danny Van Hemelrijck
danny.van.hemelrijck@vub.be

Letteren en Wijsbegeerte

Prof. Dr. Dirk Vanden Berghe
ombudspersoonlw@vub.be 
met faclw@vub.be in cc

Lichamelijke opvoeding en Kinesitherapie

Prof. Dr. Dirk Aerenhouts 
dirk.aerenhouts@vub.be

Pyschologie en Educatiewetenschappen 

Prof. Dr. Free De Backer 
free.de.backer@vub.be

Recht en Criminologie

Prof. Dr. Jachin Van Doninck 
jachin.van.doninck@vub.be

Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen

Prof. Dr. Frank Canters 
frank.canters@vub.be

Geneeskunde en Farmacie

Prof. Dr. Kristien De Paepe 
kdepaepe@vub.be

Multidisciplinair Instituut Lerarenopleiding

Prof. Dr. Ingeborg Plackle  
ingeborg.plackle@vub.be

Ombudspersoon voor doctorandi

De ombudspersoon voor doctorandi ontvangt opmerkingen en klachten van doctoraatsstudenten. Hij is tot geheimhouding en discretie verplicht. Meer informatie hierover vind je in het Centraal Doctoraatsreglement.

Doctoral School of Human Sciences (DSH)

Prof. dr. em. Marc Jegers 
+32 2 614 81 23  
ombudsphd.dsh@vub.be

Doctoral School of Natural Sciences and (Bioscience) Engineering (NSE)

Prof. Dr. Heidi Ottevaere 
+32 2 629 18 52  
ombudsphd.nse@vub.be

Doctoral School of Life Sciences and Medicine (LSM)

Prof. Dr. Ivan Bautmans 
 +32 2 477 42 07  
ombudsphd.jette@vub.be

Centrale ombudspersoon

In eerste instantie richt je je tot de facultaire ombudspersoon. In geval van persoonlijke betrokkenheid of bij afwezigheid van de facultaire ombudspersoon kan je terecht bij de centrale ombudspersoon.

Prof. Dr. Koen Pardon

Plaatsvervanger: Prof. dr. Evelien Timbermont

centraleombudspersoon@vub.be

 

Ombudspersoon digitaal onderwijs

Heb je vragen of opmerkingen in verband met de digitale universiteit of het online lesgeven? Neem dan zeker contact op met de aangewezen persoon van jouw faculteit. 

Sociale wetenschappen en Solvay Business School 

Faculteitssecretariaat  
faces@vub.be

Ingenieurswetenschappen 

Prof. Dr. Danny Van Hemelrijck 
danny.van.hemelrijck@vub.be

Letteren en Wijsbegeerte

Prof. Dr. Dirk Vanden Berghe 
ombudspersoonlw@vub.be 
met faclw@vub.be in cc

Lichamelijke opvoeding en Kinesitherapie

Prof. Dr. Dirk Aerenhouts 
dirk.aerenhouts@vub.be

Psychologie en Educatiewetenschappen

Faculteitssecretariaat 
facpe@vub.be

Recht en Criminologie

Faculteitssecretariaat  
facrc@vub.be

Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen

Prof. Dr. Frank Canters  
frank.canters@vub.be

Geneeskunde en Farmacie

Ombudsdienst 
ombudsdienst.gf@vub.be

Multidisciplinair Instituur Lerarenopleiding

Prof. Dr. Ingeborg Plackle 
ingeborg.plackle@vub.be