Verschillende ombudspersonen

Elke faculteit heeft een eigen facultaire ombudspersoon waar je jouw klacht in eerste instantie tot kan richten. Onder bepaalde voorwaarden kan je bij de centrale ombudspersoon terecht. Doctoraatsstudenten kunnen zich richten tot de ombudspersoon voor doctorandi.

Bevoegdheden

De ombudspersoon is bevoegd voor alle klachten over

  • de onderwijsorganisatie (bv. veelvuldig annuleren van lessen, cursusmateriaal dat niet beschikbaar is, faciliteiten om het onderwijs te kunnen volgen);
  • examens: roostering, examenverloop, examenfaciliteiten;
  • beoordeling van de masterproef;
  • deliberatie en bekendmaking van resultaten;
  • studievoortgangsbeslissingen (beslissing met betrekking tot bijv. examenresultaat, een examentuchtbeslissing, weigering van een vrijstelling).

Facultaire ombudspersoon

Per faculteit hebben we een ombudspersoon die de klachten en suggesties van studenten over de onderwijsorganisatie en examenregelingen behandelt. Verder wordt deze facultaire ombudspersoon met raadgevende stem uitgenodigd voor de zitting van de interne beroepsinstantie.

Sociale Wetenschappen en Solvay Business School

Prof. Dr. Joke Bauwens
+32 2 614 85 81 
joke.bauwens@vub.be

Ingenieurswetenschappen

Prof. Dr. Danny Van Hemelrijck
 + 32 2 629 29 29
danny.van.hemelrijck@vub.be

Letteren en Wijsbegeerte

Prof. Dr. Dirk Vanden Berghe
+ 32 2 629 12 61 
ombudspersoonlw@vub.be 
met faclw@vub.be in cc

Lichamelijke opvoeding en Kinesitherapie

Prof. Dr. Dirk Aerenhouts
+32 2 629 27 33
dirk.aerenhouts@vub.be

Pyschologie en Educatiewetenschappen 

Prof. Dr. Dominique Verté
+ 32 2 629 26 15
dominique.verte@vub.be

Recht en Criminologie

Prof. Dr. Michel Maus
+ 32 2 629 25 50 
michel.maus@vub.be

Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen

Prof. Dr. Frank Canters
+ 32 2 629 33 81
frank.canters@vub.be

Geneeskunde en Farmacie

Prof. Dr. Kristien De Paepe
+ 32 2 477 45 96
kdepaepe@vub.be

Multidisciplinair Instituut Lerarenopleiding

Prof. Dr. Ingeborg Plackle 
+ 32 2 614 87 77
ingeborg.plackle@vub.be

Ombudspersoon voor doctorandi

De ombudspersoon voor doctorandi ontvangt opmerkingen en klachten van doctoraatsstudenten. Hij is tot geheimhouding en discretie verplicht. Meer informatie hierover vind je in het Centraal Doctoraatsreglement.

Doctoral School of Human Sciences (DSH)

 

Prof. dr. em. Marc Jegers

+32 2 614 81 23 
ombudsphd.dsh@vub.be

Doctoral School of Natural Sciences and (Bioscience) Engineering (NSE)
 

Prof. Dr. Heidi Ottevaere

+32 2 629 18 52 
ombudsphd.nse@vub.be

Doctoral School of Life Sciences and Medicine (LSM)
 

Prof. Dr. Ivan Bautmans
Tijdelijke vervanging tem 31/5/2023 door prof. dr. em. Luc Huyghens

 +32 2 477 44 05 
ombudsphd.jette@vub.be

Centrale ombudspersoon

In eerste instantie richt je je tot de facultaire ombudspersoon. In geval van persoonlijke betrokkenheid of bij afwezigheid van de facultaire ombudspersoon kan je terecht bij de centrale ombudspersoon.

Prof. Dr. Dominique Maes 

centraleombudspersoon@vub.be
+ 32 2 629 18 52

Plaatsvervanger: 

Prof. Dr. Koen Pardon
koen.pardon@vub.be
+ 32 2 477 47 49

Ombudspersoon digitaal onderwijs

Heb je vragen of opmerkingen in verband met de digitale universiteit of het online lesgeven? Neem dan zeker contact op met de aangewezen persoon van jouw faculteit. 

Sociale wetenschappen en Solvay Business School 

Faculteitssecretariaat
faces@vub.be

Ingenieurswetenschappen 

Prof. Dr. Danny Van Hemelrijck
danny.van.hemelrijck@vub.be

Letteren en Wijsbegeerte

Prof. Dr. Dirk Vanden Berghe
ombudspersoonlw@vub.be met faclw@vub.be in cc

Lichamelijke opvoeding en Kinesitherapie

Prof. Dr. Dirk Aerenhouts
dirk.aerenhouts@vub.be

Psychologie en Educatiewetenschappen

Faculteitssecretariaat
facpe@vub.be

Recht en Criminologie

Faculteitssecretariaat
facrc@vub.be

Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen

Prof. Dr. Frank Canters 
frank.canters@vub.be

Geneeskunde en Farmacie

Ombudsdienst
ombudsdienst.gf@vub.be

Multidisciplinair Instituur Lerarenopleiding

Prof. Dr. Ingeborg Plackle
ingeborg.plackle@vub.be