logo

TREKKEN MEDIA JE AAN ALS EEN MAGNEET?

Google en WhatsApp, altijd in je broekzak. Geen pauze zonder Facebook of Instagram. De krant lezen terwijl de radio speelt. Netflixen met je smartphone bij de hand. Dat de Vlaming – na slapen – het grootste deel van z’n dag aan media spendeert? Daar kijk je niet vreemd van op. Maar heb je al eens nagedacht hoe en waarom die (sociale) media zich steeds dieper in ons dagelijkse leven verankeren? En welke vraagstukken dat met zich meebrengt? Wel, dat is het brandend actuele vakgebied waarin jij je als communicatiewetenschapper verdiept.

Studeer je Communicatiewetenschappen in Brussel, dan studeer je communicatie waar ze leeft. En waar de jobs zitten.

  

Neem je tijd om doorheen alle informatie te gaan. Heb je nadien specifieke vragen, contacteer ons via het online vragenformulier

Online vragenformulier

WAAROM IN BRUSSEL?

Een gemoedelijke sfeer, met proffen die je bij naam kennen – en dat in een wereldstad als Brussel? Een vorming tot kritisch wetenschapper, maar ook tot zelfstandig (media) professional? Dankzij een uitwisselingsproject de ene metropool een semester lang inruilen voor een andere? Communicatiewetenschappen studeren aan de VUB heeft heel wat unieke voordelen.

Je studeert waar de jobs zitten

De hoofdstad van Europa, België én Vlaanderen 
is behalve een boeiende metropool, ook de uitvalsbasis van talloze nationale en internationale mediabedrijven en beleidsinstellingen. Studeer je dus Communicatiewetenschappen in Brussel, dan studeer je communicatie waar ze leeft. En waar de jobs zitten.

Je kan naar Berlijn. Of Helsinki. Of Washington. Of ...


Een internationale studie-ervaring, alleen voor de happy few? Niet bij ons. Omdat wij weten hoe belangrijk zo’n buitenlandse ervaring is voor je persoonlijke ontwikkeling, je academische vorming én voor je professionele carrière, zetten wij ons elk academiejaar opnieuw in
 voor een slaagkans van honderd procent.
 Met andere woorden: ben je geslaagd voor je communicatiewetenschappelijke vakken en wil je op buitenlandse uitwisseling? Dan kan je op buitenlandse uitwisseling.

Je kiest voor de grand cru onder de communicatie­-opleidingen

Na een visitatie (officiële inspectie) beoordeelde de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (VLUHR) de bacheloropleiding Communicatiewetenschappen aan de VUB als beste van Vlaanderen. Pluspunten? De opleiding onderscheidt zich door het goed doordachte onderwijsprogramma en haar kritische insteek. Meer dan het geval is bij andere Vlaamse opleidingen, stimuleert de VUB haar studenten immers vanaf het begin van de bachelor om hun wetenschappelijke vaardigheden en attitudes te vertalen in concrete skills. Dat maakt VUB-communicatiewetenschappers trouwens bijzonder gegeerd op de arbeidsmarkt.

Je bent geen nummer, maar een naam

De VUB is een universiteit die bekendstaat om haar warme en persoonlijke aanpak. Je voelt je er niet alleen snel thuis in de richting en op de campus, je staat ook dicht bij professoren en assistenten. Ze zijn aanspreekbaar, je krijgt persoonlijke feedback én er is ruimte voor meer interactieve lesvormen en werkcolleges waarin praktische vaardigheden als schrijven, presenteren, interviewen en discussiëren actief worden geoefend.

Zet je zinnen op scherp

De VUB is een vrijzinnige en ruimdenkende universiteit. Dat betekent dat je er meer uit je studie haalt dan enkel een diploma. Een open geest en een kritische blik staan in elk van de vakken centraal. Zo leer je op een andere zelfstandige manier naar de dingen te kijken. Zelfstandigheid, de leerstof uit je cursus interpreteren en er een eigen mening over vormen, vinden onze proffen dan ook belangrijker dan louter leerstof uit een cursus kunnen navertellen. Een examen is een open gesprek tussen open geesten, niet zomaar blokfeitjes aframmelen.

MEERWAARDE VAN ONDERZOEK

Aan de universiteit worden niet enkel studenten hoger opgeleid, er wordt ook voortdurend academisch onderzoek verricht. En dat heeft heel wat voordelen voor jou.

Altijd mee

Onderzoek staat niet stil? Onze cursussen evenmin. Dankzij het voortdurende onderzoek blijft de lesinhoud up-to-date, kunnen we meteen inpikken op de actualiteit en zijn we steeds mee met de allernieuwste ontwikkelingen in het vakgebied.  

Relevante masterproeven

Je kan je masterproef door onze gespecialiseerde onderzoekers laten begeleiden. Zo weet je zeker dat je onderzoeksthema actueel en relevant is. En word je ondersteund door een expert in het vakgebied waarin jij je wil verdiepen. 

Boeiende gastlezingen

Wil je weten waarom ons land een rechtszaak inspande tegen Facebook? Of ben je benieuwd hoe ‘slim’ onze steden binnenkort kunnen of zullen worden? Onze onderzoekers komen je daar graag meer over vertellen tijdens een gastlezing. Zo krijg je hun inzichten en onderzoeksresultaten mee vanop de eerste rij.

Onze onderzoeksgroepen

Binnen het vakgebied van de Communicatiewetenschappen zijn er aan onze universiteit verschillende onderzoeksgroepen actief. We stellen ze even aan je voor.

CEMESO: staat voor Culture, Emancipation, Media & Society. Het onderzoekscentrum bestudeert de rol van media en cultuur in de samenleving vanuit een kritische invalshoek. CEMESO voert onderzoek uit en geeft wetenschappelijk advies over thema’s als maatschappelijke ongelijkheid en democratisering, minderheden en culturele diversiteit, empowerment van jongeren en kinderen, media-ethiek en moraliteit. Meer info? Kijk op hun website of neem contact op met CEMESO’s directeur Prof. Dr. Joke Bauwens.

DESIRE: staat voor Center for the study of Democracy, Signification and Resistance en levert maatschappijkritisch onderzoek naar de rol van discours en betekenisgeving in het bevestigen en veranderen van machtsverhoudingen tussen groepen mensen in onze samenleving. Dat doet Desire steeds met een focus op verschillende maatschappelijke sferen, waaronder media, cultuur, en politiek. Onderzoek binnen Desire heeft zich onder andere gericht op community media, de representatie van oorlog, de relatie tussen artiesten en radicaalrechts, en de journalistieke representatie van het levenseinde. Meer info? Kijk op hun website of neem contact op met Prof. Dr. Benjamin De Cleen.

SMIT: staat voor Studies on Media, Information and Technology. Het onderzoekscentrum is al meer dan 25 jaar gespecialiseerd in socio-economisch en beleidsonderzoek naar ICT-innovatie in Media, Smart cities en Gezondheidszorg. SMIT maakt deel uit van iMEC, het toonaangevende strategisch onderzoeksinstituut in Vlaanderen voor nanotechnologie en ICT-innovatie. Meer info? Kijk op hun website of neem contact op met Wim Cloots.

Faculteit


SOCIALE WETENSCHAPPEN & SOLVAY BUSINESS SCHOOL

meer info

Heb je vragen?


Stuur ons een e-mailtje! We helpen je graag verder.

Contacteer ons

Je bachelor

Marketing en communicatie, Media, cultuur en journalistiek en Technologie en innovatie: dankzij toegespitste communicatievakken komen de drie centrale thema’s waarrond je bacheloropleiding is opgebouwd, al vanaf het eerste bachelorjaar uitvoerig aan bod. Je duikt dus meteen in de materie. Zo bouw je een waardevolle basis op voor bachelorjaar drie, waarin je goed geïnformeerd kiest op welke van die drie thema’s je zélf graag de belangrijkste klemtoon wil leggen.

INZOOMEN OP DE BACHELOR

De bacheloropleiding Communicatiewetenschappen is opgebouwd rond drie centrale thema’s en twee belangrijke klemtonen.

De drie thema’s doorheen je bachelor

Marketing en communicatie. Je bekijkt media vanuit een focus op marketing en (persuasieve) communicatie. Daarbij bestudeer je meer dan louter reclame. Ook marketing door not-for-profit en publieke organisaties (bv. in de politiek) komt aan bod.

Voorbeeldvak: Marketingcommunicatie

Wat is de waarde van een merk? Hoe evalueer je een campagne op sociale media? Hoe werkt de reclamesector? Dit vak presenteert je de belangrijkste basisinzichten in marketing en communicatie voor commerciële en niet- commerciële organisaties.

Media, cultuur en journalistiek. Wat willen de makers van films, muziek, nieuws en journalistiek uitdrukken? Hoe doen ze dit? En wat betekent de inhoud van al die media voor kijkers, luisteraars, lezers en gebruikers? Je bestudeert de manier waarop media en journalistiek ideeën verspreiden of tegenspreken, en hoe groepen in de samenleving (jongeren, ouderen, minderheden, etc.) hiermee omgaan.

Voorbeeldvak: Visuele cultuur

Van grotschilderingen tot grumpy cat memes: dit vak wil doen nadenken over de rol van beelden in onze samenleving. Uiteraard met aandacht voor foto’s, video en andere aspecten van de visuele cultuur van vroeger tot nu.

Technologie en innovatie. Innovaties in media (zoals smartphones, sociale media, deeleconomie of big data) worden vaak samengevat als ‘de digitalisering’ of ‘dataficatie’ van onze media. Ze beïnvloeden niet alleen hoe we denken over privacy, werk en intellectuele rechten, maar ook hoe we met elkaar communiceren. In dit thema bekijk je de gevolgen van deze innovaties op communicatie.

Voorbeeldvak: Communicatietechnologie en innovatie

Bepalen wij hoe de nieuwe media eruitzien? Of bepalen de nieuwe media net hoe wij eruitzien? Dit vak laat je nadenken over de rol van technologie in media en communicatie. Met bijzondereaandachtvoorderolvaninnovatie (start-ups) in de media(sector).

Een dubbele klemtoon: op onderzoek én op praktijk

Onderzoek. ‘Onderzoek heeft aangetoond dat’? Met statistiek kan je werkelijk alles bewijzen. Net daarom maken we je al vanaf de eerste bachelor vertrouwd met de basisprincipes van wetenschappelijk onderzoek. Zodat je kritisch naar zulke onderzoeken kan kijken, maar ook zodat je zélf een correct wetenschappelijk onderzoek kan uitvoeren. Je leert niet alleen de juiste methoden te gebruiken, maar ook – heel belangrijk – de juiste onderzoeksvragen te stellen.

Voorbeeldvak: Onderzoekspraktijk

Wetenschappelijke literatuur raadplegen, correct verwijzen naar bronnenmateriaal, de juiste onderzoeksmethode kiezen, empirisch onderzoek uitvoeren én erover kunnen rapporteren? Het zijn onmisbare tools voor elke (communicatie)wetenschapper. In het vak onderzoekspraktijk krijg je ze onder de knie.

Praktijk. Omdat we je niet enkel willen opleiden tot een kritische communicatiewetenschapper, maar ook tot een professional die multi-inzetbaar is in de mediasector, vinden we inzicht in de praktijk net zo belangrijk als theorie. Workshops en casestudies, maar ook prangende vraagstukken uit de sector én taallessen Engels en Frans nemen daarom een belangrijke plaats in het curriculum in.

Voorbeeldvak: MediaLab 1

Leer het door het te doen. Tijdens een MediaLab wordt de theorie aan de praktijk getoetst. Je gaat zelf cases uitwerken en antwoorden bedenken op concrete vragen die communicatieprofessionals uit de sector je voorleggen. Tegelijk bouw je ook actief aan je online en offline communicatieskills: je leert je boodschap op de beste manier over te brengen. Of dat nu met de juiste presentatietechniek is, of met een rake tweet.

Wat zit er in je programma?

Geen omwegen naar je toekomst. Aan de VUB krijg je al vanaf het eerste jaar gespecialiseerde communicatievakken. Die focussen op drie hoofdthema’s: Marketing en communicatie, Media & cultuur en Technologie en innovatie. Vanaf de derde bachelor kies je zelf op welke van die onderwerpen je het liefst dieper ingaat. Daarna volgt je master waarin jij kiest waarin je je specialiseert.

Communicatiewetenschappen vandaag

Media zijn constant in verandering, ons programma dus ook. Hieronder in een overzicht hoe je programma er uit ziet als je je volgend academiejaar inschrijft.

Je proeft van de praktijk

Een (kranten)artikel samenvatten in een tweet. Communicatie- of marketingplannen opstellen. Google Analytics ontcijferen. Reclamecampagnes ontwikkelen. De praktische kant van communicatie leer je vooral door ’m te doén. Dat weten we. Daarom voorzien we in de opleiding ruimte voor praktijkgerichte vakken, maar zijn ook tijdens de theoretische hoorcolleges praktische cases en oefeningen nooit ver weg. Breng je smartphone dus maar mee naar de aula.

Je ontdekt de mediasector

Tijdens je opleiding sta je al in intens contact met de sector waarin je ooit zelf aan de slag wil. Veel van onze docenten staan met hun ene been in de aula en met het andere in het werkveld. Zij delen graag hun ervaring met jou. Daarnaast krijg je ook gastlezingen van toonaangevende professionals uit alle takken van de mediasector. Je verdiept je in actuele casestudies én je gaat regelmatig op bedrijfsbezoek. Zo kom je in Brussel in contact met Belgische, Europese en internationale mediabedrijven, maar ook met beleidsmakers en -instellingen, stageplaatsen en wie weet zelfs... je toekomstige job.

Je ontwikkelt een brede algemene basiskennis


Wil je de rol van de media in onze samenleving diepgaand bestuderen, dan komt een brede basiskennis uiteraard goed van pas. Daarom vertrekt de opleiding vanuit een multidisciplinaire, theoretische aanpak: naast de toegespitste communicatiewetenschappelijke vakken 
staan ook inzichten uit heel wat andere 
sociale wetenschappen (zoals economie, 
politiek of sociologie) centraal. Zo ben je als communicatiewetenschapper van alle markten thuis.

De 3 wegen naar jouw master

Met een bachelordiploma in de Communicatiewetenschappen heb je onmiddellijk toegang tot de masteropleiding. Maar ook met andere vooropleidingen kan je, na het volgen van het schakelprogramma of een voorbereidingsprogramma, doorstromen naar de master Communicatiewetenschappen.

Het schakel- en voorbereidingsprogramma bereiden je voor op het masterjaar waarin je zelfstandig onderzoek doet en je masterproef schrijft. Je krijgt tijdens de opleiding dan ook een mix van communicatie-specifieke opleidingsonderdelen en methodologische vakken.

Programma overzicht per niveau

Hieronder vind je meer informatie over alle academische niveau's. 

Academisch taaltje

Enkele cruciale termen die we regelmatig bovenhalen in het hoger onderwijs:

Onderwijskwaliteit


AAN DE VUB VINDEN WE GOED ONDERWIJS BELANGRIJK. WE ZIJN DAN OOK VOORTDUREND BEZIG MET HET BEWAKEN EN VERBETEREN VAN DE ONDERWIJSKWALITEIT.

Onderwijskwaliteit

Leerresultaten


LEERRESULTATEN ZIJN DE BEOOGDE KENNIS EN INZICHT, VAARDIGHEDEN EN ATTITUDES DIE JE DIENT TE BEHEERSEN NA HET AFRONDEN VAN EEN OPLEIDING.

Ontdek de details

Leerkrediet


BIJ AANVANG VAN EEN INITIËLE OPLEIDING KRIJG JE 140 STUDIEPUNTEN: JE LEERKREDIET OM VAKKEN TE 'KOPEN' UIT JE STUDIETRAJECT.

Bekijk de video

ECTS


EÉN ECTS-CREDIT KOMT OVEREEN MET 25 TOT 30 UREN ONDERWIJS-, LEER- EN EVALUATIEACTIVITEITEN. DE MEESTE VUB-STUDIEDELEN TELLEN 6 ECTS-CREDITS.

Meer over ECTS

EEN ANTWOORD OP AL JE VRAGEN

Een studiekeuze maken is niet evident. Zeker niet met zo’n tsunami aan informatie die op je afkomt. Logisch dus, dat je nog met een paar vragen zit. Die beantwoorden we natuurlijk graag én uitgebreid tijdens onze infodagen en SID-ins. Maar voor de snelle, beknopte versie kan je alvast hieronder terecht. Onze FAQ, voor jou op een rij.

Is Communicatiewetenschappen iets voor mij?

Je wilt weten hoe de mediasector werkt en wilt er graag zelf in aan de slag? Je bent geboeid door media en communicatie? In de opleiding Communicatiewetenschappen leer je kritisch na te denken over de steeds groeiende rol van (digitale) media in onze maatschappij. Je onderzoekt hete hangijzers uit de sector en wordt opgeleid tot een reflectieve mediaprofessional. Goed om te weten: om aan de opleiding te starten, heb je geen specifieke voorkennis nodig.

Wat is het verschil met Communicatiemanagement aan de hogeschool?

Ligt bij praktijkopleidingen zoals communicatiemanagement, journalistiek of marketing de klemtoon vooral op uitvoeren en doén, dan bekijkt de VUB-opleiding Communicatiewetenschappen the bigger picture. Het waarom. De opleiding combineert een academische component (waarin de rol van de media in onze samenleving centraal staat) met een doordachte praktische vorming. Je ontwikkelt een kritische, onafhankelijke, analytische en ethische ingesteldheid. En die komt, samen met je geoefende praktische vaardigheden, zeker van pas op managementniveau. Een diploma Communicatiewetenschappen zal dan ook andere deuren openen in je zoektocht naar een baan.

Kan ik die nieuwe manier van studeren wel aan?

Meer leerstof, minder toetsmomenten en nieuwe vakken. Ga je aan de universiteit studeren, dan zal je je manier van studeren moeten aanpassen. Dat klopt. Maar wij laten je uiteraard niet aan je lot over: onze professoren en assistenten zijn steeds bereikbaar voor feedback, hulp en one-on-one gesprekken. Bang voor grote hoeveelheden leerstof aan het begin van een blokperiode? Door werkcolleges, seminaries en interactieve hoorcolleges raak je al in de loop van het semester vertrouwd met de materie.

Heb ik wel genoeg uren wiskunde gehad voor statistiek?

Onze cursus statistiek is er een voor de sociale wetenschappen. We verwachten niet van onze studenten dat ze een wiskundige richting hebben gevolgd.

Waarom zijn er talen opgenomen in de opleiding Communicatiewetenschappen?

Dat talen – zéker in de communicatiesector – belangrijk zijn, kunnen onze alumni en professionele contacten uit de media- en communicatiewereld alleen maar beamen. Dankzij onze taalvakken kan je je prima uit de slag kan trekken in een internationale omgeving én je latere professionele loopbaan.

De juiste studiekeuze in 3 stappen!

Download het e-book

Studeren in semesters


2 x 13 weken les. Dan 2 weken blok. Dan 3 weken examens. De examens zijn in januari en juni. De tweede zit van eind augustus tot midden september.

Flexibel studeren


De vakken waarvoor je niet slaagt, neem je mee naar het volgende jaar en combineer je met nieuwe vakken. Zo krijg je een geïndividualiseerd studietraject. Sommige studenten nemen bewust een deeltijds programma op, bijvoorbeeld om te combineren met een job.

Academische competenties


Uit gegevens gefundeerde conclusies trekken, onderzoek opzetten, uit een probleemstelling de kern halen en helder weergeven. Nieuwe, onverwachte verbanden... Dat zijn allemaal academische competenties en een universiteit als de VUB is dé plaats om die aan te leren.

Bereid je zo goed mogelijk voor

Kom naar één van onderstaande infomomenten en stel ons al je vragen!

Bezoek ons op één van de SID-in beurzen

Ontdek alle data

Zet je er stiekem tussen ('t is toegestaan)

Openlesdagen 2020

Stel ons al je vragen en ontdek alle diensten

Infodagen 2020
dinsdag 14 april, 11:00 - 18:00 U

Eerste Hulp bij Studiekeuze

Deze voorbereidingsactiviteit kan wegens de situatie met corona en de maatregelen hier omtrent niet doorgaan.

Deze voorbereidingsactiviteit kan wegens de situatie met corona en de maatregelen hier omtrent ni...

zondag 26 april, 10:00 - 15:00 U

Voorkennistoetsen met directe feedback

Weet je al wat je wil gaan studeren? Wil je wel eens weten hoe klaar je er voor bent?Geen probleem, kom het gewoon testen. Speciaal voor jou ontwikkelde de Vrije Universiteit Brussel tal van testen die je een beter inzicht moeten geven over je voorkennis.Op basis van de resultaten...

Weet je al wat je wil gaan studeren? Wil je wel eens weten hoe klaar je er voor bent?Geen problee...

woensdag 24 juni, 10:00 - 16:00 U

Voorkennistoetsen met directe feedback - SOS Studiekeuze

Weet je al wat je wil gaan studeren? Wil je wel eens weten hoe klaar je er voor bent?Geen probleem, kom het gewoon testen. Speciaal voor jou ontwikkelde de Vrije Universiteit Brussel tal van testen die je een beter inzicht moeten geven over je voorkennis.Op basis van de resultaten...

Weet je al wat je wil gaan studeren? Wil je wel eens weten hoe klaar je er voor bent?Geen problee...

woensdag 19 augustus, 10:00 - 16:00 U

Voorkennistoetsen met directe feedback - SOS Studiekeuze

Weet je al wat je wil gaan studeren? Wil je wel eens weten hoe klaar je er voor bent?Geen probleem, kom het gewoon testen. Speciaal voor jou ontwikkelde de Vrije Universiteit Brussel tal van testen die je een beter inzicht moeten geven over je voorkennis.Op basis van de resultaten...

Weet je al wat je wil gaan studeren? Wil je wel eens weten hoe klaar je er voor bent?Geen problee...

WAT NA JE OPLEIDING?

Afgestudeerd? Dan ben je klaar om je eerste stappen op de arbeidsmarkt te zetten. Of je kan natuurlijk nog verder studeren. Of als PhD-onderzoeker aan de slag gaan. Keuze genoeg!

Jobuitwegen

Het is vast leuk om te weten dat je met een diploma Communicatiewetenschappen carrièreperspectieven zat hebt. Niet alleen vindt meer dan negentig procent van onze pas afgestudeerden binnen één jaar werk*, een recent onderzoek bij onze alumni (afstudeerjaren 1990 - 2015) wijst ook uit dat de jobs waarin VUB- communicatiestudenten terechtkomen erg gevarieerd zijn. Zo gaat het grootste deel na de opleiding aan de slag in functies binnen sectoren als marketing, PR, reclame, telecom/IT, communicatie, wetenschappelijk onderzoek, overheid en politiek. Ook carrièrepaden in de audiovisuele sector, culturele, radio- en publiciteitssector of schrijvende pers worden druk bewandeld. Daarnaast valt het op dat heel wat van onze alumni in totaal andere sectoren, zoals de nanciële sector, het onderwijs en HR werkzaam zijn (**).

(*)Bron: VDAB, 2017 (**)Bron: OVP Rapport, 2016

Nog concreter? We zetten even de vaakst voorkomende jobuitwegen voor een VUB-communicatiewetenschapper op een rij.

Reclame-, PR- en marketingsector

 • Sociale media verantwoordelijke
 • Digitale strateeg
 • Online marketingmanager
 • Communicatieverantwoordelijke
 • Reclameadviseur
 • Events en promotie medewerker
 • Projectcoördinator

Radio-, televisie- en nieuwssector

 • Redacteur
 • Reportagemaker
 • Persverantwoordelijke

Telecomsector

 • Productmanager
 • IT-consultant (bv. omgaan met digitale veranderingen en journalistieke innovatie)
 • Onderzoeker op een R&D-afdeling
 • Communicatiemedewerker

Onderzoek en onderwijs

 • Wetenschappelijk onderzoeker
 • Marktonderzoeker
 • Leerkracht

Culturele sector

 • Centrumverantwoordelijke
 • Communicatiemedewerker

Overheid en politieke sector

 • Beleidsadviseur (bv. medewerker strategisch team)
 • Beleidsmedewerker
 • Woordvoerder
 • Kabinetsmedewerker

Zaakvoerders en zelfstandigen in al deze verschillende sectoren

Careercenter


Individueel advies rond cv’s, gesprekstraining en jobmogelijkheden. Ook tijdens je studies!

Check de website

Doctoreren?


VUB telt drie doctoral schools ter ondersteuning van doctorandi. Ze hebben tot doel junior-onderzoekers te stimuleren en te promoten via workshops, seminaries, master classes, …

Dr in spe

Eerste stap op de arbeidsmarkt

We kijken erop toe dat we jou op de best mogelijke manier klaarstomen voor elk van de loopbaanperspectieven die een masterdiploma in de Communicatiewetenschappen je biedt. Om de meest complete communicatiewetenschapper in jou naar boven te halen, stellen we dan ook voortdurend de match tussen de academische opleiding en het professionele werkveld in vraag. Wat moet een communicatiewetenschapper weten? Wat moet hij kunnen? We reiken je, naast een opleiding tot kritische wetenschapper een breed gamma relevante en praktijkgerichte (communicatie)vaardigheiden aan. Zo ben je klaar om je eerste stappen op de arbeidsmarkt te zetten. 

Je wil het professioneel helemaal maken? De VUB staat je enthousiast bij, met onder andere workshops en netwerkevents, permanente vormingen en startersseminaries, een eigen Career Center, hulp en tips bij sollicitaties, enzovoort. Kortom, alles voor een carrière als hoogvlieger.

Onderzoek en PhD

Masterdiploma op zak, maar niet meteen zin om de academische wereld te verlaten? Tijdens je studies op een onderwerp gebotst dat je mateloos kan blijven boeien? Een problematiek die je helemaal wilt uitdiepen? Een onderzoeksdomein waarin jij expert wilt worden? Als doctoraatsstudent voer je minstens 4 jaar lang voltijds onderzoek uit aan de universiteit, onder leiding van een promotor. Ook de combinatie met een lesopdracht als assistent behoort tot de mogelijkheden. 

De VUB heeft daarom een groot aanbod van opleidingen die je kan combineren met een baan. Kies voor de combinatie ‘Werken en studeren’ aan de VUB.

Blijven studeren

Na het behalen van je masterdiploma Communicatiewetenschappen kan je nog verder studeren. Master-na-master-opleidingen (MaNaMa’s) als de Specifieke Lerarenopleiding in de humane wetenschappen, sluiten naadloos aan op je master Communicatiewetenschappen.

Lerarenopleiding 

Wie graag voor de klas wil staan, kan de Specifieke Lerarenopleiding aan zijn/haar diploma toevoegen. Deze opleiding telt 60 studiepunten, gelijk verdeeld over theorie en stage. Je kan de Specifieke Lerarenopleiding ook spreiden over meerdere academiejaren. 

Meer weten over onze alumni?

Meer info

Volg de VUB

Op LinkedIn

Een vliegende start

Volgend academiejaar start in de derde week van september. We verwelkomen je graag op een van de onthaalmomenten voor nieuwe studenten tijdens de Kick off the Campus-week. Zo maken we je vanaf dag één wegwijs op de VUB. 

Een groene oase op een steenworp van Brussel stad

Ontdek de campus

Welkom aan de VUB!

Alle info voor nieuwe studenten

Studeren kost geld, informeer je grondig!

Ontdek de financiële steun

Geen twijfels meer?


JE BENT ERVAN OVERTUIGD DAT JE COMMUNICATIEWETENSCHAPPER WIL WORDEN, DAN ZET JE HIER DE EERSTE STAP!

Start je online inschrijving hier

Ga je op kot?

Ontdek alle opties

Brussel geen studentenstad?

Veel meer!

Studentikoziteit

Meer over het studentenleven

Heb je nog vragen over de opleiding?


AARZEL NIET EN CONTACTEER ONS

mail naar faces@vub.be