logo

FISCAAL RECHT, MODULE ALGEMENE RECHTSVAKKEN

Je hebt een universitair diploma en je wil de essentiële juridische basiskennis aanleren die vereist  is als voorbereiding op de doorgedreven fiscale opleiding van het postgraduaat ‘Fiscaal Recht, module Fiscale Rechtsvakken’? Of je bent een (toegepast) economische wetenschapper of handels(ingenieur)wetenschapper en je ontbeert bepaalde juridische basiskennis die vereist is om ten volle gebruik te kunnen maken van de doorgedreven fiscale opleiding van het postgraduaat ‘Fiscaal Recht, module Fiscale Rechtsvakken’? Dan is dit academische postgraduaat het programma dat je zoekt!

Faculteit


Rechten en criminologie

Meer info

Heb je vragen?


Stuur ons een e-mailtje! We helpen je graag verder.

Contacteer ons

Programma

De module ‘Algemene Rechtsvakken’ van het Postgraduaat Fiscaal Recht is een inleiding voor niet-juristen en biedt hen de essentiële juridische basiskennis vereist voor een accountant of belastingconsulent. Deze postgraduaatsopleiding richt zich dan ook, enerzijds, op Masters in (Toegepaste) Economische Wetenschappen, Handelswetenschappen of Handelsingenieur die hun basis-opleiding willen aanvullen met een aantal juridische vakken en, anderzijds, op Masters of Licentiaten die deze inleidende module gelijktijdig met of als voorbereiding op de module 'Fiscale Rechtsvakken' volgen.

Universitair aanbod

De vakken van de module 'Algemene Rechtsvakken' lopen samen met deze van de Rechtenopleiding. Dit garandeert de hoogwaardige kwaliteit van de inhoud en van de docenten.

Hierdoor is het opleidingsaanbod zeer volledig en omvat het ook jaarlijkse seminaries en studiereeksen over specifieke fiscale topics.

Leerresultaten

Leerresultaten zijn de beoogde kennis en inzicht, vaardigheden en attitudes die je dient te beheersen na het afronden van een opleiding.

Wil je meer weten over de specifieke leerresultaten van deze opleiding? Lees er hier meer over.

Onderwijskwaliteit


Aan de VUB vinden we goed onderwijs belangrijk. We zijn dan ook voortdurend bezig met het bewaken en verbeteren van de onderwijskwaliteit. Wil je meer weten over de kwaliteit van het onderwijs aan de VUB of ben je benieuwd naar de kwaliteit van een specifieke opleiding, lees hier dan meer.

Onderwijskwaliteit

HET EINDE IS PAS HET BEGIN

Beeld je in. Je studies zijn prima verlopen en je mag je masterdiploma in ontvangst nemen. Je glimt van trots, en terecht. Want met dat diploma van jou ben je gewapend als geen ander om de arbeidsmarkt op te gaan. Maar welke richting ga je uit? Je hebt verrassend veel mogelijkheden en ook hier staat de VUB je bij.

Careercenter


INDIVIDUEEL ADVIES ROND CV’S, GESPREKSTRAINING EN JOBMOGELIJKHEDEN. OOK TIJDENS JE STUDIES!

Check de website

Doctoreren?


VUB TELT DRIE DOCTORAL SCHOOLS TER ONDERSTEUNING VAN DOCTORANDI. ZE HEBBEN TOT DOEL JUNIOR-ONDERZOEKERS TE STIMULEREN EN TE PROMOTEN VIA WORKSHOPS, SEMINARIES, MASTER CLASSES, …

Dr in spe

Afgestudeerd, okee. Maar nooit meer studeren, nee.

Dat je je masterdiploma behaald hebt, dat is een hele prestatie. Maar ook daarna kun je je kennis aan de VUB blijven bijspijkeren. Zo biedt de universiteit maar liefst 21 master-na-masteropleidingen aan en heel wat postgraduaten. Een aanbod dat niet alleen ruim is, maar ook bijzonder hoogwaardig. En dus een extra troef op je cv!

Meer weten over onze alumni

Meer info

Volg de VUB

Op LinkedIn

Een vliegende start

De lessen van academiejaar 2017-2018 starten in de vierde week van september. We verwelkomen je graag op een van de onthaalmomenten voor nieuwe studenten. En op tal van andere actviteiten tijdens Kick off the Campus. Zo maken we je vanaf dag één wegwijs op de VUB. Heb je nu al een vraag voor de VUB? Hieronder vind je alvast wat informatie om je op weg te helpen.

Toegang tot het Instituut voor Accountants en Belalstingconsulenten

Beroepstoegang tot het Instituut voor Accountants en Belalstingconsulenten vereist, naast een door het KB van 22 november 1990 bepaald basisdiploma (dat alle universitaire diploma's omvat), het afleggen van een toelatingsexamen voor de vakken vermeld in de relevante wetten en KB's. Het postgraduaat Fiscaal Recht, module Algemene Rechtsvakken verleent het recht op vrijstelling voor de niet-fiscale rechtsvakken van het toelatingsexamen voor accountant en balistingconsulent. Samen met de module Fiscale Rechtsvakken wordt vrijstelling bekomen voor alle juridische vakken.

Studiegeld

Het studiegeld voor een voltijdse masteropleiding bedraagt € 890/jaar. Het studiegeld varieert naar gelang het aantal opgenomen studiepunten (ECTS) en het al dan niet verkrijgen van een studiebeurs. Een gedetailleerd overzicht van de studiegelden per opleiding kan je hier raadplegen.