logo

FISCAAL RECHT, MODULE FISCALE RECHTSVAKKEN

(OPGELET: deze opleiding wordt op dit moment niet ingericht!)

Je bent jurist, (toegepast) economische wetenschapper of handels(ingenieur)wetenschapper en je wil je kennis van het Fiscaal Recht (verder) aanvullen met diepgaande kennis en grensverleggend inzicht in de verschillende deelgebieden van het fiscaal recht? Je wil leren specifieke bronnen van het fiscaal recht op te sporen en te gebruiken, complexe fiscale problemen terug te plaatsen in het algemene rechtsbestel en de wisselwerking van het belastingrecht met andere rechtstakken en economische disciplines in kaart te brengen? Of je wil je als student of jonge professional, eventueel in combinatie met een stage of beroepsactiviteit, bij- of herscholen in het fiscaal recht? Dan is dit academische postgraduaat het programma dat je zoekt!

Faculteit


Rechten en criminologie

Meer info

Heb je vragen?


Stuur ons een e-mailtje! We helpen je graag verder.

Contacteer ons

Programma

De module ‘Fiscale Rechtsvakken’ van het Postgraduaat Fiscaal Recht biedt diepgaande kennis en grensverleggend inzicht in de verschillende deelgebieden van het fiscaal recht.

De toekomstige fiscaal jurist zet zelfstandig en analytisch feitelijke situaties om in fiscaal juridische probleemstellingen. Hij/zij vindt juridisch verantwoorde oplossingen in de bestaande fiscale wetgeving.

In dit postgraduaat leren we specifieke bronnen van het fiscaal recht opsporen en gebruiken. Meer complexere fiscale problemen worden teruggeplaatst in het algemene rechtsbestel. De wisselwerking van het belastingrecht met andere rechtstakken en economische disciplines brengen we in kaart.

De opleiding stimuleert flexibel en innoverend denken. Zelfstandige research is een must in een rechtstak waar dagdagelijks onduidelijke en snel evoluerende wetteksten gehanteerd worden. Wil de fiscaal jurist in staat zijn evenwichtige adviezen te verstrekken en alternatieve oplossingen af te wegen, dan moet hij/zij over voldoende zin voor synthese beschikken.

Fiscale opleiding zonder masterproef

De vakken van de module 'Fiscale Rechtsvakken' lopen samen met die van de fiscale afstudeerrichting van de Rechtenopleiding, met uitzondering van de masterproef. Dit garandeert de hoogwaardige kwaliteit van de inhoud en van de docenten.

Hierdoor is het opleidingsaanbod zeer volledig en omvat het ook jaarlijkse seminaries en studiereeksen over specifieke fiscale topics.

Leerresultaten

Leerresultaten zijn de beoogde kennis en inzicht, vaardigheden en attitudes die je dient te beheersen na het afronden van een opleiding.

Wil je meer weten over de specifieke leerresultaten van deze opleiding? Lees er hier meer over.

Onderwijskwaliteit


Aan de VUB vinden we goed onderwijs belangrijk. We zijn dan ook voortdurend bezig met het bewaken en verbeteren van de onderwijskwaliteit. Wil je meer weten over de kwaliteit van het onderwijs aan de VUB of ben je benieuwd naar de kwaliteit van een specifieke opleiding, lees hier dan meer.

Onderwijskwaliteit

HET EINDE IS PAS HET BEGIN

Beeld je in. Je studies zijn prima verlopen en je mag je masterdiploma in ontvangst nemen. Je glimt van trots, en terecht. Want met dat diploma van jou ben je gewapend als geen ander om de arbeidsmarkt op te gaan. Maar welke richting ga je uit? Je hebt verrassend veel mogelijkheden en ook hier staat de VUB je bij.

Careercenter


INDIVIDUEEL ADVIES ROND CV’S, GESPREKSTRAINING EN JOBMOGELIJKHEDEN. OOK TIJDENS JE STUDIES!

Check de website

Doctoreren?


VUB TELT DRIE DOCTORAL SCHOOLS TER ONDERSTEUNING VAN DOCTORANDI. ZE HEBBEN TOT DOEL JUNIOR-ONDERZOEKERS TE STIMULEREN EN TE PROMOTEN VIA WORKSHOPS, SEMINARIES, MASTER CLASSES, …

Dr in spe

Afgestudeerd, okee. Maar nooit meer studeren, nee.

Dat je je masterdiploma behaald hebt, dat is een hele prestatie. Maar ook daarna kun je je kennis aan de VUB blijven bijspijkeren. Zo biedt de universiteit maar liefst 21 master-na-masteropleidingen aan en heel wat postgraduaten. Een aanbod dat niet alleen ruim is, maar ook bijzonder hoogwaardig. En dus een extra troef op je cv!

Meer weten over onze alumni

Meer info

Volg de VUB

Op LinkedIn

EEN VLIEGENDE START

De lessen van academiejaar 2017-2018 starten in de vierde week van september. We verwelkomen je graag op een van de onthaalmomenten voor nieuwe studenten. En op tal van andere actviteiten tijdens Kick off the Campus. Zo maken we je vanaf dag één wegwijs op de VUB. Heb je nu al een vraag voor de VUB? Hieronder vind je alvast wat informatie om je op weg te helpen.

Toelatingsvoorwaarden

Toegang tot het Instituut voor Accountants en Belalstingconsulenten

Beroepstoegang tot het Instituut voor Accountants en Belalstingconsulenten vereist, naast een door het KB van 22 november 1990 bepaald basisdiploma (dat alle universitaire diploma's omvat), het afleggen van een toelatingsexamen voor de vakken vermeld in de relevante wetten en KB's. Het postgraduaat Fiscaal Recht, module Fiscale Rechtsvakken verleent het recht op vrijstelling voor de fiscaal-juridische vakken van het toelatingsexamen voor accountant en balistingconsulent. Samen met de module Algemene Rechtsvakken wordt vrijstelling bekomen voor alle juridische vakken.

Doelgroepen

Juristen die hun basiskennis van het Fiscaal Recht verder wensen uit te diepen.

Masters in de (Toegepaste) Economische Wetenschappen, Handelswetenschappen, Handelsingenieur, die hun basisopleiding willen aanvullen met een grondige kennis van Fiscaal Recht.

Studenten die zich in het Fiscaal Recht willen bij- of herscholen, eventueel in combinatie met een stage of andere beroepsactiviteit.

Ook andere Masters met voldoende basiskennis van het recht kunnen zich op basis van een dossierevaluatie inschrijven. Indien zij niet over voldoende gerechtelijke basiskennis beschikken, dienen zij vooraf of gelijktijdig de module Algemene Rechtsvakken te volgen.