logo

Biomedische ingenieurstechnieken

Ben je geboeid door de talloze manieren waarop technologie de geneesheer toelaat te kijken in het inwendige van het menselijk lichaam? Ben je nieuwsgierig naar de wijze waarop deze technologie de patiënt zijn zicht, zijn gehoor, zijn vermogen tot bewegen, ... kortom zijn levenskwaliteit kan verbeteren of herstellen?  Kijk je ernaar uit om tot deze technologie bij te dragen? Heb je interesse in een breed domein van de wetenschappen gaande van biologie tot engineering?

Wout Weijtjens, student Ingenieurswetenschappen: Biomedische Ingenieurstechnieken

Wout Weijtjens is gefascineerd door wetenschap en techniek die bij de opleiding ingenieur perfect samenkomen

"Mensen vragen me thuis wel eens hoe het leven in Leuven is. Geeft niks, maar ik studeer aan de VUB. Net als zovelen voor mij was mijn studiekeuze geen evident verhaaltje. Je gaat nu eenmaal niet licht over je eigen toekomst. Dat ik ingenieur wou studeren vond ik steeds logisch, wetenschap en techniek komen er perfect in samen. En net dat fascineert me steeds. Bovendien trok het idee om later een beetje uitvinder te kunnen worden me altijd wel aan tot de richting. Brussel daarentegen was niet zo'n logische keuze. Maar aan de infostand van de VUB werd ik overtuigd door de charmes van deze universiteit. Vriendelijke mensen die gerust met je wilden praten over je studiekeuze. Omdat de VUB veel kleiner is dan de andere 2 universiteiten waar je ingenieurswetenschappen kunt studeren, voel je je geen nummer. De proffen beschouwen je als een mens, je hebt nooit het gevoel dat ze in een ivoren toren leven. Het is dan ook zeker geen fabeltje dat je sommige proffen bij de voornaam mag/moet noemen. En ze staan ook steeds paraat om je te helpen. De sfeer rond de campus is ook altijd aangenaam, je geraakt er niet verloren in de massa. En ook op TD of cantus, student zijn is immers meer dan studeren alleen, kom je altijd bekende gezichten tegen. En dat alles in een boeiende metropool als Brussel!"

Faculteit


Ingenieurswetenschappen

Meer info

Heb je vragen?


Stuur ons een e-mailtje! We helpen je graag verder.

Contacteer ons

Onderwijskwaliteit


Aan de VUB vinden we goed onderwijs belangrijk. We zijn dan ook voortdurend bezig met het bewaken en verbeteren van de onderwijskwaliteit en we zijn daar transparant over. Wil je meer weten over de kwaliteit van de opleiding, lees hier dan de publieke informatie.

Publieke informatie over de kwaliteit van de opleiding

Hoe zit de opleiding in elkaar?

De Bachelor in de Ingenieurswetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel is een brede opleiding waarbij je pas in het derde jaar een afstudeerrichting kiest. Vanuit deze afstudeerrichting stroom je vervolgens door tot een specialiserende tweejarige masteropleiding. Dit betekent dat alle toekomstige ingenieurs, van de fotonicaspecialisten-in-wording die zich focussen op de kleinste deeltjes tot de toekomstige bouwkundigen die de grootste structuren zullen neerpoten, tot dan hetzelfde programma volgen.

In het 1ste jaar van het modeltraject wordt, naast de onmisbare basiswiskunde voor ingenieurswetenschappen en de natuurwetenschappen (chemie, fysica en mechanica) als basis voor technologie, ook aandacht aan essentiële ingenieursvaardigheden. Je leert gebruik maken van commerciële en wetenschappelijke softwarepakketten, het opmaken van een website, de planning en de uitvoering van fysische en chemische meetprocessen, alsook communicatieve vaardigheden (hoe schrijf ik een wetenschappelijk rapport, hoe stel ik het voor en hoe breng ik het over aan mijn toehoorders). Ook de milieuproblematiek komt aan bod. In het 2de jaar van het modeltraject zullen technologieprojecten in opleidingsateliers (projectonderwijs) je helpen om praktische kennis op te doen en meer inzicht te krijgen in de latere specialisatierichtingen. Je werkt in kleine groepjes aan projecten en problemen in volgende domeinen: Informatie- en communicatietechnologie (met inbegrip van elektronica), Werktuigkunde-elektrotechniek, Bouwkunde, Scheikunde (leefmilieutechnologie en levenscyclus van een materiaal). Dit pakket wordt vervolledigd met een verdieping in enerzijds de ingenieursvaardigheden en anderzijds de natuurwetenschappen voor burgerlijk ingenieurs.

Studiepunten

SP (Studiepunt): een studiepunt komt overeen met 25 tot 30 uren onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten. Aan de Vrije Universiteit Brussel komt een SP overeen met een ECTS (de Europese norm voor het transfereren van studiepunten).

Maak je keuze uit vier afstudeerrichtingen

Het 3de jaar van het modeltraject is het scharnierjaar bij uitstek. Naar de masteropleiding toe begin je jezelf te profileren als toekomstig burgerlijk ingenieur. Je weet nu beter naar welke specialisatierichting je voorkeur uitgaat en kan bewuster een keuze maken tussen de vier verschillende afstudeerrichtingen die in de bacheloropleiding worden aangeboden: Bouwkunde, Werktuigkunde-elektrotechniek, Chemie en materialen, Elektronica en informatietechnologie. Deze afstudeerrichtingen leiden, op hun beurt, tot één of meer masteropleidingen.

Vanaf nu volg je onderwijs rechtstreeks bij de vakgroepen zodat je er al snel kennismaakt met alle aspecten van de opleiding en met de betrokken personeelsleden en hun onderzoek.

Switchen naar ander specialisatiedomein blijft mogelijk

De gekozen afstudeerrichting in het derde jaar van het modeltraject sluit echter niet uit dat je nadien kiest voor een ingenieursmaster in een ander specialisatiedomein. Eventuele lacunes in je bachelor opleiding werk je dan zelf bij.

De masterfase: Biomedische ingenieurstechnieken

De master Biomedische ingenieurstechnieken biedt je de basiskennis over de menselijke biologie en de geneeskunde. Je leert hoe je uiteenlopende disciplines uit de toegepaste wetenschappen - scheikunde, mechanica, elektronica en informatica - kunt inzetten voor gezondheidszorg, gaande van preventie over diagnose en behandeling tot revalidatie. Naast de biomedische en technologische kennis leer je meer over gezondheidszorg en ondernemerschap.

Noodzaak van wetenschappelijk gebaseerde gezondheidszorg

Biomedische ingenieurstechnieken is dus een tak van de ingenieurswetenschappen. Studenten bouwen kennis op en ontwikkelen vaardigheden die worden toegepast om complexe problemen op te lossen in geneeskunde, biologie, en gezondheidswetenschappen. Een wetenschappelijk gebaseerde gezondheidszorg is essentieel in de actuele samenleving. Aandoeningen zoals cardiovasculaire, neurologische en oncologische ziekten vragen veel meer een hoogtechnologische en kwantitatieve benadering dan traditioneel, zowel op het vlak van diagnosevorming, als van therapie en nazorg. Hierbij ontwikkelt de biomedisch ingenieur steeds een oplossing die een evenwicht vormt tussen technologische, socio-economische en ethische randvoorwaarden.

Stevige kennis van (bio-) medische wetenschappen, ingenieurstechnieken én specifieke onderwerpen

Je verwerft tijdens de masteropleiding een stevige basiskennis van de (bio-)medische wetenschappen. Deze maakt het mogelijk de eisen van medische eindgebruikers te begrijpen en te vertalen naar technische specificaties. Naast een breed vormend basispakket in ingenieurstechnieken en in de voornaamste medische onderwerpen, gaat de masteropleiding dieper in op specifieke onderwerpen in de biomedical engineering.

Leerresultaten

Het programma beoogt om de houders van een academisch bachelordiploma de in het artikel II.141. van de Codex Hoger Onderwijs bedoelde algemene wetenschappelijke competenties en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bij te brengen die vereist zijn om de beoogde masteropleiding aan te kunnen vatten.

Leerresultaten zijn de beoogde kennis en inzicht, vaardigheden en attitudes die je dient te beheersen na het afronden van een opleiding. Wil je meer weten over de specifieke leerresultaten van deze opleiding? Lees er hier meer over.

Het einde is pas het begin

Beeld je in. Je studies zijn prima verlopen en je mag je masterdiploma in ontvangst nemen. Je glimt van trots, en terecht. Want met dat diploma van jou ben je gewapend als geen ander om de arbeidsmarkt op te gaan. Maar welke richting ga je uit? Je hebt verrassend veel mogelijkheden en ook hier staat de VUB je bij.

Jobuitwegen

Brede mogelijkheden

Met een diploma Ingenieurswetenschappen: Biomedische ingenieurstechnieken kan je aan de slag in verschillende sectoren. Zo vind je afgestudeerden terug in bedrijven die actief zijn in de biomedische technologie en in het onderzoek. Maar ook in ziekenhuizen, bij verzekeringsmaatschappijen en in bedrijven waar nood is aan expertise in de biomedische technologie werken biomedische ingenieurs. Bovendien ben je een polyvalent multidisciplinair burgerlijk ingenieur die in aanmerking komt voor alle vacatures 'burgerlijk ingenieur' in binnen- en buitenland.

Instaan voor kwaliteit en veiligheid van medische apparatuur

In de industrie ontwikkelt een biomedisch ingenieur nieuwe producten en materialen voor de gezondheidszorg. De ontwikkeling, het testen van nieuwe apparatuur, algoritmen, processen en systemen staan hierbij centraal. Een biomedisch ingenieur staat in voor de kwaliteit en de veiligheid van medische apparatuur. Karakteristieke taken kunnen zijn:

  • ontwerp, productie en evaluatie van biomaterialen voor kunstmatige organen (van kunstmatige hartkleppen tot pacemakers)
  • ontwerp van beeldvormende technieken, sensoren en informatietechnologie voor het monitoren van patiënten in een ziekenhuis, verzamelen, opslag, analyse en simulatie van biodata.

Onderzoek en ontwikkeling

Een biomedisch ingenieur geeft leiding aan onderzoek, ontwikkeling en implementatie van medische apparatuur en draagt bij tot het verbeteren van behandelingen. Onderzoek en ontwikkeling gebeuren zowel aan universiteiten, wetenschappelijke instellingen als in het bedrijfsleven.

Je eigen bedrijf

Een biomedisch ingenieur levert een belangrijke bijdrage tot het bedrijfseconomisch gebeuren. Aangezien de gezondheidszorg een sterke groeimarkt vormt, zijn er ook uitstekende kansen voor de biomedisch ingenieur die een nieuw bedrijf wil starten.

Of werken bij de overheid

Een biomedisch ingenieur bij de overheid of zorgverzekeraar is actief betrokken bij kwaliteitsbewaking, regelgeving en standaardisering van medische apparatuur en medische procedures. Daarom is er bij instanties zoals het Ministerie van Volksgezondheid en de Farmaceutische Inspectie een grote behoefte aan biomedisch ingenieurs met interesse voor wetgeving i.v.m. actieve en niet-actieve medische hulpmiddelen.

Je wil het professioneel helemaal maken? De VUB staat je enthousiast bij, met onder andere workshops en networkevents, permanente vormingen en startersseminaries, een eigen Career Center, hulp en tips bij sollicitaties, enzovoort. Kortom, alles voor een carrière als hoogvlieger.

Afgestudeerd, okee. Maar nooit meer studeren, nee.

Haal een dubbel diploma
Naast de klassieke uitwisselingsprogramma’s biedt de Vrije Universiteit Brussel, als enige in Vlaanderen, je de mogelijkheid om een dubbel diploma te behalen. Deze bidiplomering gebeurt via het netwerk T.I.M.E. (Top Industrial Managers of Europe), een netwerk van polytechnische scholen en technische universiteiten in Europa, incl. de Université Libre de Bruxelles.

Word deskundige in de Medische Stralingsfysica
Bovendien kan je opteren voor het pakket van vakken dat je, samen met de verplichte vakken, de nodige kennis bijbrengt om in aanmerking te komen voor het verwerven van een professionele erkenning als "Deskundige in de Medische Stralingsfysica" door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. Meer details zijn te vinden op www.master-bme.be.

Studeren is niet langer beperkt tot één fase in het leven. De VUB heeft daarom een groot aanbod van opleidingen die je kan combineren met een baan. Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in je vakgebied en je toekomst gaaf houden? Kies voor de combinatie ‘Werken en studeren’ aan de VUB.

Laat je inspireren door alumni!

Hieronder vind je tips & tricks van onze VUB-alumni. Gebruik deze als inspiratie bij het uitstippelen van je eigen carrièrepad!

Esma Islamaj


Clinical scientist bij iSTAR Medical

Leg de lat hoog genoeg zodat je geen kansen misloopt

Jouw naam?


SCHRIJF JE SNEL IN OF VOEG JE NAAM TOE AAN ONZE LIJST

Ontdek onze 'wall of faces'
Hilke, Studente Ingenieurswetenschappen

Veelzijdige karakter van Brussel is grootste troef voor Hilke

"De stad Brussel heeft mij altijd al enorm aangesproken, door haar veelzijdige karakter, de “tweetaligheid”, het multiculturele. Je vindt er echt alles. Aan de Universiteit Ik heb trouwens nog geen moment spijt gehad van mijn keuze, integendeel. Ik vind het er echt gezellig, zo alles bijeen. Mijn studiekeuze lag al lang vast, gezien mijn interesse voor wiskunde en wetenschap. Ik wou me ook niet echt vastpinnen op een bepaald vak, ik wou een brede opleiding zodat ik later nog verschillende kanten uitkan. Mijn favoriet plekje is het restaurant, waar je iedereen tegenkomt. Maar eigenlijk heel de campus met al het groen. Het lijkt me heel gezellig om in de zomer een beetje te luieren in het gras. In Brussel zelf dwaal ik het liefst gewoon een beetje rond in de binnenstad. Zo leer je vanzelf de leuke plaatsen in Brussel kennen."

Meer weten over onze alumni?

Meer info

Volg VUB

Op LinkedIn

Careercenter


INDIVIDUEEL ADVIES ROND CV’S, GESPREKSTRAINING EN JOBMOGELIJKHEDEN. OOK TIJDENS JE STUDIES!

Check het nu

Doctoreren


VUB TELT DRIE DOCTORAL SCHOOLS TER ONDERSTEUNING VAN DOCTORANDI. ZE HEBBEN TOT DOEL JUNIOR-ONDERZOEKERS TE STIMULEREN EN TE PROMOTEN VIA WORKSHOPS, SEMINARIES, MASTER CLASSES, …

Ik ben Dr. in spe!

Een vliegende start

De lessen van academiejaar 2017-2018 starten in de vierde week van september. We verwelkomen je graag op een van de onthaalmomenten voor nieuwe studenten. En op tal van andere actviteiten tijdens Kick off the Campus. Zo maken we je vanaf dag één wegwijs op de VUB. Heb je nu al een vraag voor de VUB? Hieronder vind je alvast wat informatie om je op weg te helpen.

Bereid je voor

Kies hier uit het aanbod van voorbereidingsactiviteiten voor jouw opleiding. Zo begin je voorbereid aan je studie en leer je de VUB al kennen op een toffe manier. Wil je weten of je voldoende voorkennis hebt om te starten in het eerste jaar? Bekijk dan de zelftests en voorbeeldvragen.

Internationale kansen

Binnen deze opleiding kan je op uitwisseling naar:

BELGIË

Université Libre de Bruxelles

DUITSLAND

RWTH Aachen University

GRIEKENLAND

National Technical University Athens

NEDERLAND

Rijksuniversiteit Groningen

ZWEDEN

Lund University

Voor een actueel en gedetailleerd overzicht van alle EU en non-EU bestemmingen binnen de exchange programma’s, contacteer exchange.outgoing@vub.ac.be

Studiegeld

Het studiegeld voor een voltijdse masteropleiding bedraagt € 890/jaar. Het studiegeld varieert naar gelang het aantal opgenomen studiepunten (ECTS) en het al dan niet verkrijgen van een studiebeurs. Een gedetailleerd overzicht van de studiegelden per opleiding kan je hier raadplegen.