logo

Onderwijskunde

  • Heb je een professionele of academische bachelor op zak en wil je nog verder studeren in een internationale omgeving?
  • Wil je je verdiepen in onderwijsvernieuwingen, e-learning en effectieve leeromgevingen?
  • Wil je bijdragen aan het onderzoeken en oplossen van mondiale onderwijskundige vraagstukken?

Dan is de Master of Science in de Onderwijskunde jou op het lijf geschreven.

MAAK IN EEN PAAR MINUTEN KENNIS MET DE OPLEIDING

Prof. dr. Koen Lombaerts

"Het grote voordeel van onderwijs dat voortvloeit uit onderzoek is het feit dat je onmiddellijk de wisselwerking tussen theorie en praktijk kan toetsen. Als studenten experimenteren met nieuwe methodes in professionele ontwikkeling en direct de resultaten zien, als ze de nieuwste begeleidingsmethodes toepassen in de begeleiding van onderwijzers, als ze betrokken worden in het onderzoek van onze wetenschappers, ... voelen ze zich direct betrokken en ondervinden ze zelf de voordelen van een fascinerend leerproces.”

Onderwijs gestoeld op onderzoek leidt tot innovatie

Wetenschappelijke onderzoeksmethoden toepassen
De innovatieve benadering van onderwijs in de breedste zin van het woord wordt zelf gedreven door onderwijs dat voortvloeit uit onderzoek. Studenten leren hoe ze wetenschappelijke onderzoeksmethoden toepassen in de ontwikkeling van innovatieve leerprojecten zoals vernieuwende leermethodes en evaluaties, Blended Learning, ondersteuning van professionals, het gebruik van digitale technologieën in het onderwijs, enzovoort. 
Innovatieve denkwijzen en onderwijsmethoden zijn niet alleen noodzakelijk voor het opleiden van de huidige en toekomstige generaties, maar zijn ook essentieel voor de ontwikkeling van onze samenleving. In dit programma schuwen we geen moeilijke onderwerpen. We bereiden onze studenten voor op reële situaties door hen de theoretische kennis en professionele vaardigheden aan te reiken die het hen mogelijk maken bij te dragen aan de sociale en onderwijskundige innovaties in onze samenleving. Ook de wisselwerking met de internationale studenten draagt hiertoe bij en zorgt ervoor dat we het onderzoek kunnen kaderen in een internationaal perspectief én de toepassing van de competenties van onze studenten in een multiculturele omgeving kunnen bevorderen.

Online infomoment


Indien je geen online infosessie kan bijwonen, maar je hebt toch nog bepaalde vragen, stel ze dan gerust aan fac@vub.be of Sarah.Goetry@vub.be.

REGISTREER JE

Brochure


KOM MEER TE WETEN OVER ONZE OPLEIDING

Download de brochure

Programma-overzicht


KOM MEER TE WETEN OVER HET PROGRAMMA

Programma-overzicht

Zij-instroom


AL EEN DIPLOMA HOGER ONDERWIJS OP ZAK?

Schakelprogramma of voorbereidingsprogramma

English taught master


KIES VOOR ONZE ENGELSTALIGE MASTER

M.Sc. in Educational Sciences

Heb je vragen of wil je in contact blijven?

‏‏‎ ‎VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA

Volg ons op

Facebook

Volg ons op

Twitter

Volg ons op

YouTube

Zin om eens langs te komen?

Boek je campusrondleiding

Faculteit


Psychologie en Educatiewetenschappen

Meer info

Heb je vragen?


Stuur ons een e-mailtje! We helpen je graag verder.

Contacteer ons

Onderwijskwaliteit


Aan de VUB vinden we goed onderwijs belangrijk. We zijn dan ook voortdurend bezig met het bewaken en verbeteren van de onderwijskwaliteit en we zijn daar transparant over. Wil je meer weten over de kwaliteit van de opleiding, lees hier dan de publieke informatie.

Publieke informatie over de kwaliteit van de opleiding

Het programma uitgespit

De theoretische inzichten en vaardigheden die je in de master Onderwijskunde aanleert, gebruik je bij het analyseren, beoordelen, ontwerpen, adviseren, begeleiden en onderzoeken van hedendaagse ontwerpen van leeromgevingen. Er is extra andacht voor het ontwerpen van vernieuwende, didactische methodieken en beleid aan de hand van ICT en zelfregulerende leeromgevingen. Daarbij komt je inzicht in onderwijs, agogiek en kennissociologie van pas. Management van onderwijs is een belangrijk onderdeel van de opleiding.

Studiepunten

SP (Studiepunt): een studiepunt komt overeen met 25 tot 30 uren onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten. Aan de Vrije Universiteit Brussel komt een SP overeen met een ECTS (de Europese norm voor het transfereren van studiepunten).

Programma-overzicht

Hieronder een volledig overzicht van verplichte vakken tijdens de twee masterjaren. Klik op een titel en je belandt op de inhoudsfiche van het vak, waar je meer in detail kan ontdekken wat het vak inhoudt, wie het doceert, wanneer (semester) en welke examenvorm er is voorzien (mondeling, schriftelijk, werkcollege, etc).

TYPE MASTER 1 SP MASTER 2 SP
Kernvakken Totaal: 36 Totaal: 12
Onderwijsinnovatie en verandering 6 Gevalstudies verandering en innovatie 6
Educational Design 6 Global Education and Development 6
Electronic Learning Environments 6
Educational Effectiveness 6
Curriculum Development 6
Professional Development and Leadership 6
Stage Totaal: 24
Stage Onderwijskunde 24
Onderzoek Totaal: 6 Totaal: 24
Research Seminar and Research Ethics 6 Masterproef Onderwijskunde 18
Thesisseminarie Onderwijskunde 6
Keuzevakken Totaal: 18 Totaal: 0
Totaal: 60 Totaal: 60

Of ga je voor de Engelstalige master?

Naast bovenstaande Nederlandstalige masteropleiding kunnen studenten ook kiezen voor de Engelstalige masteropleiding "Educational Sciences”. Ontdek alle details van deze opleiding via de link hieronder.

Master of Sciences in Educational Sciences

Kom meer te weten over de Engelstalige master

Leerresultaten

Leerresultaten zijn de beoogde kennis en inzicht, vaardigheden en attitudes die je dient te beheersen na het afronden van een opleiding. Wil je meer weten over de specifieke leerresultaten van deze opleiding? Lees er hier meer over.

Het programma beoogt om de houders van een academisch bachelordiploma de in het artikel II.141. van de Codex Hoger Onderwijs bedoelde algemene wetenschappelijke competenties en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bij te brengen die vereist zijn om de beoogde masteropleiding aan te kunnen vatten.

Mooiste herinneringen van onze alumni

Advies voor toekomstige VUB studenten

Al een diploma hoger onderwijs op zak?

Dan kan je een schakelprogramma of voorbereidingsprogramma volgen in de aanloop naar onze master.

Schakelprogramma

Alle professionele bachelors kunnen een schakelprogramma volgen van 60 studiepunten dat toegang geeft tot de master in de Onderwijskunde.

TYPESEMESTER 1SPSEMESTER 2SP
KernvakkenTotaal: 12Totaal: 30
Diversiteit en inclusie in educatieve settings6Inleiding tot de Pedagogische Wetenschappen6
Kennis en Maatschappij6Onderwijspsychologie en leerstoornissen6
Jeugdcultuur en identiteit6
Theorie en praktijk van de kunst- en beeldeducatie6
Wijsgerige agologie6
OnderzoekTotaal: 12Totaal: 6
Onderzoeksmethoden en -technieken van de Agogische Wetenschappen6Statistische analyse voor Agogen6
Statistiek 1: Meetschalen en beschrijvende statistiek6
Totaal 24Totaal 36

Voorbereidingsprogramma

Alle academische bachelors kunnen een voorbereidingsprogramma volgen van 60 studiepunten dat toegang geeft tot de master in de Onderwijskunde. Afhankelijk van de vooropleiding van de student kan dit traject nog gereduceerd worden. Studenten nemen hiervoor best contact met de studietrajectbegeleider via studietraject.pe@vub.be.

TYPESEMESTER 1SPSEMESTER 2SP
KernvakkenTotaal: 24Totaal: 30
Diversiteit en inclusie in educatieve settings6Inleiding tot de Pedagogische Wetenschappen6
Kennis en Maatschappij6Inleiding tot de orthopedagogiek6
Ontwikkelingspsychologie6Onderwijspsychologie en leerstoornissen6
Urban Education6Jeugdcultuur en identiteit6
Wijsgerige agologie6
OnderzoekTotaal: 6
Onderzoeksmethoden en -technieken van de Agogische Wetenschappen6
Totaal: 30Totaal: 30

GETUIGENISSEN VAN STUDENTEN

‏‏‎ ‎

Alex | 2 MA Onderwijskunde

Na mijn studies als leerkracht lager onderwijs koos ik ervoor om mijn praktische kennis te verrijken met inzichten en vaardigheden in beleid en onderzoek. Ik miste een uitdaging in mijn vooropleiding en wou mijn professionele kansen verhogen. De master onderwijskunde aan de VUB leek omwille van haar toch nog praktische focus en internationale karakter de perfecte volgende stap. In de loop van mijn twee masterjaren heb ik mijn ervaringen in klas en met kinderen vaak als nuttig ervaren, omdat die je toelaten om theorie meteen te concretiseren en te vertalen naar de klaspraktijk. Bovendien word je aangemoedigd om je in de verschillende opleidingsonderdelen toe te spitsen op je voorkeursdoelgroep en context. Ook de stage en keuzevakken laten toe om het traject te personaliseren. Voor wie inzit met het schakelprogramma, ook ik had verwacht dat het zwaar zou zijn, maar ervaarde in tegendeel dat het best haalbaar is. Ik kijk nu al, in mijn laatste masterjaar, met plezier terug naar de verschillende mensen die ik heb mogen ontmoeten en de ervaringen die ik heb kunnen opdoen. Benieuwd wat de toekomst brengt!

Ester | 2 MA Onderwijskunde

Ik volgde de lerarenopleiding Engels en PO, waarna ik verkocht was voor het onderwijs. Ik voelde echter dat ik enerzijds nog niet klaar was om te gaan werken, en anderzijds vooral nog meer wou leren over onderwijsontwikkeling en -organisatie. Vandaar mijn keuze om te gaan verder studeren. De ervaring die ik al op deed in mijn professionele bachelor kon ik zo verrijken met een nieuwe blik op uitdagingen in het onderwijs. Bovendien was de drempel om aan de universiteit te beginnen na mijn bacheloropleiding kleiner dan toen ik afstudeerde van het middelbaar (het helpt dat de klasgroepen op de VUB zo gezellig zijn). In het schakeljaar zit je samen met studenten met verschillende vooropleidingen, wat zorgt voor een boeiende mix en leuke vriendschappen. Je bent dus zeker niet de enige zij-instromer. Je maakt ook al vroeg kennis met onderzoeksmethoden op een heel relevante manier. Momenteel zit ik in mijn tweede jaar van de masteropleiding en het bood me reeds ontzettend veel boeiende inzichten. Vooral de stageperiode gaf me de kans mezelf te onplooien als onderwijskundige en kennis te maken met de brede onderwijssector buiten het klaslokaal. Ik ben heel blij met mijn keuze om de masteropleiding Onderwijskunde te volgen en kijk uit naar welke deuren deze ervaring zal openen.

Maxime | 1 MA Onderwijskunde

Vanuit mijn passie voor het welzijn van kinderen en jongeren startte ik een aantal jaar geleden de opleiding sociale readaptatiewetenschappen. Tijdens deze opleiding ontdekte ik hoe centraal onderwijs gelegen is in de ontwikkeling van een goed welbevinden en een algemene gezondheid. Dit inzicht deed mijn interesse vergroten voor deze sector en de uitdagingen die daaraan verbonden zijn. Tot op vandaag de dag ben ik blij deze keuze gemaakt te hebben. Dat ik vervolgens met dit achterliggende idee mijn opleiding startte aan de VUB is nog een groter pluspunt. Door hun open geest, praktijkgerichte aanpak en het gecreëerde familiegevoel waarbij de kloof tussen de proffen en studenten relatief klein is, ervaarde ik onmiddellijk een gevoel van thuiskomen. Het schakelprogramma voor deze opleiding speelt op deze waarden dan ook erg in. Het vormt een goede brug tussen een bacheloropleiding aan de hogeschool en een masteropleiding aan de universiteit, waardoor ik mezelf kon aanpassen aan het tempo en de inhoud van de lessen. Daarnaast deed het programma – ondanks welke vooropleiding dan ook – je welkom heten. Momenteel zit ik in mijn eerste jaar van de masteropleiding waar ik voornamelijk onderwijsgerichte vakken krijg. De inhoud van deze vakken en de proffen met hun specifieke aanpak brachten mij al vele nieuwe en boeiende inzichten bij. In dit licht en met het oog op de toekomstige stage ben ik benieuwd naar wat mij nog verrijkt zal worden!

Het einde is pas het begin

Beeld je in. Je studies zijn prima verlopen en je mag je masterdiploma in ontvangst nemen. Je glimt van trots, en terecht. Want met dat diploma van jou ben je gewapend als geen ander om de arbeidsmarkt op te gaan. Maar welke richting ga je uit? Je hebt verrassend veel mogelijkheden en ook hier staat de VUB je bij.

Jobuitwegen

Met een diploma Master in de Onderwijskunde kan je veel kanten uit: overheidsinstellingen (e.g. departementen, agentschappen, adviesorganen, onderwijsinspectie…), opleidingsinstituten (e.g. universiteit, hogeschool, lerarenopleidingen, …), centra voor nascholing en beroepsvervolmaking, educatieve media (multimedia en het ‘edutainment’), wetenschappelijk onderzoek en de onderwijskundige advisering en counseling. Ook onderwijs-gerichte initiatieven binnen ontwikkelingssamenwerking of ngo’s, zorginitiatieven voor onderwijs, studiediensten en vormingsprojecten binnen zowel private als overheidsinstellingen behoren tot het spectrum.

Alumni Talk

Wil je weten hoe onze alumni de opleiding hebben ervaren en waar zij momenteel aan de slag zijn? Bekijk de video’s hieronder. 

Vera (2019) en Iris (2017)

Pieter (2002) en Laureen (2020)

Nog meer inspiratie van onze alumni

Hieronder vind je tips & tricks van onze VUB-alumni. Gebruik deze als inspiratie bij het uitstippelen van je eigen carrièrepad!

Careercenter


Individueel advies rond cv’s, gesprekstraining en jobmogelijkheden. Ook tijdens je studies!

Check de website

Doctoreren?


VUB telt drie doctoral schools ter ondersteuning van doctorandi. Ze hebben tot doel junior-onderzoekers te stimuleren en te promoten via workshops, seminaries, master classes, …

Dr in spe

Afgestudeerd, oke. Maar nooit meer studeren, nee.

Dat je je masterdiploma behaald hebt, dat is een hele prestatie. Maar ook daarna kun je je kennis aan de VUB blijven bijspijkeren. Zo biedt de universiteit maar liefst 21 master-na-masteropleidingen aan en heel wat postgraduaten. Een aanbod dat niet alleen ruim is, maar ook bijzonder hoogwaardig. En dus een extra troef op je cv!

Meer weten over onze alumni?

Meer info

Volg de VUB

Op LinkedIn

Een vliegende start

De lessen van het academiejaar starten telkens vanaf de derde week van september. Tijdens de tweede week van september is er een onthaalweek. We verwelkomen je hier graag op een van de onthaalmomenten voor nieuwe studenten. Zo maken we je vanaf dag één wegwijs op de VUB.

Heb je nu al een vraag voor de VUB? Hieronder vind je alvast wat informatie om je op weg te helpen.

Veelgestelde vragen

Klik op één van onderstaande veelgestelde vragen (FAQ's) en het antwoord komt tevoorschijn. Heb je toch een vraag die er niet tussen staat of waarover je meer te weten wil komen? Aarzel niet en stel ze per mail via facpe@vub.be.

Wil je een katalysator zijn voor onderwijsverandering en ontwerper van innovatieve kwaliteitsvolle leeromgevingen? Heb je interesse in modellen en technieken om effectieve leeromgevingen te ontwerpen? Wens je een adviserende of begeleidende rol op te nemen in onderwijsvernieuwing? Heb je interesse in het management van onderwijsorganisaties? Of wil je een andere richting aan je carrière geven binnen het onderwijs?

Dan is de Master of Science in de Onderwijskunde jou op het lijf geschreven.

Om een opleiding Onderwijskunde te starten heb je geen specifieke voorkennis nodig. De nodige voorkennis wordt behaald tijdens het Schakel- of Voorbereidingsprogramma. Meer informatie over deze programma’s vind je op de pagina ‘Zij-instroom. Een gezonde interesse in het begeleiden van onderwijsverandering en ontwerpen van leeromgevingen strekt uiteraard wel tot aanbeveling.

 

Aangezien het grootste deel van het leermateriaal Engelstalig is, vertrek je het beste van een goede kennis van het Engels. Je krijgt tijdens het masterprogramma echter nog alle kansen om je talenkennis bij te spijkeren. En uiteraard kan je je examens in het Nederlands afleggen en kan je professoren in het Nederlands aanspreken.

Met een diploma Master in de Onderwijskunde kan je veel kanten uit: overheidsinstellingen (e.g. departementen, agentschappen, adviesorganen, onderwijsinspectie…), hoger onderwijs (e.g. universiteit, hogeschool, lerarenopleidingen…), centra voor nascholing en beroepsvervolmaking, educatieve media (multimedia en het ‘edutainment’), wetenschappelijk onderzoek en de onderwijskundige advisering en counseling. Ook onderwijs-gerichte initiatieven binnen ontwikkelingssamenwerking of ngo’s, zorginitiatieven voor onderwijs, studiediensten en vormingsprojecten binnen zowel private als overheidsinstellingen behoren tot het spectrum. Wees er je echter van bewust dat dit geen lerarenopleiding is, dat wil zeggen dat na het volgen van dit programma je geen beroep als leraar zal kunnen uitoefenen.

Wil je weten waar onze alumni Onderwijskunde terecht zijn gekomen? Neem een kijkje op ‘Na je studie’.

Binnen de masteropleiding Onderwijskunde ontwikkel je competenties om op wetenschappelijke wijze curricula, leerprocessen en (elektronische) leeromgevingen in verschillende contexten te analyseren en vorm te geven. Op die manier kan je onderwijsprofessionals ondersteunen en mee een duurzaam onderwijsbeleid uitstippelen. Extra aandacht wordt besteed aan sociale rechtvaardigheid in dit geheel: empowerment, emancipatie, autonomie en participatie staan centraal. Een analytische en kritische geest, empathie en creativiteit zijn vaardigheden die je ontwikkelt en je in het hele proces helpen. Daarom zal je ook zelf onderzoek ontwerpen en uitvoeren. De masterproef is hiervan het sluitstuk. Een uitgebreide stage scherpen je kritische geest aan en laten je toe om nieuwe kennis en competenties toe te passen in de praktijk.

 

Leren is grensoverschrijdend. Daarom heeft de master in de Onderwijskunde een sterk internationale dimensie. Zo worden alle vakken in het Engels gedoceerd en kunnen de keuzevakken in een taal naar keuze opgenomen worden. Bovendien zit je samen met internationale studenten van alle uithoeken van de wereld en zie je innovatieve leerprocessen in een mondiale context.

De informatie over de opbouw van je programma vind je hier.

Hier kan je de onderverdeling van de verplichte vakken vinden, en belangrijker nog, de hyperlink biedt verdere informatie van het vak omtrent inhoud, taken, beoordeling, enzovoort.

Het is niet mogelijk om MSc Onderwijskunde in avondonderwijs of als werkstudent te volgen. Een deeltijds traject kan wel voor EEA-studenten.

In de academische opleiding Onderwijskunde neemt theorie natuurlijk een belangrijke plek in. Niettemin vinden we praktijk in de opleiding erg belangrijk. Doorheen de masterjaren zetten we sterk in op die praktische vaardigheden en de toepassing van wat je in theorie leert door middel van projectmatige seminaries en samenwerkingen met partnerorganisaties. Tijdens het tweede masterjaar is de stage een belangrijk studieonderdeel. Een stage is aantrekkelijk om verschillende redenen: je doet professionele ervaringen op, je komt in aanraking met educatieve vraagstukken en je legt al een netwerk.

Studenten kunnen een semester in het buitenland studeren. Onder de vele plaatsen waar je kunt studeren, zijn Finland en Zweden interessant, aangezien deze twee landen bekend staan om hun innovatieve benaderingen in het onderwijs. Voor meer informatie, ga naar: https://student.vub.be/en/go-abroad#go-abroad.

Ja. Je kan mastervakken volgen van andere opleidingen binnen en buiten de faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen. Verder heeft de VUB een samenwerkingsovereenkomst met de ULB (Université Libre de Bruxelles). In je curriculum kan je keuzevakken kiezen (18 SP in je eerste masterjaar), waarvan een deel aan de ULB, bijvoorbeeld “Sociologie de l'éducation", "Histoire de la pédagogie et droit de l'enseignement" en "Didactique comparée et questions spéciales en éducation". Voor meer informatie, ga naar: https://student.vub.be/en/destination/facpe#adult-educational-sciences.

De stage is een belangrijk studieonderdeel tijdens het tweede masterjaar. Het is bedoeld om je te introduceren met de realiteit van het pedagogische en educatieve veld, in België en in het buitenland. Door inzichten uit de theorie om te zetten in praktijk, worden je onderwijskundige competenties verder ontwikkeld en op de proef gesteld. Voor je stage hoef je je niet te beperken tot België. Je kan ook het internationale onderwijsveld verkennen door je stage te doen in bijvoorbeeld Kenia, Kameroen, Cuba of Suriname, om maar enkele voorbeelden te noemen.

Je zal les volgen met ongeveer 30 andere studenten. Onze studenten komen uit meer dan 20 landen wereldwijd, van buiten Europa, binnen Europa tot België natuurlijk! Het is dus niet verwonderlijk dat onderwijstheorieën en pedagogische benaderingen in een mondiale context worden besproken en internationale verbindingen worden gelegd. Een kleinere studentengroep geeft tal van voordelen. Zo heb je gegarandeerd een kwaliteitsvolle begeleiding en leer je je medestudenten op een persoonlijk niveau kennen.

Rechtstreekse toelating:

  • Academische bachelors in de Pedagogische Wetenschappen of Onderwijskunde, Psychologie, Agogische Wetenschappen of Social Sciences.

 Via Schakel- en Voorbereidingsprogramma:

  • Alle professionele bachelors kunnen een schakelprogramma volgen van 60 studiepunten dat toegang geeft tot de master in de Onderwijskunde.
  • Alle academische bachelors kunnen een voorbereidingsprogramma volgen van maximum 60 studiepunten dat toegang geeft tot de master in de Onderwijskunde. Afhankelijk van je vooropleiding kan dit traject nog gereduceerd worden. Studenten nemen hiervoor best contact met de studietrajectbegeleider.

Het studiegeld varieert naar gelang het aantal opgenomen studiepunten (ECTS) en het al dan niet verkrijgen van een studiebeurs. Een gedetailleerd overzicht van de studiegelden per opleiding kan je hier raadplegen.

Zin om eens langs te komen?

Boek je campusrondleiding