logo

Onderwijskunde

Heb je interesse voor modellen en technieken om effectieve leeromgevingen te ontwerpen? Heb je zin om een adviserende of begeleidende rol te kunnen opnemen bij onderwijsvernieuwingsprojecten? Zoek je inzicht in het management van organisaties voor onderwijs en vorming? Word je geboeid door schoolpsychologische en leerlingenbegeleiding? Wil je op niveau van een beginnend professional als begeleider van veranderingsprocessen kunnen optreden? Wil je een leidende of adviserende rol opnemen in educatieve diensten, van de overheid, je eigen stad, een museum, een organisatie voor ontwikkelingssamenwerking... of een bedrijf?

Prof. dr. Koen Lombaerts

"Het grote voordeel van onderwijs dat voortvloeit uit onderzoek is het feit dat je onmiddellijk de wisselwerking tussen theorie en praktijk kan toetsen. Als studenten experimenteren met nieuwe methodes in professionele ontwikkeling en direct de resultaten zien, als ze de nieuwste begeleidingsmethodes toepassen in de begeleiding van onderwijzers, als ze betrokken worden in het onderzoek van onze wetenschappers, ... voelen ze zich direct betrokken en ondervinden ze zelf de voordelen van een fascinerend leerproces.”

 

Onderwijs gestoeld op onderzoek leidt tot innovatie

Wetenschappelijke onderzoeksmethoden toepassen
De innovatieve benadering van onderwijs in de breedste zin van het woord wordt zelf gedreven door onderwijs dat voortvloeit uit onderzoek. Studenten leren hoe ze wetenschappelijke onderzoeksmethoden toepassen in de ontwikkeling van innovatieve leerprojecten zoals vernieuwende leermethodes en evaluaties, blended learning, ondersteuning van professionals en het gebruik van digitale technologieën in het onderwijs ... Innovatieve denkwijzen en onderwijsmethoden zijn niet alleen noodzakelijk voor het opleidingen van de huidige en toekomstige generaties, maar zijn essentieel voor de ontwikkeling van onze maatschappij.In dit programma schuwen we geen moeilijke onderwerpen. We bereiden onze studenten voor op reële situaties door hen de theoretische kennis en professionele vaardigheden aan te reiken die het hen mogelijk maken bij te dragen aan de sociale en onderwijskundige innovaties in onze maatschappij. Ook de wisselwerking met de internationale studenten draagt hier toe bij en zorgt ervoor dat we het onderzoek kunkaderen in een internationaal perspectief én de toepassing van de competenties van onze studenten in een multiculturele omgeving kunnen bevorderen.

Zin om eens langs te komen?

Boek je campusrondleiding

Faculteit


Psychologie en Educatiewetenschappen

Meer info

Heb je vragen?


Stuur ons een e-mailtje! We helpen je graag verder.

Contacteer ons

Onderwijskwaliteit


Aan de VUB vinden we goed onderwijs belangrijk. We zijn dan ook voortdurend bezig met het bewaken en verbeteren van de onderwijskwaliteit en we zijn daar transparant over. Wil je meer weten over de kwaliteit van de opleiding, lees hier dan de publieke informatie.

Publieke informatie over de kwaliteit van de opleiding

Het programma uitgespit

De theoretische inzichten en vaardigheden die je in de master Onderwijskunde aanleert, gebruik je bij het analyseren, beoor-delen, ontwerpen, adviseren, begeleiden en onderzoeken van hedendaagse ontwerpen van leeromgevingen. Er is extra andacht voor het ontwerpen van vernieuwende, didactische methodieken en beleid aan de hand van ICT en zelfregulerende leeromgevingen. Daarbij komt je inzicht in onderwijs, agogiek en kennissociologie van pas. Management van onderwijs is een belangrijk onderdeel van de opleiding.

Studiepunten

SP (Studiepunt): een studiepunt komt overeen met 25 tot 30 uren onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten. Aan de Vrije Universiteit Brussel komt een SP overeen met een ECTS (de Europese norm voor het transfereren van studiepunten).

Leerresultaten

Leerresultaten zijn de beoogde kennis en inzicht, vaardigheden en attitudes die je dient te beheersen na het afronden van een opleiding. Wil je meer weten over de specifieke leerresultaten van deze opleiding? Lees er hier meer over.

Het programma beoogt om de houders van een academisch bachelordiploma de in het artikel II.141. van de Codex Hoger Onderwijs bedoelde algemene wetenschappelijke competenties en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bij te brengen die vereist zijn om de beoogde masteropleiding aan te kunnen vatten.

Het einde is pas het begin

Beeld je in. Je studies zijn prima verlopen en je mag je masterdiploma in ontvangst nemen. Je glimt van trots, en terecht. Want met dat diploma van jou ben je gewapend als geen ander om de arbeidsmarkt op te gaan. Maar welke richting ga je uit? Je hebt verrassend veel mogelijkheden en ook hier staat de VUB je bij.

Bouw aan je carrière

Met een diploma Master in de Onderwijskunde kan je veel kanten uit: lerarenopleidingen, centra voor nascholing en beroepsvervolmaking, opleidingsinstituten, educatieve media (multimedia en het ‘edutainment’), wetenschappelijk onderzoek en de onderwijskundige advisering en counseling. Ook onderwijs-gerichte initiatieven binnen ontwikkelingssamenwerking of ngo’s, zorginitiatieven voor onderwijs, studiediensten en vormingsprojecten binnen zowel private als overheidsinstellingen behoren tot het spectrum.

Careercenter


Individueel advies rond cv’s, gesprekstraining en jobmogelijkheden. Ook tijdens je studies!

Check de website

Doctoreren?


VUB telt drie doctoral schools ter ondersteuning van doctorandi. Ze hebben tot doel junior-onderzoekers te stimuleren en te promoten via workshops, seminaries, master classes, …

Dr in spe

Afgestudeerd, okee. Maar nooit meer studeren, nee.

Dat je je masterdiploma behaald hebt, dat is een hele prestatie. Maar ook daarna kun je je kennis aan de VUB blijven bijspijkeren. Zo biedt de universiteit maar liefst 21 master-na-masteropleidingen aan en heel wat postgraduaten. Een aanbod dat niet alleen ruim is, maar ook bijzonder hoogwaardig. En dus een extra troef op je cv!

Meer weten over onze alumni?

Meer info

Volg de VUB

Op LinkedIn

Een vliegende start

De lessen van academiejaar 2020-2021 starten 21 september. De week van 14 september is er een onthaalweek. We verwelkomen je hier graag op een van de onthaalmomenten voor nieuwe studenten. En op tal van andere actviteiten tijdens Kick off the Campus. Zo maken we je vanaf dag één wegwijs op de VUB. Heb je nu al een vraag voor de VUB? Hieronder vind je alvast wat informatie om je op weg te helpen.

Over de grenzen heen

Leren is grensoverschrijdend. Daarom heeft de master in de Onderwijskunde een sterk internationale dimensie. Zo wordt de helft van de vakken in het Engels gedoceerd en zit je samen met internationale studenten van alle uithoeken van de wereld. Je kan zelf ook een internationale ervaring opdoen door op uitwisseling te gaan of je stage in Kenia, Cuba of Suriname – om maar enkele voorbeelden te noemen – te doen.

Studiegeld

Het studiegeld voor een voltijdse masteropleiding bedraagt € 890/jaar. Het studiegeld varieert naar gelang het aantal opgenomen studiepunten (ECTS) en het al dan niet verkrijgen van een studiebeurs. Een gedetailleerd overzicht van de studiegelden per opleiding kan je hier raadplegen.

TOELATINGSVOORWAARDEN

Rechtstreekse toelating
Academische bachelors in de Psychologie, Agogische Wetenschappen, Pedagogische Wetenschappen of Onderwijskunde.

Via Schakel- en Voorbereidingsprogramma
Alle professionele bachelors kunnen een schakelprogramma volgen van 60 studiepunten dat toegang geeft tot de master in de Onderwijskunde.

Alle academische bachelors kunnen een voorbereidingsprogramma volgen van 78 studiepunten dat toegang geeft tot de master in de Onderwijskunde.

Zin om eens langs te komen?

Boek je campusrondleiding