logo

HANDELSINGENIEUR

Dé technologische & economische opleiding op academisch topniveau

Welkom aan de Solvay Business School

De Solvay Business School, onderdeel van de Faculteit Sociale Wetenschappen en Solvay Business School, vindt zijn oorsprong in de opleiding Handelsingenieur opgericht door Ernest Solvay in 1903. Een mooie en lange traditie van de mix tussen een technologische en economische opleiding die vandaag wordt voortgezet in alle opleidingen die de Solvay Business School aanbiedt. Nationale en internationale publieke instellingen en multinationale bedrijven hebben nood aan hoogopgeleide professionals met een uitstekende talenkennis en kritische open geest. Uiteraard is de hoofdstad van Europa de meest geschikte plaats om jezelf voor te bereiden op een lange, succesvolle carrière.

Het Solvay netwerk

Aan de Solvay Business School van de VUB leer je in vijf jaar hoe je de bezieler van een onderneming wordt. Velen zijn je daarin voorgegaan, en daarom kan Solvay bogen op een topnetwerk in het bedrijfsleven. Dat netwerk wordt opnieuw in de opleiding geïnvesteerd, zodat jij veel van de praktijk kan proeven. Ook veel van je docenten staan met één been in de privésectoren, met het andere in de aula. Gastcolleges van grote namen uit de financiële wereld en boeiende bedrijfsbezoeken kruiden je curriculum perfect af.

Laura Molinari, 2019

Jezelf ontwikkelen

"Tijdens mijn studies heb ik de kans gekregen om verschillende professionele en sociale ervaringen op te doen. Ik zat in het bestuur van Solvay Kring en werd in mijn laatste jaar voorzitter van Initiatiefgroep Solvay (INISOL). Daarnaast deed ik mijn stage in Madrid en ging ik in het kader van mijn masterthesis op handelsmissie naar Colombia, waar ik voor mijn bedrijf nieuwe verdelers voor hun producten zocht.

Ik kreeg steeds alle steun van docenten wanneer ik het even moeilijk had en kon altijd ergens met mijn vragen terecht. Daarnaast is de VUB een echte gemeenschap waar iedereen elkaar kent en waar iedereen deel kan van uitmaken, ongeacht je sociale of culturele achtergrond."

Laura Molinari, master class of 2019

Fanny Soyeur, 2019

Internationale ervaringen

"Ik ben Handelsingenieur beginnen studeren aan de VUB in 2014 omdat het een zeer brede richting was. Ik wist eerlijk gezegd niet wat ik wou studeren. Ik wou niet vast zitten in een specifieke richting en ik wou niet te theoretische vakken hebben. Vandaar dat deze richting zo interessant was. Het bevat wiskunde, talen, economie (dat ik nog nooit had gehad), boekhouding, psychologie, rechten, IT… Het heeft gewoonweg een beetje van alles, waardoor je in contact komt met veel domeinen.

De internationale ervaringen zijn het pluspuntje van mijn studies: op uitwisseling naar Mexico en de handelsmissie in Colombia. ik heb er heel veel van geleerd. Niet enkel qua vakken, maar ook op vlak van cultuur, ervaring, zich kunnen aanpassen in een buitenlandse context en leren omgaan met internationale verschillen (cultuur, taal, business), een nieuwe taal aanleren, een internationaal netwerk creëren… Deze ervaringen hebben ook gezorgd dat ik meer zelfstandig en open minded ben. De handelsmissie was een mooie afsluiter van mijn studies, omdat we inderdaad eindelijk konden toepassen wat we geleerd hadden in de vier voorbije jaren."

Fanny Soyeur, master class of 2019

Neem je tijd om op deze website alle informatie over deze opleiding te verzamelen. Heb je toch een (specifieke) vraag, vul dan het online vragenformulier in

Online vragenformulier

Onderwijskwaliteit


Aan de VUB vinden we goed onderwijs belangrijk. We zijn dan ook voortdurend bezig met het bewaken en verbeteren van de onderwijskwaliteit en we zijn daar transparant over. Wil je meer weten over de kwaliteit van de opleiding, lees hier dan de publieke informatie.

Publieke informatie over de kwaliteit van de opleiding

Bachelor

Een overzicht van het programma

Master

Na het voltooien van je bacheloropleiding heb je de keuze twee opties

Master Handelsingenieur


Je studeert verder in het Nederlands in deze tweejarige masteropleiding.

Ontdek deze opleiding

Master in Business & Technology


Je switcht naar deze tweejarige Engelstalige opleiding met internationale focus

Ontdek deze opleiding

Een overzicht van je opties

Hieronder vind je per niveau de opties binnen deze opleiding.

Academisch taaltje

Enkele cruciale termen die we regelmatig bovenhalen in het hoger onderwijs:

Leerresultaten


Leerresultaten zijn de beoogde kennis en inzicht, vaardigheden en attitudes die je dient te beheersen na het afronden van een opleiding.

Ontdek de details

ECTS-credits


Eén ECTS-credit komt overeen met 25 tot 30 uren onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten. De meeste VUB-studiedelen tellen 6 ECTS-credits.

Meer over ECTS-credits

Leerkrediet


Bij aanvang van een initiële opleiding krijg je 140 studiepunten: je leerkrediet om vakken te 'kopen' uit je studietraject.

Bekijk de video

Licht je in, vraag rond

Wil je je kans op slagen zo groot mogelijk maken? Dan maak je best een goede studiekeuze. Maar hoe doe je dat precies? Door actief aan de slag te gaan! Een doordachte studiekeuze vraagt tijd en inspanningen. Gelukkig helpt de VUB je door het bos de bomen te zien.

Is Handelsingenieur iets voor mij?

Een vaak gestelde vraag is: “Welke richting geeft nu de perfecte voorbereiding voor de studies van Handelsingenieur?”. Het is moeilijk om daar echt één richting op te plakken. De opleiding Handelsingenieur is zo veelzijdig dat je nooit voor elk vak perfect voorbereid kan zijn. Veel enthousiasme, initiatief en zin voor verantwoordelijkheid zijn de belangrijkste voorwaarden om te slagen. We raden aan dat je in het secundair onderwijs een richting met minstens 6 uur wiskunde hebt gevolgd. 

We merken wel dat de meeste studenten uit twee richtingen komen:

  • Wetenschappen - Wiskunde: omdat je nog geen economie hebt gehad, is het belangrijk om je hier het eerste jaar goed op te concentreren. Vakken zoals “Algemeen boekhouden” en “Inleiding tot de micro-economie” zullen voor jou nieuw zijn, maar geen paniek, alle proffen beginnen met de leerstof vanaf nul!
  • Economie - Wiskunde: je kent waarschijnlijk wel wat minder van de natuurwetenschappen, maar in het eerste bachelorjaar krijg je eerst het vak “Technologisch ondernemerschap”, en pas vanaf het tweede jaar de natuurwetenschappelijke vakken.

Dit zijn de meest voorkomende richtingen, maar daarom niet de enige waarmee je succes kan boeken. Er zijn veel initiatieven die je kunnen helpen met de perfecte voorbereiding of hulp tijdens de studie! Wil je weten welke voorkennis wiskunde verwacht wordt voor een vlotte start in deze opleiding? In dit document vind je alle nodige informatie en via deze voorkennistoets wiskunde kan je makkelijk een zelftest afnemen.

In september organiseert de VUB talrijke voorbereidingsactiviteiten, zoals de voorbereidingscursus wiskunde voor humane wetenschappen waarin alle belangrijke onderdelen herhaald worden. Sterk aanbevolen!

Is er een ijkingstoets?

De Vrije Universiteit Brussel werkt samen met KU Leuven, UAntwerpen en UGent aan de organisatie van instellingsneutrale ijkingstoetsen. De ijkingstoets is een hulpmiddel bij de overgang van het secundair onderwijs naar het academisch onderwijs en kan dienen als instrument in het studiekeuzeproces.

De toets geeft je een idee hoe het met je voorkennis gesteld is, maar een lage score belet je niet om in te schrijven en wil niet zeggen dat je niet kan slagen voor de opleiding. Studiebegeleiding helpt je om jouw voorkennis bij te spijkeren met ‘voorbereidingsactiviteiten’ en biedt doorheen het hele jaar ondersteuning.

Voor de bacheloropleiding Handelsingenieur is de deelname aan de ijkingstoets niet verplicht, maar wordt ze wel sterk aangeraden. 

Meer info op www.vub.be/ijkingstoets.

Wat is het verschil met Toegepaste Economische Wetenschappen?

In Toegepaste Economische Wetenschappen verwerf je voornamelijk kennis inzake economie, boekhouden, wiskunde, statistiek, informatica en hun maatschappelijke context. In de opleiding Handelsingenieur krijg je een combinatie van economische én technologische opleidingsonderdelen. In het eerste bachelorjaar zitten de studenten van beide opleidingen grotendeels samen in de les. De handelsingenieurs gaan dieper in op wiskunde en het technologische aspect en de studenten Toegepaste Economische Wetenschappen krijgen meer vakken uit de sociale wetenschappen en de optie om de bacheloropleiding te combineren met een minoropleiding. Meer over de opleiding Toegepaste Economische Wetenschappen via deze pagina.

Studenten kunnen na een half jaar of een jaar ook nog van de ene opleiding overstappen naar de andere opleiding.

Ook technologie en wetenschap

Doorheen je bacheloropleiding krijg je inleidende vakken over biologie, mechanica, chemie, elektriciteit, IT. Deze vakken beginnen vanaf nul, je hebt hiervoor geen voorkennis nodig vanuit het secundair. We geven jou een goede basis natuurwetenschappen en ingenieurskennis mee, zodat je later de rol van handelsingenieur vlot kan vervullen: de praktijk begrijpen en vlot kunnen vertalen naar een business visie, of vice versa. Je kan met andere woorden zowel met een CEO als met een ingenieur vlot samenwerken.

Solvay Scholarship Cup


Een business game voor zesdejaars die al eens willen proeven van de opleiding handelsingenieur

Meer hierover (en inschrijven)

Ontdek de campus en de opleiding tijdens de on campus infodagen

20 maart, 24 april en 4 september

Studeren in semesters


2 x 13 weken les. Dan 2 weken blok. Dan 3 weken examens. De examens zijn in januari en juni. De tweede zit van eind augustus tot midden september.

Flexibel studeren


De vakken waarvoor je niet slaagt, neem je mee naar het volgende jaar en combineer je met nieuwe vakken. Zo krijg je een geïndividualiseerd studietraject. Sommige studenten nemen bewust een deeltijds programma op en combineren met een eigen start-up of een topsportstatuut.

Academische competenties


Uit gegevens gefundeerde conclusies trekken, onderzoek opzetten, uit een probleemstelling de kern halen en helder weergeven. Nieuwe, onverwachte verbanden... allemaal academische competenties die je worden aangeleerd aan de VUB!

De juiste studiekeuze in 3 stappen!

Download het e-book

Het einde is pas het begin

Beeld je in. Je studies zijn prima verlopen en je mag je masterdiploma in ontvangst nemen. Je glimt van trots, en terecht. Want met dat diploma van jou ben je als geen ander gewapend om de arbeidsmarkt op te gaan. Maar welke richting ga je uit? Je hebt verrassend veel mogelijkheden en ook hier staat de VUB je bij.

Jobuitwegen

Met zo’n polyvalente opleiding kan je bijna overal terecht. Onze afgestudeerden vind je, nationaal en internationaal, terug in sectoren zoals het bank- en verzekeringswezen, de chemie en farmaceutica, consulting, audit en reclame en dat vooral in operationele en strategische functies. Sommigen bouwen een carrière uit in een verkoop- of marketingfunctie, anderen belanden in een financiële functie en wie doorstoot tot het topmanagement (en dat doet zowat een kwart van onze alumni) is natuurlijk betrokken bij alle afdelingen van de onderneming. 

Ervaringen helpen je ontdekken wat je later wil worden

‘Geef jezelf de kans om te ontdekken wat je graag doet en waar je goed in bent. Gedurende de vijf jaar Handelsingenieur ging ik op zoek naar wat ik eigenlijk echt wilde. De beste manier om dat te ontdekken is ervaring. Tijdens mijn studie engageerde ik me voor ontwikkelingssamenwerking, zat ik in de studiekring vrij onderzoek en was ik lid in de sociale raad van de VUB. Maar ik heb ook zes jaar na-schoolse begeleiding gegeven aan lagere schoolkinderen in Molenbeek. Toen al werd ik geconfronteerd met ongelijkheid. Het was een boeiende culturele uitwisseling die me prikkelde om verder te gaan in die richting. Die culturele uitwisseling kwam ook tot uiting tijdens mijn reizen naar het Midden-Oosten en Zuidoost Azië, de mooie plaatjes spraken mij minder aan, ik wilde telkens de lokale cultuur beleven. Al die ervaringen leidden er uiteindelijk toe dat ik later een maatschappelijke verandering wilde brengen als diplomaat.’ 

Eric Willemaers studeerde Handelsingenieur en werkt als Minister-Counsellor voor economische en sociale zaken bij de Belgische missie bij de Verenigde Naties in New York. 

Pieterjan Van Biesen

De start van alles

Ik heb tot op het ogenblik dat ik mij inschreef getwijfeld over mijn studiekeuze. Uiteindelijk ben ik blij dat ik voor Handelsingenieur ging. Zo’n diploma geeft toch een zeker gewicht aan je profiel. Zelf zit ik regelmatig in vergadering met mensen van de bank, allerhande consultants etc. Dan is het wel handig dat ik dezelfde taal als hen spreek. Bovendien gaat je opleiding niet enkel over kennis opdoen. Het gaat over leren studeren en leren omgaan met uitdagingen op de korte termijn. Je ontdekt wie je bent als mens en hoe je zal zijn als collega of baas. De universiteit is de start van alles.

Pieterjan Van Biesen studeerde Handelsingenieur en is Head of Marketing and Communication bij Natan. 

Bill Cortvriend

De wereld ontdekken en begrijpen

Ik heb een breed interesseveld en volgde daarom twee masterjaren met verschillende specialisaties. Het eerste jaar focuste ik op ondernemerschap en internationale relaties, het tweede op toegepaste technologieën. Mijn grote doel was om een holistische visie te ontwikkelen van het economische veld en die aan te vullen met kennis over kleinere ondernemingen. Als student wou ik vooral de wereld ontdekken en begrijpen hoe de maatschappij in elkaar zat. Dat kan je doen op verschillende manieren. Zelf heb ik ervoor gekozen om te focussen op economie en politiek. Dankzij mijn studies kreeg ik een beter beeld van hoe de grote economieën elkaar in evenwicht houden en de relatie tussen economie en politiek. Het was enorm interessant om de wereld vanuit dat standpunt te ontdekken.

Bill is vandaag aan het werk bij BNP Paribas Fortis als Beyond Banking Specialist.

Filis Zumbultas

Twee buitenlandse ervaringen tijdens studies

‘Tijdens mijn studies Handelsingenieur ging ik een jaar op Erasmus naar Madrid, dat was een moment uit mijn studententijd dat ik nooit zal vergeten... Tijdens dat jaar leerde ik zelfstandig te leven. Ik maakte er fantastische vrienden, die al snel als familie aanvoelden. Zo ver van huis!’ 

‘In mijn masterjaar maakte ik ook deel uit van zo’n twintigtal studenten die op handelsmissie vertrokken voor Belgische bedrijven. Ik spendeerde drie weken in Istanboel en onderzocht er nieuwe handelskansen voor de haven van Zeebrugge... Dit was echt een top ervaring die ik elke student aanraad.’ 

Filis Zumbultas studeerde Handelsingenieur en werkt als ‘Smart City Coördinator’ bij de stad Brussel.

Catalina Daniëls


ondernemer, Business Angel en adviseur

'Doorgroeien, dat is altijd de grootste driver geweest.’

Jouw naam?


SCHRIJF JE SNEL IN OF VOEG JE NAAM TOE AAN ONZE LIJST

Ontdek onze 'wall of faces'

Eric Willemaers


Minister-Counsellor Verenigde Naties in New York.

'Je moet authentiek zijn naar jezelf en wie je bent.'

Pieterjan Van Biesen


Head of Marketing and Communication Natan

'De key is om gewoon jezelf te zijn.'

Bill Cortvriend


Beyond Banking Specialist BNP Paribas Fortis

'Ga voor iets wat je oprecht interesseert op dit moment.'

Filis Zumbultas


Smart City Coördinator stad Brussel

'Praat met professionals, blijf bijstuderen.'

Careercenter


Individueel advies rond cv’s, gesprekstraining en jobmogelijkheden. Ook tijdens je studies!

Ontdek het aanbod

Gebeten door onderzoek?


Blijf plakken als doctoraatstudent

PhD @ VUB

Een vliegende start

Het academiejaar start in de derde week van september. We verwelkomen je graag op een van de onthaalmomenten voor nieuwe studenten. En op tal van andere actviteiten tijdens Kick off the Campus. Zo maken we je vanaf dag één wegwijs op de VUB. Heb je nu al een vraag voor de VUB? Hieronder vind je alvast wat informatie om je op weg te helpen.

Weet waar je staat, voor je naar de unief gaat: ijkingstoetsen

De Vrije Universiteit Brussel werkt samen met KU Leuven, UAntwerpen en UGent aan de organisatie van instellingsneutrale ijkingstoetsen. De ijkingstoets is een hulpmiddel bij de overgang van het secundair onderwijs naar het academisch onderwijs en kan dienen als instrument in het studiekeuzeproces.

De toets geeft je een idee hoe het met je voorkennis gesteld is, maar een lage score belet je niet om in te schrijven en wil niet zeggen dat je niet kan slagen voor de opleiding. Studiebegeleiding helpt je om jouw voorkennis bij te spijkeren met ‘voorbereidingsactiviteiten’ en biedt doorheen het hele jaar ondersteuning.

Voor de bacheloropleiding Handelsingenieur is de deelname aan de ijkingstoets niet verplicht, maar wordt ze wel sterk aangeraden. 

Meer info op www.vub.be/ijkingstoets.

Een groene oase op een steenworp van Brussel stad.

Boek een campusrondleiding

Welkom aan de VUB!

Alle info voor nieuwe studenten

Studeren kost geld, informeer je grondig!

Ontdek de financiële steun

Geen twijfels meer?


Je bent ervan overtuigd dat je handelsingenieur wil worden, dan zet je hier de eerste stap!

Start je online inschrijving hier

Wil je op kot?

Ontdek alle opties

Brussel geen studentenstad?

Veel meer dan een studentenstad!

Studentikoziteit

Ontdek het studentenleven

Heb je nog vragen over de opleiding Handelsingenieur?


Aarzel niet en contacteer ons

Mail naar de faculteit