logo

Toegepaste economische wetenschappen

Wees van alle markten thuis!

Welkom aan de Solvay Business School

De Solvay Business School, onderdeel van de Faculteit Sociale Wetenschappen en Solvay Business School, vindt zijn oorsprong in de opleiding Handelsingenieur opgericht door Ernest Solvay in 1903. Een mooie en lange traditie van de mix tussen een technologische en economische opleiding die vandaag wordt voortgezet in alle opleidingen die de Solvay Business School aanbiedt. Nationale en internationale publieke instellingen en multinationale bedrijven hebben nood aan hoogopgeleide professionals met een uitstekende talenkennis en kritische open geest. Uiteraard is de hoofdstad van Europa de meest geschikte plaats om jezelf voor te bereiden op een lange, succesvolle carrière.

Zet je koers naar Toegepaste Economische Wetenschappen!

Vraag je je af waarom een nieuwe auto plots minder waard is nadat je er pas de garage mee uitkomt? Of waarom de marketingmix van sommige bedrijven zo efficiënt is? Intrigeert het je hoe sommige landen in crisistijden wél goed presteren? Of vraag je je af hoe je je medewerkers in je bedrijf best motiveert? Dan moet je Toegepaste Economische Wetenschappen in rekening brengen.

Bedrijven zorgen ervoor dat goederen en diensten die we consumeren worden geproduceerd, getransporteerd, verkocht en liefst ook worden gerecycleerd. In de opleiding TEW leer je hoe dit praktisch in zijn werk gaat. De wereld van financiële beslissingen, boekhouding, personeelsbeleid, marketing, ... gaat voor je open.

Je leert oog te hebben voor het grotere geheel. Een grondig inzicht in economie, sociologie, recht, ... onontbeerlijk voor als je een rol wil spelen in het hedendaagse bedrijfsleven. 

We leren je vanuit de theorie naar de praktijk toe te werken, zodat je alle vraagstukken van economische aard het hoofd kunt bieden. Je analytisch vermogen zal exponentieel groeien in de loop van je opleiding.

Een greep onderzoeksvragen uit het domein

Via enkele video's tonen we aan hoe divers en uitgebreid het domein 'toegepaste economische wetenschappen' is. Met dank aan de Universiteit van Vlaanderen!

Is online shoppen slecht voor het milieu?

In plaats van je vervuilende dieselauto te nemen en heen en weer naar de stad te rijden, daar een halfuurtje naar parking te zoeken - veel te veel betalen - en nog eens terug te rijden, besluit je om online wat te shoppen. Goed voor je portemonnee (want alles wordt toch gratis verzonden) en beter voor het milieu, want die auto blijft de hele namiddag in de garage. Maar, klopt dat idee wel? Professor Cathy Macharis en haar team bij MOBI-VUB gaan na of dit wel allemaal zo duurzaam is.

Waar zijn alle briefjes van 500 euro?

Heb jij al eens een briefje van 500 euro vastgehad? Nee? Wij ook niet! Zelfs monetair econoom Leo Van Hove (VUB) heeft er nog nooit eentje gezien. Toch zijn deze briefjes goed voor meer dan 20 procent van alle cash geld dat in omloop is! Dus... waar zitten al die 500 euro-briefjes dan?? Professor Van Hove zoekt ze tot in spaarpotten en in criminele milieus!

Zorgt Waze voor meer sluipverkeer?

Waze, dé uitvinding voor de immer gedesoriënteerde mens die nooit in de file wil staan. Toch? Professor Tias Guns ziet dat iets anders. Want Waze is niet gewoon een simpel appje op je gsm. Er zit meer achter! Namelijk een ongelooflijk artificieel intelligentie systeem. Maar dat is niet altijd zo ethisch...

Farah Saerens, Master TEW 2019

Start algemeen, eindig gespecialiseerd

"Toen ik mijn opleiding 5 jaar geleden startte, wist ik eerlijk gezegd totaal nog niet wat ik later wou worden of welke richting ik zelfs uit wilde. Ik had in het middelbaar Economie-Wiskunde gestudeerd, dus dit leek me een logisch vervolg. Gelukkig krijg je in je bachelor zo een verscheidenheid aan vakken (het ene al wat interessanter dan het andere), zodat je gaandeweg vindt wat jou het meeste ligt. Voor mij was dit accounting, terwijl mijn vrienden dit enorm saai vonden en zelf voor management, IT of logistiek kozen. 

Hoewel wiskunde en boekhouden absoluut niet de gemakkelijkste vakken waren, kreeg ik het wel van mijn favoriete docenten, waar ik steeds met al mijn vragen terecht kon en die mij het gevoel gaven alsof ze ook echt wilden dat ik slaagde. Dit is ook precies waarom ik zo blij ben dat ik voor de VUB heb gekozen. Hier ben je, ten opzichte van andere universiteiten, totaal geen nummer. Er hangt hier een zeer menselijke sfeer en de docenten zijn steeds aanspreekbaar.  

Je doet elk jaar ook zoveel ervaringen op en je krijgt vaak de kans om aan verschillende projecten mee te werken. Zo heb ik zelf voor het vak marktonderzoek, onderzoek gedaan naar robots in de samenleving. 

Voor ik het wist, zat ik in mijn master de specialisatie accountancy & auditing te studeren. Plots kreeg ik de vraag of ik geen zin had om te doctoreren en ook les te geven aan de VUB. Nooit had ik gedacht dat als ik in mijn eerste les boekhouden zat, dat ik 5 jaar later dit zelf zou geven aan de eerstejaars TEW en handelsingenieur. De VUB laat je gaandeweg, vaak zonder dat je het zelf beseft, je pad kiezen."

Farah Saerens, Master TEW 2019

Onderwijskwaliteit


Aan de VUB vinden we goed onderwijs belangrijk. We zijn dan ook voortdurend bezig met het bewaken en verbeteren van de onderwijskwaliteit en we zijn daar transparant over. Wil je meer weten over de kwaliteit van de opleiding, lees hier dan de publieke informatie.

Publieke informatie over de kwaliteit van de opleiding

Neem je tijd om op deze website alle informatie over deze opleiding te verzamelen. Heb je toch een (specifieke) vraag, vul dan het online vragenformulier in

Online vragenformulier

Bachelor programma overzicht

   

Een minor in het derde bachelorjaar

Wil je je pakket aanvullen met opleidingsonderdelen uit aanverwante opleidingen? Dat kan! In het derde jaar kan je 24 studiepunten uit het generieke programma inruilen voor een minor. Zo verbreed je je kennis en krijg je ook studieduurverkorting als je achteraf voor een tweede bachelor en/of master gaat. Je kan kiezen uit de volgende minoren: Onderwijs, Management en beleid in de gezondheidszorg, Politieke Wetenschappen, Rechten, Sociologie en Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen

Wat na je bachelor?

Na het behalen van je bachelordiploma in de Toegepaste Economische Wetenschappen kan je kiezen tussen:

Master in de TEW


Een eenjarige master in het Nederlands

Ontdek dit programma

Master in International Business


Een tweejarige master in het Engels met internationale focus

Discover this programme

Behoud het overzicht van alle mogelijkheden

Een overzicht van alle opties op zowel bachelor als masterniveau voor de opleiding Toegepaste Economische Wetenschappen:

Academisch taaltje

Enkele cruciale termen die we regelmatig bovenhalen in het hoger onderwijs:

Leerresultaten


LEERRESULTATEN ZIJN DE BEOOGDE KENNIS EN INZICHT, VAARDIGHEDEN EN ATTITUDES DIE JE DIENT TE BEHEERSEN NA HET AFRONDEN VAN EEN OPLEIDING.

Ontdek de details van TEW

ECTS


éÉN ECTS-CREDIT KOMT OVEREEN MET 25 TOT 30 UREN ONDERWIJS-, LEER- EN EVALUATIEACTIVITEITEN. DE MEESTE VUB-STUDIEDELEN TELLEN 6 ECTS-CREDITS.

Meer over ECTS

Leerkrediet


BIJ AANVANG VAN EEN INITIËLE OPLEIDING KRIJG JE 140 STUDIEPUNTEN: JE LEERKREDIET OM VAKKEN TE 'KOPEN' UIT JE STUDIETRAJECT.

Bekijk de video

Licht je in, stel je vragen

Wil je je kans op slagen zo groot mogelijk maken? Dan maak je best een goede studiekeuze. Maar hoe doe je dat precies? Door actief aan de slag te gaan! Een doordachte studiekeuze vraagt tijd en inspanningen. Gelukkig helpt de VUB je door het bos de bomen te zien.

Met hoeveel studenten heb je les bij de opleiding TEW?

In het eerste jaar zijn er nogal wat vakken samen met de studenten Handelsingenieur, en dat maakt samen een groep van zo'n 300 studenten. Nadien worden de groepen kleiner, wanneer je enkel vakken hebt binnen de opleiding. Dan zit je in een groep met 70 à 80 studenten. 

Wanneer je theorie moet gaan toepassen via oefeningen in zogenaamde werkcolleges wordt de grote groep opgedeeld in kleinere groepen van zo'n 25 studenten, zodat een meer intensieve begeleiding mogelijk wordt.

Wat is het verschil met Handelswetenschappen?

Handelswetenschappen en TEW zijn erg gelijkaardig. Men zal in een opleiding Handelswetenschappen echter meer vanuit de praktijk starten, terwijl binnen TEW eerst het theoretisch kader wordt geschetst en dan later pas de koppeling met de praktijk wordt gelegd. Er zijn accentverschillen en er wordt vertrokken vanuit een andere focus. Het grootste verschil is daarom de manier waarop de kennis wordt aangebracht.

Wat is het verschil met Handelsingenieur?

In TEW verwerf je kennis inzake economie, boekhouden, wiskunde, statistiek, informatica en de maatschappelijke context. In de opleiding Handelsingenieur krijg je een combinatie van economische én technologische opleidingsonderdelen. In het eerste bachelorjaar zitten beide opleidingen voor het grootste deel samen in de les, in de tweede en derde bachelor worden de verschillen steeds groter. Handelsingenieurs krijgen meer wiskunde en er is de focus op technologie terwijl de studenten TEW meer vakken krijgen zoals sociologie. Verder is het masterprogramma ook langer voor de studenten Handelsingenieur.

Wie twijfelt tussen beide opleidingen kan na een half jaar of een jaar van de ene opleiding de overstap maken naar de andere opleiding.

Heb ik voldoende voorkennis wiskunde?

Om de wiskundige en statistische vakken vlot aan te kunnen, raden we een basiskennis aan die overeenkomt met 4u wiskunde per week in het secundair. Mocht je hier toch onder zitten is het zeker niet onmogelijk, alle lessen beginnen vanaf nul, een goede studiehouding is uiteraard doorslaggevend.

Bekijk op dit document welke voorkennis wiskunde we verwachten voor TEW. En via deze voorkennistoets 'Wiskunde voor TEW' kan je - geheel vrijblijvend en zonder gevolgen - deelnemen aan een zelftest. 

Als je na het bekijken van bovenstaand document & zelftest twijfelt over de capaciteiten van je wiskundeknobbel, kan je de voorbereidingscursus ‘Wiskunde voor humane wetenschappen’ volgen om je in september klaar te stomen op de vakken 'Statistiek' en 'Wiskunde I'. De brugcursus is specifiek op deze richting afgestemd en inhoudelijk ligt de nadruk op het praktische gebruik van de aangebrachte technieken en concepten. De cursus bestaat uit 9 modules en je bent niet verplicht om alle modules te volgen (opnieuw aan jou om te bekijken welke modules je liefst wil opfrissen/bijschaven).

Geen andere voorkennis vereist

Buiten een grondige basis wiskunde verwachten we niet dat nieuwe bachelorstudenten al kennis hebben over bijvoorbeeld informatica of economie. Deze vakken beginnen vanaf nul zodat ook studenten zonder voorkennis kunnen deelnemen.

Hoe belangrijk is talenkennis?

De talen zijn toegespitst op bedrijfsgerelateerde onderwerpen. Een basisniveau van het secundair volstaat, al hou je best rekening met het feit dat je wetenschappelijke literatuur zal lezen in het Engels (of Frans). Sommige handboeken zijn volledig in het Engels. Je kan je hierop voorbereiden door wat vaker Engelstalige literatuur te raadplegen (nieuwssites, blogs, fictie, etc).

On campus infodagen: ontdek de campus en de opleiding

20 maart, 24 april en 4 september

Studeren in semesters


2 x 13 weken les. Dan 2 weken blok. Dan 3 weken examens. De examens zijn in januari en juni. De tweede zit loopt van half augustus tot begin september.

Flexibel studeren


DE VAKKEN WAARVOOR JE NIET SLAAGT, NEEM JE MEE NAAR HET VOLGENDE JAAR EN COMBINEER JE MET NIEUWE VAKKEN. ZO KRIJG JE EEN GEÏNDIVIDUALISEERD STUDIETRAJECT. SOMMIGE STUDENTEN NEMEN BEWUST EEN DEELTIJDS PROGRAMMA OP EN COMBINEREN MET EEN EIGEN START-UP OF EEN TOPSPORTSTATUUT.

Academische competenties


Uit gegevens gefundeerde conclusies trekken, onderzoek opzetten, uit een probleemstelling de kern halen en helder weergeven. Nieuwe, onverwachte verbanden... allemaal academische competenties die je hier worden aangeleerd.

De juiste studiekeuze in 3 stappen!

Download het e-book

Het einde is pas het begin

Beeld je in. Je studies zijn prima verlopen en je mag je masterdiploma in ontvangst nemen. Je glimt van trots, en terecht. Want met dat diploma van jou ben je gewapend als geen ander om de arbeidsmarkt op te gaan. Maar welke richting ga je uit? Je hebt verrassend veel mogelijkheden en ook hier staat de VUB je bij.

Jobuitwegen

De opleiding TEW is erg veelzijdig. Onze alumni zijn dan ook actief in de meest uiteenlopende sectoren.

  • Het bank- en verzekeringswezen
  • De audit en consulting
  • Overheidsinstellingen en parastatalen (semi-overheidsinstellingen)
  • Sales managers
  • Verantwoordelijke van de personeelsdienst
  • Analist in de marketing of productieafdeling
Thomas Hendrickx

Ik ontdekte het praktische nut van wiskunde en statistiek

Ik wist lang niet wat ik wou doen en ben op die manier in TEW gerold, een opleiding waar ik nog alle kanten mee zou uitkunnen. In TEW ontdekte ik voor het eerst het praktische nut van wiskunde en statistiek in de wereld. Bovendien ontwikkel je er ook onbewust een bepaalde manier van denken en problemen oplossen. Ik ontdekte al snel dat die diversiteit aan meningen en achtergronden een enorme meerwaarde is en samenwerkingen tussen mensen sterk bevordert.

Sinds enkele maanden is Thomas Business Development Manager bij de start-up Bolt en heeft hij het gevoel dat hij op de juiste plaats is beland. 

Lees het volledige artikel over Thomas op VUB Today

Opties na je master

Na het behalen van je master in de TEW kan je nog verder specialiseren. Zo kan je, na het volgen van een voorbereidingsprogramma, starten aan de master Handelsingenieur, de master in de Sociologie, de master in de Politieke Wetenschappen, …

Het volgen van de minor Management en Beleid van de Gezondheidszorg in je derde bachelor verleent je onmiddellijke toegang tot de master in het Management en Beleid van de Gezondheidszorg. De andere minors verlenen je studieduurverkorting als je een tweede master wilt halen.

Wil je voor de klas staan in de hogere graad van het secundair onderwijs? Dan kan je kiezen voor de Educatieve Master in de Economie.

Careercenter


Individueel advies rond cv’s, gesprekstraining en jobmogelijkheden. Ook tijdens je studies!

Ontdek het aanbod

Gebeten door onderzoek?


Blijf plakken als doctoraatstudent

PhD @ VUB

Een vliegende start

De lessen starten in de vierde week van september. We verwelkomen je graag op een van de onthaalmomenten voor nieuwe studenten. En op tal van andere actviteiten tijdens Kick off the Campus. Zo maken we je vanaf dag één wegwijs op de VUB. Heb je nu al een vraag voor de VUB? Hieronder vind je alvast wat informatie om je op weg te helpen.

Een groene oase op een steenworp van Brussel stad.

Boek een campusrondleiding

Welkom aan de VUB!

Alle info gebundeld

Studeren kost geld, informeer je grondig!

Ontdek de financiële steun

Geen twijfels meer?


Zet de eerste stap en schrijf je in voor de opleiding Toegepaste Economische Wetenschappen!

Start je online inschrijving hier

Je wil op kot?

Ontdek alle opties

Brussel geen studentenstad?

Veel meer dan een studentenstad!

Heb je nog vragen over de opleiding Toegepaste Economische Wetenschappen?


AARZEL NIET EN CONTACTEER ONS

Mail de faculteit