logo

Verruim je blik op de wereld (van het vertalen)

In de masteropleiding Vertalen maak je kennis met de veelzijdige wereld van vertalen. Je leert in de eerste plaats wat het betekent om efficiënt en kwaliteitsvol te vertalen vanuit het Duits, Engels, Frans en Spaans naar het Nederlands of omgekeerd. Je perfectioneert ook je vertaalvaardigheden in diverse vertaalateliers rond economische, juridische, literaire, technische en wetenschappelijke teksten. 

Tijdens de opleiding leer je ook werken met de modernste (ver)taaltechnologie zoals tools voor computerondersteund vertalen. Je ontdekt hoe je software, websites en andere producten kan aanpassen aan de taal, cultuur en markt van een bepaalde doelgroep. Ook het ondertitelen komt aan bod, een vorm van vertalen die op het eerste gezicht gemakkelijk lijkt, maar waarbij heel wat meer komt kijken dan het louter vertalen van korte zinnetjes.

Je leert dat het kiezen van het juiste woord een wereld van verschil maakt. Het spreekt voor zich dat je hierbij niet enkel vertrouwt op je uitgebreide talenkennis. Inzicht in culturen en interculturele verschillen zijn minstens even belangrijk. Geen betere omgeving om dit zelf te ervaren dan het meertalige en multiculturele Brussel.

Welkom in onze opleiding!

 

Meer weten over de opleiding?

Boek je infosessie

Faculteit


Arts and Philosophy

Meer info

Heb je vragen?


Stuur ons een e-mailtje! We helpen je graag verder.

Contacteer ons

Onderwijskwaliteit


Aan de VUB vinden we goed onderwijs belangrijk. We zijn dan ook voortdurend bezig met het bewaken en verbeteren van de onderwijskwaliteit en we zijn daar transparant over. Wil je meer weten over de kwaliteit van de opleiding, lees hier dan de publieke informatie.

Publieke informatie over de kwaliteit van de opleiding

Op deze pagina vind je het masterprogramma 2021-2022.

Klik hier voor meer info over hoe je lessen in het volgende academiejaar er zullen uitzien.

Module I - Vertaalwetenschap (24 ECTS)

In deze module staat het onderzoek binnen de vertaalwetenschap centraal, de wetenschappelijke discipline die zich toelegt op de studie van vertalen (zowel proces- als productgericht onderzoek). Het betreft een verplicht af te werken cursuspakket van 24 studiepunten.

Studenten verwerven inzichten in belangrijke theoretische stromingen, probleemstellingen, onderzoeksvragen en -methodologieën binnen deze discipline. Aan de hand van hun verworven kennis en praktische onderzoeksgerelateerde vaardigheden zijn ze in staat om, onder begeleiding van een promotor, een onderzoek uit te voeren dat verband houdt met vertalen. Het onderzoek mondt uit in een masterproef.

Naast het vertaalwetenschappelijk onderzoek verwerven studenten in deze module ook inzichten in de studie van interculturele communicatie en in interculturele communicatieve vaardigheden.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS credits worden geselecteerd.

 • Intercultural communication (3ECTS - 1ste semester)
 • Masterproef Vertalen (18 ECTS - 1ste/2de semester)
 • Vertaalwetenschap en onderzoeksmethodiek / Translation studies and research methodology (3 ECTS - 1ste/2de semester)

Module II - Vertaalpraktijk (18 ECTS)

Deze module staat helemaal in het teken van de beroepspraktijk van de vertaler. Het betreft een verplicht af te werken cursuspakket van 18 studiepunten.

Studenten doen praktische ervaring op met de verschillende beroepsfuncties op de vertaalmarkt en met technologietoepassingen die deze functies ondersteunen. Daarnaast verwerven ze inzichten in de juridische, ethische en deontologische aspecten van het vertalen en van het vertaalberoep. Beroepservaring wordt binnen deze module verworven via een gesimuleerde vertaalbureausimulatie en een verplichte stage binnen een organisatie.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 18 ECTS credits worden geselecteerd.

 • Deontologie (3 ECTS - 1ste semester)
 • Technologie voor vertalers / Technology for translators (3 ECTS - 1ste semester)
 • Vertaalbureausimulatie en stage (12 ECTS - 2de semester)

Module III - Taal- en vertaalvaardigheden (12 ECTS)

Deze module bestaat uit een verplicht cursuspakket van 12 ECTS waarin studenten hun taal- en vertaalvaardigheden oefenen in technisch-wetenschappelijke, literaire, economische en juridische domeinen. Studenten dienen voor de twee talen waarvoor ze ingeschreven zijn een (ver)taalatelier te volgen van 6 ECTS.

Om deze module af te werken, moet de student 12 ECTS credits behalen.

 • Taalatelier Nederlands (6 ECTS - 1ste/2de semester)
 • Vertaalatelier Duits - Nederlands  (6 ECTS - 1ste/2de semester)
 • Vertaalatelier Engels - Nederlands (6 ECTS - 1ste/2de semester)
 • Vertaalatelier Frans - Nederlands (6 ECTS - 1ste/2de semester)
 • Vertaalatelier Spaans - Nederlands (6 ECTS - 1ste/2de semester)

Module IV - Keuzevakken (6 ECTS)

In deze module dien je 6 ECTS af te werken, te kiezen uit een lijst van verbredende en/of verdiepende vakken.

De opleidingsonderdelen binnen deze module zijn:

 • Audiovisueel vertalen / Audiovisual translation (3 ECTS - 1ste semester)
 • De taalindustrie / The language industry (3 ECTS - 1ste semester)
 • Digital Storytelling voor journalisten (3 ECTS - 1ste semester)
 • Journalistieke genres (3 ECTS - 1ste/2de semester)
 • Language and the Mass Media (3 ECTS - 2de semester)
 • Linguistics and Literary Studies in Brussels (3 ECTS - 1ste semester)
 • Multilingual education (6 ECTS - 1ste semester)
 • Multilingualism and cognition (6 ECTS - 1ste semester)
 • Nederlands als tweede taal (6 ECTS - 1ste semester)
 • Onderwijs van Nederlands aan anderstaligen (6 ECTS - 1ste semester)
 • Taalverzorging en journalistiek schrijven (3 ECTS - 1ste/2de semester)
 • Tekstrevisie en eindredactie (3 ECTS - 2de semester)
 • Theory of literary translation (3 ECTS - 1ste semester)

 

Lees hier welke maatregelen de VUB volgend jaar neemt in het licht van de Coronacrisis.

ECTS credits

ECTS credits zijn studiepunten. Één ECTS credit komt overeen met 25 tot 30 uren onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten.

Leerresultaten

Het programma beoogt om de houders van een academisch bachelordiploma de in het artikel II.141. van de Codex Hoger Onderwijs bedoelde algemene wetenschappelijke competenties en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bij te brengen die vereist zijn om de beoogde masteropleiding aan te kunnen vatten.

Leerresultaten zijn de beoogde kennis en inzicht, vaardigheden en attitudes die je dient te beheersen na het afronden van een opleiding. Wil je meer weten over de specifieke leerresultaten van deze opleiding? Lees er hier meer over.

Een vliegende start

We verwelkomen je graag op een van de onthaalmomenten voor nieuwe studenten. En op tal van andere activiteiten tijdens Kick off the Campus. Zo maken we je vanaf dag één wegwijs op de VUB. Heb je nu al een vraag voor de VUB? Hieronder vind je alvast wat informatie om je op weg te helpen.

Toelatingsvoorwaarden

 Rechtstreekse toelating

Bachelor in de Toegepaste Taalkunde (combinaties twee talen: Duits, Engels, Frans, Nederlands, Spaans)

 

Toelating via Schakelprogramma

• Professionele Bachelor Communicatiemanagement

• Professionele Bachelor Office Management

• Professionele Bachelor Onderwijs: secundair onderwijs

Een schakelprogramma is bedoeld voor studenten die een professioneel bachelordiploma behaald hebben en hiermee een academische masteropleiding willen starten. Het schakelprogramma zorgt ervoor dat deze studenten als het ware 'bijgeschoold' worden zodat ze met dezelfde voorkennis als de academische bachelors aan de opleiding kunnen beginnen.

Bekijk hier het schakelprogramma.

 

Toelating via Voorbereidingsprogramma

• Bachelor Taal- en Letterkunde

• Master Taal- en Letterkunde

Een voorbereidingsprogramma is bedoeld voor studenten met een academisch bachelor- of masterdiploma die aan een masteropleiding willen beginnen maar, op basis van dit diploma, niet rechtstreeks toegelaten zijn. Het voorbereidingsprogramma zorgt ervoor dat deze studenten als het ware 'bijgeschoold' worden zodat ze met dezelfde voorkennis als de rechtstreeks toegelaten academische bachelors aan de masteropleiding kunnen beginnen.

Bekijk hier het voorbereidingsprogramma.

 

De talen waarvoor je je inschrijft in de master moeten identiek zijn aan de talen waarvoor je een bachelordiploma hebt behaald.

 

Studiegeld

Een gedetailleerd overzicht van de studiegelden per opleiding vind je hier.

 

Meer weten over onze voorzieningen?

Boek je infosessie

...onze opleiding een Europees kwaliteitslabel draagt?

Onze masteropleiding Vertalen verwierf het Europees kwaliteitslabel European Masters in Translation (EMT). Dit label wordt enkel toegekend aan de beste masteropleidingen voor vertalers in Europa. Het betekent een meerwaarde voor je diploma en dus een troef voor je latere carrière.

 

...je optimaal wordt voorbereid op een carrière in de professionele vertaalwereld?

De Master in het Vertalen hecht veel belang aan praktijk. Tijdens de opleiding werk je in gesimuleerde vertaalbureaus aan echte vertaalprojecten, recht uit het werkveld. Deze vertaalbureausimulaties laten je kennismaken met alle belangrijke stappen in het werkproces van een vertaalbureau, van het opstellen van offertes tot het opleveren van het eindproduct: een volledig afgewerkte vertaling.

Dankzij onze nauwe contacten met het werkveld stemmen we de inhoud van de opleiding voortdurend af op de meest recente ontwikkelingen in de vertaalwereld. De vertaalpraktijk staat hierbij centraal. We nodigen deskundigen uit als gastspreker binnen de verschillende vertaalvakken en we moedigen je aan om buiten de muren van de universiteit deel te nemen aan studiedagen. Tijdens de stage van minstens zes weken (in binnen- of buitenland) zal je de professionele vertaalwereld nog beter leren kennen. De opgedane praktijkervaring zal je later ongetwijfeld nog van pas komen!

 

...je actief wordt betrokken bij het onderzoek in de opleiding?

Tijdens je opleiding word je actief betrokken bij het onderzoek van het ‘Brussels Institute for Applied Linguistics’ (BIAL), een VUB-onderzoeksgroep die zich onder meer toelegt op de studie van vertaalgerelateerde onderwerpen. Je maakt kennis met de belangrijkste inzichten uit de vertaalwetenschap en gerelateerde domeinen en leert hoe je wetenschappelijk onderzoek kan voeren over onderwerpen die verband houden met de masteropleiding Vertalen.

PARTNERS

Onze opleiding werkt samen met verschillende partners uit de (ver)taalindustrie. Zo zorgen we ervoor dat ons opleidingsaanbod is afgestemd op de nieuwste trends en state-of-the-art technologieën.

Wordfast pro

Our curriculum offers training into Wordfast translation tools, courtesy of Wordfast LLC and Yves Champollion.

Lies De Sutter (alumna - freelance vertaalster)

"Als jonge vertaalster vind ik het heel belangrijk te kunnen werken met nieuwe (vertaal)technologieën."

”In de Master in het Vertalen leer je welke tools je kunnen helpen tijdens het vertaalproces. Je leert er terminologie op te zoeken en en in de vertaalateliers maak je kennis met verschillende tekstsoorten. Je krijgt praktische tips over hoe je dit beroep zelfstandig kan beoefenen én je krijgt de kans om samen met je medestudenten een fictief vertaalbedrijfje te runnen. De perfecte voorbereiding op het echte werk! Als je graag vertaalt, dan krijg je hier zeker en vast de smaak te pakken.”

In team werken aan vertaalprojecten voor echte klanten

Tijdens het tweede semester werken onze studenten in teamverband aan vertaalprojecten voor echte klanten.

HET EINDE IS PAS HET BEGIN

 

Beeld je in. Je studies zijn prima verlopen en je mag je masterdiploma in ontvangst nemen. Je glimt van trots. En terecht. Want met je diploma ben je gewapend als geen ander om de arbeidsmarkt op te gaan. Maar welke richting ga je uit? Je zou het misschien niet denken maar je hebt verrassend veel mogelijkheden. En ook hier staat de VUB je bij. 

 

In de startblokken voor een carrière als vertaler

Je kan aan het werk als vertaler, hetzij op zelfstandige basis, hetzij binnen een vertaalbedrijf of de vertaaldienst van een grote organisatie. Misschien word je projectmanager binnen een vertaalbureau, ondertitelaar, of lokalisatie-expert voor software, mobiele apps, websites of videogames. Of je kan aan de slag als taalprofessional binnen een communicatiedienst of taalopleiding, als taaladviseur, terminoloog, woordvoerder, technisch schrijver, copywriter, tekstrevisor of –redacteur, of beleidsmedewerker in een overheidsorganisatie. Misschien droom je wel van een academische carrière en wil je je met een doctoraat verder specialiseren in het vertaalonderzoek? Aan jou de keuze!

 

Of ga je alsnog voor een carrière in het onderwijs?

Misschien overweeg je om na je masterdiploma de stap te zetten naar het onderwijs? Bekijk dan zeker eens de informatie over de Educatieve Master in Talen aan VUB! Indien je een masterdiploma Vertalen hebt behaald, kan je het verkorte programma (60 ECTS) van de Educatieve Master in Talen volgen. Afhankelijk van jouw keuzeprofiel heb je de keuze uit: Duits, Engels, Frans, Nederlands, NT2, Project Algemene Vakken (PAV) en Spaans.

Alumni in de kijker

Alumnus Giovanni werkt als ondertitelaar bij Proximus Media House. “Soms ben je als ondertitelaar de eerste die een serie kan en mag zien.” – Portret gemaakt door studenten uit de Master Journalistiek.

Careercenter


INDIVIDUEEL ADVIES ROND CV’S, GESPREKSTRAINING EN JOBMOGELIJKHEDEN. OOK TIJDENS JE STUDIES!

Check de website

Doctoreren?


VUB TELT DRIE DOCTORAL SCHOOLS TER ONDERSTEUNING VAN DOCTORANDI. ZE HEBBEN TOT DOEL JUNIOR-ONDERZOEKERS TE STIMULEREN EN TE PROMOTEN VIA WORKSHOPS, SEMINARIES, MASTER CLASSES, …

Dr in spe

Afgestudeerd, oké. Maar nooit meer studeren? Nee!

Je masterdiplomahalen is een hele prestatie. Maar ook daarna kan je je kennis aan de VUB blijven bijspijkeren. Zo biedt de universiteit maar liefst 21 master-na-masteropleidingen aan en heel wat postgraduaten. Een aanbod dat niet alleen ruim is, maar ook bijzonder hoogwaardig. En dus een extra troef op je cv!

 

Meer weten over onze alumni?

Meer info

Volg de VUB

Op LinkedIn