logo

VRAGEN VOORBIJ ANTWOORDEN

Verwondering en twijfel zijn belangrijke eigenschappen om op een kritische wijze deel te nemen aan onze hedendaagse, complexe en geglobaliseerde maatschappij. Filosofen en ethici moeten dan ook met beide voeten in de werkelijkheid staan, en waakzaam blijven voor steeds veranderende omstandigheden.

De mens streeft er van nature naar te weten (Aristoteles)

Iets voor jou?

Voel je je klaar voor het onderuit halen van schijnbare waarheden en evidenties? Kan je een grote portie zelfstandigheid aan de dag leggen? Hou je van het zorgvuldig opbouwen van een eigen argumentatie? Ben je bereid grote hoeveelheden leesvoer te verwerken? Wil je de inzichten daaruit op een heldere wijze leren vertalen naar papers? Dan is het antwoord op de bovenstaande vraag volmondig JA! Ontdek ons programma en geraak wegwijs.

Toekomstgerichte bedrijven nemen het best een paar wijsgeren in dienst. (Rector Caroline Pauwels)

Geen boekenwijsheid

De specifieke aard van onze opleiding vereist dat je de leerstof niet botweg vanbuiten leert. Er wordt steeds inzicht van je verwacht. In de plaats van eeuwenoude zienswijzen woordelijk te reproduceren, moet je je kunnen verplaatsen in de complexe ideeënwereld van diverse denkers uit uiteenlopende tradities en tijdvakken. In de plaats van lesgevers na te praten, moet je je eigen positie durven en kunnen beargumenteren.

Meer weten over de opleiding?

Boek je online infosessie

Avondonderwijs

Voor werkenden of werkzoekenden bieden wij deze opleiding ook aan met les vanaf 17u of in het weekend. Het gaat om dezelfde vakken, maar in gecondenseerde vorm. Zelfstudie is hier dus zeer belangrijk. Het leidt echter tot precies hetzelfde diploma als dit van het dagonderwijs. Werken en studeren, de combinatie kan!

Er bestaan geen feiten, alleen interpretaties (Nietzsche)

Academische competenties

Uit gegevens gefundeerde conclusies trekken, onderzoek opzetten, uit een probleemstelling de kern halen en helder weergeven. Nieuwe, onverwachte verbanden... Dat zijn allemaal academische competenties en een universiteit als de VUB is dé plaats om die aan te leren.

Wereldstad

Via gastcolleges van buitenlandse proffen of de vele internationale studenten aan de VUB heb je de wereld binnen handbereik. Bovendien is Brussel een kosmopolitische stad die bruist en krioelt van culturen en talen. Aan jou om op ontdekking te gaan.

International Student Goodbye 2019

Brochure


Hierin vind je meer uitgebreide info over onze eigenheid en visie, de programma's, praktische wenken, contactgegevens.

Download

Erasmus


Je kan een deel van deze opleiding volbrengen op tal van bestemmingen in het buitenland. Een pluspunt voor je cv.

Meer info

Faculteit


De Faculteit Letteren en Wijsbegeerte biedt nog diverse andere opleidingen aan, die je ook kan combineren via minores.

Meer info

Infodagen


Op welke universiteit je het best je hogere studies aanvangt, ontdek je alleen door er zelf eens de sfeer te gaan opsnuiven.

Kom langs

Studiekeuze


In ons e-book vind je veel handige tips die je helpen om de juiste studiekeuze te maken zodat jij je slaagkansen verhoogt.

Download

Inschrijven


Je hebt beslist, en wil starten op de VUB. Start je inschrijving hier. Vindt ook info over studiegeld en praktische vereisten.

Schrijf in

Nog vragen?

Stuur ons een e-mail

STRUCTUUR VAN DE OPLEIDING

Welke vakken krijg je allemaal? Een overzicht vind je hieronder. Naast het driejarige modeltraject voor de bachelor zijn ook verkorte trajecten mogelijk. Volgend op deze bachelor kan je onze master aanvatten, die je ook kan opnemen in avondonderwijs. Tot slot is er de research master.

Bachelor

De drie bachelorjaren bieden respectievelijk inleidende, verdiepende en specialiserende vakken. Jaar één heeft een gemeenschappelijke stam met andere opleidingen uit onze faculteit. Jaar twee en drie bevatten beide een keuze module. In het derde jaar zitten enkele verplichte Engelstalige opleidingsonderdelen vervat. Datzelfde jaar schrijf je een bachelorpaper.

Master

In de master Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen kies je één van de volgende twee afstudeerrichtingen:

 • Wijsbegeerte
 • Moraalwetenschappen en humanistiek

Met eender welk ander bachelordiploma kan je mits een programma van één jaar de masteropleiding in de Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen aanvatten. Houders van een academisch diploma dienen eerst het voorbereidingsprogramma van 63 studiepunten te volgen. Houders van een professionele bachelor volgen het verplichte schakelprogramma van 81 studiepunten.

Studiepunten

SP ‘Studiepunt’: een studiepunt komt overeen met 25 tot 30 uren onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten. Aan de Vrije Universiteit Brussel komt een SP overeen met een ECTS (de Europese norm voor het transfereren van studiepunten).

Avondonderwijs

Voor werkenden of werkzoekenden bieden wij deze opleiding ook aan met les vanaf 17u of in het weekend. Het gaat om dezelfde vakken, maar in gecondenseerde vorm. Zelfstudie is hier dus zeer belangrijk. Het leidt echter tot precies hetzelfde diploma als dit van het dagonderwijs. Werken en studeren, de combinatie kan!

Research master

Voor studenten die van een loopbaan als onderzoeker dromen bestaat een tweede jaar master, de Research Master in Philosophy. In samenwerking met de universiteiten van Gent en Antwerpen krijg je hier de keuze uit 18 seminaries waarvan je er drie kiest die je aan twee van de drie universiteiten volgt.

Infodagen


Op welke universiteit je het best je hogere studies aanvangt, ontdek je alleen door er zelf eens de sfeer te gaan opsnuiven.

Kom langs

Brochure


Hierin vind je meer uitgebreide info over onze eigenheid en visie, de programma's, praktische wenken, contactgegevens.

Download

Inschrijven


Je hebt beslist, en wil starten op de VUB. Start je inschrijving hier. Vindt ook info over studiegeld en praktische vereisten.

Schrijf in

Nog vragen?

Stuur ons een e-mail

Leerresultaten

Leerresultaten zijn de beoogde kennis en inzicht, vaardigheden en attitudes die je dient te beheersen na het afronden van een opleiding. Wil je meer weten over de specifieke leerresultaten van de bachelor opleiding? Lees er hier meer over.

Het programma beoogt om de houders van een academisch bachelordiploma de in het artikel II.141. van de Codex Hoger Onderwijs bedoelde algemene wetenschappelijke competenties en wetenschappelijk-disciplinaire

Wil je meer weten over de specifieke leerresultaten van de master opleiding? Lees er hier meer over.

Onderwijskwaliteit


Aan de VUB vinden we goed onderwijs belangrijk. We zijn dan ook voortdurend bezig met het bewaken en verbeteren van de onderwijskwaliteit. Wil je meer weten over de kwaliteit van het onderwijs aan de VUB of ben je benieuwd naar de kwaliteit van een specifieke opleiding, lees hier dan meer.

Onderwijskwaliteit

Een vliegende start

De lessen van het nieuwe academiejaar starten telkens in de vierde week van september. We verwelkomen je graag op een van de onthaalmomenten voor nieuwe studenten. En op tal van andere actviteiten tijdens Kick off the Campus. Zo maken we je vanaf dag één wegwijs op de VUB. Hieronder vind je alvast wat startersinfo.

Studeren in semesters

2 x 13 weken les. Dan 2 weken blok. Dan 3 weken examens. De examens zijn in januari en juni. De tweede zit van eind augustus tot midden september.

Leerkrediet

Bij wijze van welkom ontvang je bij aanvang van een initiële bachelor- of masteropleiding 140 studiepunten. Deze studiepunten maken je leerkrediet uit. Dat krediet gebruik je om vakken te 'kopen' uit je studietraject. Slaag je voor die vakken, dan krijg je je punten terug. Meer nog: de eerste 60 studiepunten die je terugkrijgt, worden verdubbeld. Slaag je niet voor een of meer vakken, dan ben je de studiepunten die deze vakken 'waard' zijn, kwijt En moet je opnieuw studiepunten van je leerkrediet 'afgeven' om ervoor te kunnen herkansen. Te vermijden, zoiets, want zo slinkt je leerkrediet. Maak dus een verstandige studiekeuze.

Toelatingsvoorwaarden en individuele trajecten

Met een diploma secundair onderwijs kan je starten in elke bacheloropleiding (met uitzondering van Geneeskunde). Wil je graag meer info over specifieke toelatingsvoorwaarden voor bijvoorbeeld het schakelprogramma of directe toegang tot de master, kijk dan op de VUB-website bij de opleiding van jouw voorkeur. Hier vind je een lijst met de toelatingsvoorwaarden voor de opleidingen. Heb je vragen rond toelating, vrijstellingen en vakkenpakketten, neem dan contact op met de studietrajectbegeleider van de opleiding. Het samenstellen van je individueel studietraject gebeurt altijd samen met je studietrajectbegeleider.

Studiegeld en Sociale Dienst Studenten

Je studiegeld wordt berekend op basis van het aantal studiepunten dat je opneemt, je nationalteit, opleiding en contracttype. Studenten uit de Europese Economische Ruimte (EER) die zich voor een intiële bachelor- of masteropleiding inschrijven, betalen een standaard vast bedrag en een variabel bedrag per studiepunt. Elk jaar wordt het studiegeld opnieuw berekend. De exacte berekeing vindt je hier. Zit je in een financieel moeilijke situatie, dan neem je best contact op met de Sociale Dienst Studenten van de VUB. Zij bekijken per dossier hoe je geholpen kan worden.

Flexibel studeren

De vakken waarvoor je niet slaagt, neem je mee naar het volgende jaar en combineer je met nieuwe vakken. Zo krijg je een geïndividualiseerd studietraject. Sommige studenten nemen bewust een deeltijds programma op, bijvoorbeeld om te combineren met een job.

Meer weten over onze voorzieningen?

Boek je infosessie

OP KOT

Meer info

Studiebegeleiding


In dit centrum kan je terecht voor informatie, advies, begeleiding en training in elke fase van je studieloopbaan.

Meer info

STUDENTENLEVEN

Meer info

Erasmus


Je kan een deel van deze opleiding volbrengen op tal van bestemmingen in het buitenland. Een pluspunt voor je cv.

Meer info

BRUSSEL

Meer info

Brochure


Hierin vind je meer uitgebreide info over onze eigenheid en visie, de programma's, praktische wenken, contactgegevens.

Download

Nog vragen?

Stuur ons een e-mail

Wij staan voor je klaar

Het team van onze opleiding bestaat uit docenten, assistenten, onderzoekers en secretariaatsmedewerkers die je allen helpen wanneer mogelijk. Daarnaast kan je met specifieke vragen of problemen bij heel wat centrale diensten terecht. Ben je een nieuwe student, kijk dan eerst bij Opleiding, Programma en/of Wegwijs.

Onderwijsbegeleiders

De onderwijsbegeleiders helpen je om je studiesucces te verhogen. Dat doen zij door, samen met het ACTO en het StudieBegeleidingsCentrum, van bij de start van het academiejaar klaar te staan voor studenten uit de faculteit LW. Heb je specifieke vragen over de samenstelling van je studieprogramma (leerkrediet, studievoortgang, vrijstellingen, ...), dan kan je aankloppen bij de studietrajectbegeleiders.
 
Je kan bij de onderwijsbegeleiders terecht voor hulp bij

 • het nemen van notities;
 • het opstellen van een planning;
 • het samenvatten en structureren van je cursus;
 • het schrijven van een paper, je bachelor- of masterproef.

Je vindt Febe Vandersteene (LIST) en Fleur Van Bocxlaer (HARP) op afspraak terug in gebouw C, vijfde verdieping, lokaal 5C452.

Info opleiding


De poort naar alle praktische info voor de student Letteren en Wijsbegeerte.

STUDENT.VUB/LW

Info VUB


De poort naar alle praktische info voor elke student van de Vrije Universiteit Brussel.

STUDENT.VUB

Secretariaat opleiding


Mevr. Viviane Servranckx
lokaal 5B404
02/629.25.68

Stuur een e-mail

Studiebegeleiding


In dit centrum kan je terecht voor informatie, advies, begeleiding en training in elke fase van je studieloopbaan.

Meer info

Trajectbegeleiders


Voor al je vragen over studieprogramma's, toelatingsvoorwaarden, vrijstellingen, herkansingen, ...

Contacteer

Ombudspersonen


Voor klachten inzake onderwijs en examens waarmee je niet op een andere plek binnen de VUB terecht kan.

Contacteer

Het einde is een nieuw begin

Beeld je in. Je studies zijn prima verlopen en je mag je masterdiploma in ontvangst nemen. Je glimt van trots, en terecht. Want met dat diploma van jou ben je gewapend als geen ander om de arbeidsmarkt op te gaan. Maar welke richting ga je uit? Je hebt verrassend veel mogelijkheden en ook hier staat de VUB je bij.

Jobuitwegen

Vandaag vinden we afgestudeerde wijsgeren en moraalwetenschappers terug in alle organisaties waar ze kritische, analyserende en synthetiserende denkers kunnen gebruiken – en dat zijn er heel wat!

Zo waardeert de bedrijfswereld hoe filosofen in staat zijn innovatieve structuren en processen uit te denken zonder het grotere plaatje uit het oog te verliezen. Ook vinden we veel wijsgeren en moraalwetenschappers terug in de media. Studenten die de afstudeerrichting Moraalwetenschappen en Humanistiek volgen kunnen leerkracht niet-confessionele zedenleer of filosofie worden. Zij komen ook in aanmerking om aan de slag te gaan als consulent in vrijzinnig humanistische organisaties of meer algemene zorg- en socioculturele organisaties.

 

Alumnus Daan Vinck over zijn job

Ooit student Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen aan de VUB, nu coördinator bij Hobo VZW!

Research master

Voor studenten die van een loopbaan als onderzoeker dromen bestaat een tweede jaar master, de Research Master in Philosophy. In samenwerking met de universiteiten van Gent en Antwerpen krijg je hier de keuze uit 18 seminaries waarvan je er drie kiest die je aan twee van de drie universiteiten volgt.

Levenslang leren

Dat je je masterdiploma behaald hebt, dat is een hele prestatie. Maar ook daarna kun je je kennis aan de VUB blijven bijspijkeren. Zo biedt de universiteit maar liefst 21 master-na-masteropleidingen aan en heel wat postgraduaten. Een aanbod dat niet alleen ruim is, maar ook bijzonder hoogwaardig. En dus een extra troef op je cv.

Alumnus Alvaro Avelar over zijn job

Werken in het huisvandeMens: Boeiend? Ja! Typisch? Allesbehalve.

Hoe ziet je werkdag er doorgaans uit?

Een typische dag aan het huisvandeMens bestaat niet (lacht). Iedere dag is anders. Wij hebben hier onze eigen bureaus, maar de bedoeling is dat we ons zoveel mogelijk naar de maatschappij, naar de wereld richten – daar (wijst naar buiten) willen we onze doelen bereiken. Hoe doen we dat? Door evenementen te organiseren of door projecten op te starten. Zo werken we bijvoorbeeld samen met de zorgsector: we creëren awareness rond de existentiële vragen waar mensen die in een woonzorgcentrum verblijven, mee zitten. Samen met Vrij Onderzoek (studiekring aan de VUB, n.v.d.r.) organiseren we de Week Van De Verlichting, inclusief een ‘scholierendag’ om kritisch en vrij denken te stimuleren bij jongeren. We gaan ook naar scholen om uitleg te geven over het vrijzinnig humanisme en het huisvandeMens.

Wat is er gebeurd van zodra je je masterjaar afrondde?

Na mijn studies heb ik verschillende jobs uitgeprobeerd, want, zoals de meesten – dat is niet enkel eigen aan filosofen – (lacht) is het altijd uitzoeken ‘wat wil ik doen met mijn leven’. Enerzijds had ik een ruime achtergrond als filosoof en anderzijds was ik als student actief in Vrij Onderzoek. Die studiekring organiseert activiteiten om mensen aan het denken te zetten over allerlei thema’s die niet altijd even gemakkelijk liggen. Daarnaast was ik ook redacteur bij de Moeial, het studententijdschrift van de VUB: ik schreef enkele artikels en maakte deel uit van de redactie.

Dat totaalpakket heeft ervoor gezorgd dat ik eerst een tijdje schreef voor Vice Magazine en copywriter was. Een half jaar gaf ik les als leerkracht zedenleer, maar dat was niet mijn ding. Relatief kort daarna kwam er een vacature vrij bij deMens.nu om vrijzinnig humanistisch consulent te worden en ik dacht ‘dit klopt voor mij’.

Careercenter


Hier krijg je individueel advies rond cv’s, gesprekstraining en jobmogelijkheden. Ook tijdens je studies!

Meer info

Blijf FILO volgen

Facebook

Doctoreren


De VUB telt drie doctoral schools ter stimulering van doctorandi. Ze hebben als doel junior onderzoekers te ondersteunen.

Meer info

Alumniwerking

Meer info

Werk en studie


Hou je scherp, je leven lang. Nergens anders vind je zo’n groot aanbod van opleidingen die je kan combineren met een baan.

Meer info

Blijf de VUB volgen

LinkedIn

Blijf op de hoogte

Hieronder berichten wij graag over activiteiten en publicaties waar teamleden, (oud)studenten of onze opleiding in haar geheel bij betrokken zijn. Je kan ons eveneens volgen via Facebook. Heb je een passende suggestie voor een item, contacteer ons. Voor een archief incl. oudere berichten (vanaf 2011) zie hier.

Alicja Gescinska

29/03 Eerste Brusselse Filosofie Matinee met Alicja Gescinska

Programma zondag 29 maart

13.30 - 14.30: Tijd voor poëzie en gesprek

Wat leren we als we literatuur lezen? Wat is dat voor kennis? Wat is de relatie tot waarheid?
Met: Yanni Ratajczyk (dichter), Martha Claeys (gespreksleider), Laurens ten Kate, Marc Van den Bossche en Leen Verheyen (filosofen)

14.30 - 15.00: Tijd voor een drankje en hapje

15.00 - 16.00: Lezing Alicja Gescinska
Het uur van de waarheid: over leugens en waarachtigheid in post-truth tijden

16.00 - 16.15: Tijd voor vragen en afronding

Locatie
WeKONEKT-ruimte VUB in BOZAR, ingang Koningsstraat 10, Brussel

Kostenloos, maar inschrijving verplicht via hendrikjen.alma@vub.be

Onze flyer vind je hier!

Vrijheid, gelijkheid, veelheid

Met zijn traktaten over politiek en de vrijheid om te filosoferen heeft Spinoza in de tweede helft van de zeventiende eeuw een ommekeer bewerkstelligd in de relatie tussen filosofie, politiek en religie en zo de basis gelegd voor de moderne democratie. Dit verliep niet zonder slag of stoot. De idee dat er geen gelijkheid is zonder vrijheid maar ook geen vrijheid zonder gelijkheid werd verguisd als leidend tot oproer en anarchie. Zijn pleidooi voor filosofische kritiek werd van alle kanten onthaald op een heftige en massieve tegenstand. Toch stond Spinoza niet alleen, hij maakte deel uit van een beweging. Geïnspireerd door menig anoniem traktaat, de republikeinse geschriften van zijn tijdgenoot De la Court, de democratische ideeën van zijn leraar Van den Enden en de subversieve kritiek van zijn vriend Koerbagh ging hij verder op het spoor dat werd gelegd door Machiavelli. Maar ook de tegenstand waarop zijn werk werd onthaald speelde een rol in de radicalisering van zijn ideeën en in de terugkeer naar de revolutionaire principes van Machiavelli. Zijn voorbeeld leidde tot pamfletten zoals de Esprit de Spinosa/Traité des trois imposteurs die een breed lezerspubliek bereikten en daarmee beslissende impulsen gaven aan de Verlichting.

Vrijheid, gelijkheid, veelheid. Het moderne democratie-denken van Machiavelli tot Spinoza en zijn kring van Prof. dr. Sonja Lavaert verscheen bij ASP/VUBPress.

Goede smaak: altijd raak met de gulden snede?

Tik “gulden snede” in op Google en je krijgt een aantal hits dat de fascinatie voor het wiskundig getal phi (Φ) duidelijk maakt. 1,61803399… lijkt de eeuwenoude toverformule voor natuurlijke schoonheid en perfecte verhoudingen. Hoe komt dat en klopt het wel dat die welbepaalde verhouding tussen twee afstanden bijzondere eigenschappen oplevert? Prof. dr. Gustaaf Cornelis gaat in op feiten en misverstanden rond de gulden snede, naar aanleiding van het boek dat hij er samen met wiskundige Stijn Verwulgen over schreef en dat het voorkomen van phi in onze omgeving grondig wil verklaren.
Het boek is ter plaatse te koop en kan gesigneerd worden.
Inkom: € 5 (€ 2 voor studenten en leden UPV en VPK)
Graag hier inschrijven! 

Closing the Door: Complaint as Diversity Work

Sarah Ahmed's lecture draws on interviews conducted with staff and students who have made complaints within universities that relate to unfair, unjust or unequal working conditions and to abuses of power such as sexual and racial harassment. It approaches complaint as a form of diversity work: the ordinary and often painstaking labour of trying to transform institutions so they are more accommodating. Making a complaint requires becoming an institutional mechanic: you have to work out how to get a complaint through a system. It is because of the difficulty of getting through that complaints often end up being about the system. The lecture explores the significance of how complaints happen “behind closed doors,” and shows how doors are often closed even when they appear to be opened.

Tuesday the 18th of February

20:00 Introduction by Sophie Withaeckx (VUB, RHEA)

20:10 Lecture by Sara Ahmed

21:15 Q&A, moderated by Iman Lechkar (VUB, Fatima Mernissi Chair)

You can find tickets here.

Research seminar: Ontology and Politics of the Multitude – Rationality and Imagination

The seminar links up philosophical research topics from two major areas that share the concept of philosophy as critique: from (early) modern critical philosophy to contemporary radical-critical theory. The focus is on the genealogy of current political concepts, the status of language and translation, the relation between art/creativity and society. In three sessions, the concept of ‘multitude’ and the role of imagination in rationality/knowledge will be discussed through the reading of texts of Negri, Virno and Castoriadis. We start with an essay of Negri, ‘Concerning the concept of multitude,’ in Spinoza: Then and Now (Polity Press, 2019, 47-58).

Program: the first session takes place on February 20th, 2020, 16–18h (coffee will be provided), the next sessions on March 12th and April 23rd (to be confirmed at the first meeting). Prof. dr. S. Lavaert (ETHU) will deliver an introduction on Antonio Negri and the concept of the ‘multitude’ at the first session.

Registration: participation is free of charge, but registration is required. Please send an e-mail to sonja.lavaert@vub.be, by February 6th, 2020.

You can find more information here.

Laurent Bove: Bruegel, peintre de la multitude et de la résistance au pouvoir de l’Un

Wanneer: donderdag 12 december 2019, 14.00 – 16.00

Waar: Vrije Universiteit Brussel, Pleinlaan 2, 1050 Brussel, D.2.06

 450 jaar geleden overleed Pieter Bruegel. In de VUB herdenken wij de schilder van de multitude met het gastcollege door Laurent Bove die de tekeningen en schilderijen van de Vlaamse meester ontcijfert op hun betekenis en filosofie. De Triomf van de dood, geschilderd tijdens de onderdrukking van de grote opstand in de Lage landen, vormt de achtergrond voor een zoektocht naar een alternatief voor de vervreemding van de tirannieke macht van de/het Ene. Het is dezelfde vervreemding waarover ook Étienne de La Boétie schreef in zijn Discours sur la servitude volontaire (1576) oftewel Le Contr’Un. De triomf van de dood of overheersing van de/het Ene voedt de picturale, metafysische en politieke reflectie van het werk van Pieter Bruegel de Oude. En het is aan de triomf van de dood dat de schilder probeert te ontsnappen door een meervoudige en materiële opstanding van de lichamen en geesten. Eenzaam in zijn onderneming is hij solidair met de armen en onderdrukten. In zijn werk – dat van filosofische aard is – construeert de schilder nieuwe ruimten van gemene vrijheid op maat van de gelijkheid van allen.

Laurent Bove, filosoof, is professor emeritus van de universiteit van Amiens. Hij is voorzitter van de Association des Amis de Spinoza. Hij publiceerde La Stratégie du conatus. Affirmation et résistance chez Spinoza (1996), voor Livre de poche een Franse vertaling van Spinoza’s Traité Politique (2002), Vauvenargues ou le Séditieux. Entre Pascal et Spinoza, une philosophie pour la « seconde nature » (2010), Albert Camus. De la transfiguration. Pour une expérimentation vitale de l’immanence (2014). Hij is editor en co-editor van verschillende werken waaronder Qu’est-ce que les Lumières radicales? (2007) en Pascal et Spinoza (2007). Zijn meest recente boek: Pieter Bruegel, le Tableau ou la sphère infinie. Pour une réforme théologico-politique de l’entendement (2019).

 Alle geïnteresseerden zijn welkom. Voor meer informatie: sonja.lavaert@vub.be.

Geleid bezoek aan het Husserl archief te Leuven

In het kader van het opleidingsonderdeel ‘Ontologie’ waarin de studenten ‘De oorsprong van de meetkunde’ lezen en de annotatie door Prof. Rudolf Boehm plant professor François een bezoek aan het Husserl instituut op dinsdag 3 december 2019 om 11u00 voor een rondleiding in het archief en een korte uiteenzetting over het archief.

Studenten en/of titularissen die geïnteresseerd zijn om deel te nemen, worden verwacht aan de inkom van het Husserl instituut op dinsdag 3 december 2019 om 11u00.

Hans Jonas @ Research seminar ‘Media Philosophy and Media Theory’ 2019-2020

Phenomena such as artificial intelligence (AI), machine learning and the internet of things (IoT) are growing explosively. These evolutions raise pressing philosophical and ethical questions. At the Centre for Ethics and Humanism (ETHU) of the VUB, we investigate these with the tools and insights of existential philosophy, phenomenology, pragmatism and critical theory. This year, specifically in the context of the research project 'Existential Ethics of Artificial Intelligence' (ETHU & AI Lab), we will read Hans Jonas' The Imperative of Responsibility: In Search of an Ethics for the Technological Age

Jonas developed in the 1970s an ethics of technology circling around the principle of responsibility. We envisage to study his work in the light of recent technological developments – AI in particular. Jonas can offer us an innovative take on oft-discussed issues in debates on AI, such as on responsibility, from the perspective of existential philosophy and ethics. The research seminar is organized as a reading group, and we expect participants to read and prepare in advance of every session. In the first session we will communicate which parts of the book will be read in the subsequent meetings.

 • Registration? Participation is free of charge, but registration is required. Please send an e-mail to yoni.van.den.eede@vub.be, by November 5th, 2019 at the latest.
 • First session? November 12th, 2019, 15–17h (coffee will be provided). Prof. dr. Johan Stuy (ETHU/FILO) will deliver a brief introduction to the figure and work of Hans Jonas.
 • Location? All sessions take place at the VUB, campus Etterbeek. The room will be communicated.

Doctoral students: the research seminar is a part of the Doctoral School Human Sciences (DSh). Doctoral students need to attend every meeting and receive 1 credit per session.

Wetenschap en Maatschappij: Studentenpresentaties

Buig je samen met professoren en studenten van de VUB over de relatie tussen wetenschap en maatschappij. Na een reeks van 7 lessen richten de studenten hun kritische blik op de behandelde thema’s. Ontdek de volledige lessenreeks Wetenschap en Maatschappij.

 • Waar: Muntpunt, De Wolken +5, Munt 6, 1000 Brussel
 • Prijs: gratis
 • Organisatie Vrije Universiteit Brussel i.s.m. Muntpunt

Zeven weken lang gaven filosofen Karen François, Leo van Grunsven, Jean Paul Van Bendegem en Bart Van Kerkhove in Muntpunt college over de relatie tussen wetenschap en maatschappij. Nu zijn de studenten zelf aan de beurt. Tijdens korte presentaties stellen ze hun eigen inzichten voor aan het publiek. Schrijf je in voor een van de volgende dagen:

Wetenschap en Maatschappij: Wetenschap en gender

Buig je samen met professoren en studenten van de VUB over de relatie tussen wetenschap en maatschappij. Deze week: filosofe Karen François ontbloot genderproblematieken binnen de wetenschap en bespreekt het werk van Carol Gilligan.

Wanneer: maandag 18 november 2019, 16:30 tot 18:30

Waar: Muntpunt, Literair Salon S1, Munt 6, 1000 Brussel

Prijs: gratis

Organisatie Vrije Universiteit Brussel i.s.m. Muntpunt

Wetenschappelijke vondsten zijn objectief en formuleren algemene wetten over de (menselijke) natuur. Maar is het mogelijk om iets te vertellen over álle mensen? Over mannen én vrouwen? Soms loopt het verkeerd en worden bepaalde groepen geminoriseerd. Horen we alle stemmen binnen de wetenschap of kan wetenschap plaatsvinden met ‘a different voice’? Dat was de vraag die de Amerikaanse psychologe Carol Gilligan zich stelde. Professor Karen François herhaalt de oefening.

Ontdek de volledige lessenreeks Wetenschap en Maatschappij.

Wetenschap en Maatschappij: Sociologie van de wetenschap

Buig je samen met professoren en studenten van de VUB over de relatie tussen wetenschap en maatschappij. Deze week: filosoof Bart Van Kerkhove over de sociale relaties achter de wetenschap.

Wanneer: maandag 4 november 2019, 16:30 tot 18:30

Waar: Muntpunt, De Wolken +5, Munt 6, 1000 Brussel

Prijs: gratis

Organisatie Vrije Universiteit Brussel i.s.m. Muntpunt

Schoolboeken schetsen weleens een beeld van de wetenschap als een verzameling harde, objectieve feiten en onveranderlijke theorieën. De praktijk is helemaal anders. De sociologie van de wetenschap houdt zich bezig met het bestuderen van wetenschap als menselijke activiteit: met vallen en opstaan, met interpersoonlijke conflicten en deals, met of zonder media-aandacht. Professor Bart Van Kerkhove vertelt je er alles over.

Ontdek de volledige lessenreeks Wetenschap en Maatschappij.

Wetenschap en Maatschappij: Hamlet en entropie

Buig je samen met professoren en studenten van de VUB over de relatie tussen wetenschap en maatschappij. Deze week: filosoof-wiskundige Jean Paul Van Bendegem peilt de diepte tussen de ‘harde’ exacte wetenschappen en de ‘zachte’ humane wetenschappen.

Wanneer: maandag 28 oktober 2019, 16:30 tot 18:30

Waar: Muntpunt, De Wolken +5, Munt 6, 1000 Brussel

Prijs: gratis

Organisatie: Vrije Universiteit Brussel i.s.m. Muntpunt

Hoe verhouden de exacte en de humane wetenschappen zich tot elkaar? Kunnen deze wetenschappers met elkaar praten? Hebben ze een gemeenschappelijke taal? Kan je zonder blozen toegeven niets af te weten van wiskunde? Ligt het niet veel moeilijker als je de auteur van ‘Hamlet’ niet kent? Zijn er dan toch twee culturen binnen de wetenschap? Professor emeritus Jean Paul Van Bendegem weet er alles over.

Ontdek de volledige lessenreeks Wetenschap en Maatschappij.

Wetenschap en Maatschappij: Wetenschap, ethiek en integriteit

Buig je samen met professoren en studenten van de VUB over de relatie tussen wetenschap en maatschappij. Deze week: filosofe Karen François en celbioloog Leo van Grunsven delen hun inzichten over moraliteit in wetenschappelijk onderzoek.

Wanneer: maandag 21 oktober 2019, 16:30 tot 18:30

Waar: Muntpunt, De Wolken +5, Munt 6, 1000 Brussel

Prijs: gratis

Organisatie: Vrije Universiteit Brussel i.s.m. Muntpunt

Er werd de voorbije jaren heel wat afgeschreven over ethiek en integriteit in de wetenschap. De media onthult frauduleuze praktijken. Drukkingsgroepen als GAIA kaarten slechte labo-omstandigheden aan. Maar is dit een waarheidsgetrouw beeld van de wetenschap? Wat is de huidige stand van zaken in het debat over ethiek en deontologie? Professor Karen François licht de (inter)nationale regelgeving toe. Professor Leo van Grunsven van de Ethische Commissie Dierenproeven vertaalt de theorie naar de praktijk.

Ontdek de volledige lessenreeks Wetenschap en Maatschappij.

Conferentie Entangled Humanism

This conference focuses on the political philosopher William Connolly. With his plea for 'entangled humanism' Connolly proposes to participate as humans in 'a world of becoming'. We have to abandon our feelings of superiority, but  we still can make a difference by creating new connections not only with other people, but with other life forms as well. We can develop an entangled humanism as an urgent response to social polarization and environmental pollution.

Free for students, €50 for one-day attendance, €75 for two-day attendance

Register before October 1st, 2019.

Organizers: Dr. Marc Van den Bossche (VUB); Dr. Hans Alma (VUB, coordinator); Dr. Yoni Van Den Eede (VUB); Dr. Caroline Suransky (University of Humanistic Studies, Utrecht); Dr. Gert Verschraegen (Antwerp University).

Wat ons verplicht. Essay over mens en existentie

Doorgaans situeert de mens de vrijheid in het hart van zijn conditie. Daarmee onderscheidt hij zich van het dier dat zich op onvrije wijze verhoudt tot de omgeving waarin het leeft. Maar is de vrijheid de alfa en omega van ons menselijk bestaan? Of zijn we, voordat we de vraag naar onszelf gesteld hebben, al getekend door een schatplichtigheid? Is er niet iets wat ons al heeft verplicht nog voor we een eerste woord spreken? En kunnen we ons van die verplichting ontdoen zonder ons van onszelf te verwijderen?

In het eerste luik van de trilogie Wat ons verplicht, die de ethische grondslag van het menszijn peilt, stelt Karl Verstrynge de vraag naar de grondslag van de menselijke existentie. In discussie met de existentiële wijsgerige traditie waarvan Kierkegaard, Heidegger, Ortega Y Gasset, Løgstrup, Jaspers, Sartre e.a. deel uitmaken, gaat hij op zoek naar datgene wat onze menselijkheid sticht en schraagt. Daarmee vormt het boek een scherpe kritiek op het ongebreidelde vrijheidsideaal dat de mens vandaag meer dan ooit lijkt aan te kleven.

'Wat ons verplicht. Essay over mens en existentie' verschijnt in augustus 2019 bij EPO.

Onderzoeksdag HARP 2019

Op 1 juli kwamen de leden van de vakgroep samen om het onderzoeksbeleid van HARP uit te stippelen.

Quodlibet V.1 (Prof. Sonja Lavaert)

Filosofie van de Verlichting
Verlichting, kritiek en vrijdenken
Concept, schaduwzijden en actuele betekenis
Sonja Lavaert

20 december 2018 – van 16u tot 19u in D.2.13

Op donderdag 20/12/2018 van 16u tot 19u wordt het college Filosofie van de Verlichting (S. Lavaert) afgesloten met een open discussie. Van de studenten die ingeschreven zijn in de cursus, dag- en werkstudenten, wordt verwacht dat ze minstens één inhoudelijke vraag op tafel leggen waarover zal worden gediscussieerd. We focussen op het concept, de schaduwzijden en de actuele betekenis van de Verlichting en voor de concrete vragen op de teksten (bezorgd via Canvas) van Horkheimer & Adorno, Hénaff en Castoriadis.

De Quodlibet-les sluit het semester af en staat open voor alle geïnteresseerden, en in het bijzonder voor studenten FILO en oud-studenten van de cursussen Filosofie van de Verlichting en Thema’s wijsbegeerte van de Nieuwe tijd.

Voor meer informatie (ook in verband met de teksten) zich wenden tot: sonja.lavaert@vub.be.

 

Huldeboek Jean Paul Van Bendegem

Ter gelegenheid van zijn emeritaat, stelden enkele van zijn directe collega's een huldeboek getiteld Laat ons niet ernstig blijven samen voor Prof. Jean Paul Van Bendegem. Hierin meer dan 40 bijdragen van vrienden en collega's. Niet enkel academische stukken, maar ook meer persoonlijke en luchtige tussenkomsten, inclusief foto's en ander grafisch materiaal. Goed voor 350 bladzijden gevarieerd lees- en kijkvoer. Een uitgave van Academia Press(meer info en bestellen)

Calewaert-leerstoel: Katleen Gabriëls

Les 1: Ethische implicaties van algoritmen en machine learning

Datum: Woensdag 5 december (Week van de Verlichting)
Tijdstip: 12:00-13:00
Lokaal: D.003
Gratis broodje voor ingeschrevenen

Abstract: De opzet van de lezing is dieper ingaan op ethische gevolgen van het gebruik van algoritmen, ook bij machine learning en deep learning. Technologie is niet neutraal, en de beslissingen van algoritmen ook niet. Een algoritme is niet inherent objectief. Als algoritmen bijvoorbeeld getraind worden met vooringenomen data, dan zullen zij vooringenomen beslissingen nemen. Het doel is om de studenten en andere aanwezigen een kritisch inzicht in de materie te geven, aan de hand van een resem voorbeelden (bv. e-court). De lezing zal ongeveer 45 minuten duren, daarna is er tijd voor vragen.

Inschrijven: https://goo.gl/forms/FJuzEXf4dgHzHaqr2

--- --- --- 

Les 2: Filosofie en ethiek van AI

Datum: Dinsdag 18 december 2018
Tijdstip: 11:00-13:00
Lokaal: TBA campus Etterbeek
Gratis broodje voor ingeschrevenen

Abstract: Deze lezing is een introductie in de filosofische en ethische aspecten van AI. Een aantal kernbegrippen wordt geïntroduceerd en geduid, waaronder het verschil tussen zwakke en sterke AI, machine learning, de Turing-test en singularity. Een van de filosofische vragen die aan bod komt, is in hoeverre computers intelligent zijn. Ook ethische aspecten worden uitgebreid besproken; de focus ligt hierbij op de ethische uitdagingen van vandaag.

Inschrijven: https://goo.gl/forms/Q36ae8dugGhBLygv1

Vacancy for a PhD scholarship

The Centre for Ethics of the Free University of Brussels (Vrije Universiteit Brussel, www.ethu.be), in collaboration with the Søren Kierkegaard Research Centre (University of Copenhagen, www.teol.ku.dk/skc/english/), offers a full time PhD position in the fields of Philosophy, Theology and Communication Sciences. The vacancy is open for a research position of 3 years, in order to realize a Joint-PhD in philosophy, theology or communication sciences. The position starts December 1st 2018, and is supervised by Prof. Karl Verstrynge and Prof. Joakim Garff. Full details are to be found here.

Lezingenreeks "Identiteiten"

In de loop van november 2018 organiseert Prof. Marc Van den Bossche i.s.m. het Vlaams-Nederlands cultuurhuis deBuren een reeks van vier lezingen rond het thema "Identiteiten". Meer inhoudelijke en praktische info in dit document.

Nieuw boek Marc Van den Bossche

In Vreemde wereld. Zygmunt Bauman over samenleven in vloeibare tijden 
probeert cultuurfilosoof en hoogleraar Marc Van den Bossche te tonen dat al het schijnbaar onheilspellende van de vloeibare moderniteit zoals beschreven door Zygmunt Bauman ook een positieve kracht in zich draagt. De kritiek van Bauman op het hedendaagse consumentisme zonder vastheid leidt niet tot fatalisme of doemdenkerij, maar draagt een krachtig appel in zich. Bauman toont ons dat de manier waarop we leven slechts één mogelijkheid is naast andere. Van den Bossche besluit zijn boek dan ook met een pleidooi voor een andere moraliteit in het omgaan met de vreemdeling, voor verbeelding en voor een doorleefde dialoog met de kunst als inspiratiebron.
VUB-rector Caroline Pauwels schreef een inleiding voor het boek. Het kan worden besteld via https://www.aspeditions.be/nl-be/home.htm.

20 jaar lezingenreeks Biomedische Ethiek

In bijlage de aankondiging van de jaarlijkse lezingenreeks rond biomedische ethiek, ditmaal een jubileumeditie.
Programma Cyclus Biomedische Ethiek - UZ Brussel - 2018-2019

meer FILO nieuws

FILO archief

FILO volgen

Facebook

VUB nieuwspagina

VUB today

Wetenschappelijk onderzoek

Naast onderwijs en dienstverlening vormt onderzoek één van de bestaansredenen en kerntaken van een universiteit. Bij ons is dat niet anders. Wij streven bovendien naar een tweerichtingsverkeer tussen onderzoek en onderwijs. Door recent onderzoek te belichten in de lessen, én door studenten academische competenties bij te brengen.

Onderzoekscentra

Het Centrum voor Ethiek en Humanisme (ETHU) heeft de volgende onderzoeksdomeinen: subjectiviteit en intersubjectiviteit (het zelf, de ander, lichamelijkheid, interculturalisme), hedendaagse ethische debatten (biologie, media, technologie, migratie, ecologie), kritiek van de religie en niet-theïstische religiositeit.

Het Centre for Logic and Philosophy of Science (CLPS) heeft de volgende onderzoeksdomeinen: formele en filosofische logica, geschiedenis en filosofie van de wiskunde (in het bijzonder finitisme), filosofie van de wiskundige praktijk, geschiedenis en filosofie van de kosmologie, geschiedenis en filosofie van de wetenschappelijke methodologie, semiotiek, transmissie en popularisering van kennis en wetenschap, wetenschapsretoriek. Het CLPS werkt nauw samen met andere universitaire onderzoekscentra in binnen- en buitenland.

Het interfacultaire Expertisecentrum Gender, Diversiteit en Intersectionaliteit (RHEA) komt voort uit het Centrum voor Vrouwenstudies, dat in 1987 onstond uit het engagement van een aantal vrouwelijke leden van het academisch personeel om onderzoek naar genderverhoudingen en de maatschappelijke achterstelling van vrouwen te stimuleren. Het wil via wetenschappelijk en interdisciplinair onderzoek en onderwijs bijdragen tot kennisontwikkeling omtrent gender, diversiteit en intersectionaliteit.

Doctoreren

Je bent werkelijk gepassioneerd door wijsbegeerte en/of moraalwetenschap? Je blijft nieuwsgierig en inventief? Je wil werken in een internationaal milieu? Dan is een doctoraat misschien iets voor jou. Bij de toelatingsaanvraag moet je het domein en onderwerp van je onderzoek vermelden. Ook dien je over een promotor te beschikken die de nodige expertise heeft die aansluit bij dat onderwerp. Dit moet een professor zijn die aan de VUB het statuut van Zelfstandig Academisch Personeel (ZAP) heeft.

Research master

Voor studenten die van een loopbaan als onderzoeker dromen bestaat een tweede jaar master, de Research Master in Philosophy. In samenwerking met de universiteiten van Gent en Antwerpen krijg je hier de keuze uit 18 seminaries waarvan je er drie kiest die je aan twee van de drie universiteiten volgt.