logo

metsenaere

Op 5 februari 2015 wordt Machteld De Metsenaere (°1955) tot het emeritaat toegelaten na een rijk gevulde carrière van achtendertig jaar aan de Vrije Universiteit Brussel. Al gauw werd het plan opgevat om dit op feestelijke wijze te vieren.

Het lag voor de hand dat voor de organisatie van deze viering de vakgroep Metajuridica en de onderzoeksgroepen RHEA en BRIO zouden samenwerken. Dit zijn immers de drie belangrijke pijlers in het academische parcours van Machteld. Als gewoon hoogleraar was Machteld in hoofdorde verbonden aan de Faculteit Recht en Criminologie en ook aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Machtelds doctoraat handelde over de taalverhoudingen in Brussel. Vanaf 2010 knoopte ze opnieuw aan bij het Brusselonderzoek en volgde ze Els Witte op als directeur van de onderzoeksgroep BRIO. Haar onderzoeksterrein betrof ook de geschiedenis van de collaboratie en de gelijke kansenproblematiek in het onderwijs, wat onder meer leidde tot de oprichting van BRUTUS. Het zwaartepunt van haar onderzoeksactiviteiten lag echter bij het onderzoek naar gender en diversiteit. Machteld lag aan de basis van RHEA, het centrum gender en diversiteit waarvan ze tot voor kort directeur was. Ze startte in dat kader onder meer ook de publicatiereeks Tweespraak-Vrouwenstudies op.

Een uitgebreider curriculum vitae vindt u hier.

Voor de viering op vrijdag de 13de februari werden sprekers uitgenodigd die de diverse fasen uit Machtelds loopbaan en haar wetenschappelijke engagement belichtten. Geen emeritaatsviering is echter compleet zonder ook de overhandiging van een vriendenboek. Ook hier was het een zoektocht naar de juiste formule die warmte en oprechte genegenheid zou uitstralen. Dat is wat dit vriendenboek ook precies doet. Het is geen klassiek liber amicorum volgens de regels van de kunst, maar een bundeling van diverse getuigenissen, brieven, gedichten, artikels, foto’s en tekeningen van vrienden en collega’s, die tot stand kwamen volgens eenieders persoonlijke insteek. Toch loopt er wel degelijk een rode draad doorheen dit boek en dat is diversiteit: diversiteit in de zin van de talrijke interessegebieden en uiteenlopende academische en maatschappelijke activiteiten in de carrière van Machteld, maar in het bijzonder ook het engagement van Machteld voor (meer) diversiteit aan de VUB.

De inhoudstafel van en verdere inlichtingen over het vriendenboek vindt u hier.

Het programma van de emeritaatsviering (13 februari 2015, 14u, Q.D.) is als volgt:

13.45u Ontvangst
14.00u Prof. dr. Paul De Knop (rector) over gender en diversiteit aan de VUB
14.15u Prof. em. Els Witte (ererector, promotor Machteld) over Brusselonderzoek en BRIO
14.30u Muzikaal intermezzo
14.50u Prof. em. Michel Magits (Faculteit Recht en Criminologie, vakgroep JURI) over onderwijs
15.05u Prof. dr. Gily Coene (Directeur RHEA) over Machteld en vrouwenstudies
15.20u Muzikaal intermezzo
15.40u Elke Van den Brandt (Vlaams Parlementslid) over Machteld als promotor
16.00u Overhandiging van het vriendenboek aan Machteld
16.30u Receptie en muziek

Nadere inlichtingen vindt u hier.

Nieuwe RHEA-lokalen

Sedert 1 Oktober 2014 ging het vernieuwde RHEA van start. Els Leye neemt de coördinatie voor haar rekening. Op 25 november 2014 was het eindelijk zo ver en verhuisde RHEA van gebouw C naar de nieuwe lokalen aan de Pleinlaan 5. U kan RHEA bereiken via e-mail (els.leye@vub.ac.be) of per telefoon (02/6148230), of een bezoekje brengen aan de Pleinlaan 5, vijfde verdieping (liefst na afspraak).

Contacteer het centrum

Contacteer Els Leye, de RHEA-coördinator
Tel: 02 614 8230
E-mail: els.leye@vub.ac.be